Poprzednia

ⓘ Region Logon Wschodni
Region Logon Wschodni
                                     

ⓘ Region Logon Wschodni

Region Logon Wschodni – jeden z 22 regionów administracyjnych Czadu, znajdujący się w południowej części kraju. Graniczy z regionami: Logon Zachodni, Tandjilé, Mandoul oraz Kamerunem i Republiką Środkowoafrykańską. Nazwa regionu związana jest z rzeką Logone.

Znaczną część ok. 50% mieszkańców regionu stanowi lud Ngambay, będący odłamem najliczniejszego w południowym Czadzie ludu Sara. Inne wspólnoty etniczno-językowe to Gor, Mboum, Goulay oraz Mongo. Podstawą utrzymania ludności jest hodowla oraz uprawa bawełny.

W regionie występują złoża ropy naftowej, których eksploatację współfinansuje Bank Światowy, mimo kontrowersji związanych z kwestiami ekologicznymi oraz ochroną praw człowieka. W eksploatacji złóż ropy zaangażowały się kompanie ExxonMobil, ChevronTexaco i Petronas. W 2005 r. ukończony został rurociąg transportujący ropę od miasta Doba do portu Kribi w Kamerunie. Zgodnie z planami Banku Światowego zyski z wydobycia ropy w okolicach Doby miały być przeznaczone na rozwój całego regionu, jednak większość pieniędzy przeznaczona została przez władze czadyjskie na inne cele, głównie militarne.

                                     

1. Historia

Region zajmuje tereny dawniejszej prefektury Logon Wschodni, utworzonej 29 stycznia 1969 r. w wyniku podziału prefektury Logon na trzy części: Logon Zachodni, Logon Wschodni i Tandjilé. Do rangi regionu prefektura Logon Zachodni podniesiona została w wyniku reformy podziału administracyjnego, która weszła w życie w październiku 2002 r. W latach 2002-2008 Logon Wschodni był jednym z 18 regionów, na jakie podzielony był Czad.

Departamenty

Dawny podział regionu Logon Wschodni na departamenty:

Użytkownicy również szukali:

...
...
...