Poprzednia

ⓘ Jan Draus
                                     

ⓘ Jan Draus

Jan Marian Draus – polski historyk, polityk i nauczyciel akademicki, profesor nauk humanistycznych, senator II kadencji, w latach 1999–2011 i od 2016 członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.

                                     

1. Życiorys

Ukończył w 1976 studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1981 uzyskał stopień doktora, a w 1994 doktora habilitowanego w Instytucie Historii Nauki PAN. W 2000 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Pracował jako wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie od 2001 na Uniwersytecie Rzeszowskim i na KUL.

W latach 80. działał w opozycji demokratycznej, należał do "Solidarności”. Od 1991 do 1993 sprawował mandat senatora II kadencji, wybranego z lokalnego komitetu Regionalne Forum Wyborcze. Zasiadał w klubie parlamentarnym Konwencja Polska. W wyborach parlamentarnych w 1993 bez powodzenia ubiegał się o reelekcję, startując w województwie rzeszowskim z ramienia KW "Zjednoczenie Polskie”.

W latach 1994–1998 był wicedyrektorem Radia Rzeszów. Od 2001 był rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu, w 2006 przekształconej w Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską. Opublikował m.in. kilkanaście pozycji książkowych o tematyce historycznej. Był również redaktorem naczelnym Encyklopedii Rzeszowa.

W 1999 został powołany w skład Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, w 2007 z inicjatywy posłów PiS wybrany na drugą kadencję. Zakończył pełnienie tej funkcji w 2011 w związku z likwidacją Kolegium IPN. Ponownie został członkiem tego ciała po jego ponownym utworzeniu w 2016.

Jest bratem Ewy Draus.

                                     

2. Odznaczenia i wyróżnienia

W 2015 prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2018 otrzymał Krzyż Wolności i Solidarności. W 2012 rada miejska w Przemyślu nadała mu tytuł honorowego obywatela miasta.

                                     

3. Publikacje

 • Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu 2001–2011 współautor: Zdzisław Budzyński, Przemyśl: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, 2011.
 • Oświata na Rzeszowszczyźnie w latach 1939–1945 współautor: Ryszard Terlecki, Wrocław – Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984.
 • Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918–1946. Portret kresowej uczelni, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2007, ​ISBN 978-83-7188-964-6 ​.
 • Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych w Polsce 1998–2013. 15 lat KRePSZ, Gniezno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2013.
 • Przeciw Solidarności 1980–1989: rzeszowska opozycja w tajnych archiwach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wybór dokumentów i oprac. Jan Draus, Zbigniew Nawrocki, Rzeszów: Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność”, 2000.
 • Diecezja przemyska w latach 1939–1945, t. 1, pod red. Jana Drausa i Jana Musiała, Przemyśl – Brzozów – Stalowa Wola: Biblioteczka Przemyska – Muzeum Regionalne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Adama Fastnachta – Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1991.
 • Historia wychowania współautor: Ryszard Terlecki, t. 2: Wiek XIX i XX, Kraków: Wydawnictwo WAM – WSFP "Ignatianum”, 2005.
 • Fundacje naukowo-wychowawcze Adama Kozłowieckiego współautor: Ludwik Grzebień, Majdan Królewski: Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego "Serce bez Granic”, 2014.
 • Polskie szkoły wyższe i instytucje naukowe na emigracji 1939–1945 współautor: Ryszard Terlecki, Wrocław – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984.
 • Diecezja przemyska w latach 1939–1945, t. 3, pod red. Jana Drausa i Jana Musiała, Przemyśl: Biblioteczka Przemyska, 1990.
 • Oświata i nauka polska na Bliskim i Środkowym Wschodzie 1939–1950, Lublin: TNKUL, 1993.
 • Stronnictwo Pracy w województwie rzeszowskim 1945–1946–1950: z dziejów regionalnej chadecji, Rzeszów: Instytut Europejskich Studiów Społecznych, 1998.


                                     
 • Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Przemyślu, gdzie rektorem był jej brat Jan Draus którą później przemianowano na Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską
 • Nowe władze akademickie Uniw. Jana Kazimierza. Gazeta Lwowska s. 3, Nr 149 z 6 lipca 1939. Jan Draus Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918 - 1946
 • Matematyczno - Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jan Draus Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918 - 1946. Portret kresowej uczelni. Kraków:
 • Księgarnia Akademicka, 2007, s. 21. ISBN 978 - 83 - 7188 - 964 - 6. Jan Draus Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918 - 1946. Portret kresowej uczelni. Kraków:
 • U. J. K.. Gazeta Lwowska s. 2, Nr 16 z 22 stycznia 1938. Jan Draus Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918 - 1946. Portret kresowej uczelni. Kraków:
 • 1953 zamieszkiwał w Ujanowicach i tam zmarł 19 czerwca 1961. Jan Draus Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918 - 1946. Portret kresowej uczelni. Kraków:
 • Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Był działaczem chadecji. Jan Draus Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918 - 1946. Portret
 • kategoria: Absolwenci Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Lwowskiego. Jan Draus Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918 - 1946. Portret kresowej uczelni. Kraków:
 • Strzałkowskiej we Lwowie za rok szkolny 1909 10. Lwów: 1910, s. 44. Jan Draus Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918 1946. Portret kresowej uczelni. Kraków:
 • Kraków: Księgarnia Akademicka, 1997, s. 98. ISBN 83 - 7188 - 188 - 6. Jan Draus Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918 - 1946. Portret kresowej uczelni. Kraków:
 • urzędów cenzorów, Lwów: Polskie Towarzystwo Historyczne 1926. Jan Draus Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918 - 1946. Portret kresowej uczelni. Kraków:
 • Kraków: Księgarnia Akademicka, 1997, s. 98. ISBN 83 - 7188 - 188 - 6. Jan Draus Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918 - 1946. Portret kresowej uczelni. Kraków: