Poprzednia

ⓘ Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
                                     

ⓘ Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – najstarsza jednostka naukowa na Uniwersytecie Jagiellońskim, a zarazem najstarszy wydział prawa w Polsce. W 1364, kiedy erygowano Akademię Krakowską, aż 8 z 11 katedr poświęcono naukom prawnym. Początkowo wykładano jedynie prawo kanoniczne i prawo rzymskie. Obecnie Wydział posiada status jednego z wiodących ośrodków naukowo-dydaktycznych w kraju i w Europie.

                                     

1. Studia

Studia na Wydziale Prawa i Administracji odbywają się w zindywidualizowanym trybie. W planie i programie studiów, w szczególności studiów prawniczych magisterskich, przewidziano pewną ilość przedmiotów obowiązkowych oraz przedmioty podstawowe i specjalizacyjne wykłady monograficzne, o wyborze których decydują studenci indywidualnie, na początku roku akademickiego. Dalszą formą zindywidualizowania toku nauczania jest fakultatywność zajęć ćwiczeniowych, pozostawiająca studentowi wybór sposobu przygotowania do egzaminów. Studenci uczestniczą także w zajęciach Szkół Praw Obcych, pracach Studenckiej Poradni Prawnej oraz w działalności Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ.

Wydział prowadzi następujące kierunki studiów:

 • prawo własności intelektualnej i nowych mediów studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • administracja
 • prawo jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne
 • nauki prawne studia doktoranckie, stacjonarne i niestacjonarne

Studia podyplomowe:

 • Prawo własności intelektualnej
 • Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów
 • Prawo karne procesowe
 • Prawo Unii Europejskiej
 • Prawo medyczne i bioetyka
 • Ochrona środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim
 • Prawo pracy
 • Prawo dowodowe
 • Administracja publiczna
 • Prawo karne materialne i procesowe
 • Prawo zamówień publicznych
 • Prawo karne skarbowe i gospodarcze

Inne programy:

 • LL.M Programm Polnisches Wirtschaftsrecht – organizowany wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet w Heidelbergu oraz Uniwersytet Johannesa Gutenberga w Moguncji
 • LLM International Studies in Intellectual Property Law – organizowany przez Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ WZiKS wraz z Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie
 • Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego: w Krakowie dla studentów niemieckojęzycznych oraz we Lwowie, Tarnopolu i Wilnie
 • Szkoły Praw Obcych: amerykańskiego, austriackiego, francuskiego, niemieckiego, słowackiego i ukraińskiego
 • Master en Droit Privé, specjalizacja droit des affaires français et international – roczny program magisterski organizowany przez Uniwersytet w Orleanie
 • Europejskie Kolegium Doktoranckie – organizowane wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet w Heidelbergu oraz Uniwersytet Johannesa Gutenberga w Moguncji
 • Kurs przygotowawczy do egzaminów na aplikacje prawnicze
 • LL.M. in American and International Business and Trade Law – organizowany przez Columbus School of Law Katolickiego Uniwersytetu Ameryki w Waszyngtonie

Współpraca międzynarodowa

Wydział Prawa i Administracji UJ corocznie gości szkołę letnią International Business and Trade Summer Law Program organizowaną przez Colubmus School of Law Katolickiego Uniwersytetu Ameryki w Waszyngtonie. W zajęciach uczestniczą polscy i amerykańscy studenci, a program – jako jedyna organizowana w Polsce szkoła letnia – posiada pełną autoryzację American Bar Association.

Oprócz licznych umów zawartych w ramach programu Erasmus ponad 100 uczelni partnerskich w 2016 r., Wydział prowadzi program wymiany z Wydziałem Prawa Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. Ponadto, studenci Wydziału uczestniczą w programach ogólnouniwersyteckich i wymianach bezpośrednich, koordynowanych przez Dział Międzynarodowej Wymiany Studenckiej UJ.

                                     

2. Władze

Władze dziekańskie w kadencji 2016–2020:

 • prof. dr hab. Bartosz Brożek – prodziekan ds. współpracy międzynarodowej.
 • dr hab. Barbara Iwańska, prof. UJ – prodziekan ds. studiów prawniczych;
 • dr hab. Piotr Dobosz, prof. UJ – prodziekan ds. studiów administracyjnych oraz prawa własności intelektualnej i nowych mediów;
 • prof. dr hab. Jerzy Pisuliński – dziekan Wydziału;

Poprzedni dziekani:

 • 1968–1972: prof. dr hab. Kazimierz Buchała
 • 1956: prof. dr hab. Stefan Grzybowski
 • 1934-1935: prof. Stanisław Gołąb
 • 1956–1958: prof. dr Michał Patkaniowski
 • 1936-1937: prof. Abdon Kłodziński
 • 1931-1932: prof. Kazimierz Kumaniecki
 • 1862–1863: prof. Julian Dunajewski
 • 1923-1924: prof. Stanisław Gołąb
 • 1948-1951: prof. Konstanty Grzybowski
 • 1993–1999: prof. dr hab. Sylwester Wójcik
 • 1922-1923: prof. Tadeusz Dziurzyński
 • 1928-1929: prof. Tadeusz Dziurzyński
 • 1907–1908: prof. Fryderyk Zoll młodszy
 • 1400: MIkołaj z Gorzkowa
 • 1867–1868: prof. Julian Dunajewski
 • 1918-1919: prof. Stanisław Estreicher
 • 1999–2002: prof. dr hab. Jerzy Stelmach
 • 1848–1850: prof. Wawrzyniec Andrzej Soświński
 • 2005–2008: prof. dr hab. Tadeusz Włudyka
 • 1871–1872: prof. Fryderyk Zoll starszy
 • 1981–1987: prof. dr hab. Wojciech M. Bartel
 • 1878–1879: prof. Fryderyk Zoll starszy
 • 1958–1960: prof. dr hab. Wacław Osuchowski
 • 1926-1927: prof. Stanisław Estreicher
 • 1972–1975: prof. dr hab. Marek Sobolewski
 • 1933–1934: prof. Fryderyk Zoll młodszy
 • 1951–1953: prof. dr Michał Patkaniowski
 • 2008–2016: prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
 • 1930-1931: prof. Adam Krzyżanowski
 • 1924-1925: prof. Edmund Krzymuski
 • 1963–1965: prof. dr hab. Władysław Siedlecki
 • 1946–1948: prof. Adam Vetulani
 • 1937–1939: prof. Władysław Wolter
 • 1954–1956: prof. dr hab. Kazimierz Opałek
 • 1925–1926: prof. Fryderyk Zoll młodszy
 • 2002–2005: prof. dr hab. Tadeusz Woś
 • 1939-1940: prof. Adam Heydel wybrany dziekanem, ze względu na wybuch wojny nie objął stanowiska
 • 1920-1921: prof. Stanisław Kutrzeba
 • 1912–1913: prof. Michał Rostworowski
 • 1932-1933: prof. Tadeusz Dziurzyński
 • 1921-1922: prof. Kazimierz Kumaniecki
 • 1881–1882: prof. Jakub Girtler
 • 1953-1954: prof. Antoni Walas
 • 1919-1920: prof. Władysław Leopold Jaworski
 • 1874–1875: prof. Jakub Girtler
 • 1987–1993: prof. dr hab. Jacek M. Majchrowski
 • 1896–1897: prof. Fryderyk Zoll starszy
 • 1945: prof. Adam Krzyżanowski
 • 1978–1981: prof. dr hab. Stanisław Grodziski
 • 1965–1968: prof. dr Marian Cieślak
 • 1960–1963: prof. dr Witold Krzyżanowski
 • 1942–1945: prof. Stanisław Kutrzeba dziekan Tajnego Wydziału Prawa
 • 1902–1903: prof. Fryderyk Zoll starszy
 • 1889-1890: prof. Stanisław Madeyski
 • 1945-1946: prof. Jan Gwiazdomorski
 • 1927-1928: prof. Adam Krzyżanowski
 • 1975–1978: prof. dr hab. Tadeusz Hanausek
 • 1886–1887: prof. Fryderyk Zoll starszy
                                     

3.1. Struktura Katedry i Zakłady

 • Katedra Historii Administracji i Myśli Administracyjnej kierownik: prof. dr hab. Dorota Malec
 • Pracownia Wydawnictw Źródłowych Uniwersytetu Jagiellońskiego kierownik: prof. dr hab. Dorota Malec
 • Katedra Historii Prawa Polskiego p.o. kierownika: dr hab. Izabela Lewandowska-Malec, prof. UJ
 • Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych kierownik: prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
 • Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego kierownik: dr hab. Zdzisław Zarzycki
 • Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej kierownik: prof. dr hab. Jerzy Stelmach
 • Katedra Kryminologii kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Krajewski
 • Katedra Kryminalistyki kierownik: prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz
 • Katedra Polityki Gospodarczej kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Włudyka
 • Zakład Prawa Finansowego kierownik: prof. dr hab. Adam Nita
 • Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego kierownik: prof. dr hab. Andrzej Szumański
 • Katedra Prawa Administracyjnego kierownik: prof. dr hab. Jan Zimmermann
 • Katedra Prawa Cywilnego kierownik: prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
 • Katedra Postępowania Administracyjnego kierownik: prof. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka
 • Katedra Prawa Europejskiego kierownik: prof. dr hab. Sławomir Dudzik
 • Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa kierownik: prof. dr hab. Andrzej Dziadzio
 • Katedra Postępowania Karnego p.o. kierownika dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ
 • Zakład Prawa Handlowego kierownik: prof. dr hab. Andrzej Szumański
 • Zakład Prawa Karnego Porównawczego kierownik: prof. dr hab. Piotr Kardas
 • Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego kierownik: dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ
 • Katedra Prawa Karnego p.o. kierownika: dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ
 • Katedra Prawa Ochrony Środowiska p.o. kierownika: dr hab. Barbara Iwańska, prof. UJ
 • Katedra Prawa Rolnego p.o. kierownika: dr hab. Zygmunt Truszkiewicz
 • Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Baran
 • Katedra Prawa Konstytucyjnego p.o. kierownika: dr hab. Piotr Tuleja, prof. UJ
 • Katedra Prawa Własności Intelektualnej kierownik: prof. dr hab. Andrzej Matlak
 • Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego p.o. kierownika: dr hab. Piotr Mikuli, prof. UJ
 • Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego kierownik: prof. dr hab. Mirosław Stec
 • Zakład Prawa Karnego Wykonawczego kierownik: dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka, prof. UJ
 • Katedra Prawa Rzymskiego kierownik: ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier
 • Zakład Prawa Konkurencji i Środków Masowego Przekazu kierownik: prof. dr hab. Ewa Nowińska
 • Katedra Prawa Prywatnego Międzynarodowego kierownik: prof. dr hab. Kazimierz Zawada
 • Zakład Prawa Własności Przemysłowej kierownik: dr hab. Elżbieta Wojcieszko-Głuszko
 • Zakład Prawa Informacyjnego kierownik: prof. dr hab. Ryszard Markiewicz
 • Zakład Prawa Autorskiego kierownik: prof. dr hab. Andrzej Matlak
 • Katedra Socjologii Prawa p.o. kierownika: dr hab. Janina Czapska, prof. UJ
 • Katedra Teorii Prawa kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Płeszka
 • Zakład Postępowania Cywilnego kierownik: dr hab. Radosław Flejszar
 • Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego p.o. kierownika: prof. dr hab. Tadeusz Włudyka
 • Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego kierownik: dr hab. Brygida Kuźniak


                                     

3.2. Struktura Jednostki pomocnicze

 • Wydziałowa Biblioteka Prawnicza kierownik: mgr Alina Suchoń
 • Studencka Poradnia Prawna kierownik: dr Wojciech Górowski
 • Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów kierownik: dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka
 • Pracownia Komputerowa kierownik: mgr inż. Krzysztof Początek
 • Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych kierownik: dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. UJ
 • Ośrodek Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka kierownik: dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. UJ
                                     

4. Samorząd Studentów

Reprezentantem studentów jest Wydziałowa Rada Samorządu Studentów. Jej podstawowym zadaniem jest czuwanie nad przestrzeganiem praw i obowiązków studenta oraz reprezentowanie studentów przed władzami Wydziału. W skład WRSS wchodzi 22 członków wybieranych przez ogół studentów na kadencję 2-letnią. Z mocy prawa pełnią oni funkcję przedstawicieli studentów w Radzie Wydziału. Pracami WRSS kieruje Przewodniczący.

Poprzedni przewodniczący:

 • 2013–2015: Paweł Adamiec
 • 2007–2008: Piotr Strzelec
 • 2008–2009: Natalia Rutkowska
 • 2017-obecnie: Joanna Szumańska
 • 2015–2017: Jakub Bakonyi
 • 2011–2013: Mateusz Mroczek
 • 2010–2011: Wojciech Wyżykowski
 • 2009–2010: Mateusz Stelmach-Hawełka
                                     

5. Budynki

Zajęcia dla studentów Wydziału Prawa i Administracji odbywają się w historycznym centrum Krakowa w następujących budynkach:

 • Auditorium Maximum ul. Krupnicza 33
 • Collegium Iuridicum ul. Grodzka 53
 • Collegium Novum ul. Gołębia 24
 • Pałac Larischa ul. Bracka 12
 • Collegium Kołłątaja ul. św. Anny 6
 • Collegium Wróblewskiego ul. Olszewskiego 2

Dziekanat Wydziału znajduje się w Collegium Novum przy ul. Gołębiej 24.

W 2016 r. do użytku został oddany nowy obiekt dydaktyczno-konferencyjny przy ul. Krupniczej 33A – w bezpośrednim sąsiedztwie Auditorium Maximum.