Poprzednia

ⓘ Jan J. Zienkiewicz
Jan J. Zienkiewicz
                                     

ⓘ Jan J. Zienkiewicz

Jan J. Zienkiewicz – polski ekonomista, turysta, krajoznawca, regionalista, działacz PTTK i TOnZ w Łodzi.

Od młodych lat wędrował po Dolnym Śląsku, poznając miasta w których wówczas mieszkał – Wałbrzych, Kłodzko i Otmuchów, a także ich okolice. Nie były to jednak wycieczki krajoznawcze.

Lata nauki w szkole średniej – w XXVI LO w Łodzi, to było już krajoznawstwo. Odbywało się pod kierunkiem wytrawnego turysty i krajoznawcy – profesora Jerzego Miecznikowskiego, nauczyciela WF i drużynowego drużyny harcerskiej. Przeżycia podczas wycieczek w Góry Świętokrzyskie, nad Bałtyk, a także podczas rajdów w okolicach Łodzi pamięta dzięki swojemu profesorowi, którego wspomina do dziś. Zaangażował się wówczas w turystykę.

W 1960 wstąpił do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Oddziale Łódzkim. Uczestniczył w wielu różnorodnych imprezach turystyki kwalifikowanej – wędrował po górach i po nizinach, brał udział w spływach kajakowych po Brdzie i Dunajcu, żeglował. Jeździł na rowerze i samochodem, a także fotografował.

W Oddziale Akademickim PTTK w Łodzi ukończył w maju 1965 kurs przewodnicki, po zdanych egzaminach uzyskał w dniu 15 maja 1965 państwowe uprawnienia przewodnika turystycznego miejskiego i terenowego nr. leg. 109/Łm.

Zaczął udzielać się w Kole Przewodników w Łódzkim Oddziale PTTK.

Powierzono mu wkrótce sprawy szkoleniowe w Kole, a po kilku latach został prezesem Koła Przewodników po nieodżałowanej pamięci Aleksandrze Wojciechowskim, nestorze przewodników łódzkich.

Działał też w Komisji Przewodnickiej Zarządu Okręgu PTTK w Łodzi.

Brał udział w X Konkursie Krasomówczym w Golubiu-Dobrzyniu, plasując się w pierwszej dziesiątce laureatów, wpisany do Klubu Krasomówców.

Nie zaniedbywał działalności krajoznawczej, brał udział w Centralnych Zlotach Aktywu Krajoznawczego – tzw. CZAK-ach, w różnych regionach kraju, współorganizując CZAK w Grotnikach k/Łodzi.

Brał udział w kolejnych Kongresach Krajoznawczych w Płocku, Opolu i Gnieźnie.

Pisał artykuły krajoznawcze nie tylko do "Wędrownika” ówczesnego "Biuletynu PTTK Okręgu w Łodzi” ale i do prasy codziennej i periodyków.

Społeczny Opiekun Zabytków. Pisał artykuły o społecznej opiece nad zabytkami w PTTK w Łodzi. Relacjonował zjazdy społecznych opiekunów zabytków np. z 3 grudnia 1972 r. gdzie postulowano m.in. adaptowanie "szedowego budynku na terenie Mauzoleum w Radogoszczu i urządzenie tam Muzeum Martyrologii”.

Uczestniczył w kilku Forach Publicystów Krajoznawczych organizowanych przez Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych PTTK z Poznania.

Różnorodne wędrówki po kraju, ale także i poza jego granicami, dokumentowane zdjęciami i trofeami pokazano w 2005 na wystawie w Muzeum Sportu i Turystyki w Łodzi zatytułowanej "45 lat z PTTK Jana J. Zienkiewicza”. Na wystawie oglądać było można też pamiątki z zagranicznych wojaży do Grecji, Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Jugosławii czy Czechosłowacji – to widokówki, zdjęcia, foldery, kafelki, ceramika, sprzęt turystyczny, z którego wówczas korzystał, ubiór przewodnika górskiego. Był także egzotyczny fragment ekspozycji – mały zbiór masek i rzeźb z południowej Afryki.

Zdobył szereg uprawnień i odznak turystyki kwalifikowanej: przodownik turystyki pieszej, górskiej, kolarskiej oraz instruktor krajoznawstwa Polski. Posiada honorowy tytuł Zasłużonego Przewodnika PTTK.

Zbiera ekslibrisy krajoznawcze, zdobył Plakietkę Zbiorów Krajoznawczych PTTK i Ekslibris Bibliofila – Krajoznawcy PTTK.

W latach 1983–1994 był członkiem Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK.

Ważnym okresem jego działań były lata 1979–1986, w których zawodowo związał się z PTTK – pracował jako urzędujący sekretarz i kierownik biura Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Łodzi.

Pracował i działał w Automobilklubie Łódzkim – organizował tam szkolenia i rajdy o różnej tematyce.

Był jednym z czterech twórców pierwszej wystawy turystycznej w nowo zorganizowanym Muzeum Sportu i Turystyki w Łodzi w Hali Sportowej Muzeum Sportu jest autonomicznym oddziałem Muzeum Miasta Łodzi. Był także członkiem Rady Programowej tego Muzeum.

Był członkiem Rady ds. Kształtowania Kultury Zdrowotnej przy Prezydencie Miasta Łodzi.

Był wykładowcą oraz egzaminatorem na kursach kształcących kadry turystyczne: informatorów turystycznych, szkolnych organizatorów turystyki, zakładowych organizatorów turystyki, pilotów wycieczek turystycznych i przewodników turystycznych.

W sierpniu i grudniu 1983 stał się założycielem, zaś w marcu 1984 został pierwszym prezesem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Łodzi. Od 11 lutego 2009 był ponownie prezesem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Łodzi zrezygnował 1 grudnia 2010 roku. Posiada legitymację nr 1/Łm. Był też członkiem Komisji Rewizyjnej TOnZ w Łodzi.

W 2007 wybrany w skład Głównej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.