ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 578
                                               

Kot

Zoologia i łowiectwo kot domowy – udomowiony gatunek ssaka z rzędu drapieżnych z rodziny kotowatych kot Felis – rodzaj ssaków z rodziny kotowatych kot – określenie każdego ssaka z rodziny kotowatych Gwara kot – w gwarze łowieckiej zając kot – w p ...

                                               

Rudniki (gmina)

Rudniki – gmina wiejska w Polsce położona w województwie opolskim, w powiecie oleskim. Tereny leżące w obrębie obecnej gminy Rudniki w przeszłości były częścią ziemi wieluńskiej, a później do roku 1975 przynależały do powiatu wieluńskiego w wojew ...

                                               

Synagoga w Strykowie

Synagoga w Strykowie – murowana synagoga istniała w Strykowie do 1939. W grudniu 1939 została spalona, a następnie, jesienią 1941 została wysadzona ładunkami wybuchowymi przez Niemców. Dokument ustanawiający gminę żydowską w Łodzi datowany na 180 ...

                                               

Powiat pabianicki

Powiat pabianicki – powiat w Polsce, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Pabianice.

                                               

Tajemnica zielonej pieczęci

Tajemnica zielonej pieczęci – powieść dla młodzieży Hanny Ożogowskiej z 1959 roku. Akcja powieści rozgrywa się w Łodzi. Trójka przyjaciół z klasy VIa zostaje przeniesiona do VIb, gdzie nie jest dobrze przyjęta. Nowi koledzy nie lubią ich. Każdy c ...

                                               

Jezioro Białe Filipowskie

Jezioro Białe Filipowskie – 18. najgłębsze jezioro w Polsce, leżące w województwie podlaskim, powiecie suwalskim, gminie Filipów, blisko Filipowa Drugiego i Motuli Starych. W pobliżu przebiega droga wojewódzka nr 652. Geograficznie należy do Poje ...

                                               

Wojciech Błach

W 1999 ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie. W latach 1999–2003 oraz 2008–2009 był aktorem Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi. Obecnie współpracuje z Teatrem IMKA w Warszawie. Był związany z aktorką Kamillą Baar, z którą ma syna ...

                                               

Alicja Boratyn

Rozpoczęła swoją karierę w 2005, kiedy razem z Tolą Szlagowską założyła zespół Blog 27. Pod koniec 2006 odeszła z zespołu, twierdząc, że "działalność w zespole ją ogranicza” i że "nie ma w nim swojego zdania”. Jesienią 2007 rozpoczęła karierę sol ...

                                               

Paweł Audykowski

Paweł Audykowski – polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. W 1997 r. został absolwentem Wydziału Aktorskiego PWSFTviT w Łodzi; dyplom uzyskał w r. 1998. Prowadził program "Dzień Dobry z Polski” w TV Polonia produkowany przez Telewizję Szcz ...

                                               

Rafał Matuszak

Rafał Wojciech Matuszak – polski muzyk, basista. Rafał Matuszak znany jest przede wszystkim z wieloletnich występów w zespole muzyki rockowej Coma. Wraz z grupą otrzymał m.in. sześciokrotnie nagrodę polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyka. ...

                                               

Joanna Woś

Ma córkę Jagnę, która zawodowo zajmuje się PR i reklamą.

                                               

Maciej Tubis

Maciej Tubis – polski pianista jazzowy, absolwent Łódzkiej Akademii Muzycznej. W czerwcu 2008 roku Maciej Tubis otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi dla najlepszego łódzkiego jazzmana. Z innych ważnych nagród należy wymienić nagrodę TVP2 za k ...

                                               

Ulica Organizacji WiN w Łodzi

Ulica Organizacji WiN w Łodzi. Dawniej dwie ulice:Dworska i Nowo-Dworska, następnie Dworska, a podczas okupacji niemieckiej Matrosengasse. Przy ulicy mieściło się wiele ważnych dla getta instytucji, np. zaopatrzeniowych. W budynku 74 był wtedy Do ...

                                               

Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem przy ulicy Ogrodowej w Łodzi

Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem przy ulicy Ogrodowej w Łodzi, TOnSC – organizacja zarejestrowana w listopadzie 1998, której celem jest ochrona historycznych wartości Starego Cmentarza w Łodzi. Stowarzyszenie upowszechnia wiedzę o zabytka ...

                                               

Synagogi w Łodzi

W Łodzi przed II wojną światową funkcjonowało ponad 250 synagog i domów modlitwy. W większości były to małe, prywatne bożnice znajdujące się w prywatnych mieszkaniach, przybudówkach i oficynach kamienic. Zwyczajowo najczęściej nazywane od nazwisk ...

                                               

Ulica Polskiej Organizacji Wojskowej w Łodzi

Ulica Polskiej Organizacji Wojskowej – ulica w Łodzi o długości 620 metrów, położona na terenie dzielnicy Śródmieście. Zaczyna się na skrzyżowaniu z ulicą Rewolucji 1905 roku, kończy natomiast na terenie dworca Łódź Fabryczna, a dokładnie na alei ...

                                               

Parafia św. Franciszka z Asyżu w Łodzi (starokatolicka mariawitów)

Parafia św. Franciszka z Asyżu w Łodzi – mariawicka parafia, siedziba diecezji śląsko-łódzkiej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP. Siedziba diecezji oraz kościół parafialny pw. św. Franciszka z Asyżu znajduje się w Łodzi, w województwie ł ...

                                               

Ulica prez. Gabriela Narutowicza w Łodzi

W 1821 roku Rajmund Rembieliński – Prezes Komisji Województwa Mazowieckiego – rozpoczął działania zmierzające do regulacji utworzenia osady fabrycznej. Nowa osada, nazwana Nowym Miastem, powstała w latach 1821–1823 i znajdowała się na południe od ...

                                               

Zbór Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan "Woda Życia” w Łodzi

Zbór Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan "Woda Życia” w Łodzi – ewangeliczna wspólnota chrześcijańska mająca siedzibę w Łodzi, przy ulicy Młynarskiej 64.

                                               

Zbór Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan "Soli Deo Gloria” w Łodzi

Zbór "Soli Deo Gloria” w Łodzi – ewangeliczna wspólnota chrześcijańska, należąca do Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan, mająca siedzibę w Łodzi, przy ul. Celnej 8.

                                               

Autobusy w Łodzi

Miejska komunikacja autobusowa w Łodzi – system autobusowego transportu zbiorowego na terenie aglomeracji łódzkiej działający od 1948 roku. Składa się z 80 linii autobusowych dziennych i 14 nocnych. Na łódzkich ulicach jeździ 11 rodzajów autobusó ...

                                               

Karolew (osiedle w Łodzi)

Osiedle składa się z kilkudziesięciu cztero- i dziesięciopiętrowych bloków zbudowanych głównie w latach 60. XX wieku oraz początku 70, a także pewnej liczby kamienic i kilkunastu domów jednorodzinnych pochodzących z okresu przedwojennego. Na obsz ...

                                               

Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża w Łodzi (rzymskokatolicka)

Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża w Łodzi – rzymskokatolicka parafia w środkowej części Łodzi, na osiedlu administracyjnym Katedralna, wchodząca w skład dekanatu Łódź-Śródmieście archidiecezji łódzkiej. Świątynią parafialną jest neoromański ko ...

                                               

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi im. pułkownika Janusza Zygmunta Jagrym-Maleszewskiego – jednostka organizacyjna Policji obejmująca swoim zasięgiem terytorium województwa łódzkiego podlegająca bezpośrednio Komendzie Głównej Policji.

                                               

Komenda Główna Policji

Komenda Główna Policji – jednostka organizacyjna Policji, przy pomocy której Komendant Główny Policji realizuje zadania określone w ustawach. Komendant Główny Policji jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony be ...

                                               

Ratusz w Łodzi

Ratusz w Łodzi – jeden z pierwszych murowanych budynków w Łodzi, wzniesiony w 1827 według projektu Bonifacego Witkowskiego. Jest to najcenniejszy i najstarszy w Łodzi zabytek architektury klasycystycznej. Ratusz został wybudowany na Rynku Nowego ...

                                               

Ulica Henryka Sienkiewicza w Łodzi

Regulację ulicy przeprowadzono w latach 1824–1828 podczas tworzenia osady przemysłowej, przeznaczonej pod osiedlenie tkaczy lnu i bawełny, którą nazwano Łódka. Od 1827 roku, była to ul. Dzika, w latach 1888–1917 nazywała się Mikołajewska i Nikoła ...

                                               

Ulica Lutomierska w Łodzi

Ulica Lutomierska w Łodzi ma około 2.4 kilometra długości, biegnie od ul. Zgierskiej do skrzyżowania al. Włókniarzy i ul. Wielkopolskiej. Nazwa ulicy jest pozostałością układu komunikacyjnego okolic Łodzi przedprzemysłowej. Droga z Łodzi do Lutom ...

                                               

Sikawa (obóz pracy karnej w Łodzi)

Obóz na Sikawie w Łodzi – obóz funkcjonujący w okresie od ok. 12 marca 1943 do 18 stycznia 1945 jako Niemiecki obóz pracy wychowawczej na Sikawie, przeznaczony dla Polaków z Łodzi i okolic. Następnie obóz NKWD, obóz "filtracyjny” dla volksdeutsch ...

                                               

Centralne Biuro Śledcze Policji

Centralne Biuro Śledcze Policji – jednostka organizacyjna Policji – służba śledcza realizująca na obszarze całego kraju zadania w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej. Centralne Biuro Śledcze zostało pow ...

                                               

Ulica Jana Kilińskiego w Łodzi

Ulica Jana Kilińskiego w Łodzi – ulica o długości około 6 kilometrów, biegnąca południkowo od skrzyżowania ul. Północnej z ul. Franciszkańską do ul. Śląskiej.

                                               

Krajowy System Informacyjny Policji

Krajowy System Informacyjny Policji – centralny zbiór, w którym odnotowywane są informacje o podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, osobach poszukiwanych bądź usiłujących ukryć swoją tożsamość, a także o zgubio ...

                                               

Stary Cmentarz w Łodzi

Stary Cmentarz w Łodzi – jedna z najważniejszych nekropolii w Łodzi. Cmentarz jest trójwyznaniowy – podzielony stosownie do wyznań na części: katolicką, ewangelicką i prawosławną.

                                               

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie im. nadkom. Heliodora Gruszczyńskiego – jednostka organizacyjna Policji obejmująca swoim zasięgiem terytorium województwa warmińsko-mazurskiego, podlegająca bezpośrednio Komendzie Głównej Policji, znajdująca ...

                                               

Komenda Stołeczna Policji

Komenda Stołeczna Policji – jednostka organizacyjna Policji, obejmująca swoim zasięgiem terytorium na obszarze m.st. Warszawy oraz dziewięciu powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkow ...

                                               

Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju w Łodzi

Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju w Łodzi – rzymskokatolicka parafia położona w dekanacie Łódź-Bałuty archidiecezji łódzkiej, na terenie osiedla Śródmieście-Wschód, zamieszkiwana przez ok. 6.5 tys. wiernych.

                                               

TVP3 Łódź

TVP3 Łódź – oddział terenowy TVP obejmujący zasięgiem przeważającą część województwa łódzkiego oraz ościennych powiatów. Jest najstarszym oddziałem terenowym Telewizji Polskiej.

                                               

Diecezja łódzko-poznańska

Diecezja łódzko-poznańska – diecezja Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego utworzona 12 listopada 1948. Graniczy z diecezjami: warszawsko-bielską, białostocko-gdańską, lubelsko-chełmską, przemysko-gorlicką i wrocławsko-szczecińską. Je ...

                                               

Dekanat Łódź

W skład dekanatu wchodzą 4 parafie: cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu kaplica Zmartwychwstania Pańskiego w Łodzi cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Łodzi parafia św. ...

                                               

Wyspy Marshalla

Wyspy Marshalla – państwo wyspiarskie na Oceanie Spokojnym, położone na północ od Nauru i Kiribati, na wschód od Mikronezji oraz na południe od amerykańskiej wyspy Wake.

                                               

Dekanat Łódź-Olechów

Dekanat Łódź-Olechów – dekanat należący do archidiecezji łódzkiej. Jego obszar powiększył się na mocy dekretu ks. abp. Marka Jędraszewskiego, który dokonał reorganizacji dekanatów. Nazwa dekanatu pochodzi od jednego z łódzkich osiedli Olechów, po ...

                                               

Dekanat warszawsko-łódzki

Dekanat warszawsko-łódzki – dekanat diecezji warszawskiej Kościoła Polskokatolickiego w RP, obejmujący swoim zasięgiem cały obszar województwa łódzkiego, niemal cały obszar województwa mazowieckiego oraz niewielkie fragmenty województw: lubelskie ...

                                               

Cmentarz mariawicki w Pokrzywnicy

Cmentarz mariawicki w Pokrzywnicy – założony na początku XX wieku, cmentarz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów położony we wsi Pokrzywnica, na terenie parafii mariawickiej w Piątku. Cmentarz mariawicki w Pokrzywnicy należy do Parafii Przenajśw ...

                                               

Idaliana Kaczor

Idaliana Jadwiga Kaczor – polska filolog, literaturoznawczyni, dr hab. nauk humanistycznych, adiunkt Katedry Filologii Klasycznej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

                                               

Ekumeniczna Droga Krzyżowa

Ekumeniczna Droga Krzyżowa – jest nabożeństwem pasyjnym organizowanym w Łodzi w Wielki Piątek przez chrześcijan różnych wyznań: katolików, luteran, kalwinów, mariawitów i polskokatolików. Nabożeństwo ma charakter procesji ulicami Łodzi i tradycyj ...

                                               

Wojskowa Straż Graniczna

Wojskowa Straż Graniczna – formacja graniczna II Rzeczypospolitej. Wiosną 1919 roku Straż Graniczna przeszła w wyłączne podporządkowanie Ministerstwa Spraw Wojskowych. W ramach zmian strukturalnych w kwietniu 1919 nastąpiła zmiana w nazwie. Nazwa ...

                                               

Graniczna Placówka Kontrolna Kudowa

Graniczna Placówka Kontrolna Kudowa – nieistniejący obecnie pododdział Wojsk Ochrony Pogranicza wykonujący kontrolę graniczną osób, towarów i środków transportu bezpośrednio w przejściu granicznym na granicy z Czechosłowacją Kudowa Słone-Náchod. ...

                                               

Graniczna Placówka Kontrolna Gdańsk

Graniczna Placówka Kontrolna Gdańsk: pododdział Wojsk Ochrony Pogranicza pełniący służbę na przejściu granicznym. graniczna jednostka organizacyjna polskiej straży granicznej pełniący służbę na przejściu granicznym i realizująca zadania w ochroni ...

                                               

Morska Graniczna Placówka Kontrolna Kołobrzeg

Morska Graniczna Kontrolna Kołobrzeg/Graniczna Placówka Kontrolna Kołobrzeg – nieistniejący obecnie pododdział Wojsk Ochrony Pogranicza wykonujący kontrolę graniczną osób i środków transportu bezpośrednio w przejściu granicznym Kołobrzeg na grani ...

                                               

Morska Graniczna Placówka Kontrolna Ustka

MGPK Ustka sformowana została w 1947 roku według etatu nr 7/35 o stanie 16 wojskowych +1 kontraktowy. W 1948 roku pododdział przekazany został do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Graniczna Placówka Kontrolna nr 20 "Ustka” morska podlegała ...