ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 362
                                               

Akropolia

Akropolia – polska korporacja akademicka działająca w okresie międzywojennym w Krakowie. Jej tradycje kontynuowane są przez działającą współcześnie Korporację Akropolia Cracoviensis.

                                               

Luterański Ewangelicki Kościół Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej

Luterański Ewangelicki Kościół Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej – Kościół luterański działający przede wszystkim na Śląsku Cieszyńskim w Czechach, powstały w wyniku rozłamu w Śląskim Kościele Ewangelickim Augsburskiego Wyznania.

                                               

Seksmisja

Seksmisja – polski fantastycznonaukowy film komediowy z 1983 w reżyserii Juliusza Machulskiego. Bohaterami filmu są zahibernowani w 1991 roku Maks oraz Albert, którzy budzą się po wojnie w totalitarnym świecie pozbawionym mężczyzn. Seksmisja zost ...

                                               

Rząd Bernarda Cazeneuve’a

Rząd Bernarda Cazeneuve’a – 39. rząd V Republiki Francuskiej funkcjonujący od grudnia 2016 do maja 2017. Powołał go prezydent François Hollande. Zastąpił drugi rząd Manuela Vallsa. W skład gabinetu weszli przedstawiciele Partii Socjalistycznej, a ...

                                               

Drugi rząd Manuela Vallsa

Drugi rząd Manuela Vallsa – 38. rząd V Republiki Francuskiej funkcjonujący od sierpnia 2014 do grudnia 2016. Funkcję prezydenta w tym okresie pełnił François Hollande. Zastąpił pierwszy rząd tegoż premiera, a sam został zastąpiony przez rząd Bern ...

                                               

Maria Zofia Russocka

Córka Józefa Kalasantego Russockiego około 1807–1879 i Marianny z Żuławskich. Po sprzedaniu w 1884 roku majątku Szyk Tow. Zaliczkowemu zamieszkała wraz z matką w Limanowej. W 1894 współzałożycielka Towarzystwa Zaliczkowego i Ochrony Własności Zie ...

                                               

Maria Drobniewska

Nauczycielka, przed 1914 prowadziła pensję w Warszawie. Jednocześnie prowadziła wraz z Klotyldą Lewandowską komplety dla kobiet, Członkini Ligi Narodowej. Podczas rewolucji 1905–1907 jedna z czołowych działaczek Związku Unarodowienia Szkół – czło ...

                                               

Ochotnicza Legia Kobiet

Ochotnicza Legia Kobiet – polska ochotnicza organizacja wojskowa utworzona we Lwowie w 1918 przez kobiety, pragnące walczyć o niepodległość Polski. Członkinie organizacji brały udział w bitwie o Lwów podczas wojny polsko-ukraińskiej oraz w wojnie ...

                                               

Jacqui Smith

Jacqueline Jill Smith - brytyjska polityk, członkini Partii Pracy, była pierwszą kobietą na stanowisku ministra spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii. Oboje jej rodzice byli nauczycielami. Przyszła pani minister uczęszczała Dyson Perrins High Scho ...

                                               

Inger Segelström

Ukończyła w 1979 studia prawnicze. Pracowała w firmie edukacyjnej, następnie w centralnym urzędzie pracy. Od połowy lat 80. zatrudniona w administracji miejskiej w Sztokholmie, początkowo jako zastępca sekretarza rady miejskiej w wydziale finanso ...

                                               

Ewa Bogacz-Wojtanowska

Ewa Bogacz-Wojtanowska – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowany nauk humanistycznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu. Badaczka organizacji, praktyk zarządzania. Od 2016 roku pełni funkcję dyrektora Instytutu Spraw Publicznych ...

                                               

Elżbieta Jankowska

W 1981 ukończyła studia na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę zawodową zaczęła w 1967 jako tkaczka w Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. Feliksa Dzierżyńskiego w Łodzi. Później zatrudniona w Spółdzielczej Hurtowni Międzypowiatowej ...

                                               

Przysposobienie Wojskowe Kobiet

Przysposobienie Wojskowe Kobiet – paramilitarna organizacja kobieca powstała w 1923 z inicjatywy członkiń dawnych organizacji Związku Strzeleckiego oraz Polskiej Organizacji Wojskowej. Powstała w miejsce rozwiązanej w tym samym roku Ochotniczej L ...

                                               

Marzec 2020

Ponad pięćset pięćdziesiąt uczonych, pracowników naukowych, lekarek i innych specjalistów medycznych w liście otwartym zaapelowało do prezydenta i premiera Polski o przełożenie planowanych na 10 maja wyborów prezydenckich w związku z pandemią kor ...

                                               

Ammona

Ammona – nieautoryzowane osiedle żydowskie położone w Samorządzie Regionu Matte Binjamin. Znajduje się na wschód Ofry, pomiędzy Szewut Rachel i Ade Ad. Zostało założone w 1997 roku, a ewakuowane i zniszczone przez rząd w 2017 roku na mocy wyroku ...

                                               

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Piotrkowie Trybunalskim

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Piotrkowie Trybunalskim – Ewangelicko-Augsburska parafia w Piotrkowie Trybunalskim, należąca do diecezji warszawskiej. Mieści się przy ulicy Rwańskiej. W 2018 parafia liczyła około 100 wiernych.

                                               

Mewo Choron

Mewo Choron – moszaw położony w samorządzie regionu Matte Binjamin, w Dystrykcie Judei i Samarii, w Izraelu. Leży w północnej części Doliny Ajalon w górach Judzkich na południe od miasta Modi’in-Makkabbim-Re’ut, w otoczeniu arabskiej miejscowości ...

                                               

Wojny diadochów

Wojny diadochów – konflikty zbrojne pomiędzy wodzami Aleksandra Wielkiego toczone po jego śmierci o panowanie nad stworzonym przez niego imperium. Toczyły się z przerwami w latach 321–281 p.n.e. Wodzów tych nazywano diadochami. Tylko dwóch z nich ...

                                               

Linia kolejowa Doliny

Linia kolejowa Doliny – dawna linia kolejowa będąca łącznikiem miasta portowego Hajfa z linią Kolei Hidżaskiej, która łączyła Damaszek z Medyną. Linia została wybudowana na początku XX wieku przez Imperium Osmańskie, a następnie była użytkowana p ...

                                               

Odznaka "W Służbie Narodu”

Odznaka "W Służbie Narodu" została ustanowiona uchwałą Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1974 i zastąpiła dotychczasowe odznaki 10 lat w Służbie Narodu i 20 lat w Służbie Narodu. Uchwała ta została uchylona 7 grudnia 1990 uchwałą Rady Ministrów n ...

                                               

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne – istniejące w latach 1957–1989 koncesjonowane przez władze PRL ugrupowanie społeczno-polityczne, skupiające chrześcijan różnych wyznań.

                                               

Departament IV MSW

Departament IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – departament operacyjny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL, wchodzących w skład Służby Bezpieczeństwa.

                                               

Komitet Obrony Robotników

Komitet Obrony Robotników – polska organizacja opozycyjna działająca od września 1976 do września 1977, sprzeciwiająca się polityce władz PRL, niosąca pomoc osobom represjonowanym w wyniku wydarzeń Czerwca 1976, przede wszystkim w Radomiu i Ursus ...

                                               

Front Jedności Narodu

Front Jedności Narodu – instytucja społeczno-polityczna podporządkowana PZPR i realizująca jej cele polityczne, utworzona w 1952 r., obejmująca partie polityczne, związki zawodowe i inne organizacje społeczne, do 1956 r. działająca pod nazwą Fron ...

                                               

Stronnictwo Demokracji Polskiej

Ugrupowanie zostało zawiązane w marcu 1991 pod nazwą Polskie Forum Chrześcijańsko-Demokratyczne z inicjatywy działaczy Stowarzyszenia "Pax” i PZKS m.in. posła na Sejm kontraktowy Ziemowita Gawskiego. W tym samym roku partia przystąpiła do skupion ...

                                               

Wysłouchowie herbu Odyniec

Wysłouch herbu Odyniec – nazwisko polsko-litewskiego rodu szlacheckiego. Pierwsze wzmianki o antenatach rodziny pochodzą z roku 1385, kiedy to wraz z innymi przedstawicielami wielkich rodów litewskich zostali przyjęci w szeregi szlachty polskiej. ...

                                               

Zofia Vetulani

Zofia Julia Vetulani – polska urzędniczka państwowa, działaczka społeczna i polityczna. W II Rzeczypospolitej urzędniczka w dziale budżetowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 1921–1939. W czasie II wojny światowej internowana w Rumunii 1939–1945, ...

                                               

Plan sześcioletni

Plan sześcioletni – następny po planie trzyletnim plan gospodarczy wprowadzony w powojennej Polsce. Plan przyjęto w formie ustawy uchwalonej przez Sejm Ustawodawczy w przeddzień Narodowego Święta Odrodzenia Polski 21 lipca 1950 r. ; podobnie jak ...

                                               

Bitwa pod Gruszką

Bitwa pod Gruszką – potyczka stoczona w miejscowości Gruszka w powiecie koneckim 29–30 września 1944 między partyzantami zgrupowania Armii Ludowej i radzieckimi a niemieckimi wojskowymi formacjami pomocniczymi i policyjnymi.

                                               

Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 1970

Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 1970 – zawody w skokach narciarskich przeprowadzone pomiędzy 14 a 22 lutego 1970 roku na skoczniach w Szczyrbskim Jeziorze w ramach Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 19 ...

                                               

Biuro Polityczne KC PZPR

Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, "Politbiuro”, było głównym organem kierowniczym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W jego skład wchodziło zwykle od 9 do 15 członków, posiadających pełne prawo ...

                                               

Centrum Bankowo-Finansowe

Centrum Bankowo-Finansowe, dawniej zwyczajowo Dom Partii lub Biały Dom – budynek biurowy w Warszawie znajdujący się przy rondzie Charles’a de Gaulle’a, pod adresem ul. Nowy Świat 6/12.

                                               

VIII Plenum KC PZPR w 1971 roku

VIII plenarne posiedzenie Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się w dniach 6 i 7 lutego 1971. Obradom przewodniczył I sekretarz KC PZPR Edward Gierek. Tematem obrad były: ocena wydarzeń grudniowych 1970, aktualne ...

                                               

Wielkopolska Unia Socjaldemokratyczna

Wielkopolska Unia Socjaldemokratyczna – ugrupowanie polityczne, powstałe na początku 1990 w efekcie likwidacji i podziału środowiska Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Unia powstała w marcu 1990, początkowo jako regionalna organizacja Pols ...

                                               

Podstawowa organizacja partyjna

Podstawowa organizacja partyjna, POP – najmniejsza jednostka Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Podstawowe organizacje partyjne istniały w zakładach pracy, uczelniach i instytucjach kulturalnych w latach 1949–1989. Do podstawowej organizac ...

                                               

Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej – polska partia polityczna wywodząca się z PZPR, istniejąca w latach 1990–1999. Od 1991 wchodząca w skład koalicji Sojusz Lewicy Demokratycznej, przekształconej w 1999 w jednolitą partię o tej samej nazw ...

                                               

Jerzy Sypek

Jerzy Sypek – polski polityk, działacz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w latach 1985−1989 I sekretarz KW PZPR województwa częstochowskiego.

                                               

Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu-Leninizmu

Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu-Leninizmu – forma masowego szkolenia aktywistów partyjnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, powołana do życia w 1952 r. i skierowana do aparatu szczebla wojewódzkiego. Funkcjonujące przy Komitetach Wojewó ...

                                               

Zbigniew Sowa

Zbigniew Sowa – polski polityk, poseł na Sejm PRL IX kadencji, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Skarżysku-Kamiennej.

                                               

Polonia Słubice

Polonia Słubice – polski klub piłkarski z siedzibą w Słubicach, założony w 1945 roku. W sezonie 2019/2020 Polonia występuje w rozgrywkach IV ligi lubuskiej.

                                               

SP

Informatyka Service Pack – bezpłatny, dostarczony przez producenta, pakiet zawierający nowe funkcje lub zbiorczą aktualizację bezpieczeństwa dla oprogramowania, udostępniony najczęściej w postaci pojedynczego pliku Kultura SP – singiel, krótkie w ...

                                               

Adam Grabowiecki

Ukończył w 1983 zespół szkół rolniczych, po czym w 1986 podjął studia zaoczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1996 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. W latach 1989–1991 sprawował mandat posła na Sejm kontrakt ...

                                               

Lesław Podkański

Lesław Paweł Podkański – polski mechanik i polityk ruchu ludowego, poseł na Sejm II i III kadencji, senator V VI kadencji, minister współpracy gospodarczej z zagranicą w rządzie Waldemara Pawlaka.

                                               

Krystyna Mazur

Uzyskała tytuł zawodowy magistra bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Warszawskim. Została kierowniczką Gminnej Biblioteki Publicznej w Rusinowie. W 1970 wstąpiła do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, gdzie była sekretarzem ...

                                               

Stanisław Pasoń

Mieszkaniec Moszczenicy Niżnej, publicznie określa się mianem chłopa. W 1979 wstąpił do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Ukończył Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Tarnowie w 1980. W 1993 uzyskał mandat posła na Sejm II kadencji. Został wybra ...

                                               

Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej

Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej – stowarzyszenie kombatanckie posiadające osobowość prawną. Związek jest kontynuatorem tradycji założonego w 1919 roku Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej. Jego dewizą jest: ...

                                               

Komitet Samoobrony Społecznej "KOR”

Komitet Samoobrony Społecznej "KOR” – polska organizacja opozycyjna funkcjonująca od 29 września 1977 do 23 września 1981 roku. Powstał w wyniku przekształcenia Komitetu Obrony Robotników, po uwolnieniu w lipcu 1977 r. represjonowanych robotników ...

                                               

Forum Młodych PiS

Forum Młodych Prawo i Sprawiedliwość – organizacja młodzieżowa partii Prawo i Sprawiedliwość, której członkowie zrzeszają się w Klubach Forum Młodych PiS, organizowanych przy strukturach terenowych partii. FM PiS powstało jako wewnętrzna organiza ...

                                               

Ruch (organizacja)

"Ruch” powstał w połowie lat 60. Na IV Zjeździe, w styczniu 1969 r. przyjął deklarację programową Mijają lata jej autorami byli Stefan Niesiołowski, Andrzej Czuma oraz Emil Morgiewicz Podstawowym elementem programu "Ruchu” była walka o demokrację ...

                                               

Medal honorowy im. Bolesława Chomicza

Medal honorowy im. Bolesława Chomicza – odznaczenie nadawane przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Medal ten nadawany jest za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. ...