ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 639
                                               

Kościół św. Jakuba w Człuchowie

Pierwsza wzmianka w źródłach pisanych dotycząca kościoła w tym miejscu pochodzi z 1209 roku. Był to drewniany kościół wzniesiony za panowania książąt gdańskich. W latach 1550–1603 był w rękach protestantów. Kościół murowany został ufundowany prze ...

                                               

Zamek w Gniewie

Zamek w Gniewie – zamek zbudowany przez Zakon krzyżacki na planie czworoboku po 1290 roku i rozbudowany w XIV i XV wieku, następnie od połowy XV do 1772 roku siedziba polskich starostów.

                                               

Jezioro Miejskie (Pojezierze Krajeńskie)

Jezioro Miejskie – jezioro rynnowe na Pojezierzu Krajeńskim w powiecie człuchowskim. Jezioro Miejskie Duże położone jest na obszarze gminy miejskiej Człuchów w zespole jezior Człuchowskich. Wzdłuż wschodniego brzegu jeziora przebiega trasa zawies ...

                                               

Jezioro Rychnowskie

Jezioro Rychnowskie – jezioro rynnowe na Pojezierzu Krajeńskim w powiecie człuchowskim. Jezioro Rychnowskie położone jest na obszarze gminy miejskiej Człuchów w zespole jezior Człuchowskich.

                                               

Gockowice

Gockowice – wieś w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim, w gminie Chojnice. Lokowana w roku 1354 na prawie chełmińskim. Tworzy wspólne sołectwo z pobliskim Objezierzem.

                                               

Bukowo (powiat człuchowski)

Bukowo – wieś w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie człuchowskim, w gminie Człuchów. Pomimo podobnej nazwy nie należy mylić Bukowa z Bukowem Człuchowskim. W 2002 r. w Bukowie mieszkało 210 mieszkańców, a w 2015 r. 194 mieszkańców ...

                                               

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Debrznie

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – rzymskokatolicki kościół parafialny w mieście Debrzno, w województwie pomorskim. Mieści się przy ulicy Witosa.

                                               

Laskowo (powiat złotowski)

Laskowo – wieś krajeńska w Polsce, położona w województwie wielkopolskim, w powiecie złotowskim, w gminie Lipka. Mała wieś, do lat pięćdziesiątych nazywana Annopolem. Powstała w 1936 roku, po parcelacji majątku w Debrznie Wsi. Wyróżnia się orygin ...

                                               

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Debrznie

Parafia Wniebowzięcia NMP w Debrznie – rzymskokatolicka parafia należąca do dekanatu Człuchów, w diecezji pelpińskiej. Obecnie jej proboszczem jest ks. Marcin Nowicki SDB.

                                               

11 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPL

Na lotnisku w Poznaniu, w terminie od 1 października do 1 grudnia 1950 roku został sformowany 11 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego. Etat pułku 6/101 przewidywał 222 wojskowych i jednego pracownika kontraktowego. W grudniu 1951 roku pułk został włączony ...

                                               

Kościół św. Jana Chrzciciela w Dębnicy Kaszubskiej

Kościół świętego Jana Chrzciciela – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do parafii pod tym samym wezwaniem. Jest to świątynia poewangelicka wzniesiona w 1584 roku. Rozbudowana została w latach 1781–86 o prezbiterium i transept. Remontowa ...

                                               

Zamek w Dzierzgoniu

Zamek w Dzierzgoniu zaczęto budować w 1248 roku na miejscu pruskiego grodu. W 1249 podpisano tu ugodę dzierzgońską. Po zniszczeniach w końcu XIII wieku nastąpiła rozbudowa warowni. Zamek był wzniesiony z cegły na szczycie wzniesienia, górującego ...

                                               

Kościół Trójcy Przenajświętszej w Dzierzgoniu

Kościół Trójcy Przenajświętszej i Świętej Katarzyny w Dzierzgoniu – rzymskokatolicki kościół parafialny znajdujący się w mieście Dzierzgoń, w województwie pomorskim. Należy do dekanatu Dzierzgoń diecezji elbląskiej.

                                               

Dom pod Murzynkiem w Gdańsku

Budynek powstał w latach 1728-1735. Autorem oraz pierwszym właścicielem był Krzysztof Strzycki, gdański kamieniarz nazywany przez jednego z przedstawicieli kamieniarskiego cechu z racji niskiego pochodzenia jego ojciec był ogrodnikiem w Dzierzgon ...

                                               

Parafia Trójcy Przenajświętszej w Dzierzgoniu

Parafia Trójcy Przenajświętszej w Dzierzgoniu – parafia erygowana w 1286 roku należąca do dekanatu Dzierzgoń w diecezji elbląskiej. Do parafii należą miejscowości: Dzierzgoń, Ankamaty, Jeziorno, Kielmy, Kuksy, Litewki, Minięta, Mokajny, Morany, N ...

                                               

Kościół św. Józefa w Gardei

Kościół świętego Józefa w Gardei – rzymskokatolicki kościół filialny znajdujący się w dawnym mieście, obecnie wsi Gardeja, w województwie pomorskim. Należy do dekanatu Kwidzyn – Zatorze diecezji elbląskiej.

                                               

Dyrekcja Kolei w Gdańsku

Dyrekcja Kolei w Gdańsku – terytorialny organ zarządzania koleją, z siedzibą w Gdańsku. Mieści się w zabytkowym gmachu przy ul. Dyrekcyjnej 2-4 w Gdańsku.

                                               

Dom przy Długim Targu 20 w Gdańsku

Dom przy Długim Targu 20 w Gdańsku – kamienica mieszczańska wzniesiona w 1680 r., z fasadą barokową o rzadkim w Gdańsku, bogatym wystroju. Autorstwo wystroju rzeźbiarskiego przypisywane jest Andreasowi Schlüterowi młodszemu. Wysoka pierwsza kondy ...

                                               

Molo w Gdańsku Brzeźnie

Historyczne molo w Brzeźnie, będące przedłużeniem ul. Zdrojowej, powstało w roku 1900 i miało 100 m długości. W latach międzywojennych zostało rozbudowane do 250 metrów i 6 m szerokości. Pierwsze molo zostało zlikwidowane. Obecne molo zostało zbu ...

                                               

Kościół św. Jakuba w Gdańsku

Elementami wystroju są witraże i polichromie oraz kamienny portal. Świątynia jest przykładem późnogotyckiego przyszpitalnego budownictwa sakralnego. Jako jedyny kościół w Gdańsku posiada renesansowy strop belkowy z modrzewia. Wczesnobarokowy hełm ...

                                               

Złota Kamienica w Gdańsku

Kamienica została wzniesiona w latach 1609-1618, przy Długim Targu 41, na zamówienie ówczesnego burmistrza Gdańska Johanna Speymanna, według projektu architekta Abrahama van den Blocke. Fasada posiada złocone kamienne płaskorzeźby, wykonane przez ...

                                               

Lwi Zamek w Gdańsku

Lwi Zamek – kamienica w Gdańsku, przy ulicy Długiej 35. Nazwa prawdopodobnie pochodzi od dwóch rzeźb, przedstawiających lwy znajdujących się na portalu głównym kamienicy, które wcześniej znajdowały się na przedprożu kamienicy. Zaprojektowana prze ...

                                               

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku – parafia rzymskokatolicka usytuowana w centrum Gdańska. Wchodzi w skład dekanatu Gdańsk Śródmieście, który należy do archidiecezji gdańskiej.

                                               

Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Gdańsku

Parafia NMP Królowej Różańca Świętego w Gdańsku – parafia wchodząca w skład dekanatu Gdańsk-Przymorze archidiecezji gdańskiej. Biskup Edmund Nowicki erygował parafię w roku 1958. Proboszczem jest ks. Andrzej Paździutko.

                                               

Hotel Hanza w Gdańsku

Hotel Hanza – czterogwiazdkowy, prestiżowy hotel położony w obrębie gdańskiego Głównego Miasta, nad Motławą przy ul. Tokarskiej 6. Obok mieści się XV-wieczny Żuraw. Z okien rozpościera się widok na odbudowane spichlerze na Ołowiance - "Królewski” ...

                                               

Zajezdnia tramwajowa przy alei Grunwaldzkiej w Gdańsku

Zajezdnia tramwajowa przy al. Grunwaldzkiej w Gdańsku – kompleks budynków nieczynnej zajezdni tramwajów konnych w Gdańsku, stanowiąca zabytek architektury przemysłowej.

                                               

Kościół św. Jana w Gdańsku

Kościół św. Jana w Gdańsku – gotycki kościół, dawniej parafialny, położony w Głównym Mieście w Gdańsku, przy ul. Świętojańskiej 50. Jeden z najcenniejszych zabytków miasta.

                                               

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku – publiczna szkoła wyższa, założona w 1969 roku w Gdańsku-Oliwie.

                                               

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku – narodowa instytucja kultury, muzeum przyjmujące za swoje posłannictwo ochronę dziedzictwa nautologicznego, poprzez gromadzenie i zabezpieczanie zabytków związanych z żeglugą, szkutnictwem, okrętownictwem, ryboł ...

                                               

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku – uczelnia niepubliczna założona w Gdańsku w 1998 roku. Kształci studentów na czternastu kierunkach studiów I stopnia, trzech kierunkach studiów jednolitych magisterskich oraz siedmiu kierunkach studiów II stopnia. ...

                                               

Gdańska Szkoła Wyższa

Gdańska Szkoła Wyższa – niepubliczna uczelnia z siedzibą Gdańsku. Rozpoczęła swoją działalność na mocy wpisu do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z a ...

                                               

Maria Mendel

Maria Teresa Mendel – polska uczona, profesor nauk humanistycznych, specjalizująca się w pedagogice społecznej oraz pedagogice wczesnej edukacji oraz animacją społeczności i środowiskową pracą socjalną. W latach 2008-2012 prorektor do spraw kszta ...

                                               

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk został utworzony w 1957 roku. Prowadzone są w nim różnorodne badania z zakresu biologii molekularnej, biochemii, biofizyki, genomiki, proteomiki, transkryptomiki. Instytut posiada prawo do nad ...

                                               

Danuta Wajsprych

Danuta Wajsprych – polska filozof, dr hab. nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego, oraz Instytutu Nauk Społecznych i Humanistycznych Wydziału Fina ...

                                               

Ratusz Głównego Miasta w Gdańsku

Ratusz Głównego Miasta w Gdańsku – zabytkowy ratusz na Głównym Mieście w Gdańsku. Jest to gotycko-renesansowa budowla, usytuowana na styku ulicy Długiej i Długiego Targu, która dominuje nad panoramą Drogi Królewskiej, najbardziej reprezentacyjneg ...

                                               

Mariola Antczak

Mariola Grażyna Antczak – polska bibliotekarka, dr hab. nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Informatologii i Bibliologii Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

                                               

Gdańskie Towarzystwo Naukowe

Gdańskie Towarzystwo Naukowe – założone w roku 1922 jako Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku z inicjatywy Polonii Gdańskiej i działało do roku 1939. Po wojnie reaktywowane w roku 1945, a pod obecną nazwą działa od roku 1956. Obecnie m ...

                                               

Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego może szczycić się ponad czterdziestopięcioletnią historią oraz tradycją badań naukowych i edukacji biologicznej. Obecnie Wydział Biologii ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk biologicznych w tr ...

                                               

Instytut Muzyki Akademii Pomorskiej w Słupsku

Katedra Sztuki Muzycznej Akademii Pomorskiej w Słupsku – jedna z 10 jednostek dydaktycznych Akademii Pomorskiej w Słupsku. Pierwotnie należąca do struktur Wydziału Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku. Dzieli się na 3 zakłady. Prowadzi ...

                                               

Powiat starogardzki

Powiat starogardzki – powiat w Polsce, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Starogard Gdański. Obejmuje tereny Kociewia. Na terenie powiatu znajduje się arboretum w Wirtach.

                                               

Powiat nowodworski (województwo pomorskie)

Powiat nowodworski – powiat w Polsce, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Nowy Dwór Gdański. W skład powiatu wchodzą: miasta: Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański gminy wiejskie: Ostaszewo, Stegna, Sztu ...

                                               

Województwo pomorskie (I Rzeczpospolita)

Zygmunt Gloger ocenił, że województwo pomorskie obejmowało obszar o powierzchni ok. 300 mil kwadratowych ≈ 21 850 km². Obejmowało ziemie historycznego Pomorza Gdańskiego na zachód od Wisły, opanowanego przez zakon krzyżacki w 1308 r. Wschodnią gr ...

                                               

Katedra Limnologii Uniwersytetu Gdańskiego

Katedra Limnologii UG – jednostka organizacyjna Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, zajmująca się badaniami wód zbiorników śródlądowych.

                                               

Zatoka (geografia)

Zatoka – część zbiornika wodnego wcinająca się w ląd, ograniczona często od wód otwartych przylądkami lub małymi wyspami, przy czym rozmiary i kształt tego akwenu nie mają większego znaczenia.

                                               

Powiat kościerski

Powiat kościerski – powiat w Polsce, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Kościerzyna.

                                               

Piotr Borawski

Piotr Borawski – polski samorządowiec i urzędnik, z wykształcenia prawnik. Radny Miasta Gdańska VI, VII i VIII kadencji. Od 2019 zastępca prezydenta m. Gdańska.

                                               

Pojezierze Wschodniopomorskie

Pojezierze Wschodniopomorskie – północno-wschodnia część Pojezierzy Południowobałtyckich; wysokość od 100 m, do 329 m ; rzeźba młodoglacjalna.

                                               

Powiat malborski

Powiat malborski – powiat w Polsce, utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Malbork. W 2002 z części obszaru powiatu malborskiego utworzono powiat sztumski. W skład powiatu wchodzą: gminy miejsko-wiejskie: No ...

                                               

Powiat kartuski

Powiat kartuski – powiat w Polsce, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Kartuzy.

                                               

Ptasi Raj

Ptasi Raj − jezioro w Polsce położone w województwie pomorskim, w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej. Jezioro Ptasi Raj jest płytkim jeziorem przybrzeżnym, które geograficznie należy do Pobrzeża Gdańskiego i Mierzei Wiślanej. Jezioro powstało w spo ...