ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 541
                                               

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – polska organizacja typu non-profit, zajmująca się problemem przemocy wobec dzieci, powstała w 1991 roku. Założona przez Alinę Margolis-Edelman.

                                               

Fundacja Dziecięca Fantazja

Fundacja Dziecięca Fantazja – organizacja pożytku publicznego z siedzibą w Warszawie, której statutowym celem jest spełnianie marzeń nieuleczalnie chorych polskich dzieci. Fundacja została zarejestrowana 28 lipca 2003 roku w Krajowym Rejestrze Są ...

                                               

Fundacja EFC

Fundacja EFC pełna nazwa: Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC – niezależna, niedochodowa organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, działająca na rzecz edukacji w Polsce.

                                               

Fundacja Hospicyjna

Fundacja Hospicyjna – organizacja pożytku publicznego, działająca od 2004 roku, która zajmuje się rozwojem opieki paliatywno-hospicyjnej, wsparciem ośrodków hospicyjnych, opiekunów rodzinnych i dzieci osieroconych. Prowadzi też działalność opieku ...

                                               

Fundacja im. Stefana Batorego

Fundacja im. Stefana Batorego – niezależna, niedochodowa organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego. Założona przez amerykańskiego finansistę i filantropa, Georgea Sorosa oraz grupę działaczy polskiej opozycji demokratyczn ...

                                               

Fundacja Krzyżowa

Fundacja "Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego – organizacja promująca działalność międzynarodowego centrum spotkań i wymiany młodzieżowej oraz popularyzację dziedzictwa Kręgu z Krzyżowej. Fundacja została założona w 1990 roku z inicjatywy Ni ...

                                               

Fundacja Mam Marzenie

Fundacja Mam Marzenie – organizacja pozarządowa założona 14 czerwca 2003 roku przez Piotra Piwowarczyka w Krakowie. Wzorowana jest na amerykańskiej fundacji Make-a-Wish, zajmującej się spełnianiem marzeń ciężko chorych dzieci, której pierwszym sp ...

                                               

Fundacja MaMa

Fundacja MaMa – feministyczna organizacja pozarządowa, działająca na rzecz praw matek w Polsce. Fundacja MaMa została założona w czerwcu 2006 w Warszawie przez Sylwię Chutnik, Julię Kubisę i Annę Pietruszkę-Dróżdż. Organizacja walczy przeciwko dy ...

                                               

Fundacja Marka Kamińskiego

Fundacja Marka Kamińskiego – fundacja założona w 1996 roku. Zajmuje się tworzeniem i koordynacją programów edukacyjnych, organizowaniem zbiórek pieniędzy na protezy dla osób potrzebujących oraz obozów integracyjnych dla osób niepełnosprawnych. Do ...

                                               

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – niezależna i samofinansująca się polska instytucja pozarządowa typu non-profit z siedzibą w Warszawie. Została założona w lutym 1991 r. i od tamtego czasu realizuje misję wspierania nauki w Polsce. Jako fundusz ...

                                               

Fundacja Nowoczesna Polska

Fundacja Nowoczesna Polska – polska fundacja, której celem jest działanie na rzecz zrozumienia i wykorzystywania technologii informatycznych, zwłaszcza w procesie edukacji.

                                               

Fundacja Otwartego Muzeum Techniki

Fundacja Otwartego Muzeum Techniki – organizacja typu non-profit ustanowiona w 1993. Wśród założycieli Fundacji znalazły się niemal wszystkie "historyczne” zakłady przemysłowe Wrocławia. Fundacja zyskała wsparcie środowisk naukowych i władz miast ...

                                               

Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych

Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych – powstała w 1999 roku funkcjonuje jako organizacja pożytku publicznego. Jej celem statutowym jest ochrona zabytków kolejnictwa wąskotorowego. Działania skierowane są z jednej strony na zabezpieczanie history ...

                                               

Fundacja Rodzić po Ludzku

Fundacja Rodzić po Ludzku – fundacja, organizacja pozarządowa non profit powstała w 1996, działającą na rzecz kobiet w ciąży i matek małych dzieci. Założycielką fundacji jest Anna Otffinowska, która za swą społeczną działalność w Fundacji Rodzić ...

                                               

Fundacja Sławek

Fundacja Sławek – fundacja posiadająca status Organizacji pożytku publicznego ufundowania w 1998 przez rodzinę Marka, Danuty i Krzysztofa Łagodzińskich, której celem jest udzielanie pomocy i wsparcia osobom przebywającym w więzieniach, schroniska ...

                                               

Fundacja Sue Ryder

Fundacja Sue Ryder – polska organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, założona przez Sue Ryder, działająca na rzecz osób cierpiących z powodu złych warunków bytowych, przyczyn społecznych i zdrowotnych. Sue Ryder, brytyj ...

                                               

Fundacja Ukryte Skrzydła

Fundacja Ukryte Skrzydła – organizacja pozarządowa. Została założona w 1990 roku przez Jerzego Fedorowicza w Krakowie, w Nowej Hucie. Od 2008 roku pracami Fundacji kieruje Stanisław Banaś. Siedziba Fundacji mieści się na os. Teatralnym 23, w budy ...

                                               

Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci

Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci – powstała w 1994 roku organizacja pożytku publicznego zajmująca się opieką paliatywną nad nieuleczalnie chorymi dziećmi w miejscu ich zamieszkania.

                                               

Hetman Katowice

Klub Szachowy "HETMAN” Katowice – klub szachowy z Katowic, dziewięciokrotny Drużynowy Mistrz Polski w szachach, czterokrotny Drużynowy Wicemistrz Polski w szachach.

                                               

Kampania Przeciw Homofobii

Kampania Przeciw Homofobii – ogólnopolska organizacja pozarządowa działająca od 11 września 2001. Stowarzyszenie zajmuje się przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w polskim społeczeństwie, organizo ...

                                               

Klub Miłośników Pojazdów Szynowych w Poznaniu

Klub Miłośników Pojazdów Szynowych w Poznaniu – stowarzyszenie zrzeszające miłośników komunikacji miejskiej w Poznaniu. Założycielem Klubu w 1996 roku był Krzysztof Chrzan, a formalna rejestracja stowarzyszenia odbyła się 27 grudnia 2001 roku. Je ...

                                               

Krajowe Towarzystwo Autyzmu

Krajowe Towarzystwo Autyzmu – pozarządowa organizacja pożytku publicznego pomagająca osobom z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami. Towarzystwo powstało w listopadzie 1990 roku z inicjatywy rodziców dzieci autystycznych oraz profesjonalistów zajmuj ...

                                               

Liga Ochrony Przyrody

Liga Ochrony Przyrody – ogólnopolskie stowarzyszenie, posiadające status organizacji pożytku publicznego, którego celem jest ochrona przyrody. Najstarsza organizacja ekologiczna w Polsce. Godłem stowarzyszenia jest stylizowany żubr z nazwą organi ...

                                               

OTOZ Animals

OTOZ Animals – stowarzyszenie o statusie pożytku publicznego z siedzibą w Bojanie k. Gdyni zajmujące się ochroną zwierząt w Polsce.

                                               

PFLAG

PFLAG – największa organizacja w Stanach Zjednoczonych zrzeszająca rodziców, rodziny, przyjaciół i sojuszników ludzi, którzy są lesbijkami, gejami, biseksualistami, transseksualistami i queer, będąca przede wszystkim grupą wsparcia oraz zajmująca ...

                                               

Polski Związek Katolicko-Społeczny

Polski Związek Katolicko-Społeczny – stowarzyszenie powstałe w 1981, od 2004 organizacja pożytku publicznego. Zrzesza ok. 12 000 członków, działających w oddziałach w 13 województwach. Siedzibą jest m.st. Warszawa. Władze naczelne stanowi Zarząd ...

                                               

Polski Związek Szachowy

PZSzach powstał w dniu 11 kwietnia 1926 w Warszawie w wyniku ogólnopolskiego zjazdu delegatów klubów, towarzystw szachowych oraz kilku zorganizowanych wcześniej okręgowych związków szachowych. Pierwszym prezesem PZSzach został Józef Żabiński. W s ...

                                               

Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych

Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie – stowarzyszenie naukowe skupiające osoby zawodowo lub amatorsko zajmujące się zagadnieniami oddziaływania promieniowania z materią. Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju bad ...

                                               

Polskie Towarzystwo Fizyczne

Polskie Towarzystwo Fizyczne – stowarzyszenie, którego celami są: upowszechnianie fizyki, rozwijanie więzi między fizykami zatrudnionymi w oświacie, nauce oraz różnych gałęziach gospodarki, a także reprezentowanie środowiska fizyków.

                                               

Royal Rangers Polska

Royal Rangers Polska – organizacja harcerska, będąca częścią międzynarodowej chrześcijańskiej organizacji skautowej Royal Rangers. RRP odwołuje się do tradycji międzynarodowego skautingu oraz harcerstwa.

                                               

Społeczne Towarzystwo Oświatowe

Społeczne Towarzystwo Oświatowe, STO – ogólnopolska organizacja pozarządowa o statusie pożytku publicznego, działająca od 1987 roku, której statutowym celem jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania możliwośc ...

                                               

Stowarzyszenie "Cała Naprzód”

Stowarzyszenie "Cała Naprzód” – organizacja pozarządowa założona w 2009 roku w Gliwicach. Stowarzyszenie organizuje imprezy kulturalne i sportowe połączone ze zbiórkami publicznymi. Dochód z imprez przekazywany jest na prowadzenie terapii i zakup ...

                                               

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – organizacja pożytku publicznego, skupiająca w swych szeregach weteranów - uczestników misji pokojowych, stabilizacyjnych i humanitarnych realizowanych pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych a ...

                                               

Stowarzyszenie Lambda Warszawa

Stowarzyszenie Lambda Warszawa – organizacja społeczna pożytku publicznego, założona w październiku 1997 przez aktywistów działającego w latach 1995-1997 Ośrodka "Rainbow”. Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował Stowarzyszenie w dniu 23 paździe ...

                                               

Stowarzyszenie na rzecz Dzikich Zwierząt "Sokół”

Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt "Sokół” powstało w 2002 roku. Działa na terenie całego kraju, posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Jego siedziba mieści się we Włocławku. Uczestniczy w pracach Programu Restytucji Populacji Soko ...

                                               

Stowarzyszenie na rzecz osób LGBT Tolerado

Stowarzyszenie na rzecz osób LGBT "Tolerado" – organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób LGBT. Zostało utworzone w 2012 roku ze struktur trójmiejskiego oddziału Kampanii Przeciw Homofobii. Główne działania organizacji ukierunkowane są na: ...

                                               

Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina

Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina – organizacja pożytku publicznego, której celem działalności jest krzewienie miłości do Koszalina, pielęgnowanie jego tradycji oraz upowszechnianie wiedzy o mieście.

                                               

Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie

Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie powstało w 1957 roku jako jedna z pierwszych organizacji studenckich zajmujących się turystyką kwalifikowaną wśród młodzieży. Do dziś jest najliczniejszą studencką organizacją górską w stolicy. ...

                                               

Towarzystwo Naukowe Płockie

Stowarzyszenie - Towarzystwo Naukowe Płockie – jedno z najstarszych towarzystw naukowych w Polsce działające do dziś. Powstało w 1820 roku z inicjatywy Kajetana Morykoniego. Po klęsce powstania listopadowego represje zaborcy spowodowały przerwani ...

                                               

Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy

Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy – organizacja pożytku publicznego, której celem działalności jest popieranie przedsięwzięć na rzecz rozwoju Częstochowy oraz inspirowanie członków, zakładów pracy, instytucji i organizacji pozarządowych do rozbu ...

                                               

Towarzystwo Przyjaciół Łodzi

Towarzystwo Przyjaciół Łodzi – organizacja pożytku publicznego, której celem działalności jest według statutu krzewienie miłości do Łodzi, pielęgnowanie jej tradycji oraz upowszechnianie wiedzy o mieście.

                                               

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy – organizacja pożytku publicznego, której sensem istnienia i najwyższym celem działalności jest według statutu dobro Warszawy i jej mieszkańców.

                                               

Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie

Towarszystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie – świecka organizacja pożytku publicznego, której głównym celem statutowym jest "…pomoc społeczna w tym filantropijna na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materi ...

                                               

Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie

Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie – wioślarski klub sportowy, założony w 1886 roku we Włocławku. Członek-założyciel Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. W latach 1921-1939 funkcjonował pod nazwą "Towarzystwo Wioślarskie we Włocławku”, a w ...

                                               

Związek Harcerstwa Polskiego

Związek Harcerstwa Polskiego – największa polska organizacja harcerska. Powstała na zjeździe 1–2 listopada 1918 z połączenia wszystkich wcześniej działających organizacji harcerskich i skautowych. Jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i s ...

                                               

Związek Polskich Spadochroniarzy

Związek Polskich Spadochroniarzy – stowarzyszenie skupiające ludzi związanych ze spadochroniarstwem z siedzibą w Warszawie. Związek Polskich Spadochroniarzy jest organizacją zrzeszającą obywateli polskich oraz Polaków, obywateli innych Państw, kt ...

                                               

Związek Powstańców Warszawskich

Związek został założony przez komitet założycielski składający się z 21 uczestników powstania. Został zarejestrowany 30 listopada 1989 roku w Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny i Rejestrowy pod ...

                                               

Artel

Artel, - początkowo w carskiej Rosji, następnie w ZSRR - zrzeszenie drobnotowarowych producentów. Artel istnieje do dziś w krajach byłego ZSRR. W Rosji zagadnienia tej formy zrzeszenia reguluje Kodeks ziemski.

                                               

Kyodo

Kyodo – japońska agencja prasowa non-profit działająca od 1945 r. w Tokio jako spółdzielnia. Dostarcza informacje dla japońskich mediów. Według własnych danych ze stycznia 2009 r., Agencja zatrudnia ok. 1700 pracowników, ma 52 biura na terenie kr ...

                                               

Magnum Photos

Magnum Photos – to powstała w 1947 roku i istniejąca po dziś dzień prestiżowa agencja fotograficzna, cechująca się wielką różnorodnością stylu. Założycielami agencji byli fotografowie: Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, George Rodger i David Chi ...