ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 539
                                               

Wysokość boczna

Wysokość boczna – pionowa odległość pomiędzy górną krawędzią stępki płaskiej lub punktu zetknięcia się wewnętrznej powierzchni poszycia ze stępką belkową, a górną krawędzią pokładnika pokładu przy burcie statku, mierzona w połowie długości między ...

                                               

Załoga (żegluga)

Załoga - etatowy zespół osób obsługujących jednostkę pływającą. Skład załogi statku handlowego oraz jego kwalifikacje i funkcje każdego z jej członków określa "lista zaciągu załogi” - inaczej musterrola. Wpisanie wciągnięcie marynarza do musterro ...

                                               

Zanurzenie

Zanurzenie – na statku wodnym jest to odległość pionowa mierzona na owrężu pomiędzy letnią wodnicą ładunkową, a górną powierzchnią stępki płaskiej lub punktem zetknięcia się wewnętrznej powierzchni poszycia ze stępką belkową. Zanurzenie jednostek ...

                                               

Zaokrętowanie

Zaokrętowanie – włączenie osób przybyłych na okręt lub statek w stan załogi lub pasażerów wraz z ich zakwaterowaniem, zaprowiantowaniem, ewentualnie przydzieleniem im funkcji, środków ratunkowych itp. Zaokrętowaniem nazywa się też wpisanie maryna ...

                                               

Znak tonażowy

Znak tonażowy – oznaczenie statku informujące o dopuszczalnym zanurzeniu statku w wodzie morskiej i słodkiej. Umieszczany jest na burcie pod znakiem wolnej burty na śródokręciu. Składa się z trójkąta oraz dwóch poziomych kresek, z których lewa oz ...

                                               

Znak wolnej burty

Znak wolnej burty – oznaczenie składające się z: kręgu wolnej burty oraz linii ładunkowych wskazujących największe dopuszczalne zanurzenie statku w różnych okolicznościach i różnych porach roku, według zasad określonych w konwencji o liniach ładu ...

                                               

Znak wzmocnień lodowych

Znak wzmocnień lodowych – oznaczenie konstrukcji kadłuba statku mówiące o jego przystosowaniu do żeglugi na akwenach o określonym stopniu pokrycia lodem.

                                               

Żegluga liniowa

Żegluga liniowa – obejmuje regularny transport ładunku, głównie w kontenerach, do portów leżących na określonym szlaku geograficznym. Żegluga liniowa charakteryzuje się ponadto z góry podanymi do wiadomości rozkładami i datami rejsów oraz dostępn ...

                                               

Żółta flota

Żółta flota – grupa 14 statków, uwięziona od czerwca 1967 do maja 1975 na Wielkim Jeziorze Gorzkim z powodu zablokowania Kanału Sueskiego w czasie wojny sześciodniowej. Pochodzenie nazwy "Żółta flota” wyjaśnił we wspomnieniach Roman Kluza, bosman ...

                                               

Żuraw portowy

Żuraw portowy lub żuraw stoczniowy – żuraw o specjalnym zastosowaniu. Używane w dokach portowych do załadunku i rozładunku statków oraz przy montażu i remoncie obiektów pływających. Odrębność nazwy żurawi portowych od stoczniowych bierze się wyłą ...

                                               

Charytatywność

Charytatywność – cecha działań mających na celu niesienie pomocy jej potrzebującym, w sposób bezinteresowny, dobroczynny, filantropijny. W ścisłym ujęciu jest to nurt chrześcijańskiej filantropii religijnej. Nazwa wywodzi się od łacińskiego słowa ...

                                               

Organizacja charytatywna

Organizacja charytatywna, instytucja charytatywna – ogólna nazwa instytucji, których celem jest wspieranie osób biednych i potrzebujących pomocy. Organizacje prowadzące działalność charytatywną mogą ubiegać się o status organizacji pożytku public ...

                                               

Amerykańska Administracja Pomocy

Amerykańska Administracja Pomocy – amerykańska organizacja rządowa mająca na celu dostarczenie pomocy humanitarnej do Europy po zakończeniu I wojny światowej. ARA została powołana przez amerykański Kongres 24 lutego 1919 r. Początkowo dysponowała ...

                                               

Antarctic Institute of Canada

Antarctic Institute of Canada – kanadyjska niedochodowa organizacja charytatywna założona w 1985 roku przez Austina Mardona. Mardon jest byłym badaczem Antarktydy. Pierwotnym celem instytutu było lobbowanie rządu kanadyjskiego, aby zwiększyć iloś ...

                                               

Arcybractwo Miłosierdzia Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w Krakowie

Arcybractwo Miłosierdzia pod wezwaniem Bogurodzicy Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w Krakowie – najstarsza nieprzerwanie do dziś istniejąca organizacja charytatywna w Polsce, założona w 1584 przez Piotra Skargę, erygowana przez legata papieskie ...

                                               

Betel (organizacja)

Betel – międzynarodowy ruch dobroczynny założony w Polsce w 1990 przez Andrzeja Kalinowskiego. Organizacja opiera się na zasadach wolontariatu, a głównym celem jej działań jest opieka nad osobami niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie, chorym ...

                                               

Cancer Research UK

Cancer Research UK – brytyjska organizacja charytatywna, której celem jest wspieranie badań nad chorobami nowotworowymi oraz zwiększanie świadomości społecznej na ich temat. Jest to największa organizacja charytatywna działająca na terenie Wielki ...

                                               

Caritas (organizacja)

Caritas, Caritas Internationalis – katolicka organizacja charytatywna działająca na całym świecie, w tym również w Polsce. Nadzór nad polskim oddziałem pełni Konferencja Episkopatu Polski. Caritas Catholica powstała w 1926 roku.

                                               

Centrum Pomocy Bliźniemu w Warszawie

Głównym celem ośrodka jest przygotowanie osób uzależnionych i bezdomnych do samodzielnego życia. W kompleksie budynków znajdują się: noclegownia wczesnej pomocy dla młodych ludzi bezdomnych podstawowa, stacjonarna terapia alkoholowa readaptacyjne ...

                                               

Change for the Children Foundation

Change for the Children Foundation – fundacja założona przez Jonas Brothers. Fundacja powstała, aby zachęcić dzieci z całego świata do udziału w akcjach charytatywnych i działalności dobroczynnej.

                                               

Chrystus Dla Wszystkich Narodów

Chrystus Dla Wszystkich Narodów – bezwyznaniowa chrześcijańska organizacja misyjna i charytatywna z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, w Niemczech. Posiada również biura w Afryce, USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Singapurze, które są obsługiwan ...

                                               

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, ChSD - organizacja pozarządowa, działającą od 1999 roku w Częstochowie, głównie na polu pomocy społecznej. Idea organizacji zawiera się w słowach: "łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przychodnia pr ...

                                               

Commission for Polish Relief

Commission for Polish Relief Komisja Pomocy Polsce, potocznie: Komitet Hoovera, Comporel) – amerykańska organizacja mająca na celu dostarczenie pomocy humanitarnej do Polski. Organizacja powstała 25 września 1939 roku podczas II wojny światowej. ...

                                               

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP – organizacja prowadząca służbę diakonijną przy Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce w poszczególnych parafiach. Jej nadrzędnym celem jest niesienie pomocy potrzebującym. Posiada status organi ...

                                               

Diakonia Śląska

Diakonia Śląska – organizacja prowadząca służbę diakonijną przy Śląskim Kościele Ewangelickim Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej. Docelową grupą, do której adresowane są jej działania, są niepełnosprawni, seniorzy, bezdomni i inne osoby ...

                                               

Dom dla samotnych na Rybakach w Poznaniu

Dom dla samotnych na Rybakach – dawny dom dla osób samotnych, zlokalizowany w Poznaniu, przy ul. Rybaki na Rybakach. Dom był jedną ze społecznych inwestycji miejskich, które w latach 20. XX wieku intensywnie realizowano w Poznaniu np. osiedle soc ...

                                               

Dom Dziecka Rodzina Maryi

Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze w Szamotułach - placówki opiekuńczo - wychowawcze prowadzone przez Siostry Franciszkanki w Szamotułach.

                                               

Dom Starców na Grobli w Poznaniu

Dom starców na Grobli – dawny dom starców, zlokalizowany w Poznaniu, przy ul. Mostowej na Grobli. Placówkę wzniesiono bezpośrednio po Wielkim kryzysie, w latach 1932-1935, według projektu Jerzego Tuszowskiego, z pieniędzy zebranych wśród zamożnyc ...

                                               

Dom Starców na Wildzie w Poznaniu

Dom Starców na Wildzie w Poznaniu – jeden z ostatnich zbudowanych elementów urbanistycznych, jaki składa się na program historyzującej zabudowy Rynku Wildeckiego w Poznaniu. Po wybudowaniu Kościoła Maryi Królowej, Wyższej Szkoły Budowy Maszyn i ł ...

                                               

Emmaus (organizacja)

Emmaus – ruch społeczny i nazwa międzynarodowej organizacji charytatywnej założonej w 1949 roku we Francji przez ojca Piotra, czyli Henri Grouèsa.

                                               

Franciszkański Ośrodek Pomocy Dzieciom

Franciszkański Ośrodek Pomocy Dzieciom w Głubczycach został powołany do istnienia w 1997. Ośrodek jest przez wszystkie organy administracji publicznej traktowany jako organizacja pozarządowa powołana do istnienia przez kościelną jednostkę prawną ...

                                               

Fundacja Beckley

Fundacja Beckley − organizacja charytatywna promująca interdyscyplinarne badania nad świadomością i jej modyfikowaniem. Jej siedziba znajduje się w pobliżu miejscowości Beckley w Wielkiej Brytanii. Została założona przez Amandę Feilding. Działaln ...

                                               

Fundacja Drosos

Fundacja Drosos – organizacja charytatywna założona w 2003 roku w Zurychu. Fundacja działa na rzecz oświaty, odżywiania oraz opieki zdrowia w rejonach biednych świata. Dalej Fundacja zaangażowana jest w celach ochrony klimatu i środowiska. Założe ...

                                               

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą”

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą” – ogólnopolska fundacja, będąca organizacją pozarządową posiadającą także status organizacji pożytku publicznego. Fundacja powstała w 1998. Jej siedzibą jest Warszawa. Fundatorem tej organizacji został Stanisła ...

                                               

Fundacja EquiLibre

Fundacja EquiLibre – organizacja humanitarna zarejestrowana w 1989 roku przez Janinę Ochojską, Alain Michela, prof. Zbigniewa Chłapa i Bogdanę Pilichowską. Organizacja wywodzi się z francuskiej organizacji humanitarnej EquiLibre, założonej w 1984 ...

                                               

Fundacja Homo Homini

Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld – fundacja dobroczynna założona w 1991 roku, w Krakowie, z inicjatywy Kazimierza Helizanowicza i Marka Rembisia, jako odpowiedź na społeczne wyzwania związane z kryzysem rodziny. Siedziba Fundacji znajd ...

                                               

Fundacja Kwiaty Polskie

Fundacja Kwiaty Polskie – gdańska fundacja zajmująca się działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocą społeczną - rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej z tytułu choroby dzieci lub niewydolności socjalnej. Fundacja istnieje od lute ...

                                               

Fundacja Polsat

Fundacja Polsat – ogólnopolska fundacja z siedzibą w Warszawie, która ma na celu udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym, chorym dzieciom i ich rodzicom, założona 8 grudnia 1996. Fundacja prowadzi m.in. publiczne zbiórki pieniędzy. Pozyskiwane ...

                                               

Fundacja Świętego Mikołaja

Fundacja Świętego Mikołaja powstała w 2002 roku. Nazwa Fundacji pochodzi od biskupa Miry. Fundacja zajmuje się badaniem i rozwiązywaniem skutków kryzysu solidarności z potrzebującymi. Jest organizacją pożytku publicznego. Biuro Fundacji mieści si ...

                                               

Fundacja TVN Nie jesteś sam

Fundacja powstała 22 czerwca 2001, rok później została wpisana do rejestru przedsiębiorców. Jej siedzibą jest Warszawa. Fundatorem tej organizacji została spółka akcyjna TVN, pokrywająca jej koszty funkcjonowania. Organem reprezentującym fundację ...

                                               

Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne

Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne − stowarzyszenie, założone jako jedna z pierwszych w Polsce pozarządowych i pozakościelnych organizacji charytatywnych w 1989 roku, z inicjatywy Dietmara Brehmera, związanego z organizacją mniejszości niemiec ...

                                               

Habitat for Humanity

Habitat for Humanity to pozarządowa, chrześcijańska, ekumeniczna, nie nastawiona na dochód organizacja dobroczynna działająca w 100 krajach świata. Pomaga niezamożnym rodzinom w zdobyciu własnego mieszkania. Habitat oferuje program budowy prostyc ...

                                               

Harambee

Projekt powstał w 2002 z okazji kanonizacji ks. Josemarii Escrivy, założyciela Opus Dei. Hasłem projektu było: 5 euro – i możesz tworzyć Harambee. Podczas uroczystości kanonizacji zebrano bardzo wiele kopert zawierających 5 euro lub większą sumę ...

                                               

Immortalist Society

Immortalist Society – organizacja dobroczynna 501 w Stanach Zjednoczonych mająca za zadanie prowadzenie badań naukowych i edukacji w dziedzinie krioniki i przedłużania życia.

                                               

Jeevodaya

Jeevodaya – Ośrodek Rehabilitacji Trędowatych, placówka leczniczo-wychowawcza obejmująca swoją troską osoby dotknięte trądem i członków ich rodzin. Ośrodek mieszczący się w Indiach w stanie Chhattisgarh założył w 1969 polski misjonarz i lekarz ks ...

                                               

Joannici Dzieło Pomocy

Joannici Dzieło Pomocy – polski oddział europejskiej, chrześcijańskiej, humanitarnej organizacji. Zajmuje się udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych im ...

                                               

Korczakowska Republika Dziecięca "Dyliniarnia"

Korczakowska Republika Dziecięca "Dyliniarnia" – organizacja charytatywna na rzecz dzieci powstała w Krakowie w marcu 1983 roku. Założycielami są Maria i Tadeusz Pułczyńscy. Do roku 2006 "Dyliniarnia" funkcjonowała jako Stowarzyszenie Zwykłe dzia ...

                                               

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci – polskie stowarzyszenie mające za cel poprawę stanu opieki medycznej dzieci w Polsce oraz pomoc w rozwoju zainteresowań "dzieciom wybitnie uzdolnionym”.

                                               

Stowarzyszenie Misie Ratują Dzieci

Stowarzyszenie Misie Ratują Dzieci - działająca od 1999 roku organizacja humanitarna, której głównym celem statutowym jest działalność profilaktyczna zmierzająca do zmniejszenia liczby wypadków komunikacyjnych, zwłaszcza tych z udziałem dzieci or ...

                                               

Misja Nadziei

Misja Nadziei - Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Misja Nadziei" - jest ekumeniczną organizacją charytatywną promującą i rozwijającą rodzinną opiekę zastępczą w Polsce. Głównym zadaniem, celem organizacji jest zwrócenie uwagi społec ...