★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 358                                               

Tymon Radzik

Timon Радзик Przemysław-polski działacz i aktywista młodzieży. Od kwietnia do lutego 2017 2018 doradca ministra digitalizacja Anny Streżyńskiej dla nieletnich. W 2017 roku został finalistą nagrody Międzynarodowego Dziecięcego świata z popierania ...

                                               

Robert Tyszkiewicz

Robert Tyszkiewicz-polski polityk, wydawca, działacz społeczny, przedsiębiorca, poseł na Sejm V i VI, VII, VIII i IX kadencji.

                                               

Katarzyna Ueberhan

Katarzyna Ueberhan – Polska filozofka, działacz społeczny, feministką i politycznych, poseł na sejm ix kadencji.

                                               

Magda Umer

Małgorzata Magda nie żyje-Przeradzka – polska piosenkarka, wykonawczyni poezji, śpiewu, autor koncertów, dziennikarz, reżyser, scenarzystka i aktorka. Członek Zarządu Fundacji Muzyki Polskiej.

                                               

Piotr Umiński

Piotr Umiński, polski działacz społeczny, urzędnik, jeden z założycieli Towarzystwa miłośników historii i zabytków Krakowa, kolekcjoner.

                                               

Karola Uniechowska

Carl Радогост Uniechowska herb Ostoja broni – wolontariusz pomocnicze kobiet w czasie ii wojny światowej jako pielęgniarki w szpitalach wojskowych, pielęgniarka operacyjna 3. Centrum zdrowia, zorganizowany w venafro w Monte Cassino, Polska lekarz ...

                                               

Jerzy Unolt

Jerzy Saturnin Unolt – polski ekonomista, doktor nauk ekonomicznych, profesor akademii ekonomicznej w Poznaniu.

                                               

Ryszard Urban

Zbigniew Ryszard Urban – polskiego lidera i jego społeczno-kulturowe, popularyzator muzyki, autor scenariuszy radiowych i telewizyjnych, organizator imprez muzycznych i koncertów.

                                               

Konrad Hubert Vieth

Urodził się w rodzinie niemiecko-polski, ojciec Leśnik Fit Jegor tło Golssenau, matka Jadwiga z Drzewieckich. Uczył się w klasycznym gimnazjum w Lublińcu. W 1939 roku. ukończył wydział lekarski uniwersytetu medycznego. W kampanii wrześniowej 1939 ...

                                               

Tomasz Wacko

Szalony Tomasz – historyk, działacz i солидаристских opozycyjnego ruchu "Wolność i pokój" i obrońców praw człowieka, drukarka i kolporter podziemnej prasy, w tym "Przegląd Śląska". W 1989 roku wyemigrował z Wrocławia do Norwegii, gdzie od początk ...

                                               

Marian Wadowski

Marian Wadowski – polski urzędnik państwowy, działacz społeczny, polityk, poseł na Sejm ii RP, członek zarządu koła Parlamentarnego obozu zjednoczenia Narodowego w 1938 roku.

                                               

Feliks Wagner

Świat przyszedł w rodzinie robotniczej w domu na piasku w Śremie. Był synem Pawła i Sajdak z domu. Było trzech braci. Po zakończeniu Сремских. wspólna szkoła, w której jeden z towarzystwa gimnastyczne "Sokół", z uwzględnieniem niezadowalającego s ...

                                               

Bożena Wahl

Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie w 1957 roku, studiował z Eugeniusza Eibischa. Jej obrazy były prezentowane na autor pokazuje, w szczególności w Warszawie, Paryżu i Sztokholmie, również znajdują się w zbiorach muzeum Narodowego. Bożen ...

                                               

Marceli Wajsbard

Urodził się w Dąbrowie Zielonej Górze w żydowskiej rodzinie, otrzymał z okolic Galicji. Jego rodzice byli dr James Weissbard. 1962, prawnik, który na początku XX wieku osiadł w Dąbrowie i Fryderyka domowy zimny 1892-1969, córka Józefa Чилла, któr ...

                                               

Krystian Waksmundzki

Christian Andrzej Waksmundzki Bolesław – przewodniczący Związku polskich legionistów, szef Federacji polskich związków obrońców Ojczyzny, specjalisty w dziedzinie sozologii, historyk.

                                               

Sławomira Walczewska

Sławomira Walczewska – polska feministka i działacz społeczny, filozofka, publicysta, eseistka, tłumacz, edytor.

                                               

Mieczysław Waldeck

Grzegorz Józef Waldeck – polski działacz społeczny i patriota, właściciel zespołu pałacowo-parkowego i lądowych środków w Racławicach niskie koła, członek polskiego towarzystwa gimnastyce sportowej "Sokół", kierownik stoczni w Pysznicy.

                                               

Jerzy Waldorff

Jerzy Waldorff-Preyss płaszcz Nabram broni – polski pisarz, publicysta, krytyk muzyczny i działacz społeczny w dwadzieścia lat między wojnami słabo związane z młyn "młodokonserwatystów".

                                               

Bogdan Walerczyk

Bogdan Marian Walerczyk – polski rolnik, działacz społeczny i polityk, poseł na Sejm PRL. VIII kadencji.

                                               

Teresa Walewska-Przyjałkowska

Teresa Maria Barbara Valevskaya-Przyjałkowska – Polska naukowiec i działacz społeczny, wiceprezes Fundacji "Golgota Wschodu", założycielem i prezesem Stowarzyszenia na rzecz rozwoju kultu św. Andrzeja Boboli.

                                               

Jan Walewski

Stycznia Валевский) – polski publicysta, działacz społeczny, polityk, poseł na Sejm ii RP, władze członek Rady regionalnej obozu narodowego stowarzyszenia w Krakowie w 1937 roku.

                                               

Teodor Walsleben

Dr Piotr Walsleben, społecznik i filantrop. Dr Walsleben w latach 1902-1908 były dyrektor szpitala w Krośnie. W 1908 roku zrezygnował z tej funkcji i poświęcił się prywatnej praktyki medycznej. Byli wierni przysiędze Hipokratesa, leczył wszystkic ...

                                               

Bożena Walter

Bożena Walter z domu Bukraba – polski dziennikarz i prezenter telewizyjny. Założyciel i były prezes zarządu ТВН fundacja "nie Jesteś sam".

                                               

Franciszek Walter (działacz społeczny)

Franz Walter – działacz społeczny, pierwszy powojenny burmistrz Żagania w latach 1945-1947. Nastolatek brał udział w Wielkiej Polski, walk w Poznaniu. M. W szczególności, w walkach o lotnisko Poznań-ławica i w sercu Pniew, Wolsztyna i Soczi. W 19 ...

                                               

Janina Waluk

Janina Waluk z domu Сафьян – Polska socjolog, ekonomista, pośrednik, społecznik, działacz antykomunistycznej opozycji, pracownik naukowy uniwersytetu Warszawskiego i wieloletni pracownik kancelarii Senatu.

                                               

Bruno Wanke

Ukończył SGGW w Warszawie. Był członkiem POW. W 1920 roku, w ciągu 6 miesięcy dowodził dywizją w pamięć o walce partyzanckiej na tyłach bolszewickiej wojsk. W 1935 roku został posłem IV kadencji 1935-1938 wybierana z listy państw 22 507 głosów w ...

                                               

Leon Wantuła

Leon Wantula – polski pisarz i działacz kulturalny, poseł na Sejm prl IV kadencji z ramienia PZPR, artysta i malarz-amator.

                                               

Eugeniusz Wappa

Eugeniusz Wappa, biały. Ponownie вапа ТРБ. Eugeniusz вапа – polski działacz społeczny i publicysta białoruskiej narodowości, lider Białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce.

                                               

Teresa Warchałowska

Teresa Warchałowska – państwa polskiego kobieta i specjalista w dziedzinie ochrony środowiska, w latach 2005-2006 zastępca sekretarza stanu w Ministerstwie środowiska.

                                               

Aleksander Wareński

Aleksander Wareński – polski żołnierz, nauczyciel, dziennikarz, redaktor "gazeta Lwów".

                                               

Czesław Waryszak

Czesław Waryszak – dowódca taktycznego jednostki, generał dywizji Wojska Polskiego, polityczny i społeczny okresie, NPD, członek komitetu centralnego partii komunistycznej, poseł na Sejm prl IV kadencji, członek zarządu Głównego i Rady LP.

                                               

Władysława Wasilewska

Według Wasilewską - bibliograf, edytor, i literaturoznawczyni. Urodziła się 25 czerwca 1922 roku w Trąbkach koło Krakowa, jako córka Wojciech i Maria dudy z domu Łanoszka. Mieszkała w Krakowie. Po ii wojnie światowej, zapisała się w nauczał filol ...

                                               

Aleksander Wasilewski (poseł)

Uczył się w gimnazjum w Warszawie i Pułtusk. Ukończył szkołę średnią w Tallinie i wydziału lekarskiego na Uniwersytecie w Dorpacie. Z 1902 roku należał do "Зэт"-r. Do udziału w szkole strajk w 1905 roku został usunięty z uczelni w Królestwie Pols ...

                                               

Robert Watson-Priestfield-Aithernay

Ian Robert Watson-Priestfield-Aithernay własny herb – nadintendent magazynie i tajnego doradcy króla Stanisława Augusta.

                                               

Hipolit Wawelberg

Hipolit Wawelberga – polski finansista religii Mojżesza, działacz społeczny i gospodarki, filantrop.

                                               

Wiktor Wawrzyczek

Wiktor Wawrzyczek-polski chemik, działacz społeczny. Był najstarszym z trzech braci i siostry. W 1933 roku ukończył z wyróżnieniem Wyższą szkołę matematyki i nauk przyrodniczych w XIX wieku. Z roku 1934, student chemii na uniwersytecie jagiellońs ...

                                               

Stanisław Weber (działacz narodowy)

Stanisław Weber – polski lider narodowej i plebiscytowy, ekonomista, działacz spółdzielni, organizator ruchów młodzieżowych.

                                               

Jan Wegner

Jan Wegner – polski historyk, kurator nieborowskiego oddział muzeum Narodowego w Warszawie, nauczyciel łowickiego szkole.

                                               

Karol Wendt

Carl Вендт-polski piekarz, działacz społeczny, polityk, senator III kadencji w II RP. Carl Вендт był właścicielem "pierwszy Warszawski хлебобулочными mechaniczne Karol Вендт" przy ulicy Leszno 50 w Warszawie. Był starszym z gildii piekarzy.m.art. ...

                                               

Stanisław Weremczuk

Stanisław Weremczuk - pisarz, poeta, dramaturg, dziennikarz, publicysta, działacz społeczny i kulturalny. Absolwent filologii polskiej kul, długoterminowe pracownika instytucji kultury w Lublinie, autor wielu tomików wierszy, sztuk teatralnych, w ...

                                               

Andrzej Werner (działacz społeczny)

Andrzej Werner-polski dziennikarz i działacz społeczny, doktor nauk politycznych, wieloletni pracownik Ministerstwa handlu zagranicznego, członek Stowarzyszenia dziennikarzy polskich i Związku literatów polskich. W czasie ii wojny światowej był, ...

                                               

Edward Wertheim

Urodził się w żydowskiej rodzinie Eliasza i Gustawy punktów krytycznych, osiadłej w Kieleckiem, uhonorowany polsko – jego pradziadek był oficerem w armii Księstwa Warszawskiego, a babcia – kurierką w czasie powstania styczniowego 1863 roku. Studi ...

                                               

Henryk Węglowski

Henryk Węglowski – polskiego żołnierza, porucznik piechoty wojska polskiego, lekarz i działacz społeczny. Syn Piotr i Marianna Węglowskiego z Krogulskich. Odwiedził szkołę w r. Rzeszów, działając jednocześnie na zwiad, a potem strzelanie. Od 1914 ...

                                               

Chaim Natan Widawski

Był jednym z dziesięciorga dzieci Dawida Enoch i pokonać Hendli Z D. Abubicz. Przed sierotą przerwał naukę w szkole i przyjechał do łodzi w poszukiwaniu pracy. Tam pracował, uczył się i aktywnie uczestniczył w ruchu ogólni syjoniści "Hatechija", ...

                                               

Marceli Wiechowicz

Był – wraz ze Stanisławem Morawsko – właściciela III w Warszawie хлебобулочными mechaniczne. Julia Варданян i Moraw majstrami piekarskimi. Zajmował się także działalności społecznej. Stanisław Morawski był w latach 1928-1930 podstarszym cechu pie ...

                                               

Wojciech Wieczorek

Wojciech wieczór – polski dziennikarz i dyplomata, były redaktor magazynu "link", ostatni ambasador Polski w Niemieckiej Republice Demokratycznej.

                                               

Tomasz Wieczorkiewicz

Urodził się jako syn gen. brig. Wacław Wieczorkiewicza. Był działacz i członek honorowy stowarzyszenia Jarosławia. Odwrócił się na rzeczy, na cześć swojego ojca, generał Wacław Wieczorkiewicza. W 2014 roku pomoc finansową i wsparcie inicjatyw zwi ...

                                               

Alina Wieja

Alina Wieja – polski pisarz, dziennikarz i działacz Chrześcijańsko-udział w religijnej poradnictwem związane z Fundacją ewangelikalna życie i misja w Ustroniu.

                                               

Bolesław Wieliczko

Urodził się w 1826 roku w kowieńskiej prowincji. Syn Kazimierza, brata zbuntowanej stycznia Ignacy Wieliczko. Właściciel Poszumierz nieruchomości w okolicy wilkomirskim w kowieńskiej prowincji. Członek i działacz gospodarczej koła ziemiańskiego z ...

                                               

Antoni Więckowski

Stanisław Antoni Więckowski – lekarz, pułkownik wojska polskiego, polityk, działacz społeczny i niepodległości związane z łodzią.

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →