Poprzednia

ⓘ Armie polskie
Armie polskie
                                     

ⓘ Armie polskie

Armie polskie – wykaz armii Wojska Polskiego.

W czasie I wojny światowej:

 • Armia Polska we Francji pot. Błękitna Armia, Armia Hallera

W czasie wojny z bolszewikami:

 • Armia Rezerwowa
 • 2 Armia
 • 6 Armia
 • 1 Armia
 • 4 Armia
 • 5 Armia
 • 7 Armia
 • 3 Armia

W dwudziestoleciu międzywojennym, w wypadku wojny z Rosją planowano zob. plan "Wschód” wystawić siedem armii:

 • Armia "Wilno”
 • Armia "Lida”
 • Armia "Lwów”
 • Armia "Baranowicze”
 • Armia "Wołyń”
 • Armia "Podole”
 • Armia "Polesie”

W kampanii wrześniowej 1939 Wojsko Polskie II RP zmobilizowało osiem związków operacyjnych, w tym siedem armii i jedną Samodzielną Grupę Operacyjną "Narew”:

 • Armia "Poznań”
 • Armia "Pomorze”
 • Armia "Prusy”
 • Armia "Karpaty”
 • Armia "Łódź”
 • Armia "Modlin”
 • Armia "Kraków”

Ponadto, w trakcie działań wojennych improwizowane zostały kolejne związki operacyjne:

 • Armia gen. Przedrzymirskiego
 • Armia "Warszawa”
 • Armia "Małopolska”
 • Armia "Lublin”

W Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie zorganizowane zostały dwa związki operacyjne:

 • Armia Polska w ZSRR nazywana potocznie "Armią Andersa”
 • Armia Polska na Wschodzie

Ponadto w 1940 gen. Władysław Sikorski organizując Wojsko Polskie we Francji zamierzał wystawić jedną armię polową.

Na froncie wschodnim w czasie II wojny światowej utworzone zostały cztery armie:

 • 2 Armia Wojska Polskiego
 • 1 Armia Wojska Polskiego
 • 1 Armia Polska w ZSRR nazywana potocznie "Armią Berlinga”
 • 3 Armia Wojska Polskiego

Ostatnie trzy z wymienionych wyżej armii, w założeniach, tworzyć miały Front Polski.

Plany mobilizacyjne Ludowego Wojska Polskiego zakładały utworzenie Frontu Polskiego w składzie trzech armii ogólnowojskowych i jednej lotniczej:

 • 2 Armia Ogólnowojskowa WP
 • 1 Armia Ogólnowojskowa WP
 • 4 Armia Ogólnowojskowa WP
 • 3 Armia Lotnicza WP

W 1968, w ramach operacji "Dunaj”, Wojsko Polskie użyło jednego związku operacyjnego – 2 Armii.

W pierwszej połowie lat 90. XX wieku, po likwidacji struktur politycznych i wojskowych Układu Warszawskiego, zrezygnowano z wystawiania na czas "W” frontu i armii, na rzecz korpusów.

Nie były związkami operacyjnymi, lecz tworzyły część sił zbrojnych: Armia Krajowa Siły Zbrojne w Kraju i Armia Ludowa.

Wyraz "armia” w swojej nazwie miała jedna z organizacji niepodległościowych przed I wojną światową – Armia Polska.