Poprzednia

ⓘ Kategoria:Kurpie
                                               

Związek Gmin Kurpiowskich

                                               

Kurpie

Kurpie – grupa etnograficzna ludności polskiej, zamieszkująca tereny dwóch puszcz mazowieckich: Puszczy Zielonej i Puszczy Białej, funkcjonująca również jako określenie regionu kurpiowskiego. Granica oddzielająca obie puszcze dzieli region na Kurpie Zielone i Kurpie Białe.

                                               

Batalion ON "Kurpie”

Kurpiowski Batalion Obrony Narodowej – pododdział piechoty Wojska Polskiego II RP. Batalion został sformowany w maju 1939 roku, w Ostrołęce, w składzie Warszawskiej Brygady ON, według etatu batalionu ON typ IV. Pododdział był zorganizowany w oparciu o 133 Obwód PW. Jednostką administracyjną i mobilizującą dla Kurpiowskiego batalionu ON był 5 pułk Ułanów Zasławskich.

                                               

Gwara kurpiowska

Gwara kurpiowska – gwara języka polskiego obejmująca swoim zasięgiem Mazowsze północno-wschodnie. Historycznie łączy się z ciągiem gwar mazowieckich, zachowała sporo cech archaicznych. Na te tereny została przyniesiona przez przodków Kurpiów, Mazurów, w związku z czym wykazuje wiele wspólnych cech z gwarą mazurską, która na Mazurach prawie całkowicie zanikła. Istnieje także pogląd, iż gwara kurpiowska jest częścią dialektu prusko-mazurskiego, odrębnego od dialektu mazowieckiego. Panuje przeświadczenie, że gwara kurpiowska jest znacząco niejednolita w wymowie. Na przykład według danych z ok ...

                                               

Lipniki (powiat ostrołęcki)

Lipniki – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, w gminie Łyse. Miejscowość jest siedzibą parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa należącej do dekanatu Kadzidło, w diecezji łomżyńskiej. Dziś znajduje się tu kościół parafialny, zespół szkół podstawowych, urząd pocztowy i ochotnicza straż pożarna. Lipniki to najstarsza historycznie udokumentowana wieś Kurpiowszczyzny. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa ostrołęckiego.

                                               

Miód kurpiowski

Miód kurpiowski – miód nektarowy z ewentualnym dodatkiem spadzi. Jest to miód wielokwiatowy, dla którego udział pyłku żadnej z roślin nie może przekroczyć 30%, a dopuszczalny udział pyłków wszystkich roślin uprawnych nie może przekroczyć 10%. Do produkcji miodu kurpiowskiego mogą być wykorzystywane wyłącznie pszczoły następujących ras: pszczoła środkowoeuropejska Apis mellifera mellifera, pszczoła kraińska Apis mellifera carnica, pszczoła kaukaska Apis mellifera caucasica oraz pszczoły pochodzące z kojarzenia tych ras. Miód kurpiowski zbierany jest na obszarze Kurpi. Pszczelarstwo na Kurpi ...