ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 489




                                               

Zwarcie (leśnictwo)

Zwarcie drzewostanu oznacza rodzaj i stopień wypełnienia przestrzeni przez korony drzew w drzewostanie, pełni istotną rolę w powstawaniu i życiu lasu, wywiera wpływ na kształtowanie się drzew, i ich środowiska. Zależnie od zwarcia pod koronami wy ...

                                               

Żywicowanie

Żywicowanie – proces pozyskiwania żywicy z drzew, głównie sosny, polegający na nacinaniu kory i zbiorze wycieku do specjalnych pojemników. Żywica wykorzystywana była od dawna, a nacinanie pni drzew było najprostszym sposobem jej pozyskania. Na te ...

                                               

Łowiectwo

Łowiectwo – ogół zagadnień obejmujących zainteresowania myśliwych i łowczych. Pojęcie to obejmuje także myślistwo, ściśle związane z wykonywaniem polowania. Łowiectwo obejmuje wiele zagadnień, w tym gospodarkę łowiecką, ochronę środowiska natural ...

                                               

Ambona (myślistwo)

Ambona – obiekt w kształcie wieżyczki, służący do polowań na czatach na zwierzynę wychodzącą z lasu na pola, łąki lub śródleśne polany. Chroni myśliwych przed złą pogodą oraz daje dogodny punkt do obserwacji i oddania strzału. Najczęściej jest to ...

                                               

Baza pokarmowa

Baza pokarmowa – dostępny i tolerowany przez organizmy żywe pokarm występujący w środowisku. Baza pokarmowa jest jednym spośród przestrzennych elementów kompleksu ekologicznego umożliwiającego prawidłowy rozwój dziko żyjących gatunków zwierząt. B ...

                                               

Bezoar

Bezoar – rzekomy kamień jelitowy, nagromadzenie niestrawionych substancji w żołądku zwierząt. Bezoary stwierdzane mogą być również u ludzi.

                                               

Chasse & Pêche

Chasse & Pêche – francuski kanał telewizyjny poświęcony łowiectwu i wędkarstwu. Jest produkowany na potrzeby platformy cyfrowej ABSat, ale rozpowszechniany także poza Francją. W Polsce mogą go oglądać abonenci Cyfry+, którzy wykupili pakiet dodat ...

                                               

Comber (mięso)

Comber – część zwierzęcej półtuszy z części lędźwiowej grzbietu bez nerki, najczęściej ze zwierząt łownych, ale także owiec i królików. Uważany jest za bardzo wartościowy kulinarnie i wykorzystywany do potraw: pieczonych, duszonych i smażonych. N ...

                                               

De arte venandi cum avibus

De arte venandi cum avibus – traktat o sokolnictwie i ptakach autorstwa cesarza Fryderyka II Hohenstaufa z pierwszej połowy XIII wieku. Dzieło jest autorskim rozwinięciem arabskiego traktatu o sokolnictwie, znacznie wzbogaconym. Oryginał tworzony ...

                                               

Dziki Łów

Dziki Łów, Dziki Gon, Dzikie Polowanie, a także Dzikie Zastępy – mit ludowy rozpowszechniony w dawnych czasach w północnej, zachodniej i środkowej Europie. Głównym założeniem tego mitu, niezależnie od jego wersji, są łowy, w których udział bierze ...

                                               

Etyka łowiecka

Etyka łowiecka – jeden z elementów kultury łowieckiej. Stanowi zbiór zasad moralnych kodeks etyczny, zawierający wzorce postępowania wobec: zwierzyny, myśliwych, pomocników, psa myśliwskiego, ptaka łowczego, środowiska naturalnego, organizacji ło ...

                                               

Fajki (kły dzika)

Fajki - żargonowa nazwa, stworzona przez myśliwych i leśników, która przyjęła się w terminologii przyrodniczej, określająca górną parę kłów dzika. Fajki rozrastają się szczególnie u starszych samców tego gatunku. Wraz z szablami stanowią bardzo g ...

                                               

Fladry

Fladry – sznury z przywiązanymi kawałkami materiału w jaskrawych barwach, zazwyczaj czerwonymi. Początkowo fladry wykorzystywano w polowaniach, głównie na lisy i wilki, otaczając fladrując ostęp po wytropieniu w nim drapieżników. Powoduje to zatr ...

                                               

Grandle

Grandle - niekiedy nazywane hakami, są to szczątkowe kły ze szczęki jeleniowatych. Wypreparowywane służą do wyrobu biżuterii. Brązowa inkrustacja solami mineralnymi narasta z wiekiem zwierzęcia.

                                               

Harap

Harap – dawny bicz myśliwski o krótkiej rękojeści i długim splecionym rzemieniu zwężającym się stopniowo, zakończony tzw. trzaskawką z włosia, używany głównie na psy.

                                               

Kłusownictwo

Kłusownictwo – zabijanie, chwytanie lub ściganie zwierzyny oraz łowienie ryb z naruszeniem obowiązującego prawa, bez wymaganych uprawnień, w niedozwolony prawem sposób, a także w niedozwolonym czasie lub miejscu. Nielegalne działania przeciwko ro ...

                                               

Koło łowieckie

Koło łowieckie – posiadająca osobowość prawną jednostka organizacyjna Polskiego Związku Łowieckiego, skupiająca zwykle od kilkunastu do kilkudziesięciu myśliwych i prowadząca gospodarkę łowiecką na dzierżawionym przez siebie obwodzie łowieckim.

                                               

Kulkowanie (łowiectwo)

Kulkowanie – patroszenie ptactwa polegający na usuwaniu wnętrzności przez odbyt za pomocą tzw. kulki czyli haczyka, wykonanego z drewna lub metalu. Kulkowanie stosuje się w czasie polowań w ciepłej porze roku gdyż opóźnia psucie się mięsa.

                                               

Liściarka

Liściarka – sucha karma objętościowa dla zwierzyny płowej. Jeden z typowych – obok snopówki – rodzajów karmy dla jeleni, saren i danieli wykładanej przez myśliwych we wszystkich porach roku poza najtrudniejszym dla zwierzyny okresem zimowym, gdy ...

                                               

Livre de chasse

Livre de chasse – średniowieczny traktat łowiecki, wielokrotnie kopiowany i parafrazowany bestseller; jednocześnie utwór dydaktyczny i nowatorski poradnik weterynaryjny dla hodowców psów myśliwskich. Księga była jednym z kilku średniowiecznych po ...

                                               

Lizawka

Lizawka – znajdujący się w bliskim sąsiedztwie paśnika słupek z wywierconymi lub naciętymi otworami, w którym znajduje się kostka soli kamiennej. Służy zwierzynie grubej do uzupełniania składników pokarmowych, przede wszystkim w okresie zimy. W e ...

                                               

Ładownica

Ładownica – – torba skórzana z pasem na ramię na naboje lub ładunki, wyposażona we wkładkę z drewna z otworami lub przegródkami – gniazdami na ładunki, chroniąca papierowe ładunki przed uszkodzeniem i wilgocią, oraz miejsce na akcesoria, pierwotn ...

                                               

Maiż

Maiż lub maisz – termin z zakresu sokolnictwa, oznaczający młodego orła lub sokoła, albo też dowolnego ptaka drapieżnego w pierwszej jesieni, którego właśnie rozpoczęto układać do polowania. Żartobliwie nazywano tak też dawniej niedoświadczonego ...

                                               

Mundur leśnika

Mundur leśnika – to w wielu krajach świata rodzaj jednolitego oraz standardowego ubioru przeznaczonego dla służby leśnej, pełniącego funkcje reprezentacyjne oraz ochronne. W Polsce mundur leśnika przysługuje m.in. Służbie Leśnej Lasów Państwowych ...

                                               

Naganka

Naganka – w łowiectwie oznacza zespół ludzi, których zadaniem jest spłoszyć dziką zwierzynę, będącą przedmiotem polowania i skierować ją na stanowiska myśliwych. Naganiacze idą zwykle w szeregu. Dla wypłoszenia zwierząt posługują się specjalnymi ...

                                               

Napuszczanie

Napuszczanie – czwarty etap układania ptaka łowczego, kiedy sokolnik pozoruje polowanie, wpuszczając przed ptakiem zakupioną wcześniej z hodowli zwierzynę. Obecnie już rzadko stosowana metoda uczenia ptaka chwytania zdobyczy.

                                               

Okres ochronny

Okres ochronny – ustalony przepisami okres, podczas którego nie wolno na dany gatunek zwierzęcia polować, zabijać go, płoszyć, niszczyć gniazd. Zwykle okresy ochronne obejmują okres rozmnażania się danego gatunku. Każdy gatunek ma inny okres ochr ...

                                               

Otok (smycz)

Otok – długa smycz dla psa, wykorzystywana w trakcie polowań, służąca do prowadzenia psa myśliwskiego. Może być wykonana z gumy. W 1977 roku firma Tracker stworzyła otok elektroniczny, dzięki któremu można było ustalić odległość psa od właściciel ...

                                               

Paśnik

Paśnik − konstrukcje drewniane, stosowane w leśnictwie, do karmienia zwierząt, gęsty, szczególnie w zimie. W pobliżu paśników, jak zwykle, lizawki.

                                               

Pojemność łowiska

Pojemność łowiska, pojemność żerowa łowiska, pojemność wyżywieniowa łowiska - ustalona, maksymalna liczba osobników poszczególnych gatunków zwierzyny płowej, w danym biotopie, nie powodująca szkód gospodarczych. Przy takim pogłowiu zwierzyna znaj ...

                                               

Poletko łowieckie

Poletko łowieckie – obszary obsiane lub obsadzone roślinami stanowiącymi pokarm dla zwierzyny leśnej. Do dokarmiania stosuje się zwykle rośliny pastewne. Poletka łowieckie mają na celu poprawę dostępności składników pokarmowych dla populacji zwie ...

                                               

Polowania na lisy

Polowanie na lisy to działalność polegająca na tropieniu, ściganiu i zabijaniu lisów rudych, przy pomocy przeszkolonych do tego psów gończych. Pierwsze polowania na lisy zaczęły się w XVI wieku w Wielkiej Brytanii i szybko rozprzestrzeniły się na ...

                                               

Polowanie

Polowanie – ogół czynności wykonywanych przez myśliwych z zachowaniem obowiązujących przepisów, tj. tropienie, ściganie, strzelanie i pozyskiwanie zwierzyny.

                                               

Polowanie na czatach

Polowanie na czatach − jeden ze sposobów polowania. Pod pojęciem "Polowania na czatach" możemy rozumieć: Polowanie z ambony − urządzenia łowieckiego, które daje zwykle ochronę częściową przed warunkami atmosferycznymi opady, wiatr. Punkt obserwac ...

                                               

Polowanie na delfiny z nagonką

Polowanie na delfiny z nagonką – metoda polowania na delfiny polegająca na zgarnianiu zwierząt łodziami z otwartego morza do przybrzeżnej zatoki, a następnie odcięciu drogi powrotnej sieciami rybackimi. Delfiny zabijane są głównie dla mięsa, niek ...

                                               

Poroże

Poroże – twardy, kostny twór wyrastający z kości czołowej możdżeni na głowie samców jeleniowatych. Wyjątkiem jest renifer, u którego poroże wyrasta również u samic oraz piżmowiec syberyjski i jelonek błotny, u których poroże nie występuje. Poroże ...

                                               

Posyp

Posyp – rodzaj paśnika przeznaczonego przede wszystkim dla bażantów, jak również kuropatw. Posyp ma formę przechylonego, drewnianego daszku o wymiarach około 2 x 4 metry, który w najwyższym miejscu ma około metra wysokości. Oparty jest na czterec ...

                                               

Potrzask

Potrzask, samotrzask – przenośna, samozatrzaskująca się pułapka kłusownicza służąca do chwytania zwierząt łownych. Do najczęściej używanych należą: żelaza chwytne. różnego rodzaju pułapki skrzynkowe, kosze zatrzaskujące się, Używanie w Polsce pot ...

                                               

Prawo łowieckie

Prawo łowieckie – dział prawa administracyjnego. Obejmuje przepisy regulujące planowe gospodarowanie, tj. hodowlę i ochronę zwierzyny łownej, racjonalne planowanie oraz wprowadzanie zwierzyny łownej do obrotu gospodarczego.

                                               

Referendum na Malcie w 2015 roku

Referendum na Malcie w sprawie wiosennych polowań na przepiórki i turkawki odbyło się 11 kwietnia 2015. Nieznaczna większość głosujących opowiedziała się za tym, aby wiosenne polowanie na te gatunki pozostało legalne.

                                               

Remiza (łowiectwo)

Remiza – niewielki teren wśród pól, porośnięty krzewami lub drzewami. Dzienna, chwilowa ostoja niewielkich zwierząt futerkowych, jak: zające, króliki, czy myszy, oraz drobnego ptactwa łownego - bażanty, kuropatwy.

                                               

Safari

Safari – wyprawa myśliwska, ewentualnie dłuższa podróż karawanowa w Afryce Wschodniej. Obecnie, wraz z rozwojem globalnej turystyki, coraz częściej terminem tym określa się formę zorganizowanego wypoczynku i rekreacji poprzez podziwianie i fotogr ...

                                               

Scypuł

Scypuł – obumierająca, delikatna, ochronna warstwa skórna, porośnięta drobną sierścią, pokrywająca poroże jeleniowatych w okresie ich corocznego odbudowywania się i odpadająca z nich po czasie wzrostu. U reniferów scypuł, który nie ściera się wra ...

                                               

Sidła

Sidła – pętle z drutu, linki stalowej, włosia i tym podobnych, zastawiane przez kłusowników na przejściach zwierzyny. W Polsce używanie sideł jest przestępstwem.

                                               

Sieć łowiecka

Sieć łowiecka – sznur wykonany z konopi, lnu lub innego materiału wiązany w oka różnej wielkości, używany od czasów najdawniejszych do chwytania zwierzyny. Sieć łowiecka w średniowieczu była podstawowym narzędziem łowieckim stosowanym także na gr ...

                                               

Sokolnictwo

Początki sokolnictwa sięgają początków ludzkiej cywilizacji i zamierzchłych czasów, kiedy to nawet u prymitywnych ludów, a zwłaszcza nomadów wiodących koczowniczy tryb życia, stało ono na bardzo wysokim poziomie. Było podstawą ich egzystencji obo ...

                                               

Szkody łowieckie

Szkody łowieckie – szkody gospodarcze wyrządzone przez dziko żyjącą zwierzynę. Są to zniszczenia w uprawach i płodach rolnych spowodowane przez zwierzynę łowną lub powstałe w czasie polowania.

                                               

Trąbka sygnałowa

Trąbka sygnałowa, sygnałówka – prosty instrument dęty blaszany pozbawiony wentyli. Rzadko stosowany jest do produkcji muzycznej. Na ogół używany do wygrywania fanfar lub sygnałów w zastosowaniach militarnych, łowieckich, harcerskich, w sygnalizac ...

                                               

Trofeum łowieckie

Trofeum łowieckie, trofeum myśliwskie – odpowiednio spreparowana, niejadalna część ciała upolowanego lub złowionego zwierzęcia, stanowiąca dla myśliwego lub dla wędkarza pamiątkę pomyślnego polowania lub połowu. Trofea pełnią również rolę dydakty ...

                                               

Troki myśliwskie

Troki myśliwskie – potocznie: troki, to jedno z akcesoriów myśliwskich, rodzaj wielorzemykowych pęt, zazwyczaj skórzanych lub sznurkowych, służących do noszenia upolowanego ptactwa.