ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 581
                                               

Dekanat łaski

Dekanat łaski to dekanat należący do Archidiecezji łódzkiej. Siedzibą dekanatu jest Łask. W skład dekanatu wchodzi 10 parafii po reformie kościelnej Parafia świętego Stanisława Biskupa i świętego Mikołaja Biskupa w Borszewicach Parafia Najświętsz ...

                                               

10 Eskadra Lotnictwa Taktycznego

Z dniem 1 stycznia 2001 roku, na bazie rozformowanego 10 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, sformowana została 10 Eskadra Lotnictwa Taktycznego. 1 stycznia 2010 roku 10 Eskadra Lotnictwa Taktycznego została włączona w skład 32 Bazy Lotnictwa Taktyczne ...

                                               

Lotnisko Łask

Lotnisko Łask – lotnisko Sił Powietrznych położone na południe od Łasku. 19 września 2006 Minister Obrony Narodowej wpisał lotnisko wojskowe Łask kompleks nr 6030 do rejestru lotnisk wojskowych, a głównym wojskowym użytkownikiem lotniska uczynił ...

                                               

31 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego

W 1951 roku na lotnisku Babice, na bazie zalążków z 1 pułku lotnictwa myśliwskiego powstał 31 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPL. Jednostka została zorganizowana według etatu Nr 6/165, który przewidywał 290 żołnierzy oraz 2 pracowników kontraktowych ...

                                               

32 Baza Lotnictwa Taktycznego

32 Baza Lotnictwa Taktycznego – baza Sił Powietrznych powstała 1 stycznia 2010 roku na bazie 32. Bazy Lotniczej i 10. Eskadry Lotnictwa Taktycznego. Baza lotnicza zlokalizowana w Łasku, włączona w struktury NATO. Została zmodernizowana, tak by mó ...

                                               

2 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego im. Ludowych Partyzantów Ziemi Krakowskiej

W styczniu 1946 roku 10 Myśliwski Pułk Lotniczy został przeformowany na nowy etat nr 6/41 o stanie 236 wojskowych i 1 pracownika kontraktowego i przemianowany na 2 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego. Pułk stacjonował w Rakowicach koło Krakowa i wchodził ...

                                               

32 Baza Lotnicza

32 Baza Lotnicza – wojskowa baza lotnicza zlokalizowana na południowy wschód od Łasku, sformowana 1 stycznia 2001 w oparciu o zlikwidowany 10 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego oraz wybudowane w 1957 roku lotnisko wojskowe. 32 Baza Lotnicza stanowiła cz ...

                                               

7 Łaski Batalion Radiotechniczny

7 Łaski Batalion Radiotechniczny – pododdział Wojsk Radiotechnicznych Sił Zbrojnych PRL i RP. Batalion został sformowany na podstawie rozkazu Nr 033 dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju oraz zarządzenia Nr 1 dowódcy 1 ...

                                               

2 Armia Wojska Polskiego

2 Armia Wojska Polskiego – utworzony 8 sierpnia 1944 związek operacyjny ludowego Wojska Polskiego. Właściwe formowanie armii zaczęło się 20 sierpnia 1944. Dowódcą mianowano gen. dyw. Karola Świerczewskiego. W styczniu 1945 związek rozpoczął wykon ...

                                               

Parafia św. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim

Parafia pw. św. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim – rzymskokatolicka parafia w dekanacie piotrkowskim należącym do archidiecezji łódzkiej. Parafia ta jest pierwszą w archidiecezji łódzkiej noszącą imię św. papieża Jana Pawła II.

                                               

Pułki lotnicze Wojska Polskiego

6 Pułk Lotniczy we Lwowie 1925-1939 5 Pułk Lotniczy w Lidzie 1928-1939 11 Pułk Myśliwski w Lidzie 1925-1928 3 Pułk Lotniczy w Poznaniu 1921- 1939 2 Pułk Lotniczy w Krakowie 1921-1939 1 Pułk Lotniczy w Warszawie 1921-1939 4 Pułk Lotniczy w Toruniu ...

                                               

2 Brygada Lotnictwa Taktycznego

Minister obrony narodowej zarządzeniem z 24 listopada 1997 roku nakazał sformować w Poznaniu dowództwo 2 Brygady Lotnictwa Taktycznego. 22 października 1998 roku dowódcy brygady podporządkowano 7 Pułk Lotnictwa Bombowo-Rozpoznawczego z Powidza. w ...

                                               

Cmentarz żydowski w Łęczycy

Cmentarz żydowski w Łęczycy – cmentarz w Łęczycy założony w II połowie XV wieku. Znajdował się przy obecnej ulicy ks. Jerzego Popiełuszki. Obszar kirkutu znacznie poszerzono w l. 30. XIX w. W czasie konfliktu między częścią Gminy Żydowskiej w Łęc ...

                                               

Duża Synagoga w Łęczycy

Duża Synagoga w Łęczycy – zbudowana w 1787 roku przy ulicy Kaliskiej 8. Była główną synagogą gminy żydowskiej w Łęczycy. Budowniczym synagogi był żydowski architekt Szmerke Józefowicz. Najnowsze ustalenia w sprawie dziejów synagogi opublikowano w ...

                                               

Mała Synagoga w Łęczycy

Mała Synagoga w Łęczycy – zbudowana pod koniec XVIII wieku przy ulicy Szpitalnej. Podczas II wojny światowej hitlerowcy zdewastowali synagogę. Po wojnie budynek synagogi przebudowano na mieszkania.W Małej Synagodze mieściły się chedery, mykwa i m ...

                                               

Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy w Łęczycy

Cerkiew pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Łęczycy – niezachowana do czasów współczesnych cerkiew prawosławna przy ul. Kaliskiej wzniesiona w 1913 r., a zburzona w latach 30. XX w.

                                               

Ratusz w Łęczycy

Ratusz w Łęczycy – budynek został wybudowany w latach 1788–1790 według projektu architekta królewskiego Jakuba Kubickiego w centralnym punkcie rynku. Ratusz jest piętrowy, zbudowany na planie zbliżonym do kwadratu w stylu klasycystycznym, kryty o ...

                                               

Herb gminy Łęczyca

Herb gminy Łęczyca przedstawia w polu srebrnym dwa ptaki czarne o nogach i dziobach złotych, zwrócone do siebie, nad trójwzgórzem zielonym. Herbem Gminy Łęczyca jest: w polu białej srebrnej gotyckiej tarczy herbowej, w obrębie której od podstawy ...

                                               

Kościół i klasztor pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Łęczycy

Inicjatywa uformowania kościoła i klasztoru w Łęczycy wyszła od Doroty Piwowskiej, która w 1632 r. zaprosiła Bernardynów na grunt przy łęczyckiej Bramie Poznańskiej. Lista fundatorów jest bardzo długa. Dzięki nim bracia ukończyli w latach 1636 – ...

                                               

Rośle

Rośle – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim, w gminie Dąbie. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa konińskiego.

                                               

Jacek Różycki

Jacek Hyancithus Różycki – kompozytor epoki barokowej. Karierę muzyczną rozpoczynał pracując w kapeli Władysława IV, by potem objąć funkcję kapelmistrza i pełnić ją także na dworach Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Jana III Sobieskiego, a także ...

                                               

Zamek w Kole

Zamek w Kole – warowny zamek wzniesiony na polecenie króla Kazimierza Wielkiego po 1365 roku. Zamek zabezpieczał drogę prowadzącą z Wielkopolski w kierunku Łęczycy przez dolinę Warty. Budowla znajduje się na sztucznym wzniesieniu w zakolu Warty. ...

                                               

Kościół św. Andrzeja Apostoła w Łęczycy

Kościół Świętego Andrzeja Apostoła – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Łęczyca diecezji łowickiej. Obecna świątynia, zbudowana pierwotnie w stylu gotyckim, została konsekrowana w 1425 roku. W późniejszych latach została z b ...

                                               

Dekanat Łęczyca

Dekanat Łęczyca – jeden z 21 dekanatów diecezji łowickiej. W skład dekanatu wchodzą parafie: Parafia św. Andrzeja Apostoła w Łęczycy Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Błoniu Parafia św. Stanisława w Grabowie Parafia Niepokalanego Poczęcia ...

                                               

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ozorkowie

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ozorkowie – Ewangelicko-Augsburska parafia w Ozorkowie, należąca do diecezji warszawskiej. Mieści się przy ulicy Zgierskiej. W 2017 liczyła około 30 wiernych.

                                               

Diecezja warszawska (Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP)

Diecezja warszawska – diecezja Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Diecezja liczy 21 parafii obsługiwanych przez 22 duchownych. Aktualnie siedzibą władz diecezjalnych są Pabianice.

                                               

Województwo łęczyckie

Województwo łęczyckie – jednostka terytorialna Korony Królestwa Polskiego, później Rzeczypospolitej Obojga Narodów, tworząca prowincję wielkopolską, obejmująca powierzchnię 4378.22 km², posiadająca 3 powiaty. Siedzibą wojewody i miejscem odbywani ...

                                               

Ziemia łęczycka

Ziemia łęczycka – jednostka terytorialna średniowiecznego państwa polskiego, kraina historyczna i region etnograficzny, opisany przez Oskara Kolberga w jego monumentalnym dziele "Lud” w tomie "Łęczyckie”, położona między Wielkopolską a Mazowszem.

                                               

Ziemia (administracja)

W średniowiecznej Polsce ziemia była terytorialną jednostką administracyjną powstałą z księstwa, w którym w dobie rozbicia dzielnicowego nie wykształcił się urząd wojewody, a które włączone do Królestwa Polskiego utraciło odrębność polityczną, al ...

                                               

Ziemia wieluńska

Ziemia wieluńska, początkowo ziemia rudzka – ziemia Królestwa Polskiego ze stolicą w Wieluniu, suwerenna część województwa sieradzkiego; od końca XVIII wieku część Kaliskiego.

                                               

Dzielnica senioralna

Dzielnica senioralna – dzielnica, którą zgodnie z zasadą senioratu otrzymywać miał najstarszy książę piastowski na mocy postanowień ustawy sukcesyjnej Bolesława Krzywoustego w okresie rozbicia dzielnicowego. Z czasem doszło do złamania zasady sen ...

                                               

Ziemia kaliska

Ziemia kaliska – jednostka terytorialna średniowiecznego państwa polskiego, w dorzeczu górnej i środkowej Warty. W czasach nowożytnych wschodnia część Wielkopolski właściwej, współcześnie synonim Kaliskiego. W 1138 r. ziemia kaliska weszła w skła ...

                                               

Powiat poddębicki

Powiat poddębicki – powiat w Polsce, reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Poddębice.

                                               

Polska w okresie rozbicia dzielnicowego

Rozbicie dzielnicowe – okres w historii Polski trwający od 1138 roku do koronacji Władysława Łokietka w roku 1320. Cechą charakterystyczną tego okresu jest postępujące rozdrobnienie państwa polskiego na coraz mniejsze w znacznej mierze niezależne ...

                                               

Województwo sandomierskie (I Rzeczpospolita)

Województwo sandomierskie – jednostka terytorialna Korony Królestwa Polskiego, później Rzeczypospolitej Obojga Narodów istniejąca od XIV wieku do 1795 r., część prowincji małopolskiej. Obejmowała powierzchnię 23 860 km² posiadając 7 powiatów. Sie ...

                                               

Podział administracyjny I Rzeczypospolitej

Podział administracyjny I Rzeczypospolitej był pochodną skomplikowanej historii wewnętrznych zmian terytorialnych sięgających czasów rozbicia dzielnicowego w Polsce oraz zewnętrznych strat i nabytków terytorialnych Polski i Litwy. Pojęcie Rzeczpo ...

                                               

Bałdrzych

Bałdrzych - kasztelan bydgoski w latach 1296-1305. Jego przynależność rodowa, ani rodzice nie są znani. Jednakże w dokumencie księcia łęczycko-kujawskiego Kazimierza z 1261 r. wystąpił Bałdrzych - synowiec Stefana i Mikołaja. Ze względu na rzadko ...

                                               

Rdutów

Rdutów – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim, w gminie Chodów. Rdułtów Rdutów był wsią arcybiskupstwa gnieźnieńskiego w powiecie łęczyckim województwa łęczyckiego w końcu XVI wieku. Do 1953 roku istniała gmina ...

                                               

Parafia Trójcy Przenajświętszej w Piątku

Parafia Trójcy Przenajświętszej w Piątku – mariawicka parafia diecezji śląsko-łódzkiej, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP. Siedziba parafii oraz kościół parafialny znajduje się w Piątku, w gminie Piątek, powiecie łęczyckim, województwie ...

                                               

Elektrownia wiatrowa w Łowiczu

Elektrownia wiatrowa w Łowiczu - elektrownia wiatrowa mieszcząca się w miejscowości Niedźwiada niedaleko Łowicza. Umiejscowiona jest w bezpośredniej bliskości strefy NATURA 2000, przy drodze krajowej numer 92. Elektrownia działa od marca 2007. Je ...

                                               

Kościół poewangelicki w Łowiczu

Kościół poewangelicki w Łowiczu – dawna świątynia protestancka mieszcząca się w Łowiczu, przy ulicy Podrzecznej. Świątynia została wybudowana w latach 1838–1839. Reprezentuje architekturę późnoklasycystyczną. Projektantem budowli był Jan Łuczaj. ...

                                               

Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i św. Elżbiety oraz klasztor Sióstr Bernardynek w Łowiczu

Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i świętej Elżbiety oraz klasztor Sióstr Bernardynek w Łowiczu – kościół rektorski znajdujący się w Łowiczu, w województwie łódzkim. Należy do dekanatu Łowicz-Katedra diecezji łowickiej. Zesp ...

                                               

Ratusz w Łowiczu

Ratusz w Łowiczu – budynek klasycystyczny wzniesiony w latach 1825–1828 według projektu Bonifacego Witkowskiego, znajdujący się po północnej części Starego Rynku. Budynek murowany, prostokątny, dwukondygnacyjny, dwutraktowy. Na osi głównej portyk ...

                                               

Bazylika katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Łowiczu

Bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Łowiczu – kościół znajdujący się przy Starym Rynku, nazywany "Mazowieckim Wawelem", miejsce pochówku 12 arcybiskupów gnieźnieńskich i prymasów Polski, którzy od 1136 często rezydowali w będąc ...

                                               

Kościół Przenajświętszego Sakramentu w Łowiczu

Kościół pod wezwaniem Przenajświętszego Sakramentu w Łowiczu – świątynia mariawicka, siedziba parafii Przenajświętszego Sakramentu w Łowiczu, położonej w diecezji śląsko-łódzkiej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP. Kościół Przenajświętsze ...

                                               

Kościół Matki Bożej Łaskawej i św. Wojciecha w Łowiczu

Kościół Matki Bożej Łaskawej i św. Wojciecha w Łowiczu – kościół znajdujący się przy ul. Pijarskiej w Łowiczu, siedziba Ojców Pijarów. Zbudowany został w stylu barokowym w latach 1672–1680. Do znanych z imienia fundatorów należeli Jan Szamowski – ...

                                               

Dawny kościół św. Bartłomieja i klasztor Bernardynów w Łowiczu

Dawny kościół świętego Bartłomieja i klasztor Bernardynów w Łowiczu – dawny zespół klasztorny Bernardynów, znajdujący się w Łowiczu, w województwie łódzkim. Kościół gotycki, murowany z cegły w układzie polskim. Zabudowania klasztorne barokowe, tr ...

                                               

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu – zespół szkół średnich w Łowiczu, od 1995 z siedzibą przy ul. Kaliskiej 5 w Łowiczu. Patronem zespołu szkół jest Władysław Grabski. W skład zespołu szkół wchodzi: Technikum ...

                                               

Edward Kryściak

Edward Kryściak, SchP – polski prezbiter katolicki, pijar, historyk, dyrektor szkół pijarskich, pisarz, działacz społeczny. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chełmońskiego w Łowiczu oraz Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakow ...

                                               

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II – publiczne stowarzyszenie wiernych, erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski. Stowarzyszenie jest organizacją kościelną posiadającą kanoniczną publiczną osobowość prawną oraz osobowość prawną w Rzeczypospol ...