ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 671
                                               

Pałac w Barzynie

Pałac w Barzynie – pałac wraz z zespołem parkowym znajdujący się we wsi Barzyna w gminie Rychliki w powiecie elbląskim w województwie warmińsko-mazurskim. Wybudowany i wielokrotnie rozbudowywany, w latach 1560-1829 głównie w stylu neogotyckim i b ...

                                               

Pałac w Łężanach

Pałac w Łężanach – pałac wraz z zespołem parkowym i zabudowaniami gospodarczymi znajdujący się we wsi Łężany w gminie Reszel w powiecie kętrzyńskim w województwie warmińsko-mazurskim. Wybudowany w latach 1909–1911 w stylu neobarokowym jako siedzi ...

                                               

Pałac w Masunach

Pałac w Masunach rodu von Gamp-Massaunen – zespół pałacowo-parkowy znajdujący się we wsi Masuny w gminie Sępopol w powiecie bartoszyckim w województwie warmińsko-mazurskim. Budynek został wzniesiony w 1910 jako siedziba rodu von Gamp-Massaunen w ...

                                               

Orneta (stacja kolejowa)

Orneta – stacja kolejowa w Ornecie, w powiecie lidzbarskim, w województwie warmińsko-mazurskim, w Polsce. W roku 2017 stacja obsługiwała 10–19 pasażerów na dobę. Linia kolejowa z Ornety do Gutkowa została otwarta w 1884 roku, kolejna linia z Orne ...

                                               

Dekanat Morąg

W skład dekanatu wchodzi 10 parafii: Parafia Chrystusa Króla – Jarnołtowo Parafia Przemienienia Pańskiego – Chojnik Parafia MB Częstochowskiej – Wilamowo Parafia bł. Michała Kozala – Morąg Parafia MB Miłosierdzia Ostrobamskiej – Strużyna Parafia ...

                                               

Parafia Przemienienia Pańskiego w Chojniku

Parafia Przemienienia Pańskiego w Chojniku – parafia rzymskokatolicka w diecezji elbląskiej. Erygowana 25 stycznia 1972 przez administratora warmińskiego Józefa Drzazgę. Do parafii należą miejscowości: Chojnik, Sambród, Karczemka, Kamionka, Rolno ...

                                               

Dekanat Miłomłyn

W skład dekanatu wchodzi 6 parafii: Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła – Dobrzyki Parafia św. Bartłomieja – Miłomłyn Parafia św. Stanisława – Samborowo Parafia MB Częstochowskiej – Liwa Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego – Boreczno Parafia św ...

                                               

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Wilamowie

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Wilamowie – parafia rzymskokatolicka w diecezji elbląskiej. Erygowana w 1322 roku, reerygowana w 1958 roku przez administratora warmińskiego Tomasza Wilczyńskiego. Do parafii należą miejscowości: Wilamowo, Do ...

                                               

Stare Miasto w Mrągowie

Stare Miasto – najstarszy, historyczny obszar Mrągowa, otoczony wodami jeziora Czos, Magistrackiego Małego i nie istniejącego już jeziora Magistrackiego Dużego. Przestrzeń między jeziorami zamykały kanały, które pełniły funkcje fosy miejskiej. Fo ...

                                               

Kościół św. Wojciecha w Mrągowie

Teren pod budowę świątyni przy ówczesnej Königsbergerstraβe podarowała Justyna Timnik, wdowa po Gustawie kupcu i burmistrzu Mrągowa. Pierwsze prace rozpoczęto w na początku 1860 i przebiegały one w bardzo szybkim jak na ówczesne czasy tempie. Uro ...

                                               

Cerkiew Przemienienia Pańskiego w Mrągowie

Cerkiew pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego – prawosławna cerkiew parafialna w Mrągowie. Należy do dekanatu Olsztyn diecezji białostocko-gdańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Wybudowana w latach 1895–1896 jako synagoga. W ...

                                               

Pałac w Rodelach

Pałac w Rodelach – pałac wraz z zespołem parkowym i zabudowaniami gospodarczymi znajdujący się we wsi Rodele w gminie Barciany w powiecie kętrzyńskim w województwie warmińsko-mazurskim. Wybudowany w latach 1859-1861 w stylu eklektycznym jako sied ...

                                               

Osiedle Nikutowo (Mrągowo)

Osiedle Nikutowo – położone jest w południowej części Mrągowa między jeziorem Sutapie Małe, a linią kolejową. Dawniej była to kolonia wsi Nikutowo. Na początku lat 90. XX w. zostało przyłączona do Mrągowa. W skład osiedla wchodzą ulice Krótka i W ...

                                               

Osiedle Grunwaldzkie (Mrągowo)

Osiedle Grunwaldzkie – osiedle Mrągowa o charakterze mieszkaniowym, położone w południowej części miasta na wzgórzu między ulicą Wojska Polskiego, Kopernika, a jeziorem Czos. Na terenie osiedla znajduje się nowoczesny kościół wraz z plebanią pw. ...

                                               

Osiedle Parkowe (Mrągowo)

Osiedle Parkowe - osiedle mieszkaniowe w Mrągowie, położone między ulicami Brzozową i Rynkową oraz linią kolejową. Powstało w latach 60 w miejscu dawnego targu bydlęcego. Nazwa osiedla nawiązuje od pobliskiego Parku im. gen. Władysława Sikorskieg ...

                                               

Osiedle Brzozowe (Mrągowo)

Osiedle Brzozowe – osiedle mieszkaniowe w Mrągowie, położone na południowych zboczach Wzgórza Jaenike, między ulicami: Marii Skłodowskiej-Curie, Piotra Sobczyńskiego, Marii Konopnickiej i Brzozową. Koło osiedla znajduje się park Sikorskiego. Zabu ...

                                               

Osiedle Metalowców (Mrągowo)

Osiedle Metalowców – osiedle w Mrągowie, usytuowane jest na stromym pagórku między ulicą Wojska Polskiego, a linią kolejową. Kod pocztowy osiedla to 11-709 Nazwa pochodzi od metalowców tj. pracowników nieistniejącej już Fabryki Zespołów Mechanicz ...

                                               

Osiedle Mazurskie (Mrągowo)

Osiedle Mazurskie – osiedle mieszkaniowe położone w zachodniej części Mrągowa. Nazwa pochodzi od regionu, w którym leży miasto. Osiedle w większości składa się z budynków czteropiętrowych zbudowanych w latach 80. XX wieku z wielkiej płyty. W pier ...

                                               

Osiedle Kętrzyńskiego

od wschodu: granicę stanowi granica miasta Olsztyna. od zachodu: granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie północnym skrajem ul. A. Mickiewicza do ul. Partyzantów i dalej ul. 1 Maja do punktu wyjścia. od północy: od przejścia p ...

                                               

Dane statystyczne o miastach w Polsce

Dane statystyczne o miastach w Polsce – dane statystyczne miast w Polsce. Na terenie Polski od 1 stycznia 2020 roku są 944 miasta. Dane dla 940 miast Polski utworzonych do 1 stycznia 2019 podano według stanu z 1 stycznia 2019 w odniesieniu do pod ...

                                               

Gromada Ruciane

Gromada Ruciane – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972. Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi GRN jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały ...

                                               

Parafia Zaśnięcia Matki Bożej w Wojnowie

Parafia Zaśnięcia Matki Bożej – parafia prawosławna w Wojnowie, w dekanacie Olsztyn diecezji białostocko-gdańskiej. Na terenie parafii funkcjonują 2 cerkwie: cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej w Wojnowie – parafialna i jednocześnie główna klasztorna c ...

                                               

Kościół Ewangelicko-Augsburski św. Krzyża w Nidzicy

Kościół Ewangelicko-Augsburski świętego Krzyża – luterański kościół parafialny należący do diecezji mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Jest jednym z rejestrowanych zabytków miasta.

                                               

Drwęca Nowe Miasto Lubawskie

Drwęca Nowe Miasto Lubawskie – polski klub sportowy, założony w 1919 roku z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim. Obecnie wielosekcyjny. Jego najwyższym osiągnięciem było 18. miejsce w II lidze w sezonie 2005/06 w piłce nożnej oraz medale Mistrzost ...

                                               

III liga polska w piłce nożnej (2017/2018)/Grupa I

III liga polska w piłce nożnej /Grupa I – 2. edycja rozgrywek czwartego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce po reformie przeprowadzonej w 2016 roku, która zredukowała liczbę grup z 8 do 4. Brało w niej udział 18 drużyn z województw: ł ...

                                               

III liga polska w piłce nożnej (2017/2018)

III liga polska w piłce nożnej – 2. edycja rozgrywek czwartego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce po reformie przeprowadzonej w 2016 roku, która zredukowała liczbę grup z 8 do 4. Bierze w niej udział 72 drużyny. Sezon ligowy rozpoczn ...

                                               

III liga polska w piłce nożnej (2016/2017)/Grupa I

III liga polska w piłce nożnej /Grupa I – 1. edycja rozgrywek czwartego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce po reformie przeprowadzonej w 2016 roku, która zredukowała liczbę grup z 8 do 4. Brało w niej udział 18 drużyn z województw: ł ...

                                               

IV liga polska w piłce nożnej (grupa warmińsko-mazurska)

Warmińsko-mazurska grupa IV ligi jest jedną z 20 grup IV ligi piłki nożnej w Polsce. Występuje w niej 16 drużyn z województwa warmińsko-mazurskiego. Opiekunem rozgrywek jest Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Olsztynie.

                                               

Dolina Drwęcy

Dolina Drwęcy – mezoregion fizycznogeograficzny w środkowo-północnej Polsce, stanowiący środkowo-północną część Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego. Region graniczy od północy z Pojezierzem Iławskim, od zachodu z Pojezierzem Brodnickim i Pojezier ...

                                               

III liga polska w piłce nożnej (2016/2017)

III liga polska w piłce nożnej 2016/2017. – edycja rozgrywek czwartego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce po reformie przeprowadzonej w 2016, która zredukowała liczbę grup z 8 do 4. W III lidze sezonu 2016/2017 wzięły udział 72 druży ...

                                               

Iława (gmina wiejska)

Iława – gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie olsztyńskim. Siedziba gminy to Iława. Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 11 672 osoby.

                                               

Groblica (dopływ Drwęcy)

Groblica – struga, lewostronny dopływ Drwęcy o długości 9.17 km, w tym 930 m. w rurociągach. Źródła strugi znajdują się w rejonie Jeziora Fabrycznego na południe od Nowego Miasta Lubawskiego, a ujście w Nowym Mieście Lubawskim w okolicy ul. Wojsk ...

                                               

Wel (dopływ Drwęcy)

Wel – rzeka, lewy dopływ Drwęcy o długości 107.45 km i średnim spadku 0.91‰. Rzeka przepływa przez województwo warmińsko-mazurskie. Za odcinek źródłowy rzeki Wel uznawany jest niewielki ciek o nazwie Wkra Wielka, który wypływa z południowych stok ...

                                               

Sparta Brodnica

Mistrzostwo IV ligi 3: 1997/98, 2010/11, 2013/14 5 czerwca 1960 Sparta zdobywcą Pucharu Gazety Pomorskiej Sparta Brodnica – Lech Rypin 2:1 1984 MGSKS Start zdobywcą Pucharu Polski na szczeblu okręgu MGSKS Start Brodnica 1:1 Elana Toruń, w karnych ...

                                               

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Olecku

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Olecku – najstarszy kościół w Olecku. Należy do dekanatu Olecko - św. Jana Apostoła diecezji ełckiej. Mieści się przy ulicy Zamkowej. Wybudowany w stylu neogotyckim w latach 1859-1861 świątynia poświęcona w ...

                                               

Osiedle Siejnik

Siejnik - dzielnica Olecka w powiecie oleckim, także nieoficjalna nazwa części miasta. W drugiej połowie XX w. część osady Siejnik wydzielono do miasta Olecko, tworząc nową dzielnicę, skupiającą kilkanaście bloków mieszkalnych. Na terenie osiedla ...

                                               

Olecka Kolej Wąskotorowa

Olecka Kolej Wąskotorowa – nieistniejąca kolej wąskotorowa o prześwicie toru 1000 mm położona na terenie obecnego województwa warmińsko-mazurskiego. Po drugiej wojnie kolej nie została odbudowana.

                                               

Brama Górna w Olsztynie

Jest jedyną bramą pozostałą z trzech, które znajdowały się w murach obronnych otaczających miasto. Ze średniowiecznego obwarowania pozostały również resztki murów. Brama usytuowana jest w północno-wschodniej części zespołu staromiejskiego, na osi ...

                                               

Cmentarz żydowski w Olsztynie

Cmentarz żydowski w Olsztynie – kirkut znajdujący się w Olsztynie przy ul. Zyndrama z Maszkowic 2. Do cmentarza przylega budynek Domu Pożegnań, Bet Tahara zaprojektowanego przez światowej sławy architekta Ericha Mendelsohna, w którym odkryto boga ...

                                               

Olsztyn Główny

Olsztyn Główny – stacja w Olsztynie, największa w województwie warmińsko-mazurskim. Według klasyfikacji PKP ma kategorię dworca wojewódzkiego. Posiada dworzec kolejowy, 4 zadaszone perony, lokomotywownię i przejście podziemne. W roku 2018 stacja ...

                                               

Stary Ratusz w Olsztynie

Stary Ratusz w Olsztynie – pierwotnie późnogotycki, następnie przebudowywany w stylu barokowym gmach na Rynku Starego Miasta w Olsztynie, najstarsza siedziba władz miejskich i sądowniczych miasta. W roku 1915 jego rolę przejął Nowy Ratusz. Dziś s ...

                                               

Mury obronne w Olsztynie

Mury obronne Olsztyna – ciąg średniowiecznych murów miejskich powstałych między XIV a XVI wiekiem w Olsztynie, który zamykał pierścieniem obecne Stare Miasto i Zamek Kapituły Warmińskiej. Do dziś zachowały się fragmenty murów obronnych, częściowo ...

                                               

Park Centralny w Olsztynie

Park Centralny w Olsztynie ma powierzchnię ok. 13 ha. Jego przestrzeń zaprojektowano w stylu angielskim. Park położony jest w centralnej części miasta Olsztyna, wzdłuż rzeki Łyny. Ograniczony jest ulicami: 22 Stycznia, E.P later, T. Kosciuszki, N ...

                                               

Kościół ewangelicko-augsburski w Olsztynie

Kościół ewangelicko-augsburski pod wezwaniem Chrystusa Zbawiciela w Olsztynie – jedna z trzech świątyń znajdujących się w obrębie olsztyńskiego Starego Miasta w Olsztynie. Kościół ewangelicki stoi w rogu starego rynku przy ulicy Zamkowej. Obiekt ...

                                               

Synagoga w Olsztynie

Synagoga w Olsztynie – nieistniejąca synagoga znajdująca się w Olsztynie przy dawnej Liebstädterstrasse, a obecnej ulicy Grunwaldzkiej 5a. Stała w głębi działki, niedaleko cmentarza żydowskiego.

                                               

Kaplica Jerozolimska w Olsztynie

Kaplica Jerozolimska w Olsztynie została wybudowana w drugiej połowie XVI wieku przy zbiegu dzisiejszych ulic Grunwaldzkiej i Jagiełły. Jest to jeden z najstarszych zachowanych zabytków olsztyńskiej architektury. Kaplica ta została wzniesiona prz ...

                                               

Kościół Matki Bożej Różańcowej w Olsztynie

Kościół Matki Bożej Różańcowej w Olsztynie – rzymskokatolicki kościół filialny znajdujący się w Olsztynie, w dzielnicy Dajtki, w województwie warmińsko-mazurskim. Należy do dekanatu Olsztyn III - Gutkowo archidiecezji warmińskiej.

                                               

Oświata w Olsztynie

Początki oświaty w Olsztynie sięgają średniowiecza, ale pierwsze wiadomości o szkole, która była w tamtym okresie instytucją kościelną, pochodzą z akt parafialnych z 1565 r. Obecnie Olsztyn jest największym ośrodkiem edukacyjnym województwa warmi ...

                                               

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie – publiczna szkoła średnia, mieszcząca się przy ulicy Bałtyckiej, istniejąca od 1945 roku. Była to druga po Liceum Komunikacyjnym szkoła zawodowa na wyzwolonych ziemiach Warmii i Mazur ...

                                               

Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej

Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie - placówka edukacyjna w Olsztynie, funkcjonująca od 2000 r. Centrum kieruje Alicja Szarzyńska. Centrum powstało przy Warmińsko-Mazursk ...