ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 612
                                               

Nadleśnictwo Marcule

Nadleśnictwo Marcule – samodzielna jednostka organizacyjna Lasów Państwowych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Sprawuje zarząd nad lasami na terenie południowo-wschodnim województwa mazowieckiego. Obejmuje zasięgiem teren trzech ...

                                               

Nadleśnictwo Starachowice

Nadleśnictwo Starachowice – samodzielna jednostka organizacyjna Lasów Państwowych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu z siedzibą w Starachowicach.

                                               

Nadleśnictwo Suchedniów

Nadleśnictwo zarządza gruntami Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 18 503.23 ha, w trzech obrębach: Bliżyn – 7223.93 ha Suchedniów – 4448.00 ha Siekierno – 6831.30 ha Grunty leśne położone są w całości w województwie świętokrzyskim, w powiatach: ...

                                               

Nadleśnictwo Staszów

Nadleśnictwo Staszów – jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Siedziba nadleśnictwa znajduje się w Staszowie, w powiecie staszowskim, w województwie świętokrzyskim. Nadleśnictwo obejmu ...

                                               

Nadleśnictwo Radom

Nadleśnictwo Radom – nadleśnictwo należące do Regionalnej Dyrekcji Lasów Pańsowych w Radomiu, położone w województwie mazowieckim. Siedziba nadleśnictwa znajduje przy ul. Janiszewskiej 48 w Radomiu. Nadleśniczym radomskim jest obecnie Jerzy Jacek ...

                                               

Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski

Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski – nadleśnictwo w województwie świętokrzyskim, podlegające Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Lasy Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski położone są na terenie VI Krainy Małopolskiej w czterech dz ...

                                               

Ulica 25 Czerwca w Radomiu

Ulica 25 Czerwca w Radomiu – ulica w dzielnicy Śródmieście. Łączy rondo Stanisława Mikołajczyka z ulicą Andrzeja Struga. Krzyżuje się z ulicami Waryńskiego, Zacisze, Sienkiewicza, Słowackiego, Dzierzkowską, Żeromskiego, Curie-Skłodowskiej, Kelles ...

                                               

Instytut Teologiczny w Radomiu

Instytut Teologiczny w Radomiu – jednostka organizacyjna Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego prowadząca jednolite studia magisterskie na kierunku teologia, jak również studia podyplomowe i doktoranckie. Jednostka zo ...

                                               

Dekanat Radom-Północ

Dekanat Radom-Północ – jeden z 29 dekanatów w rzymskokatolickiej diecezji radomskiej. Składa się z następujących parafii: W Radomiu: Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Radomiu Parafia św. Łukasza w Radomiu Parafia św. Jana Pawła II i Świętych ...

                                               

Kościół ewangelicko-augsburski Świętej Trójcy w Kielcach

Kościół ewangelicko-augsburski Świętej Trójcy, zwany niekiedy ewangelickim – zabytkowy kościół przy głównym deptaku miejskim – ulicy Henryka Sienkiewicza w Kielcach.

                                               

Kościół św. Stanisława w Wierzbicy

Kościół świętego Stanisława w Wierzbicy – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu wierzbickiego diecezji radomskiej. Obecna świątynia została zbudowana przez cystersów wąchockich około 1709 roku. Budowla była restaurowana w XIX i ...

                                               

Świadkowie Jehowy w województwie świętokrzyskim

Świadkowie Jehowy w województwie świętokrzyskim – na terenie województwa świętokrzyskiego działalność kaznodziejską prowadzi ok. 3092 głosicieli Świadków Jehowy, zgromadzających się w 30 zborach oraz trzech grupach polskiego języka migowego, grup ...

                                               

Dekanat Radom-Zachód

Dekanat Radom-Zachód – jeden z 29 dekanatów w rzymskokatolickiej diecezji radomskiej. Składa się z następujących parafii: pw. Bożego Macierzyństwa NMP pw. Matki Bożej Częstochowskiej pw. Matki Bożej Różańcowej w Bielisze pw. św. Kazimierza Jagiel ...

                                               

Wewnętrzna południowa obwodnica Radomia

Wewnętrzna południowa obwodnica Radomia – droga w Radomiu pełniąca rolę łącznika drogi ekspresowej nr 7 i drogi krajowej nr 12. Budowa trasy rozpoczęła się w 2012 roku i trwała do roku 2015. Droga rozpoczyna się od ronda komunikującego ją z wewnę ...

                                               

Wszędołaz

"Wszędołaz" został opracowany pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku. Przeznaczony był do inspekcji linii energetycznych w trudnym terenie, zwłaszcza w warunkach zimowych. Pieczę na projektem sprawował Kryspin Białek – dyrektor Zakładu Transpo ...

                                               

Wewnętrzna zachodnia obwodnica Radomia

Wewnętrzna zachodnia obwodnica Radomia – droga w Radomiu łącząca bezpośrednio drogę ekspresową nr 7 oraz drogi krajowe nr 9 i nr 12. Komunikację z ekspresową zachodniej obwodnicą Radomia zapewniają węzły Radom Północ i Radom Południe. Droga Krajo ...

                                               

Radom (stacja kolejowa)

Radom – dworzec kolejowy i stacja w Radomiu, w dzielnicy Śródmieście. Stacja Radom leży na szlaku linii kolejowych nr 8, 22 oraz 26. Według klasyfikacji PKP ma kategorię dworca wojewódzkiego. Obiekt jest częścią szlaku turystycznego Zabytki Radom ...

                                               

Halinów (Radom)

Halinów – dawniej wieś, obecnie dzielnica w południowo-zachodniej części Radomia. Halinów zajmuje obszar ograniczony rzeką Cerekwianką, ul. Kielecką, rondem Łaskiego, ul. Maratońską, rzeką Mleczną, granicami działek, ul. Bulwarową, ul. Skrajną i ...

                                               

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – jeden z 8 wydziałów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, kształcący studentów ...

                                               

Zbigniew Banaszkiewicz

Zbigniew Banaszkiewicz – polski polityk i urzędnik państwowy, w latach 2009–2013 wiceprezes, w latach 2012–2013 p.o. prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

                                               

Obozisko

Obozisko - jedna z dzielnic mieszkaniowych Radomia, usytuowana w pn zach. części miasta, zajmująca powierzchnię ok. 0.6 km 2. Ograniczone jest rzeką Mleczną od zachodu, ulicą Rybną od północy, ulicami: Warszawską i Jacka Malczewskiego od wschodu ...

                                               

Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska, PŚk – polska publiczna uczelnia techniczna z siedzibą w Kielcach, założona w 1965. Powstała jako Kielecko-Radomska Wieczorowa Szkoła Inżynierska. W 1967 została przekształcona w Kielecko-Radomską Wyższą Szkołę Inżynier ...

                                               

Cmentarz żydowski w Radzanowie

Cmentarz żydowski w Radzanowie – kirkut mieści się w Radzanowie, na końcu obecnej ul. Górnej. Cmentarz żydowski został założony na mocy przywileju z 1765. Cmentarz miał powierzchnię około 0.75 ha, na jego terenie znajdował się budynek o dwóch izb ...

                                               

Cmentarz żydowski w Radzyminie

Cmentarz żydowski w Radzyminie – założony w XVIII wieku znajdował się przy obecnej ulicy Mickiewicza. W czasie II wojny światowej uległ całkowitej dewastacji. Po wojnie teren pocmentarny przekształcono w park. O pierwotnym charakterze miejsca prz ...

                                               

Kolegiata Przemienienia Pańskiego w Radzyminie

Kolegiata Przemienienia Pańskiego w Radzyminie – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu radzymińskiego diecezji warszawsko-praskiej. Jest to klasycystyczny kościół wzniesiony w latach 1773-1780 wraz z wolno stojącą dzwonnicą, we ...

                                               

Kościół św. Szczepana i św. Anny w Raszynie

Kościół św. Szczepana i św. Anny – rzymskokatolicki barokowo-klasycystyczny kościół parafialny w Raszynie w gminie Raszyn. Jest cennym zabytkiem XVII-wiecznej architektury. Ufundowany przez Zygmunta Opackiego, właściciela Raszyna i Falent. Powsta ...

                                               

Parafia św. Szczepana w Raszynie

Parafia świętego Szczepana w Raszynie – parafia rzymskokatolicka w Raszynie. Duszpasterstwo prowadzą kapłani archidiecezji warszawskiej. Świątynia parafialna i plebania mieszczą się przy Alei Krakowskiej. Parafia została erygowana w 1497. Obecny ...

                                               

Cmentarz żydowski w Różanie

Cmentarz żydowski w Różanie – kirkut położony jest w Różanie blisko rzeki Narew, na terenie zwanym Wyjemka. Powstał w drugiej połowie XIX wieku. W czasie II wojny światowej uległ dewastacji. W czasach komunistycznych teren kirkutu upaństwowiono i ...

                                               

Kościół św. Anny w Różanie

Kościół świętej Anny w Różanie – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Różan diecezji łomżyńskiej. Obecna świątynia murowana została ufundowana zapewne przez królową Annę Jagiel­lonkę w 1 połowie XVI stulecia, od 1609 roku budo ...

                                               

Dekanat Różan

W skład dekanatu wchodzi 7 parafii: parafia św. Stanisława w Sieluniu parafia św. Marii Magdaleny w Czerwonce parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie parafia św. Jana Chrzciciela w Kuninie parafia św. Anny w Różanie parafia św. Szymona i ...

                                               

Synagoga w Słonimie

Synagoga została zbudowana w 1642. Podczas II wojny światowej synagogę zdewastowali hitlerowcy. Od czasu zakończenia wojny w budynku znajdował się magazyn, a świątynia popadła w ruinę. W 2001 została zwrócona społeczności żydowskiej i rozpoczęto ...

                                               

Fabian Sebastian Cholewski

Fabian Sebastian Cholewski – sędzia ziemski sochaczewski w 1787 roku, podstarości sochaczewski w 1784 roku, cześnik sochaczewski w 1785 roku, łowczy sochaczewski w 1777 roku, wojski mniejszy sochaczewski w 1773 roku. Był posłem ziemi warszawskiej ...

                                               

Krzyżewscy herbu Grzymała

Krzyżewscy – polski ród szlachecki herbu Grzymała, pochodzący z Krzyżewa, znajdującego się w północnej części województwa mazowieckiego. Pierwsze udokumentowane zapisy na temat rodu Krzyżewskich pochodzą z nieistniejącego dzisiaj dokumentu urzędo ...

                                               

Wiktoryn Wiszowaty

Wiktoryn Wiszowaty herbu Pierzchała - żupnik i komornik ziemski łomżyński, miecznik łomżyński, wojski większy łomżyński, podstoli łomżyński, poseł na Sejm walny w 1773, 1776 i 1778 r. z ziemi różańskiej. W procesie uczestników zamachu na króla St ...

                                               

M. Różański

Czynny w latach 1879–1890, związany z drzeworytnią Władysława Bojarskiego; w latach 1882-1889 rytował dla "Tygodnika Ilustrowanego"; swoimi drzeworytami ilustrował także książki. Z ważniejszych prac: Przed dworską kuchnią - Antoniego Piotrowskieg ...

                                               

Biłka Górna

Biłka Górna, Biłka Szlachecka – wieś na Ukrainie w rejonie pustomyckim obwodu lwowskiego, położona ok. 19 km na wschód od centrum Lwowa nad rzeczką Białką. W okresie II Rzeczypospolitej w gminie Biłka Szlachecka w powiecie lwowskim ziemskim w woj ...

                                               

Kościół Świętej Trójcy w Sannikach

Kościół świętej Trójcy – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Sanniki diecezji łowickiej. Znajduje się w mieście Sanniki, w województwie mazowieckim. Prac budowlane zostały rozpoczęte w 1870 roku i zostały sfinansowane przez r ...

                                               

Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krynkach

Parafia Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy – parafia prawosławna w Krynkach, w dekanacie Sokółka diecezji białostocko-gdańskiej. Na terenie parafii funkcjonuje 1 cerkiew i 2 kaplice: kaplica św. Antoniego Wielkiego w Krynkach – cmentarna cer ...

                                               

Kościół św. Stanisława w Sarnakach

Obecna drewniana świątynia została ufundowana w 1816 roku przez hrabiego Stanisława Ossolińskiego, starostę sulejowskiego. Kościół został zbudowany przez miejscowych cieśli pod kierunkiem ówczesnego proboszcza, księdza Pawła Wolskiego. Budowla zo ...

                                               

Dekanat Siemiatycze (diecezja drohiczyńska)

W skład dekanatu wchodzi 12 parafii: Kłopoty-Stanisławy - parafia Matki Bożej Różańcowej Mielnik - parafia Przemienienia Pańskiego Milejczyce - parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika Czartajew - parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Siemiatyc ...

                                               

Kościół Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku

Kościół Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku – rzymskokatolicki kościół parafialny znajdujący się w mieście Serock, przy ulicy Farnej. Jest to późnogotycka budowla z basztami o charakterze obronnym – jeden z cenniejszych zabytków Mazow ...

                                               

Parafia wojskowa św. Gabriela Archanioła w Zegrzu

Parafia wojskowa Świętego Gabriela Archanioła w Zegrzu jest parafią podporządkowaną bezpośrednio Wikariuszowi Biskupiemu ds. Koordynacji Pracy Dziekanów. Do roku 2012 parafia należała do Warszawskiego Dekanatu Wojskowego). Jej proboszczem jest Ks ...

                                               

Osielsko (gmina)

Osielsko – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim. Siedzibą władz gminy jest Osielsko. Według danych na 31 grudnia 2019 r. gminę zamieszkiwało 14 142 osób.

                                               

Kościół św. Stanisława w Siedlcach

Budowla na planie prostokąta w typie bazylikowym, o dwukondygnacyjnej fasadzie poprzedzonej portykiem kolumnowym w stylu toskańskim, na którym opiera się balkon. Składa się z nawy głównej z wieńcem kaplic po bokach tworzących nawy boczne, prezbit ...

                                               

Katedra Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Siedlcach

Katedra pw. Niepokalanego Poczęcia NMP – kościół murowany w stylu neogotyckim o planie krzyża łacińskiego według projektu architekta gubernialnego Zygmunta Zdańskiego. Obecnie katedra znajduje się przy ulicy Bp. I. Świrskiego 55. Wybudowany w lat ...

                                               

Dom oficerski przy ul. Szylinga w Poznaniu

Dom oficerski przy ul. Szylinga – dom mieszkalny dla oficerów Wojska Polskiego, zbudowany w początkach lat 30. XX wieku w Poznaniu, przy ul. Szylinga 6/10, na Grunwaldzie na osiedlu administracyjnym Św. Łazarz.

                                               

Andrzej Ruciński (fotograf)

Andrzej Ruciński – polski artysta fotograf. Członek rzeczywisty i Artysta Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Członek siedleckiej Grupy Twórczej Fotogram.

                                               

Kościół św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku

Kościół świętego Franciszka z Asyżu w Gdańsku – zabytkowy rzymskokatolicki kościół parafialny znajdujący się na gdańskim osiedlu Emaus. Należy do dekanatu Gdańsk-Siedlce archidiecezji gdańskiej.

                                               

Cmentarz katolicki w Żelechowie

Cmentarz katolicki w Żelechowie to miejsce pochówku wiernych z tutejszej parafii. Znajduje się tam wiele zabytkowych nagrobków. Pochowani są m.in. Ignacy Wyssogota Zakrzewski, pierwszy prezydent Warszawy i Ludwik Pudło, przedwojenny burmistrz Żel ...

                                               

Siedlec (powiat nyski)

Siedlec – wieś w Polsce położona w województwie opolskim, w powiecie nyskim, w gminie Otmuchów. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa opolskiego. Przez miejscowość przepływa rzeka Cielnica, dopływ Nysy Kłodzkiej.