Poprzednia

ⓘ Linia rozwojowa
                                     

ⓘ Linia rozwojowa

Linia rozwojowa - organizmy lub produkty pochodzące lub rozwijane od wspólnego przodka. Obejmuje wszystkie organizmy powstałe w wyniku ewolucji biologicznej lub produkty powstałe w wyniku rozwoju technologicznego i stanowiące ogniwa pośrednie między najstarszym przodkiem lub prototypem a grupą potomków lub jednym z wybranych potomków lub produktów rozwijanych na bazie prototypu.

Linia rozwojowa nie wykazująca rozgałęzień jest zwana linią anagenetyczną. Zgodnie z teorią mechanizmów ewolucji linia anagenetyczna jest zjawiskiem nietypowym i występuje rzadko.