ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 461
                                               

Rzadkość

Rzadkość – jedno z podstawowych pojęć ekonomii, określające ograniczoną ilość zasobów w stosunku do nieograniczonych potrzeb. Rozbieżność pomiędzy nieograniczonymi potrzebami a ograniczonymi zasobami, służącymi ich zaspokajaniu powoduje, że nie w ...

                                               

Strategia skimming

Strategia skimming, "spijania śmietanki" lub też prestiżowa – marketingowa strategia cenowa. Polega ona na zebraniu w krótkim czasie maksymalnych zysków, dzięki ustaleniu możliwie najwyższej ceny na nowe produkty oferowane nabywcy, dla których wy ...

                                               

Substytucja (ekonomia)

1. Substytucja, w ekonomii zjawisko zastępowania w procesie produkcji lub konsumpcji jednych dóbr lub usług innymi, zaspokajającymi te same potrzeby. Wymiana towaru odbywa się w zależności od indywidualnych preferencji krzywe. Cm. także: dobra su ...

                                               

Syndykat

Syndykat – jedna z form wchodzenia przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe. Jest to nietrwałe porozumienie przedsiębiorstw o porównywalnej wielkości, działających w tej samej branży i mających podobny stopień rozwoju. Pomimo umów prawnych reguluj ...

                                               

Średni przedsiębiorca

Średni przedsiębiorca – w myśl art. 7 ust. 1 pkt 3 polskiej ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników ora ...

                                               

Towar

W historii gospodarczej społeczeństw możliwe jest wyróżnienie dwóch form produkcji społecznej: gospodarki naturalnej i gospodarki towarowej. W gospodarce naturalnej producenci wytwarzają produkty w celu zaspokojenia własnych potrzeb. W gospodarce ...

                                               

Upadłość

Upadłość – procedura wszczynana w razie niewypłacalności dłużnika, polegająca głównie na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wszystkich jego wierzycieli. Upadłość to tzw. egzekucja uniwersalna prowadzona na rzecz wszystkich wierzycieli dłużnika, ...

                                               

Wartość przedsiębiorstwa

Wartość przedsiębiorstwa – to cena za jaką dane przedsiębiorstwo może być skutecznie zaoferowane do sprzedaży. Istnieje wiele metod wyceny wartości przedsiębiorstwa, które można podzielić na: a dochodowe ang. income approach, wśród których najczę ...

                                               

Wierzyciel

Wierzyciel – osoba, która może żądać spełnienia świadczenia od innej osoby, z którą łączy ją stosunek zobowiązaniowy. Kodeks cywilny nie definiuje pojęcia wierzyciela explicite ; definiuje jedynie konstrukcje zobowiązania ; zgodnie z przepisem ar ...

                                               

Wskaźnik wykup-wyprzedaż

Wskaźnik wykup-wyprzedaż oscyluje granicach od 0 do 100%. Wartość 100 zostanie uzyskana, gdy P n = P m a x, {\displaystyle P_{n}=P_{max},} natomiast wartość 0 przy założeniu, że P n = P m i n. {\displaystyle P_{n}=P_{min}.} Wyniki dochodzące do 1 ...

                                               

Zasada optymalizacji

Zasada optymalizacji to zasada, którą powinno się kierować podejmując i zmieniając decyzje gospodarcze. Można ją przedstawić w następujący sposób: ZM ZM> KM Korzyści marginalne są większe od kosztów marginalnych. Należy wówczas rozwijać realiz ...

                                               

Zysk

Zysk całkowity – różnica między całkowitymi przychodami przedsiębiorstwa uzyskanymi ze sprzedaży produktów, a całkowitymi kosztami poniesionymi na wytworzenie tych produktów, czyli π = T R − T C {\displaystyle \pi =TR-TC} Maksymalizacja zysku moż ...

                                               

Muzeum Bankowości w Luksemburgu

Muzeum Bankowości w Luksemburgu – działające od roku 1995 muzeum, które poświęcone jest historii bankowości w Luksemburgu i bankowości ogólnie. Do najciekawszych eksponatów muzealnych zalicza się następujące kolekcje: bogata kolekcja numizmatyczn ...

                                               

CEIS

Rada Bezpieczeństwa Inwestycji w Europie – amerykańska organizacja pozarządowa, założona w lutym 2011 roku, zajmująca się prowadzeniem analiz ekonomicznych dotyczących Europy oraz monitorowaniem bezpieczeństwa inwestycji zagranicznych w Europie. ...

                                               

Centrum Analiz i Studiów Podatkowych

Centrum Analiz i Studiów Podatkowych – interdyscyplinarna jednostka naukowo-badawczą zlokalizowaną organizacyjnie w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, która prowadzi analizy i studia dotyczące szeroko rozumianej ...

                                               

Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych

CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych – Fundacja Naukowa – prywatna instytucja badawcza działająca na zasadach non-profit, powstała we wrześniu 1991. Głównym celem CASE jest rozwijanie i upowszechnianie wiedzy o gospodarce, a także tworze ...

                                               

ERENET

ERENET - Środkowoeuropejska Uniwersytecka Sieć Badań nad Przedsiębiorczością i Edukacją Przedsiębiorczości z siedzibą w Budapeszcie. Stowarzyszenie ma otwarty charakter, a jego celem jest prowadzenie badań na temat przedsiębiorczości i jej rozwoj ...

                                               

Grupa Robocza ds. Rynków Finansowych

Grupa Robocza ds. Rynków Finansowych – utworzona na mocy podpisanego 18 marca 1988 roku przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, Ronalda Reagana, dekretu prezydenckiego nr 12631. Powstała w odpowiedzi na wydarzenia mające miejsce na rynkach finanso ...

                                               

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut Badawczy – państwowy instytut badawczy z siedzibą w Warszawie istniejących w latach 2007–2018, nadzorowany ostatnio przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, zajmujący ...

                                               

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Pałacu Staszica w Warszawie zajmujący się prowadzeniem badań naukowych w dziedzinie teorii ekonomii i analiz gospodarczych, upowszechnianiem ...

                                               

Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości – założony w 1973 r. przez 16 organizacji zawodowych z dziedziny rachunkowości z 9 krajów. 1 kwietnia 2001 roku KMSR został zastąpiony przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości RMSR, an ...

                                               

National Bureau of Economic Research

National Bureau of Economic Research – działająca w Stanach Zjednoczonych prywatna organizacja typu non-profit zajmująca się badaniami w dziedzinie ekonomii, skupiając się zwłaszcza na ekonomii Stanów Zjednoczonych. Organizacja kładzie duży nacis ...

                                               

Polski Instytut Ekonomiczny

Polski Instytut Ekonomiczny – publiczny think tank gospodarczy utworzony w miejsce Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowego Instytutu Badawczego. Nadzorowany przez prezesa Rady Ministrów. Zajmuje się dostarczaniem analiz potrz ...

                                               

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – ogólnopolskie stowarzyszenie zrzeszające ekonomistów praktyków i teoretyków. Towarzystwo ma siedzibę w kamienicy Bentkowskiego przy ul. Nowy Świat 49 w Warszawie.

                                               

Towarzystwo Ekonomistów Polskich

Towarzystwo Ekonomistów Polskich – organizacja non-profit powstała w 1994 roku z inicjatywy ekonomistów odwołujących się do wolnorynkowej myśli ekonomicznej. Założycielami TEP byli m.in.: Leszek Balcerowicz, Janusz Beksiak, Jan Winiecki.

                                               

Stanisław Albinowski

Stanisław Józef Albinowski – polski ekonomista, publicysta i dziennikarz ekonomiczny. Przez wielu polskich dziennikarzy uważany za nestora polskiego dziennikarstwa ekonomicznego.

                                               

Piotr Aleksandrowicz (dziennikarz)

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także studia University of Illinois at Chicago MBA. W latach 1981-1982 reporter Polskiej Agencji Prasowej później 1982-86 dzie ...

                                               

Tomasz Bonek

Tomasz Bonek – polski dziennikarz, autor książek, manager mediów, podróżnik, fotograf. Współtwórca sukcesu i wieloletni redaktor naczelny Money.pl, a także dyrektor wydawniczy redakcji biznesowych Onetu i Ringier Axel Springer Polska. Pracę jako ...

                                               

Adam Bronikowski (dziennikarz)

W latach 1954–1959 studiował na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1959–1960 reporter Słowa Powszechnego, w latach 1961–1966 kierownik działu w redakcji Przeglądu Technicznego. Od 1967 do 1996 w Telewizji Polskiej: w red ...

                                               

Bartek Godusławski

Pracując przez siedem lat w Polskiej Agencji Prasowej publikował materiały dotyczące makroekonomii, finansów publicznych, rynków walut oraz papierów dłużnych. Następnie przez dwa i pół roku był dziennikarzem ekonomicznym "Pulsu Biznesu" 2015–2017 ...

                                               

Maciej Goniszewski

Ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku, filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim i podyplomowe studia z bankowości w Szkole Głównej Handlowej. W latach 1998–2005 jako dziennikarz ekonomiczny i kierownik działu ekono ...

                                               

Kazimierz Krupa

Kazimierz Krupa – polski dziennikarz ekonomiczny. Od stycznia 2007 roku do sierpnia 2014 roku pełnił funkcję redaktora naczelnego miesięcznika Forbes.

                                               

Wiktor Legowicz

W 1971 ukończył pedagogikę na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1970 związany z Programem III Polskiego Radia. W latach 1983–1991 był dyrektorem programowym tej stacji, od 1994 do 1997 pełnił obowiązki zastępcy dyrektora Trójki, później pozostał jako ...

                                               

Marek Leszczyński

Marek Leszczyński – polski ekonomista, specjalista nauk o bezpieczeństwie, doktor habilitowany nauk społecznych, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

                                               

Witold Franciszek Lewicki

Witold Franciszek Lewicki, herbu Rogala – ziemianin, dziennikarz-ekonomista, polityk demokratyczny, poseł do austriackiej Rady Państwa.

                                               

Danuta Marcinkowska

Danuta Marcinkowska oraz srebrnych i złotych piór w wielu dziennikarskich konkursach. Została pochowana na Cmentarzu Junikowo w Poznaniu.

                                               

Sławomir Matczak

W 1984 ukończył Wydział Aktorski w PWST w Warszawie. Aktor Teatru Polskiego w Warszawie w latach 1984–1990. Zagrał postać Willy Neumana w Pograniczu w ogniu. Od 1991 współpracował z Telewizją Polską. Od 2009 wykładał na Uniwersytecie Śląskim w Ka ...

                                               

Roman Młodkowski

Roman Młodkowski – polski dziennikarz, manager mediów i niezależny konsultant, były redaktor naczelny i twórca TVN CNBC, były dyrektor działu serwisów biznesowych TVN.

                                               

Katarzyna Mokrzycka

Katarzyna Mokrzycka – dziennikarka ekonomiczna. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1996 – 2006 była związana z dziennikiem gospodarczym "Puls Biznesu". W 2006 roku zdobyła tytuł Dziennik ...

                                               

Marcin Piasecki

Marcin Piasecki – polski dziennikarz. Absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1992–2001 współpracował z następującymi gazetami: "Polityka", "Gazeta Wyborcza". Od 2001 roku związany był z wydawnictwem Axel Springer Pols ...

                                               

Jan Piński

Jan Piński – polski dziennikarz, publicysta, od 2012 do 15 listopada 2015 r. redaktor naczelny miesięczników "Uważam Rze” i "Uważam Rze Historia”. Od grudnia 2015 r do 30 października 2017 r. redaktor naczelny "Gazety Finansowej"; szachista.

                                               

Janusz Prądzyński

Janusz Witold Prądzyński vel Jan Bałdyga pseud.: "Janek”, "Janek Paschalski”, "Trzy”, "Dziewięć” – polski dziennikarz, rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i Armii Krajowej, cichociemny.

                                               

Marek Rabij

Marek Rabij – polski dziennikarz i publicysta, specjalizujący się w tematyce globalizacji i transkontynentalnych relacji gospodarczych, podróżnik, znawca Azji Południowo-Wschodniej. Absolwent historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1996 rozpoc ...

                                               

Robert Stanilewicz

Robert Stanilewicz – polski dziennikarz. Z TVN24 związany jest od samego początku istnienia stacji, czyli od 2001 roku. Prowadził serwisy ekonomiczne oraz magazyn "Bilans". Od 3 lipca 2004 roku był też gospodarzem magazynu o finansach osobistych ...

                                               

Zygmunt Szeliga

W 1951 zdał maturę w liceum im. Stanisława Staszica w Warszawie. W latach 1951-1961 pracował w Sztandarze Młodych, od 1959 współpracował z Polityką, od 1961 był członkiem redakcji tego pisma, od 1976 zastępcą redaktora naczelnego. Od 1981 równocz ...

                                               

Jakub Wiech

W 2016 roku rozpoczął pracę w serwisie Defence24, na portalu Energetyka24. Do jego głównych zainteresowań oraz tematów analiz należą zagadnienia związane z LNG, smogiem oraz gazem. Pisze o gospodarczych stosunkach międzynarodowych, zwłaszcza rosy ...

                                               

Mariusz Zielke

Mariusz Zielke – polski dziennikarz śledczy i gospodarczy, pisarz. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1999–2009 r. związany był z dziennikiem gospodarczym "Puls Biznesu”. W 2005 r. zdobył na ...

                                               

Bezrobocie dobrowolne

Bezrobocie dobrowolne lub bezrobocie z wyboru – zjawisko, w wyniku którego osoba bezrobotna świadomie rezygnuje z szansy podjęcia pracy. Powodem może być możliwość skorzystania z systemu pomocy społecznej, który pozwala na otrzymywanie zasiłków n ...

                                               

Bezwarunkowy dochód podstawowy

Bezwarunkowy dochód podstawowy – społeczno-polityczny model finansów publicznych zakładający, że każdy obywatel, niezależnie od swojej sytuacji materialnej, otrzymuje od państwa jednakową, określoną ustawowo, kwotę pieniędzy, za którą nie jest wy ...

                                               

Frankowicze

Frankowicze – potoczna nazwa grupy osób w Polsce, które w latach 90. XX wieku i później zaciągnęły kredyty denominowane lub indeksowane we frankach szwajcarskich. Na przestrzeni kilku lat, w przypadku większości takich kredytów, mimo regularnego ...