Poprzednia

ⓘ Partie polityczne w Niemczech
                                               

Niemiecka Partia Piratów

Niemiecka Partia Piratów – niemiecka partia polityczna, która stawia sobie za cel wzmocnienie ochrony danych osobowych oraz osłabienia ochrony własności intelektualnej. Nazwa partii pirackiej wywodzi się od powstałej w Szwecji "Piratpartiet”.

                                               

Marksistowsko-Leninowska Partia Niemiec

Marksistowsko-Leninowska Partia Niemiec – niemiecka maoistowska partia polityczna o programie antyrewizjonistycznym, założona w 1982 w Bochum. W latach 1972–1982 działała pod nazwą "Komunistyczny Związek Robotniczy Niemiec". MLPD zaliczana jest do grona ugrupowań ultralewicowych. Młodzieżówką partii jest stowarzyszenie Rebell. Przewodniczącym jest Gabi Gärtner. W wyborach federalnych w 2005 partia lansowała się jako alternatywa wobec Linkspartei. MLPD uzyskała ostatecznie 0.1 proc. głosów. Największe poparcie ugrupowanie uzyskało w Saksonii-Anhalcie oraz Turyngii 0.4 proc.

                                               

Partia Rozsądku

Partia Rozsądku – niemiecka partia o programie libertariańskim. Odwołuje się do austriackiej szkoły ekonomii, w szczególności do Friedricha von Hayeka.

                                               

Niemiecka Partia Centrum

Niemiecka Partia Centrum, często nazywana Katolicką Partią Centrum – niemiecka katolicka partia polityczna w czasach Cesarstwa Niemieckiego, Republiki Weimarskiej i III Rzeszy. Rozwiązała się 5 lipca 1933 roku, na krótko przed podpisaniem Reichskonkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską a III Rzeszą. Po II wojnie światowej partia została reaktywowana, jednak nie zdołała osiągnąć dawnych wpływów, jako że większość jej członków odeszła do CDU. Pomimo tego była reprezentowana w parlamencie do 1957 roku. Ciągle istnieje, jako marginalne ugrupowanie, najsilniejsze w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Partie polityczne w Niemczech
                                     

ⓘ Partie polityczne w Niemczech

Partie polityczne w Niemczech – niemiecka scena polityczna zdominowana jest przez dwa ugrupowania: konserwatywno-liberalną i chadecką koalicję CDU/CSU oraz socjaldemokratyczną SPD.

                                     

1. Partie parlamentarne

Poniższa lista prezentuje zestawienie partii, które miały swoją reprezentację w Bundestagu po wyborach z 2017 roku wraz z informacją o ówczesnym wyniku wyborczym i ilości mandatów.

 • Socjaldemokratyczna Partia Niemiec Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD: 20.7%; 192 mandatów
 • Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna Christlich Demokratische Union Deutschlands, CDU: 26.8%; 200 mandaty
 • Alternatywa dla Niemiec Alternative für Deutschland, AfD: 12.5%, 94 mandaty
 • Wolna Partia Demokratyczna Freie Demokratische Partei, FDP: 10.7%, 80 mandatów
 • Unia Chrześcijańsko-Społeczna w Bawarii Christlich-Soziale Union in Bayern, CSU: 6.2%; 46 mandatów
 • Lewica Die Linke: 9.2%; 69 mandatów
 • Związek 90/Zieloni Bündnis 90/Die Grünen: 8.9%; 67 mandatów.
                                     

2.1. Pozostałe partie Partie o poparciu ponad 0.1%

 • Demokracja przez Referendum Demokratie durch Volksabstimmung
 • Partia Bawarska Bayernpartei – BP
 • Narodowodemokratyczna Partia Niemiec Nationaldemokratische Partei Deutschlands – NPD
 • Ekologiczna Partia Demokratyczna Ökologisch-Demokratische Partei – ödp
 • Die PARTEI
 • Marksistowsko-Leninowska Partia Niemiec Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands – MLPD
 • Partia Rozsądku – Partei der Vernunft – PDV
 • Niemiecka Partia Piracka Piratenpartei Deutschland – PIRATEN
 • Republikanie Republikaner – REP
 • Partia Ochrony Zwierząt Tierschutzpartei
 • Wolni Wyborcy Freie Wähler – FW
 • Niemiecka Partia Emerytów Rentner Partei Deutschland – RENTNER
 • Ruch społeczny dla Niemiec Bürgerbewegung pro Deutschland
                                     

2.2. Pozostałe partie Nowo powstałe

 • Sojusz dla Postępu i Przebudzenia Allianz für Fortschritt und Aufbruch – ALFA
                                     

3.1. Partie historyczne Partie rozwiązane

 • Gesamtdeutscher Block/Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten
 • Niemiecka Anarchistyczna Partia Pogo Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands – APPD
 • Partia Lewicowa Die Linkspartei. – PDS
 • Partia Praworządnej Ofensywy Partei Rechstaatlicher Offensive, PRO "Schill”
 • Niemiecka Unia Ludowa Deutsche Volksunion – DVU
 • Szarzy – Szare Pantery Die Grauen – Graue Panther – GRAUE
 • Alternatywa Wyborcza Praca i Sprawiedliwość Społeczna Wahlalternative Arbeit und Soziale Gerechtigkeit – WASG
                                     

3.2. Partie historyczne Partie w byłej NRD

 • Narodowo-Demokratyczna Partia Niemiec National-Demokratische Partei Deutschlands - NDPD
 • Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna Christlich-Demokratische Union Deutschlands - CDU
 • Demokratyczna Partia Chłopska Niemiec Die Demokratische Bauernpartei Deutschlands - DBD
 • Liberalno-Demokratyczna Partia Niemiec Liberal-Demokratische Partei Deutschlands - LDPD
 • Niemiecka Socjalistyczna Partia Jedności Sozialistische Einheitspartei Deutschlands – SED
                                     

3.3. Partie historyczne Partie sprzed II wojny światowej

 • Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Niemiec Sozialdemokratische Arbeiterpartei Deutschlands – SDAP.
 • Niezależna Socjaldemokratyczna Partia Niemiec Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands – USPD
 • Narodowo Niemiecka Partia Ludowa Deutschnationale Volkspartei – DNVP
 • Bawarska Partia Ludowa Bayerische Volkspartei
 • Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei – NSDAP
 • Komunistyczna Partia Niemiec Kommunistische Partei Deutschlands – KPD