ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 92                                               

Religia w Hiszpanii

Wolność wyznania jest zagwarantowana przez Konstytucję Hiszpańską. Według szacunków Centrum Badań Socjologicznych w Madrycie przeprowadzonych w 2019 roku znaczna większość społeczeństwa przyznaje się do katolicyzmu, ale mniej niż jedna trzecia uc ...

                                               

Religia w Kanadzie

Religia w Kanadzie obejmuje szeroki wachlarz grup i przekonań. Według spisu z 2011 roku największą religią wyznawaną przez większość społeczeństwa jest chrześcijaństwo. Członkami innych wspólnot religijnych jest 8.8% ludności, a 23.9% ludności ni ...

                                               

Religia w Kenii

Dominującą religią w Kenii jest chrześcijaństwo wyznawane przez około 85% ludności. Drugą pod względem liczebności wyznawców religią jest islam, wyznawany przez 10% ludności kraju. Inne religie w Kenii to tradycyjne religie plemienne, buddyzm, ba ...

                                               

Religia w Chinach

Religia w Chinach – od stuleci jest zdominowana przez religie chińskie i buddyzm. Te trzy systemy religijne, często wyznawane synkretycznie ukształtowały chińską kulturę. Najważniejszą rolę dla Chińczyków, jak i pozostałych ludów Dalekiego Wschod ...

                                               

Religia na Łotwie

Główną, tradycyjnie praktykowaną religią na Łotwie jest chrześcijaństwo. Najliczniej praktykowanym wyznaniem chrześcijańskim wśród etnicznych Łotyszy, z powodu silnych historycznych związków z krajami skandynawskimi i północnymi Niemcami, jest lu ...

                                               

Religia w Libii

Dominującym wyznaniem w Libii jest islam. 96.1% ludności deklaruje praktykę tej religii. Zdecydowana większość muzułmanów libijskich to sunnici. Islam jest zarówno duchowym przewodnikiem osób prywatnych, ale też istotnym elementem polityki rządu. ...

                                               

Religia w Mołdawii

Religia w Mołdawii – jest reprezentowana głównie przez prawosławie. Największe mniejszości religijne stanowią muzułmanie, protestanci i katolicy. 21.6% społeczeństwa jest bezwyznaniowa. Konstytucja Republiki Mołdawii gwarantuje wolność wyznania, ...

                                               

Monako

Księstwo Monako – niewielkie miasto-państwo położone w Europie Południowej nad Morzem Śródziemnym w obrębie Riwiery Francuskiej. Jest to najmniejsze po Watykanie niezależne państwo świata. Od 1866 jest w unii celnej z Francją, a od 1918 Francja u ...

                                               

Religia w Namibii

Religią dominującą w Namibii jest chrześcijaństwo, którą wyznaje 91.4% ludności. Druga pod względem liczebności grupa praktykuje tradycyjne religie afrykańskie i stanowi 4.5% ludności. Pozostali to głównie niereligijni. Według Operation World z 2 ...

                                               

Religia w Nigerii

Religia w Nigerii – kraju liczącym blisko 200 mln mieszkańców, zdominowana jest przez chrześcijaństwo – na południu i islam – na północy. Pozostali wyznający inne religie i nie wyznający żadnej religii, stanowią niewielki odsetek populacji. Znacz ...

                                               

Religia w Holandii

Holandia była historycznie głównie krajem chrześcijańskim, aż do końca XX wieku. Obecnie Holandia jest jednym z najbardziej zsekularyzowanych krajów Europy Zachodniej. Według danych z 2010 roku tylko 48.7% populacji Holandii wyznawało jakąś relig ...

                                               

Nowa Kaledonia

Nowa Kaledonia – francuskie terytorium zamorskie o statusie wspólnoty sui generis w zachodniej części Oceanu Spokojnego, w Melanezji, około 1400 km na wschód od Australii i 1500 km na północny zachód od Nowej Zelandii.

                                               

Religia w Norwegii

Religia w Norwegii zdominowana jest przez luteranizm. Chociaż około 70% populacji należy do Kościoła Norweskiego, frekwencja w świątyniach wynosi tylko 10%. Członkami innych wspólnot religijnych jest około 10% ludności, a 20% ludności nie należy ...

                                               

Religia w Papui-Nowej Gwinei

Religia w Papui-Nowej Gwinei zdominowana jest przez chrześcijaństwo. Cześć społeczeństwa nadal jednak praktykuje tradycyjne wierzenia plemienne, magię i czary. Konstytucja i inne ustawy państwowe ochraniają wolność religijną. Rząd w praktyce prze ...

                                               

Kościoły i inne związki wyznaniowe w Polsce

Kościoły i inne związki wyznaniowe w Polsce – wspólnoty religijne istniejące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Na początku XXI wieku działają one na mocy przepisów Konstytucji RP o wolności sumienia i religii oraz ustawy o gwarancjach wolnośc ...

                                               

Religia w Portugalii

Portugalia nie ma ustanowionej oficjalnej religii. Dominującą religią w Portugalii jest katolicyzm. Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku, 81% ludności Portugalii jest katolicka, ale tylko około 19% bierze udział we mszy i podejmuje re ...

                                               

Religie w Rosji

Religie w Rosji – na terenie Rosji działa kilkaset wspólnot religijnych, reprezentujących niemal wszystkie religie i wyznania współczesnego świata. Ze względu na specyfikę religijności Rosji i znaczne zróżnicowane wyznaniowe trudne jest uzyskanie ...

                                               

Religia w Rumunii

Rumunia jest państwem świeckim i nie ma ustanowionej religii państwowej. Jednak większość obywateli tego kraju jest chrześcijanami. Dominującym wyznaniem jest prawosławie. Największe mniejszości religijne zrzeszające ponad 5% ludności stanowią pr ...

                                               

Religia w Stanach Zjednoczonych

Stany Zjednoczone są krajem o wielkim zróżnicowaniu wierzeń i praktyk religijnych. Różnorodność religijna Amerykanów jest wynikiem wielokulturowego pochodzenia imigrantów, niektóre religie natomiast zostały założone już po przybyciu do Stanów Zje ...

                                               

Religia w Macedonii Północnej

Konstytucja Macedonii Północnej gwarantuje wolność wyznania religijnego i rząd generalnie przestrzega tego prawa. Prawosławie jest zdecydowanie największym wyznaniem religijnym w Macedonii Północnej. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Pew ...

                                               

Religia w Senegalu

Religia w Senegalu – zdominowana jest przez wyznawców islamu, którzy stanowią ponad 90% społeczeństwa. Największą mniejszość religijną stanowią katolicy. Senegal słynie z tolerancji religijnej. Konstytucja Senegalu gwarantuje wolność w praktykowa ...

                                               

Religia w Serbii

Serbia jest tradycyjnie krajem chrześcijańskim począwszy od chrystianizacji Serbów przez misjonarzy Cyryla i Metodego w IX wieku. Dlatego dominującym wyznaniem jest prawosławie z Serbskim Kościołem Prawosławnym. Podczas panowania Imperium osmańsk ...

                                               

Religia na Słowacji

Według spisu z 2011 roku Urzędu Statystycznego Republiki Słowackiej 62% Słowaków należało do Kościoła rzymskokatolickiego, 8.9% należało do różnych odłamów protestantyzmu, 3.8% należało do Kościoła greckokatolickiego, 0.9% należało do Kościoła Pr ...

                                               

Religia w Słowenii

Według badań Pew Research Center w 2010 roku dominującą religią jest chrześcijaństwo. Kościół rzymskokatolicki jest zdecydowanie największym wyznaniem chrześcijańskim w Słowenii. 74.8% mieszkańców Słowenii identyfikują się jako katolicy, 3% wyzna ...

                                               

Religia w Tanzanii

Z populacji około 42 milionów mieszkańców Tanzanii szacuje się, że około jedna trzecia to muzułmanie, co najmniej jedna trzecia to chrześcijanie i najwyżej jedna trzecia to wyznawcy tradycyjnych religii etnicznych. Muzułmanie w Tanzanii żyją głów ...

                                               

Togo

Togo, Republika Togijska – państwo w zachodniej Afryce nad Zatoką Gwinejską. Graniczy z Ghaną, Beninem i Burkina Faso. Obecnie członek Unii Afrykańskiej i ECOWAS.

                                               

Religia w Turcji

Religia w Turcji – od stuleci zdominowana jest przez islam, który wyznaje zdecydowana większość społeczeństwa. Około 1.2% jest niewierząca, a 0.5% wyznaje inne religie, głównie chrześcijaństwo. Przed islamem w Turcji powszechne było chrześcijańst ...

                                               

Religia w Ugandzie

Religia w Ugandzie – reprezentowana jest głównie przez dwie religie chrześcijaństwo i islam. W Ugandzie istnieje także niewielka ilość wyznawców tradycyjnych religii plemiennych, hinduizmu i bahaizmu. 0.5% ludności nie wyznaje żadnej religii. Wol ...

                                               

Religia w Finlandii

Większość ludzi w Finlandii jest, przynajmniej nominalnie, członkami kościołów chrześcijańskich, ale od 1980 roku, nastąpił gwałtowny wzrost liczby osób bez przynależności religijnej. Przed chrystianizacją główną religią był politeizm. W 2017 rok ...

                                               

Religia w Chorwacji

Wolność wyznania jest prawnie określona przez Konstytucję Chorwacji, która również określa wszystkie wspólnoty religijne, jako równe wobec prawa i niezależne od państwa. W 2015 było 54 zarejestrowane związki wyznaniowe. Zdecydowana większość ludn ...

                                               

Religia w Czadzie

Religia w Czadzie – wspólnoty religijne istniejące na terenie Republiki Czadu. W Czadzie, podobnie jak w większości państw afrykańskich leżących w pasie Sahelu, dominującą rolę odgrywają trzy religie: islam, chrześcijaństwo oraz tradycyjne religi ...

                                               

Religia w Czarnogórze

Religia w Czarnogórze jest zróżnicowana. Mimo że prawosławie jest dominującą formą religii, istnieje także sporo wyznawców islamu i katolicyzmu. Dominujące kościoły to Czarnogórski Kościół Prawosławny i Serbski Kościół Prawosławny. Zgodnie z Kons ...

                                               

Religia w Czechach

Czechy liczą 10 516 125 mieszkańców i historycznie są państwem chrześcijańskim, jednak obecnie są jednym z najbardziej zlaicyzowanych państw na świecie. Według najnowszego spisu powszechnego z 2011 roku 10.3% Czechów utożsamia się z katolicyzmem, ...

                                               

Religia w Szwecji

Religia w Szwecji – zdominowana jest przez luteranizm. Chociaż około 63% populacji należy do Kościoła Szwecji, frekwencja w kościołach wynosi poniżej 5%. Członkami innych wspólnot religijnych jest około 8% ludności, a 29% ludności formalnie nie n ...

                                               

Religia w Estonii

Estonia jest jednym z najmniej religijnych krajów Europy, około 70% populacji określa siebie jako osoby bezwyznaniowe. Wyznania z największą liczbą wiernych to protestantyzm i prawosławie. Według najnowszego sondażu Eurobarometr Poll 2010, 18% ob ...

                                               

Religia w Etiopii

Religia w Etiopii – tworzona jest przeważnie przez wyznawców rodzimych religii: prawosławie, islam i animizm. Według spisu powszechnego przeprowadzonego w 2007 roku, ponad 32 miliony osób należało do etiopskiego kościoła prawosławnego, ponad 25 m ...

                                               

Religia w Japonii

Religia w Japonii – rodzaj kodeksu moralnego, zespołu wierzeń, sposobu i filozofii życia, ściśle związanych z japońskimi wartościami społecznymi i kulturowymi. W Japonii istnieją obok siebie, uzupełniają się i przenikają dwie główne religie: shin ...

                                               

Religia we Francji

Religia we Francji – historycznie najważniejszym wyznaniem w kraju jest katolicyzm. Największą mniejszość religijną stanowią muzułmanie. Do innych większych grup należą: protestanci, prawosławni, ormianie, żydzi i buddyści. Według różnych badań o ...

                                               

Polinezja Francuska

Polinezja Francuska – wspólnota zamorska Francji obejmująca 5 archipelagów i ponad 150 wysp na Oceanie Spokojnym, we wschodniej części Polinezji. Łączna powierzchnia wysp to 3521 km², a ludność – 259.7 tys. mieszk. Stolicą tego terytorium jest Pa ...

                                               

Religie a homoseksualizm

Religie a homoseksualizm – religie odnoszą się w różny sposób do kwestii homoseksualności u ludzi. To odniesienie się poszczególnych wyznań do tej orientacji seksualnej ma wpływ na sytuację osób homoseksualnych w społeczeństwach wyznających poszc ...

                                               

Religia na Cyprze

Religia na Cyprze. Chrześcijanie stanowią 78% ludności cypryjskiej. Większość Greków cypryjskich, a więc większość ludności Cypru, jest członkami Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Cypru, podczas gdy większość Turków cypryjskich to muzułmani ...

                                               

Malediwy

Malediwy – archipelag oraz państwo wyspiarskie o tej samej nazwie, położone na Oceanie Indyjskim, ok. 500 km na południowy zachód od południowego krańca Indii. W XVI wieku wyspami starali się zawładnąć Portugalczycy i Holendrzy. Od roku 1796 a fo ...

                                               

Religia na Ukrainie

Na Ukrainie wolność wyznania gwarantowana jest przez konstytucję i ustawy. Według statystyk z 2011 roku istnieje 55 organizacji religijnych na Ukrainie. Według Operation World 61.1% ludności to prawosławni. Nie wyznający żadnej religii stanowią 1 ...

                                               

Religia starożytnego Rzymu

Religia starożytnego Rzymu – zbiór wierzeń i rytuałów praktykowanych w starożytnym Rzymie w formie kultu. Z powodu dużego zróżnicowania obrzędów, niektórzy mogą mówić o religiach starożytnego Rzymu. W wyniku podbojów prowadzonych przez Imperium r ...

                                               

Religie etniczne

Religia etniczna – system wierzeń wyznawanych przez konkretną grupę etniczną, wykształcony w jej obrębie i ściśle związany z jej tradycją, kulturą i specyfiką zamieszkiwanego terenu. Większość religii etnicznych jest politeistyczna lub animistyczna.

                                               

Ateizm

Ateizm – brak wiary w istnienie jednego bądź wielu bogów; ewentualnie odrzucenie teizmu, pogląd przeczący istnieniu sił nadprzyrodzonych i odrzucający wiarę w stwórcę. Może także uznawać religię za nienaukową i sprzeczną z nauką, sprzeczną z rozu ...

                                               

Nowy ateizm

Nowy ateizm to ruch ateistycznych pisarzy i naukowców XXI wieku, wyznających pogląd, że "religii nie powinno się jedynie tolerować, lecz należy jej przeciwdziałać, krytykować ją i poddawać racjonalnej argumentacji wszędzie tam, gdzie sięgają jej ...

                                               

Natura

Przyroda, in. natura – w najszerszym znaczeniu wszechświat, rzeczywistość. Termin ten obejmuje także zjawiska fizyczne oraz życie – bez uwzględnienia wytworów i oddziaływania ludzi.

                                               

Nature (ujednoznacznienie)

                                               

Geologia

Geologia – jedna z nauk o Ziemi, zajmuje się budową, własnościami i historią Ziemi oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom. W szerszym znaczeniu geologia dotyczy również innych planet ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →