Poprzednia

ⓘ Polska Nagroda Jakości
                                     

ⓘ Polska Nagroda Jakości

Polska Nagroda Jakości to wyróżnienie przyznawane przedsiębiorstwom za wdrażanie koncepcji zarządzania przez jakość - TQM. Została ustanowiona 7 marca 1995 roku przez Krajową Izbę Gospodarczą, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz Fundację Teraz Polska.

Jednym z inicjatorów utworzenia nagrody był prof. Edward Kindlarski.

                                     

1. Kategorie PNJ

1. Nagrody Zespołowe - przyznawane przedsiębiorstwom, które przez wdrożenie TQM doprowadziły do wzrostu satysfakcji klientów, pracowników i współpracujących z nimi przedsiębiorstw oraz osiągnęły poprawę jakości pracy, procesów i odniosły sukces rynkowy. Zdobywcy tej nagrody otrzymują: statuetkę, dyplom, możliwość posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem PNJ.

2. Nagrody Indywidualne - przyznawane osobom, które wniosły znaczący wkład w opracowanie teorii TQM.

3. Nagrody Honorowe - przyznawane osobom i zespołom za szczególne zasługi dla rozwoju jakości w Polsce.

Nagrody są przyznawane corocznie, jednak nie zawsze i nie we wszystkich kategoriach. Oprócz nagród mogą być również przyznawane wyróżnienia.

                                     

2. Model oceny

Model Polskiej Nagrody Jakości został opracowany w oparciu o koncepcję Europejskiej Nagrody Jakości EQA - bazuje na dziewięciu filarach zarządzania przez jakość:

 • IV Zarządzanie zasobami max 50 punktów
 • VII Filar - Satysfakcja zatrudnionych max 90 punktów
 • II Filar - Polityka i strategia max 100 punktów
 • III Filar - Zarządzanie ludźmi max 80 punktów
 • IX Filar - Efekt końcowy max 150 punktów
 • VI Filar - Satysfakcja klientów max 200 punktów
 • I Filar - Przywództwo max 150 punktów
 • V Filar - Zarządzanie procesami max 120 punktów
 • VIII Filar - Współpraca z otoczeniem max 60 punktów#

Powyższe filary zostały podzielone na 2 grupy: potencjał przedsiębiorstwa 1-5 i efekty przedsiębiorstwa 6-9, którym przypisano po 50% wartości maksymalnej liczby punktów oceny - 1000.

Proces ubiegania się o PNJ wymaga, aby każde przedsiębiorstwo przedstawiło własną ocenę swojej działalności - ocenę sfer działalności przedsiębiorstwa skoncentrowanych w dziewięciu filarach zarządzania przez jakość. Przedsiębiorstwa mogą podać i opisać we wniosku również własne kryteria, jeżeli istotnie informują o stopniu wdrożenia koncepcji zarządzania przez jakość. Aby ubiegać się o PNJ należy otrzymać jedną z regionalnych nagród jakości. Do chwili obecnej ustanowiono następujące Regionalne Nagrody Jakości:

 • Zachodniopomorska Nagroda Jakości,
 • Lubuską Nagrodę Jakości
 • Wielkopolską Nagrodę Jakości,
 • Kujawsko-Pomorską Nagrodę Jakości.
 • Podkarpacką Nagrodę Jakości,
 • Lubelską Nagrodę Jakości,
 • Łódzką Nagrodę Jakości
 • Śląską Nagrodę Jakości,
 • Warmińsko-Mazurską Nagrodę Jakości.
 • Małopolską Nagrodę Jakości,
 • Podlaska Nagroda Jakości,
 • Świętokrzyską Nagrodę Jakości.
 • Mazowiecką Nagrodę Jakości,
 • Opolską Nagrodę Jakości,
 • Dolnośląską Nagrodę Jakości
                                     

3. Laureaci i wyróżnieni

Nagrody przydzielane są zarówno zespołowo jak i indywidualnie.

1. W ramach konkursów zespołowych firm usługowych i produkcyjnych oraz samorządowych przyznano nagrody:

 • PNJ – EFQM dla

MPWiK S.A. we Wrocławiu –Recognised for Excellence 5 na poziomie pięciu gwiazdek ;

SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE POLAND sp. z o.o. –Committed to Excellence 2* na poziomie dwóch gwiazdek.

 • PNJ dla

LIVING FOOD Sp. z o.o. ;

PPHU POLIPACK sp.j. ;

PH WPHW Sp. z o.o. w Pile ;

PRALNIA "SONIA” Stanisław Pirch ;

SOFOREK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ;

SZCZĘŚNIAK POJAZDY SPECJALNE Sp. z o.o.

2. W ramach konkursów indywidualnych przyznano nagrody:

 • W ramach uznania za szczególne zasługi dla jakości wręczono Polską Specjalną Nagrodę Jakości dla

prof. dr hab. Elżbiety Skrzypek z UMCS w Lublinie.

 • W ramach konkursu Polska Indywidualna Nagroda Jakości im. prof. Edwarda Kindlarskiego nagrody otrzymały osoby, w następujących kategoriach

nauka – dr hab. inż. Piotr Grudowski, profesor Politechniki Gdańskiej;

praktyka – Waldemar Cezary Zieliński, Dyrektor Oddziału NOT w Gdańsku;

promocja – dr hab. Sławomir Wawak, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 • W ramach konkursu Znakomity Przywódca nagrody otrzymali

dr nauk med. Violetta Szycik, Prezes zarządu VIVADENTAL Sp. z o.o.;

Witold Ziomek – Prezes Zarządu MPWiK S.A. we Wrocławiu.

 • W ramach konkursu Znakomity Pełnomocnik/Menadżer Systemów Zarządzania nagrody otrzymali

Dr Krystyna Stephens – BPIC Sp. z o.o.

Stanisław Chomżyński – Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A.

Henryk Dębski – Instytut Badań i Rozwoju BOSMAL Sp. z o.o.

Andrzej Krawczyk – Gotowski – Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o.

Witold Lipka-Auguścik – Warbud S.A.

Aneta Muzolf – Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Elżbieta Olszewska – VIVADENTAL Sp. z o.o.

Elżbieta Stepnowska – Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

Edyta Słupecka – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

3. W ramach konferencji odbyła się gala wręczenia okolicznościowego medalu "Polska Jakość w 100-lecie odzyskania Niepodległości ” dla 8 osób, które od lat propagują ideę jakości w zarządzaniu biznesowym.