ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 518
                                               

Stowarzyszenie Europejskich Linii Lotniczych

Stowarzyszenie Europejskich Linii Lotniczych zrzesza 36 linii lotniczych z Europy. Celem stowarzyszenia jest reprezentacja linii lotniczych wobec Unii Europejskiej i innych organizacji.

                                               

Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt

Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt - OIE jest międzynarodową organizacją utworzoną 25 stycznia 1924 roku na mocy umowy podpisanej w Paryżu przez 28 krajów. Do 23 maja 2003 roku funkcjonowała jako Międzynarodowy Urząd do spraw Epizootii - Offic ...

                                               

TED (konferencja)

TED – marka konferencji naukowych organizowanych corocznie przez amerykańską fundację non-profit Sapling Foundation. Celem konferencji jest popularyzacja – jak głosi motto – "idei wartych propagowania”.

                                               

Umowa o Afrykańskiej Kontynentalnej Strefie Wolnego Handlu

Umowa o Afrykańskiej Kontynentalnej Strefie Wolnego Handlu – porozumienie zawarte pomiędzy 52 z 55 krajów Unii Afrykańskiej, mające na celu utworzenie panafrykańskiego wspólnego rynku, a następnie strefy swobodnego przepływu osób i unii walutowej ...

                                               

Unia kontynentalna

Eurazjatycka Unia Gospodarcza Unia Narodów Południowoamerykańskich UNASUR - Ameryka Południowa Unia Afrykańska UA - Afryka Unia Pacyfiku - ma powstać w 2020 w wyniku przekształcenia się Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN powo ...

                                               

Unia Łacińska

Unia Łacińska – organizacja międzynarodowa zrzeszająca państwa, w których używane są języki romańskie. Zajmuje się ochroną, wsparciem i promocją wspólnego dziedzictwa świata postłacińskiego. Utworzono ją w 1954 roku w Madrycie, w Hiszpanii. Jako ...

                                               

Unia Międzyparlamentarna

Unia Międzyparlamentarna – organizacja międzynarodowa skupiająca parlamentarzystów ze 173 krajów świata mających parlamenty. Status stowarzyszony posiada 13 zgromadzeń międzynarodowych jak Parlament Europejski, Parlament Arabski oraz inne z Afryk ...

                                               

Wspólnota Demokracji

Wspólnota Demokracji, WD – międzyrządowa koalicja państw o zasięgu globalnym, której głównym celem jest promowanie demokratycznych zasad oraz wzmacnianie demokratycznych norm i instytucji.

                                               

Wspólnota Demokratycznego Wyboru

Wspólnota Demokratycznego Wyboru – nieformalne stowarzyszenie państw zwane też Alternatywą WNP, zainicjowane 12 sierpnia 2005 podczas wizyty prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki w Gruzji tzw. deklaracją bordżomską. W dniach 1-2 grudnia w Kijowie ...

                                               

Wspólnota Narodów

Wspólnota Narodów – międzynarodowa organizacja powstała w 1931, gdy przyjęty został Statut Westminsterski. Obecnie zrzesza ona niepodległe kraje, z których większość była w ubiegłych wiekach częścią brytyjskiego imperium kolonialnego. Część z nic ...

                                               

Wspólnota Państw Portugalskojęzycznych

Wspólnota Państw Portugalskojęzycznych – forum współpracy między państwami, w których język portugalski jest językiem urzędowym. Została założona w 1996 przez 7 państw: Angolę, Brazylię, Republikę Zielonego Przylądka, Gwineę-Bissau, Mozambik, Por ...

                                               

Wspólny Rynek Afryki Wschodniej i Południowej

Wspólny Rynek Afryki Wschodniej i Południowej - ugrupowanie integracji gospodarczej założone 5 listopada 1993 r. w Kampali na mocy traktatu podpisanego przez 15 państw afrykańskich. Umowa weszła w życie 8 grudnia 1994 r. W 2000 r. państwa COMESA ...

                                               

Związek Rosji i Białorusi

Państwo Związkowe Rosji i Białorusi, określane zwykle jako Związek Białorusi i Rosji lub Związek Rosji i Białorusi – konfederacja 2 państw: Federacji Rosyjskiej i Białorusi, mająca na celu doprowadzenie w przyszłości do integracji gospodarczej i ...

                                               

Organizacja non-profit

Organizacja non-profit – organizacja, która prowadząc swoją działalność skupia się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, nie kierując się osiągnięciem zysku. Najczęściej jest to stowarzyszenie – dobrowolne, trwałe i samorządne zrzeszeni ...

                                               

Advocates for Self-Government

Advocates for Self-Government - amerykańska, libertariańska organizacja non-profit o profilu edukacyjnym. Została założona w 1985 przez Marshalla Fritza. Aktualnym prezesem organizacji jest Sharon Harris. Misją organizacji jest "przyciągać i zain ...

                                               

Adwentystyczna Organizacja Pomocy i Rozwoju

Adwentystyczna Organizacja Pomocy i Rozwoju, w skrócie ADRA – międzynarodowa organizacja humanitarna, działająca z ramienia Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, której celem jest wspieranie rozwoju społecznego i jednostki, przeciwdziałanie skutkom ...

                                               

Al-Anon

Grupy Rodzinne Al-Anon/Alateen – pracujące w oparciu o 12 Stopni grupy samopomocowe skupiające krewnych i przyjaciół alkoholików. Na spotkaniach Al-Anon mityngach członkowie rozwiązują swoje problemy dzieląc się doświadczeniem, siłą i nadzieją. J ...

                                               

Alcor Life Extension Foundation

Alcor Life Extension Foundation – organizacja non-profit zajmująca się krioprezerwacją ciał lub mózgów osób, u których stwierdzono zgon, z nadzieją na ich ożywienie, gdy nauka osiągnie poziom umożliwiający wyleczenie przyczyny zgonu pacjenta oraz ...

                                               

American Civil Liberties Union

American Civil Liberties Union – amerykańska organizacja non-profit, której celem jest ochrona praw obywatelskich gwarantowanych przez konstytucję. Założona w 1920 roku przez Crystal Eastman, Roger Baldwin i Walter Nelles jest następcą National C ...

                                               

American Enterprise Institute

Powstał w 1943 roku, jego założycielem był Lewis H. Brown. Statutową misją organizacji jest "obrona zasad i poprawa instytucji służących amerykańskiej wolności i demokratycznemu kapitalizmowi: ograniczona rola państwa, inicjatywa prywatna, wolnoś ...

                                               

American National Standards Institute

ANSI powstała w 1918 roku. Początkowo działała pod nazwą American Engineering Standards Committee AESC, w 1928 roku zmieniła nazwę na American Standards Association ASA. W 1966 roku ASA została zreorganizowana i otrzymała nazwę United States of A ...

                                               

American Philatelic Society

American Philatelic Society – największe stowarzyszenie filatelistów na świecie, które utworzone zostało 13 września 1886 roku jako American Philatelic Foundation, obecna nazwa obowiązuje od 1908 roku. APS posiada prawie 32 000 członków z ponad 1 ...

                                               

American Radio Relay League

The American Radio Relay League – największe stowarzyszenie zrzeszające krótkofalowców i radioamatorów w USA. Założone zostało w maju 1914 roku przez Hirama Percy’ego Maxima w Hartford w stanie Connecticut. ARRL jest organizacją non-profit i jest ...

                                               

Amerykańska Unia Geofizyczna

Amerykańska Unia Geofizyczna – organizacja zrzeszająca geofizyków, która liczy ok. 50 000 członków z całego świata. AGU koncentruje się na propagowaniu nauk geofizycznych poprzez publikowanie czasopism naukowych, organizację konferencji naukowych ...

                                               

Amerykański Czerwony Krzyż

Amerykański Czerwony Krzyż – organizacja zajmująca się niesieniem pomocy ofiarom kataklizmów, katastrof i wojen, a także podnoszeniem poziomu zdrowia społeczeństwa amerykańskiego. Powstała w 1881 roku z inicjatywy Clary Barton nosiła początkowo n ...

                                               

Amerykański Kongres Żydowski

Amerykański Kongres Żydowski - został założony w 1918 roku w Filadelfii. Jest organizacją działającą tylko w Stanach Zjednoczonych. Kanada ma swój oddzielny kongres. Jest związkiem wielu organizacji żydowskich, który stawia sobie za cel wspólną o ...

                                               

Amerykańskie Stowarzyszenie Profesjonalistów Pomagających Dzieciom Krzywdzonym

Amerykańskie Stowarzyszenie Profesjonalistów Pomagających Dzieciom Krzywdzonym – amerykańska organizacja typu non-profit, której działalność adresowana jest do profesjonalistów zajmujących się dziećmi i rodzinami z problemem wykorzystywania lub p ...

                                               

Amerykańskie Towarzystwo Chemiczne

Amerykańskie Towarzystwo Chemiczne – stowarzyszenie naukowe mające siedzibę w Stanach Zjednoczonych i zajmujące się różnymi zagadnieniami związanymi z chemią i naukami pokrewnymi, założone w 1876 roku na Uniwersytecie Nowojorskim. W kwietniu 2017 ...

                                               

Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne

Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne – towarzystwo naukowe skupiające matematyków w Stanach Zjednoczonych. Jego misją jest promowanie rozwoju badań matematycznych. Towarzystwo wydaje publikacje naukowe, organizuje konferencje regionalne, krajowe ...

                                               

Amerykańskie Towarzystwo Meteorologiczne

Amerykańskie Towarzystwo Meteorologiczne zrzesza około 11 000 naukowców, studentów i osób zawodowo związanych z meteorologią, fizyką atmosfery i pokrewnymi dziedzinami. AMS organizuje około 12 konferencji rocznie. Stowarzyszenie zostało założone ...

                                               

Amnesty International

Amnesty International – międzynarodowa organizacja pozarządowa, której celem jest zapobieganie naruszeniom praw człowieka poprzez wszelkie pokojowe akcje obywatelskie – od organizowania pisania listów do rządów krajów łamiących te prawa, poprzez ...

                                               

Anonimowi Alkoholicy

Anonimowi Alkoholicy – dobrowolne, samopomocowe grupy osób uzależnionych od alkoholu etylowego, tworzone w celu utrzymania trzeźwości własnej i wspomagania innych alkoholików w jej osiąganiu. Podstawą filozofii AA jest dwanaście kroków AA. Na dzi ...

                                               

Anonimowi Narkomani

Anonimowi Narkomani - międzynarodowa bezdochodowa wspólnota mężczyzn i kobiet, których wspólnym celem jest zaprzestanie zażywania narkotyków oraz powrót do normalnego życia przy zachowaniu całkowitej abstynencji, włączając w to również alkohol. D ...

                                               

Anonimowi Uzależnieni od Gier Komputerowych

Anonimowi Uzależnieni od Komputera – dobrowolne, samopomocowe grupy osób uzależnionych od gier komputerowych, a także internetu i komputera w ogóle, tworzone w celu leczenia nałogu. Podstawą filozofii jest program dwunastu kroków. W wychodzeniu z ...

                                               

Apache Software Foundation

Apache Software Foundation – organizacja typu non-profit mająca na celu wspieranie projektów Apache typu Open Source, łącznie z serwerem HTTP Apache. Fundacja została stworzona w Stanach Zjednoczonych w czerwcu 1999 roku z przekształcenia Apache ...

                                               

Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen

Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen a także AO Foundation, powszechnie nazywane AO jest organizacją non-profit zajmującą się poprawą opieki nad pacjentami z obrażeniami narządu ruchu i ich następstwami. Dystrybucją i sprzedażą wszystkich ...

                                               

L’Arche

L’Arche – międzynarodowa federacja wspólnot religijnych, będąca organizacją pozarządową, której fundamentem jest współpraca i pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie. W 1964 roku została założona pierwsza wspólnota L’Arche, której twórcą był ...

                                               

Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte-Capoeira

Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte-Capoeira lub ABADÁ-Capoeira – brazylijska organizacja non-profit mająca na celu propagowanie brazylijskiej sztuki walki capoeira.

                                               

Associated Press

Associated Press – amerykańska agencja prasowa, spółdzielnia typu "not-for-profit”. 4100 pracowników w 240 biurach zaopatruje w wiadomości około 6000 stacji radiowych i telewizyjnych oraz 1700 gazet w Stanach Zjednoczonych. Poza USA ma około 8500 ...

                                               

ASTM International

ASTM International – międzynarodowa organizacja non-profit opracowującą normy, która jest jednym z największych na świecie tego typu stowarzyszeń niedochodowych. Założona została w 1898 roku.

                                               

ATD Czwarty Świat

ATD Czwarty Świat – międzynarodowy ruch humanitarny i organizacja non-profit mające na celu walkę z nędzą i ubóstwem. Prowadzi działalność charytatywną oraz realizuje projekty badawczo-naukowe dotyczące mechanizmów nędzy i wykluczenia społecznego ...

                                               

Atheist Alliance International

Atheist Alliance International – stowarzyszenie organizacji ateistycznych założone w 1991 roku w celu "tworzenia i wspierania demokratycznych, ateistycznych społeczności” i współpraca z podobnymi grupami w celu promocji racjonalizmu przy pomocy e ...

                                               

Atlas Network

Atlas Network – amerykańska organizacja non-profit, wspomagająca zakładanie i umacnianie światowej sieci wolnorynkowych think-tanków. Organizacja jest uważana za jeden z najważniejszych wolnorynkowych think-tanków w USA. Założycielem i prezesem j ...

                                               

Austriacka Służba Pamięci

Austriacka Służba Pamięci – alternatywa dla obowiązkowej służby w wojsku austriackim. Można w niej odbywać służbę zastępczą pracując w instytucjach upamiętniających Holocaust. Służba Pamięci Gedenkdienst została założona przez Andreasa Maislinger ...

                                               

Barefoot College

Barefoot College – organizacja społeczna działająca w zakresie edukacji, rozwoju umiejętności, zdrowia, dostępu do wody pitnej, równouprawnienie kobiet i elektryfikacji realizowanym dzięki energii słonecznej, w szczególności na obszarach wiejskic ...

                                               

Big Brothers Big Sisters

Big Brothers Big Sisters – organizacja non-profit, której celem jest pomaganie dzieciom osiągnąć ich potencjał przez profesjonalne wsparcie dzięki indywidualnym relacjom z wolontariuszami działającymi w roli mentora. BBBS jest jedną z najstarszyc ...

                                               

Bill & Melinda Gates Foundation

Bill & Melinda Gates Foundation – największa na świecie organizacja filantropijna, prowadzona przez Billa Gatesa, założyciela Microsoft i jego żonę Melindę Gates. Założona w styczniu 2000 przez połączenie Gates Learning Foundation i William H. Ga ...

                                               

Bonding-Studenteninitiative

bonding-Studenteninitiative – apolityczna i non-profit organizacja studencka założona w 1988 roku w Akwizgranie w Niemczech. Celem organizacji jest rozwój studentów kierunków technicznych. Co roku każda z grup bonding organizuje targi pracy bondi ...

                                               

Brookings Institution

Brookings Institution, Instytut Brookingsa – think tank amerykański z siedzibą w Waszyngtonie Zajmuje się działalnością badawczą i edukacyjną w dziedzinie nauk społecznych, przede wszystkim w obszarze ekonomii, polityki miejskiej, administracji, ...

                                               

Cato Institute

Cato Institute – amerykański think tank założony w 1974 roku, mający swoją główną siedzibę w Waszyngtonie. Celem instytutu jest promocja zasad wolności jednostki, ograniczonej władzy rządu, wolnego rynku oraz pokoju. Organizacja została założona ...