ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 530
                                               

Prawa socjalne

Prawa socjalne – zespół uprawnień regulowanych aktami normatywnymi oraz przysługujących każdemu obywatelowi, jedna z generacji praw człowieka. Prawa socjalne nakładają na państwo obowiązek zaspokojenia określonych potrzeb obywatela. Należą do nic ...

                                               

Prawo do życia

Prawo do życia – najważniejsze, nadrzędne prawo istoty ludzkiej, zgodnie z którym każdy człowiek ma prawo żyć i nikt nie może samowolnie pozbawiać życia innego człowieka. Prawo to jest gwarantowane przez Powszechną Deklarację Praw Człowieka oraz ...

                                               

Prawo podmiotowe

Prawo podmiotowe – zespół przyznanych uprawnień występujących w określonym stosunku cywilnoprawnym. Jest to zatem zbiorcza, nadrzędna kategoria pojęciowa, określająca sytuację prawną strony uprawnionej. W takim kontekście mówi się o prawie własno ...

                                               

Program Spraw Precedensowych

Program Spraw Precedensowych działa w ramach Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Rozpoczął funkcjonowanie w październiku 2004. Od sierpnia 2015 koordynatorką Programu Spraw Precedensowych jest adwokat Katarzyna Wiśniewska. W ramach swojej działa ...

                                               

Quadi al Quadat

Quadi al Quadat był to powołany w świecie islamskim w VII wieku urząd tzw. Naczelnego Sędziego, który uważany jest za jeden z wzorów nowożytnego urzędu Ombudsmana. Zgodnie z tradycją Quadi al Quadat powołany został przez drugiego kalifa Umara pan ...

                                               

Rasizm

Rasizm, dyskryminacja rasowa – zespół poglądów przyjmujących wyższość jednych ras nad drugimi. Przetrwanie tych "wyższych” ras staje się wartością nadrzędną i z racji swej wyższości dążą do dominowania nad rasami "niższymi”. Rasizm opiera się na ...

                                               

Reedukacja przez pracę

Reedukacja przez pracę – pojęcie oznaczające jedną z form odbywania kary pozbawienia wolności w ramach systemu karnego w Chińskiej Republice Ludowej. Reedukacja przez pracę odbywana jest w ośrodkach pracy przymusowej, funkcjonujących odrębnie od ...

                                               

Ruch praw obywatelskich

Ruch praw obywatelskich – czynny w latach 50. i 60. XX w. ruch społeczny, dążący metodami pokojowymi do zniesienia segregacji rasowej w Stanach Zjednoczonych.

                                               

Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Działalności MSW

Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Działalności MSW – komisja nadzwyczajna, powołana 17 sierpnia 1989 przez sejm kontraktowy dla zbadania przestępczej działalności organów MSW w czasie stanu wojennego w Polsce. Na jej czele stanął poseł Oby ...

                                               

Sprawa Alfiego Evansa

Sprawa Alfiego Evansa – sprawa sądowa związana z Alfiem Evansem, dwuletnim chłopcem cierpiącym na nieznaną chorobę neurodegeneracyjną, tocząca się na przełomie lat 2017 i 2018. Powodem była różnica zdań pomiędzy rodzicami a zespołem lekarzy oraz ...

                                               

Wolność morfologiczna

Wolność morfologiczna – proponowane prawo podmiotowe do zachowania lub zmodyfikowania własnego ciała według własnego uznania, na podstawie świadomej zgody, poprzez skorzystanie z dostępnych środków terapeutycznych lub medycznych. Termin ten zosta ...

                                               

Wolność prasy

Wolność prasy – jedna z podstawowych wolności obywatelskich, oznaczająca funkcjonowanie prasy i druku bez prawnych i politycznych restrykcji czy ingerencji cenzury. Pod pojęciem wolności prasy rozumie się też wolność niedrukowanych środków masowe ...

                                               

Wolność religijna

Wolność religijna – swoboda wyznawania wybranej religii bądź niewyznawania żadnej, wykluczając zarówno uprzywilejowanie jak i prześladowania czy dyskryminację na tym tle. Wiąże się z tolerancją i szacunkiem wobec wyznawców innych religii oraz nie ...

                                               

Wolność słowa

Wolność słowa – prawo do publicznego wyrażania własnych poglądów. Współcześnie jest uznawana jako standard norm cywilizacyjnych, chociaż dopuszczalne są jej ograniczenia. Uważana za czynnik demokracji

                                               

Wolność zgromadzeń

Wolność zgromadzeń – jedna z podstawowych wolności politycznych jednostki, polegająca na prawie do publicznego i pokojowego gromadzenia się ludzi, umożliwiająca wyrażanie przez nich własnych poglądów oraz wpływanie na procesy społeczne i politycz ...

                                               

Wskaźniki wolności

Wskaźniki wolności – mierniki zakresu wolności obywatelskiej, gospodarczej i politycznej, opracowane i publikowane przez różne organizacje pozarządowe. Do najważniejszych należą: Freedom in the World – publikowany corocznie przez Freedom House ra ...

                                               

Zasady Yogyakarty

Zasady Yogyakarty – dokument poświęcony prawom człowieka z uwzględnieniem problematyki orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, opublikowany w wyniku międzynarodowego spotkania przedstawicieli organizacji praw człowieka w Yogyakarcie w Indone ...

                                               

Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz

Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz - stowarzyszenie zawodowe skupiające szwajcarskie prawniczki i prawników o lewicowych przekonaniach politycznych.

                                               

Electronic Privacy Information Center

Electronic Privacy Information Center - organizacja powstała w 1994 r., z siedzibą w Waszyngtonie, zajmująca się ochroną prawa użytkowników technologii informatycznych do poufności. EPIC opracowała obszerny Guide to Privacy Resources zawierający ...

                                               

Esperancki Związek Prawniczy

Esperancki Związek Prawniczy – międzynarodowe stowarzyszenie prawników-esperantystów założone w 1989 roku. Od 1992 roku współpracuje ze Światowym Związkiem Esperantystów. Ma na celu informowanie prawników o esperanto i używaniu esperanta we wszys ...

                                               

King’s Inns

The King’s Inns właśc. Honorowe Stowarzyszenie King’s Inns – instytucja kształcąca i nadzorująca przyznawanie im uprawień zawodowych oraz zrzeszająca prawników w Irlandii.

                                               

MEDEL

MEDEL – Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés – europejskie stowarzyszenie zawodowe sędziów i prokuratorów. Stowarzyszenie założone w 1985 skupia organizacje prawników z krajów takich jak: Niemcy, Belgia, Cypr, Hiszpania, Francj ...

                                               

Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników

Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników - międzynarodowe stowarzyszenie prawników o zasięgu ogólnoświatowym. Założone 17 lutego 1947 w Nowym Jorku, skupia ponad 300 tys. prawników oraz ponad 195 organizacji oraz społeczności prawniczych.

                                               

Międzynarodowe Stowarzyszenie Prokuratorów

Międzynarodowe Stowarzyszenie Prokuratorów – pierwsze i jedyne stowarzyszenie prokuratorów o zasięgu światowym. Pozarządowa i apolityczna organizacja założona przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1995 w Wiedniu, zrzesza ponad 200 tys. prokur ...

                                               

Patrialis Akbar

Patrialis Akbar, indonezyjski prawnik i polityk. Studiował prawo na Universitas Muhammadiyah Jakarta, po zakończeniu edukacji otworzył praktykę adwokacką. W wyborach parlamentarnych z 1999 i 2004 uzyskiwał mandat deputowanego do Izby Reprezentant ...

                                               

Bajrakitiyabha

Bajrakitiyabha Mahidol – księżniczka tajska z dynastii Chakri, dyplomatka, działaczka społeczna, prawniczka. Jest córką króla Tajlandii Mahy Vajiralongkorna i jego pierwszej żony księżnej Soamsawali. Zajmuje drugie miejsce w sukcesji do tajskiego ...

                                               

Maurice Bishop

Bishop Maurice Rupert – polityk grenadyjski, prawnik. W latach 1979-1983 piastował stanowisko premiera Grenady.

                                               

Jan Cyž

Jan Cyž – łużycki działacz, prawnik, pisarz i wydawca, starosta powiatu budziszyńskiego. Szkołę średnią oraz studia ukończył w Pradze. W latach 1926-1932 pracował w filii Łużyckiego Banku Ludowego w Chociebużu. Ze względu na aktywny udział w łuży ...

                                               

Fatoumata Dembele Diarra

Fatoumata Dembele Diarra, prawniczka z Mali. Specjalistka prawa humanitarnego oraz ochrony praw kobiet i dzieci, była m.in. narodowym dyrektorem administracji sędziów w Mali oraz prezesem izby karnej Sądu Apelacyjnego w Bamako. Wiceprezydent Międ ...

                                               

Herbert Duffus

Sir Herbert George Holwell Duffus – jamajski działacz państwowy, prawnik, tymczasowy gubernator generalny Jamajki w 1973. Studiował w Kingston. Był członkiem Jamajskiej Partii Pracy. W 1966 otrzymał tytuł szlachecki "sir". W latach 1968-1973 pełn ...

                                               

Faris al-Churi

Faris al-Churi – syryjski prawnik i polityk, dwukrotny premier Syrii w latach 1944–1945 oraz 1954–1955. Jeden z twórców, a następnie wykładowca Uniwersytetu Damasceńskiego. Jedyny w historii Syrii chrześcijanin, który piastował urząd premiera kraju.

                                               

Gaius Ateius Capito (prawnik)

Gaius Ateius Capito – prawnik, założyciel rzymskiej szkoły prawniczej Sabinianów, przeciwnik innego słynnego prawnika Marcusa Antistiusa Labeona. Gaius Ateius Capito piastował konsulat w 5 r.n.e. i cieszył się wielkim zaufaniem Augusta. Był autor ...

                                               

Gao Zhisheng

Gao Zhisheng – dysydent, prawnik i działacz praw człowieka w Chińskiej Republice Ludowej. Gao Zhisheng urodził się w prowincji Shanxi w ubogiej wielodzietnej rodzinie. W młodości wstąpił do armii i Komunistycznej Partii Chin. W trakcie służby uko ...

                                               

Karl Terrence Hudson-Phillips

Karl Terrence Hudson-Phillips – prawnik i polityk z Trynidadu i Tobago. W 1959 ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Cambridge Wielka Brytania; został członkiem adwokatury w Wielkiej Brytanii i w Trynidadzie, w 1970 mianowany radcą królowej ...

                                               

Laity Kama

Laity Kama, prawnik senegalski, pierwszy prezydent Międzynarodowego Trybunału Karnego ds. Rwandy. Od 1969 sędzia, pracował także przez wiele lat w prokuraturze w Senegalu m.in. przy Sądzie Najwyższym. Współtwórca i wieloletni wykładowca École Nat ...

                                               

Leo Keke

Leo Depagadogi Keke – nauruański polityk i prawnik, także działacz sportowy. Urodził się w dystrykcie Yaren. Dokształcał się za granicą; studiował na St. Josephs College, a następnie na Uniwersytecie Tasmańskim w Australii. W latach 1976-1980, by ...

                                               

Adolf Kopeć

Adolf Kopeć – adwokat i działacz społeczny. Rozpoczął naukę w gimnazjum w Wilnie, ale ze szkoły został relegowany za udział w kółkach samokształceniowych, ostatecznie maturę zdał w Petersburgu. Ukończył studia prawnicze na uniwersytecie petersbur ...

                                               

Abdul Koroma

Abdul G. Koroma - prawnik i dyplomata ze Sierra Leone, sędzia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Jest absolwentem Uniwersytetu Kijowskiego i King’s College w Londynie. Był przedstawicielem Sierra Leone przy ONZ 1981-1985, przy Wspólnotac ...

                                               

Szakib Kortbawi

Szakib Kortbawi – libański prawnik i polityk, maronita, związany z Blokiem Zmian i Reform. Szakib Kortbawi ukończył prawo na Uniwersytecie Świętego Józefa w 1967 r. W latach 1995-1997 przewodniczył bejruckiemu Stowarzyszeniu Adwokatury. W 2005 i ...

                                               

Juan Ignacio Larrea Holguín

Jego ojcem był Carlos Manuel Larrea Rivadeneira, ambasador Ekwadoru w Argentynie później przy Watykanie, historyk. Do szkół uczęszczał w Ekwadorze szkoła salezjańska, w Peru i w Argentynie, następnie studiował prawo na Papieskim Uniwersytecie Kat ...

                                               

Hersch Lauterpacht

Hersch Lauterpacht – brytyjski prawnik polsko-żydowskiego pochodzenia, znawca prawa międzynarodowego karnego, współtwórca Karty Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze, autor pojęcia i definicji "zbrodnia przeciwko ludzkości”, sędzia ...

                                               

Lobsang Sangay

Lobsang Sangay – tybetański prawnik i polityk. Jego rodzice uciekli z Tybetu w 1959. Lobsang Sangay urodził się w Dardżylingu. Ukończył szkołę średnią w osiedlu diaspory tybetańskiej, kształcił się również w St. Josephs College w rodzinnym mieści ...

                                               

Joni Madraiwiwi

Joni Madraiwiwi – fidżyjski polityk i prawnik, ratu. Studiował nauki prawne na Uniwersytecie w Adelajdzie Australia, 1982, bakałarz praw i na Uniwersytecie McGilla w Montrealu Kanada, 1988, magister praw. Pracował w urzędzie Prokuratora Generalne ...

                                               

Denise Meyerson

Denise Meyerson – prawnik, prof. na Macquarie University. Denise Meyerson ukończyła studia na University of the Witwatersrand, Uniwersytecie Oksfordzkim i University of Cape Town. W latach 1996-1999 wykładała na University of Cape Town. Od 2000 z ...

                                               

Tuiloma Neroni Slade

Tuiloma Neroni Slade – prawnik i dyplomata Samoa. Specjalista ochrony praw człowieka i prawa międzynarodowego, pracował jako adwokat i prokurator, był m.in. prokuratorem generalnym Samoa. W latach 1993-2003 był stałym przedstawicielem Samoa przy ...

                                               

Yetnebersh Nigussie

Yetnebersh Nigussie straciła wzrok w wieku 5 lat z powodu zapalenia opon mózgowych. Opisuje ten przypadek jako szansę, ponieważ pomogła jej uciec od wczesnego małżeństwa, które było powszechnie praktykowane w Amhara Saint Wollo, w miejscu, w któr ...

                                               

Notariusz

Notariusz – w systemach prawnych należących do systemu prawa kontynentalnego prawnik tworzący akty stosowania prawa, w pewnym stopniu również świadczący pomoc prawną. Tak pojęta funkcja notariusza różni się od tej, która występuje w systemie comm ...

                                               

Elizabeth Odio Benito

Elizabeth Odio-Benito, kostarykańska prawniczka i działaczka polityczna. Doświadczona prawniczka, sprawowała wiele funkcji ministerialnych: 1978-1982 i 1990-1994 minister sprawiedliwości i prokurator generalny, 1998-2002 minister środowiska i ene ...

                                               

Bolesław Olszamowski

Urodzony w 1848 roku w Chorochoryniu. Był synem Huberta i Aleksandry, drobnych właścicieli ukaranych konfiskatą majątku za udział w powstaniu w 1831 roku. Uczył się w gimnazjum w Równem, skąd został wyrzucony z "wilczym biletem" za organizowanie ...

                                               

Constantin Titel Petrescu

Constantin Titel Petrescu – rumuński prawnik i polityk. W latach 1906-1910 studiował na Wydziale Prawa uniwersytetu w Bukareszcie. Od młodości działał w Socjaldemokratycznej Partii Rumunii SDPR. Działał też w ruchu zawodowym. W latach 1927-1938 p ...