ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 429
                                               

Dubler oczu

Dubler oczu – podobnie jak dubler jest osobą, która zastępuje aktora w wymagających scenach. Aktorzy często korzystają z dublerów oczu przy kręceniu ekstremalnych zbliżeń. Po raz pierwszy dublera oczu użyto w Niemczech, przy pracy nad nigdy nieuk ...

                                               

Emploi

Emploi – rodzaj roli, w jakiej specjalizuje się aktor lub do jakiej posiada predyspozycje fizyczne bądź osobowe. W najogólniejszym podziale wyróżnia się emploi komiczne i tragiczne, jednak rozmaitość emploi uniemożliwia ich dokładne wyliczenie cz ...

                                               

Mim (aktor)

Mim – aktor nie posługujący się głosem, lecz mową ciała. Występuje on najczęściej w teatrze oraz na ulicach miast. Ponieważ jego sztuka polega na ruchu, a nie na bezruchu, dlatego mylne jest nazywanie mimami ulicznych "staczy”. Mimowie często cha ...

                                               

Rola epizodyczna

Rola epizodyczna – drugoplanowa rola aktorska z co najmniej jednym zdaniem dialogu. W telewizji mianem tym określa się rolę, w której aktor wypowiada mniej niż 6 zdań. Aktorzy epizodyczni wymieniani są w napisach końcowych danej produkcji, w prze ...

                                               

Seiyū

Seiyū – japoński aktor głosowy, użyczający głosu bohaterom w słuchowiskach radiowych, anime, grach komputerowych, a także dubbingujący na język japoński zagraniczne produkcje. Ponieważ przemysł animacji w Japonii produkuje 60% animowanych seriali ...

                                               

Skomorochy (aktorzy)

Skomorochy, – średniowieczni aktorzy wędrowni, popisujący się śpiewem, recytacją baśni i legend, tańcami, żonglerką i akrobacją oraz tresurą zwierząt. Występom towarzyszyła muzyka na dudach, bębnach, domrach i innych instrumentach ludowych. Najst ...

                                               

Wardzak

Wardzak – aktorka-pantomimistka, tancerka i muzykantka w starożytnym i średniowiecznym teatrze ormiańskim. Termin wardzak ma wspólny rdzeń z czasownikiem wardzel – wynajmować, a sam rdzeń wardz oznacza płacę. Prawdopodobnie początkowo wardzak naz ...

                                               

Aberracja chromatyczna

Aberracja chromatyczna, chromatyzm – cecha soczewki lub układu optycznego wynikająca z różnych odległości ogniskowania dla poszczególnych barw widmowych światła. W rezultacie występuje rozszczepienie światła, które widoczne jest na granicach kont ...

                                               

Aberracja chromatyczna wzdłużna

Aberracja chromatyczna wzdłużna, chromatyzm wzdłużny – cecha soczewki lub układu optycznego powodująca rozszczepienie na osi optycznej światła padającego do niej równolegle. Wynika ona ze zjawiska dyspersji – zależności współczynnika załamania oś ...

                                               

Aberracja sferyczna

Aberracja sferyczna – cecha soczewki, układu optycznego lub zwierciadła sferycznego polegająca na odmiennych długościach ogniskowania promieni świetlnych ze względu na ich położenie pomiędzy środkiem a brzegiem urządzenia optycznego – im bardziej ...

                                               

Akutancja

Akutacja, ostrość konturowa, efekt konturowy, efekt brzegowy – parametr w optyce określający szerokość przejścia tonalnego w obszarze konturu, czyli na granicy wyraźnie kontrastowych szczegółów obrazu. W przyrządach optycznych akutancja jest poch ...

                                               

Album (zbiór)

Album – zbiór połączonych ze sobą i oprawionych pustych kart, mający formę książki, który służy do przechowywania fotografii, pocztówek, znaczków lub reprodukcji. W albumie, obok zdjęć, czasem znajdują się także ich opisy.

                                               

Anaglif

Anaglif - jeden z typów rysunku lub fotografii stereoskopowej, dający złudzenie trójwymiaru podczas oglądania za pomocą specjalnych, najczęściej czerwono-cyjanowych, okularów. Sporządzenie anaglifów polega na nałożeniu na siebie dwóch zdjęć, wyko ...

                                               

Antihalo

Antihalo – warstwa przeciwodblaskowa na błonie fotograficznej zapobiegająca powstaniu odblasków działających szkodliwie na obraz i polepsza ostrość szczególnie jasnych partii obrazu na błonie. Zwykle jest to szare lub niebieskawe zabarwienie podł ...

                                               

Apertura

Apertura – otwór ograniczający przestrzeń, przez którą przechodzą fale elektromagnetyczne. W przypadku instrumentu optycznego jest to efektywna średnica otworu, przez który wpada światło, soczewki lub lustra zapoczątkowującego dany układ optyczny ...

                                               

Archeologia lotnicza

Archeologia lotnicza, zwana też czasem "archeologią zdjęć lotniczych” – gałąź archeologii, polegająca na obserwacji i analizie powierzchni ziemi z powietrza w celu wykrycia i udokumentowania śladów stanowisk archeologicznych, jak również na anali ...

                                               

Autobracketing

Autobracketing często także nazywana tylko "Bracketing" – funkcja współczesnych aparatów fotograficznych polegająca na automatycznej ekspozycji kilku sąsiednich klatek filmu z lekko zmienionymi parametrami – od lekkiego niedoświetlenia do lekkieg ...

                                               

Autoekspozycja

Autoekspozycja, ekspozycja automatyczna – ogólne określenie trybów pracy aparatu fotograficznego, w których następuje automatyczne zsynchronizowanie wartości otwarcia przysłony i czasu migawki w celu uzyskania prawidłowej ekspozycji.

                                               

Autofokus

1976 – na wystawie Photokina Leitz demonstruje Correfot, aparat wyposażony w pasywny autofokus zbudowany przez firmę Honeywell 1966 – patent autofokusu firmy AGFA AG 1981 – Pentax ME-F, pierwsza seryjna lustrzanka małoobrazkowa z autofokusem; czu ...

                                               

Autoradiografia

Autoradiografia – metoda obrazowania rozkładu substancji promieniotwórczych, najczęściej w płaskim przedmiocie. Autoradiografię wykonuje się pozostawiając na pewien czas kliszę rentgenowską przyłożoną ściśle do przedmiotu lub pokrywając próbkę em ...

                                               

Banding koloru

Banding – zjawisko nienaturalnej prezentacji kolorów w grafice komputerowej. 24-bitowa głębia kolorów, która powinna być wystarczająca do renderowania obrazów w pełnym spektrum kolorów, w pewnych przypadkach jest niewystarczająca i powoduje zagro ...

                                               

Barwoczułość

Barwoczułość to uczulenie emulsji fotograficznej na światło o różnych barwach. Rozróżniamy następujące typy uczulenia: panchromatyczne – uczulone na niebieski, część zielonego i czerwony zakres widma ortochromatyczne – uczulone na niebieski i zie ...

                                               

Błękitna godzina

Błękitna godzina – termin w fotografii określający najciekawszą, najkorzystniejszą porę wieczorową, najkorzystniejszy czas do nocnego fotografowania.

                                               

Bokeh

Bokeh – w fotografii sposób oddawania nieostrości obiektów znajdujących się poza głębią ostrości. Miękkie rozmycie wyodrębnia z tła główny motyw fotografii, nie odwracając od niego uwagi niepotrzebnymi szczegółami. Wykorzystywane jest to często w ...

                                               

Caffenol

Caffenol jest alternatywnym wywoływaczem filmu fotograficznego. Podstawowymi składnikami tego wywoływacza są fenole, węglan sodu oraz Witamina C. Obecnie znaleźć można wiele różnych receptur bazujących na Caffenolu, jednakże wszystkie z nich są o ...

                                               

Centra czułości

Centra czułości – miejsca na powierzchni ziaren bromku srebra w warstwie emulsji błony fotograficznej, w których pod wpływem światła następuje rozpad AgBr na brom i metaliczne srebro. AgBr + hν → Ag + Br - reakcja rozpadu bromku srebra pod wpływe ...

                                               

Ciemnia fotograficzna

Ciemnia fotograficzna – miejsce służące do obróbki chemicznej materiałów fotograficznych: negatywów, pozytywów, zwanych inaczej odbitką, i diapozytywów w procesie wywołania tych materiałów w fotografii tradycyjnej. W ciemni wywoływane są także du ...

                                               

Czas naświetlania

Czas naświetlania – w fotografii, czas, w jakim naświetlany jest materiał światłoczuły negatywowy bądź pozytywowy w urządzeniach klasycznych lub światłoczuły element optoelektroniczny w aparacie cyfrowym. W przypadku fotografii tradycyjnej pod wp ...

                                               

Czułość filmu

Stosowane są następujące skale czułości: GOST – skala opracowana przez radziecką instytucję ds. normalizacji; symbol jest skrótowcem od rosyjskiego terminu "norma państwowa” ros. Государственный стандарт, Gosudarstwiennyj standart. Jest to skala ...

                                               

Dalekie obserwacje

Dalekie obserwacje są specyficznym rodzajem fotografii krajobrazowej, obejmującym celowe fotografowanie bardzo oddalonych obiektów bezpośrednio z powierzchni terenu lub z obiektów trwale związanych z powierzchnią ziemi. Obiekty fotografowane, któ ...

                                               

Densytometria

Densytometria – technika pomiaru stopnia zaczernienia światłoczułego materiału fotograficznego w wyniku działania światła i obróbki chemicznej. Stosowana jest w pomiarach czułości ogólnej i barwoczułości materiałów fotograficznych, oraz pomiaru s ...

                                               

Desensybilizacja (fotografia)

Desensybilizacja, odczulenie – zminimalizowanie lub całkowite zlikwidowanie światłoczułości materiału fotograficznego za pomocą substancji degradujących centra czułości. Substancje odczulające to m.in.: roztwór fenosafraniny organiczne związki si ...

                                               

Diaporama

Diaporama – spektakl audiowizualny, którego tworzywem są nieruchome obrazy w postaci przezroczy rzutowanych na ekran i zsynchronizowany z nimi dźwięk. Ścieżkę dźwiękową może stanowić muzyka, nagrane dźwięki, słowo czytane itp. Dźwięk i obraz stan ...

                                               

DIN (fotografia)

DIN – w fotografii, znormalizowana miara światłoczułości materiału fotograficznego. Stosowana w Europie od roku 1934, modyfikowana w latach 1957 i 1961. System bazuje na skali logarytmicznej; różnica trzech stopni DIN oznacza dwukrotną zmianę war ...

                                               

Dioptria

Dioptria – jednostka miary zdolności zbierającej układu optycznego, legalna, nienależąca do układu SI, stosowana w optyce. Legalność jednostki oznacza, że można jej używać, natomiast nie została ona uznana za jednostkę pochodną w układzie SI. Obe ...

                                               

Efekt czerwonych oczu

Efekt czerwonych oczu – w fotografii zjawisko odwzorowania na zdjęciu oczu ludzi lub zwierząt jako czerwonych punktów. Efekt ten powstaje przy fotografowaniu w ciemności z użyciem lampy błyskowej. Zjawisko jest szczególnie widoczne, jeśli osoba p ...

                                               

Efekt Schwarzschilda

Efekt Schwarzschilda - zakłócenie proporcjonalności pomiędzy czasem i skutecznością naświetlania czasu). Efekt ten występuje przy bardzo krótkich i bardzo długich czasach naświetlania materiału światłoczułego - potrzeba wtedy dłuższej ekspozycji ...

                                               

Ekspozycja (fotografia)

Ekspozycja – ilość światła padającego na materiał światłoczuły konieczna dla prawidłowego zrobienia zdjęcia fotograficznego. Uzyskuje się ją poprzez ustalenie wartości przysłony i czasu naświetlania w stosunku do wybranej czułości filmu lub też c ...

                                               

EV (fotografia)

EV - skrót od ang. exposure value – w fotografii, nazwa jednostki miary oraz skali ekspozycji fotograficznej. EV jest skalą logarytmiczną, a jej wartości mogą być przy niskim natężeniu oświetlenia ujemne. Koncepcja skali EV została opracowana w N ...

                                               

Ferrotypia

Ferrotypia – pozytywowa technika otrzymywania obrazów fotograficznych. W technice tej jako nośnik zastosowano płytki żelazne pomalowane na czarno. Do naświetlenia obrazu na płytce żelaznej wykorzystano, tak jak w ambrotypii, światłoczułą powłokę ...

                                               

Film poklatkowy

Film poklatkowy, fotografia poklatkowa − technika pozwalająca lepiej zobaczyć procesy zbyt powolne dla ludzkiej percepcji. Polega na wykonywaniu zdjęć w dużych odstępach czasu a następnie wyświetlanie ich w przyśpieszonym tempie. W ten sposób pro ...

                                               

Flara (fotografia)

Flara – efekt optyczny pojawiający się na obrazie na skutek interakcji promieni światła z soczewkami obiektywu kamery lub aparatu fotograficznego, gdy obiektyw skierowany jest na źródło światła. Najczęściej jest on widoczny w formie półprzezroczy ...

                                               

Flint (optyka)

Flint – szkło optyczne o wysokiej zdolności rozszczepiania światła. Razem ze szkłem crown stosowany do korekcji aberracji chromatycznej w układach optycznych np. obiektywach achromat. Szkło flint ma współczynnik załamania światła w granicach 1.55 ...

                                               

FOMA (przedsiębiorstwo)

FOMA - czeskie przedsiębiorstwo z siedzibą w Hradec Králové, producent filmów czarno-białych, klisz do aparatów rentgenowskich, papieru oraz chemii do obróbki materiałów czarno-białych. Historia przedsiębiorstwa sięga 1921 roku. Wówczas firma nos ...

                                               

Format DX

Format DX – stosowane przez firmę Nikon Corporation oznaczenie matrycy światłoczułej lustrzanek cyfrowych o wymiarach 23.1–23.6 mm na 15.4–15.8 mm. Format DX jest około 1.5x mniejszy od wymiarów klatki filmu małoobrazkowego. W lustrzankach Nikona ...

                                               

Format FX

Format FX to stosowane od 2007 roku przez Nikon Corporation oznaczenie pełnoklatkowej matrycy lustrzanki cyfrowej. Matryca Nikon FX ma wymiary 36 x 23.9 mm, więc niemal identyczne z wymiarami klatki filmu formatu 35 mm. W lustrzankach Nikona stos ...

                                               

Fotografia artystyczna

Fotografia artystyczna, fotografika – dziedzina sztuki wykorzystująca techniki fotografii jako medium artystyczne. Najczęściej używanym narzędziem artysty jest aparat fotograficzny, lecz prace mogą powstawać także bez użycia aparatu fotograficzne ...

                                               

Fotografia kirlianowska

Fotografia kirlianowska – metoda rejestracji wyładowań elektrycznych przy użyciu materiałów fotograficznych. Po umieszczeniu fotografowanego obiektu na światłoczułej powierzchni i przyłożeniu do niej odpowiednio wysokiego napięcia, na materiale u ...

                                               

Fotografia kolekcjonerska

Fotografia kolekcjonerska – zdjęcia dawne lub współczesne o wysokich, ponadczasowych walorach artystycznych; odbitki wykonane technikami archiwalnymi w limitowanej serii, odpowiednio sygnowane. Fotografia, aby była uznana za kolekcjonerską, musi ...

                                               

Fotografia kryminalistyczna

Fotografia kryminalistyczna – wspiera techniki śledcze policji rejestrując: miejsce zdarzenia i ślady odkryte w tym miejscu lub poza nim, ale mogące mieć związek ze zdarzeniem. Na potrzeby ekspertyz i badań nad zabezpieczonymi śladami oraz ich do ...