Poprzednia

ⓘ Ferie
Ferie
                                     

ⓘ Ferie

Pojęcie ferie ma następujące znaczenia:

  • włoskiego sformułowania ferie używa się również w odniesieniu do "wakacji sądowych" vacatio legis;
  • współcześnie pojęcia tego używa się w odniesieniu do dni wolnych od nauki szkolnej;
  • ferie łac. feriae – starorzymskie określenie dni odpoczynku poświęconych obrzędom religijnym dla któregoś z bóstw;

Poniżej przedstawiono terminy wakacji dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych inne terminy dotyczą uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych w Polsce:

  • wiosenna przerwa świąteczna: na okres od Wielkiego Czwartku do pierwszego wtorku po Wielkanocy.
  • ferie zimowe: dwa tygodnie między 3. a 7. tygodniem roku. Terminy ogłaszane są przez kuratora oświaty za zgodą wojewody dla każdego województwa.
  • ferie letnie wakacje: okres od następnego dnia po pierwszym piątku po 20 czerwca do pierwszego dnia powszedniego września oprócz piątku i soboty. Jeżeli począwszy od roku szkolnego 2018/2019 święto Bożego Ciała wypada w czwartek poprzedający bezpośrednio piątek po 20 czerwca, zajęcia kończą się w środę poprzedzającą dzień tego święta
  • zimowa przerwa świąteczna: od 22 jeśli jest poniedziałkiem lub od 23 grudnia, czyli jednego lub dwu dni przed Wigilią, do 31 grudnia włącznie ponieważ jednak 1 stycznia jest dniem wolnym – tak naprawdę do tego dnia.