Poprzednia

ⓘ Janusz Czebreszuk
                                     

ⓘ Janusz Czebreszuk

Janusz Czebreszuk – polski archeolog, profesor nauk humanistycznych. Specjalizuje się w epoce brązu w Europie i strefie egejskiej. Profesor na Wydziale Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pracuje w Pracowni Archeologii Śródziemnomorskiej Epoki Brązu. Od 1 września 2008 kierownik tej Pracowni.

Stopień doktorski uzyskał w 1995 na podstawie pracy pt. Przemiany kulturowe w pierwszej połowie interstadium epok neolitu i brązu na Kujawach promotorem był prof. Aleksander Kośko. Habilitował się w 2001 na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy pt. Schyłek neolitu i początki epoki brązu w strefie południowo-zachodniobałtyckiej III i początki II tys. przed Chr. Alternatywny model kultury. W 2016 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych w zakresie archeologii.

W 2019 został członkiem Rady Doskonałości Naukowej I kadencji.

Wypromował siedem prac doktorskich oraz był recenzentem czterech prac habilitacyjnych i jednego doktoratu.

Jest autorem m.in. sześciu monografii był współautorem czterech z nich oraz stu dziesięciu artykułów.

Członek Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu.