ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 355                                               

Julian Radziewicz

Julian Radziewicz – polski pedagog, publicysta, doktor habilitowany, profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Specjalista w zakresie zastosowania dialogu pedagogicznego w praktyce, oraz w dziedzinie samorządn ...

                                               

Urszula Radziszewska

Urodziła się w 1938. Od lat 80. XX wieku rozpoczęła działalność w Solidarności i w Biskupim Komitecie Pomocy Osób Uwięzionych i Internowanych. W latach 1990-1998 dwukrotnie pełniła funkcję radnej w Kielcach. Założyła wypożyczalnię sprzętu rehabil ...

                                               

Maria Radziwiłłowa

Maria Ewa Radziwiłłowa, z Kieżgajłów-Zawiszów – polska działaczka filantropijna, fundatorka kościołów.

                                               

Grzegorz Rafiński

Święcenia kapłańskie przyjął 21 stycznia 1979. 29 marca 1993 został proboszczem parafii św. Mikołaja w Łęgowie. Doktor nauk teologicznych ze specjalnością biblistyka temat dysertacji: "Duch świata" - "Duch z Boga". Problem podłoża historyczno-rel ...

                                               

Ludwik Rajchman

Ludwik Witold Rajchman – polski bakteriolog i działacz społeczny żydowskiego pochodzenia, jeden z założycieli UNICEF, wolnomularz.

                                               

Franciszek Rajkowski

Franciszek Rajkowski – lekarz i społecznik ciechanowski. Przyszedł na świat w rodzinie chłopskiej jako syn Ignacego i Joanny z Winkowskich. Pierwsze nauki pobierał w domu rodzinnym, następnie w szkółce organisty w Lekowie. Ucżęszczał następnie do ...

                                               

Anna Rajner

Anna Rajner – polska pielęgniarka, samorządowiec, działaczka społeczna na rzecz osób z autyzmem, członkini zarządu Fundacji Synapsis.

                                               

Zalman Rajzen

Zalman Rajzen – żydowski działacz społeczny, dziennikarz, badacz literatury żydowskiej i języka jidysz. Członek komitetu założycielskiego Żydowskiego Instytutu Naukowego YIVO, po powstaniu placówki związany z jej wileńską centralą. Dyrektor i ide ...

                                               

Ryszard Rakowski

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Porzucił pracę naukową, by pracować jako nauczyciel na prowincji. 30 maja 1981 wraz z Janem Szczepańskim założył Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci. Przez prawie 30 lat pracy w stowarzyszeniu działał ...

                                               

Leon Raszeja

Leon Raszeja – polski prawnik i działacz społeczno-polityczny. Prezydent Torunia w latach 1936–1939. Brat Franciszka i Maksymiliana.

                                               

August Raubal

August Raubal – polski działacz społeczny, adwokat, pedagog. Był synem Emanuela nauczyciela języków i Marii z Clerfeytów. Uczęszczał do gimnazjum w Kielcach, w latach 1880–1884 studiował prawo na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim. Pracował jako ...

                                               

Józef Rażniewski

Był synem Franciszka Ksawerego ziemianina i Julii Karoliny ze Stokowskich. Ukończył gimnazjum w Kaliszu, następnie studiował w Warszawskim Instytucie Politechnicznym i Akademii Górniczej w Leoben ukończył studia w 1910. Był członkiem Ligi Narodow ...

                                               

Konstanty Rdułtowski

Konstanty Rdułtowski – polski ziemianin, działacz społeczny, polityk, poseł na Sejm i senator w II RP.

                                               

Tadeusz Regulski

Był najmłodszym synem Juliusza, zawiadowcy stacji kolejowej w Kutnie, i Bronisławy z Chodakowskich, bratem gen. Bronisława Regulskiego, i ekonomisty Janusza Regulskiego oraz prawnukiem płk Józefa Regulskiego, bohatera wojen napoleońskich. Nauki p ...

                                               

Walenty Regulski

Walenty Regulski po ukończeniu Warszawskiego Seminarium Nauczycielskiego uczył fizyki i matematyki, m.in. w szkole podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Baranowiczach w Wileńskim Okręgu Szkolnym. Od 1928 roku mieszkał i pracował w Warszawie, stud ...

                                               

Jerzy Rejt

Jerzy Rejt – działacz mniejszości ukraińskiej w Polsce, pierwszy przewodniczący Związku Ukraińców w Polsce, prezydent Europejskiego Kongresu Ukraińców, przewodniczący Rady Głównej Związku Ukraińców w Polsce, lekarz weterynarii.

                                               

Maria Remiezowicz

Od 1971 zatrudniona w jednostkach administracji publicznej. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie pracowała jako kierowniczka Wojewódzkiego Ośrodka Opiekuna Społecznego. Następnie była dyrektorką Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Ko ...

                                               

Teofil Rewoliński

Urodzony w zubożałej rodzinie szlacheckiej, jako syn Wojciecha, wachmistrza żandarmerii wojskowej, i Magdaleny z Kotlińskich. Uczył się kolejno w Rawie Mazowieckiej, Kielcach i Radomiu, gdzie w ciężkich warunkach materialnych ukończył gimnazjum. ...

                                               

Juliusz Cezar Richter

Juliusz Cezar Richter – właściciel księgarni i wydawnictwa w Łodzi. Syn zamożnego przemysłowca Józefa i Joanny Doroty z Aurichów.

                                               

Marian Rissmann

Marian Rissmann – inżynier elektryk, prezydent Torunia w latach 1975–1978, współzałożyciel i wieloletni prezes Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

                                               

Jan Rode

Jan Serafin Rode – lekarz, działacz społeczny, filantrop. Syn Bogumiła, pomocnika naczelnika powiatu rawskiego, później urzędnika Suwalskiego Urzędu Gubernialnego, i Wiktorii z Romanowskich. Uczęszczał do gimnazjum w Płocku i w Suwałkach. Studia ...

                                               

Władysław Rodowicz

Władysław Rodowicz – polski publicysta, autor literatury specjalistycznej, działacz katolicki, dyrektor i wykładowca Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, współtwórca i świecki przewodniczący Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozb ...

                                               

Maria Rodziewiczówna

Maria Rodziewiczówna pseudonim "Žmogus”, "Mario”, "Weryho” – polska pisarka, członkini Warszawskiego Towarzystwa Teozoficznego i Warszawskiego Stowarzyszenia Ziemianek.

                                               

Wacław Rogaliński

Urodził się jako syn Hieronima i Anny z Krajewskich. Rodzina zamieszkiwała w Berlinie, ale kultywowała polskie tradycje patriotyczne. W 1921, po śmierci ojca, przyjechał z matką do Poznania, gdzie wstąpił do Męskiego Seminarium Nauczycielskiego. ...

                                               

Maria Rogowska-Falska

Urodziła się jako Maria Rogowska 2 lutego 1877 w Dubnie Podlaskim w rodzinie szlacheckiej, lata młodości spędziła w Warszawie i Łodzi gdzie studiowała pedagogię i uzyskała dyplom nauczycielski. Po studiach uczestniczyła w pracy niepodległościowej ...

                                               

Kazimierz Rogoyski

Kazimierz Rogoyski – polski ziemianin, chemik rolny, teoretyk i praktyk rolnictwa, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.

                                               

Jerzy Rohatyniec

Jerzy Rohatyniec – zamożny mieszczanin lwowski, prawosławny działacz społeczny, religijny i oświatowy, jeden z przywódców bractwa lwowskiego. Pochodził z miasteczka Rohatyn. Ok. 1580 r. osiedlił się we Lwowie, gdzie był siodlarzem, a potem? kupce ...

                                               

Ananiasz Rojecki

Pochodził z rodziny Karaimów, był synem Eleazara pracownika firmy drogeryjnej i Zefiryny ze Szpakowskich. W latach 1915–1917 służył w armii rosyjskiej, dochodząc do stopnia podporucznika; kilka kolejnych lat spędził w Wilnie i centrum życia relig ...

                                               

Marcin Rojewski

Marcin Aleksander Rojewski – uczestnik powstania listopadowego, polski działacz społeczny na emigracji.

                                               

Andrzej Romaniak

Andrzej Romaniak urodził się 20 września 1965 w Sanoku jako syn Jadwigi 1932–2013 i Ludwika 1930–1990, nauczyciela biologii w II LO w Sanoku oraz działacza SD. W młodości uprawiał hokej na lodzie w klubie Stali Sanok trenując do kategorii młodzik ...

                                               

Jadwiga Romanowska

Urodziła się w rodzinie ziemiańskiej herbu Boża Wola. Była córką Aleksandra Romanowskiego – sędziego i Marii z domu Paralewicz. W 1920 roku, podczas działań zbrojnych w wojnie polsko-bolszewickiej pracowała w pociągu sanitarnym poruszającym się w ...

                                               

Stefan Romecki

Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową przy Koszalińskiej Wytwórni Części Samochodowych 1968. Do czasu przejścia na emeryturę pracował jako spawacz. Od początku lat 90. zaangażowany w organizację pomocy dla ubogich i bezdomnych. Działacz Ruchu Obywa ...

                                               

Edward Jan Römer

Edward Jan Römer – działacz społeczny, pisarz, tłumacz i malarz, ojciec Alfreda Izydora Römera i Edwarda Mateusza Jana Römera. Studiował na Uniwersytecie Wileńskim, malarstwa uczył się u Jana Rustema. Podczas Powstania Listopadowego był związany ...

                                               

Maria Rondomańska

Maria Maryla Rondomańska – sanitariuszka w powstaniu warszawskim, żołnierz dywizji generała Maczka, lekarka, działaczka Polonii belgijskiej.

                                               

Bożena Ronowicz

Ukończyła studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1982 zawodowo związana z zielonogórskim Medycznym Studium Zawodowym była m.in. dyrektorem MSZ oraz nauczycielem farmakognozji. W drugiej turze ...

                                               

Tadeusz Ropelewski

Tadeusz Arkadiusz Ropelewski vel Tadeusz Pietrucha-Ropelewski – polski wojskowy, działacz społeczny, poseł na Sejm RP IV kadencji w II Rzeczypospolitej.

                                               

Leon Roppel

Leon Roppel – poeta, publicysta, nauczyciel i działacz kaszubski, ps. "Piętów Tóna”, członek ZLP, popularyzator folkloru Kaszub.

                                               

Józef Rostek

Józef Rostek – polski lekarz w Raciborzu, znany działacz społeczny Górnego Śląska, założyciel kilku stowarzyszeń polskich. Współtwórca pisma Nowiny Raciborskie, którego pierwszy numer ukazał się 3 kwietnia 1889 roku. Był członkiem Ligi Narodowej ...

                                               

Hipolit Roszczynialski

Hipolit Roszczynialski, zamordowany 11 listopada 1939 w Piaśnicy) – polski działacz samorządowy w II RP, wójt gminy Rumia-Zagórze, rotmistrz rezerwy 18 pułku ułanów.

                                               

Agnieszka Roszig

Agnieszka Roszig – polska działaczka społeczna i samorządowiec, założycielka ludowego zespołu Mazurska Kosaczewina, który jako pierwszy w Polsce podczas występów posługuje się gwarą mazurską; prezes stowarzyszenia o tej samej nazwie. Zwyciężczyni ...

                                               

Teodora Rouppertowa

Teodora z Chełchowskich Rouppertowa – polska działaczka społeczna, publicystka. Córka Teodora Chełchowskiego i Julii z Obrębskich, właścicieli majątku Chojnowo w powiecie przasnyskim. Siostra Marii Śniechowskiej, Kazimierza, Stanisława i Jadwigi ...

                                               

Stefan Rowiński

Stefan Rowiński – polski księgarz, działacz społeczny i polityczny, delegat rządu londyńskiego na Wielkopolskę, związany z endecją.

                                               

Antoni Rozwadowski (duchowny)

Od 1834 roku kanonik katedralny w Krakowie. Był także posłem do Zgromadzenia Reprezentantów Wolnego Miasta Krakowa. W czasie powstania w 1846 roku minister spraw duchownych i religijnych. W okresie Wiosny Ludów członek Komitetu Obywatelskiego i K ...

                                               

Franciszek Rożek

Franciszek Rożek – uczestnik powstania wielkopolskiego, weteran wojenny, działacz społeczny. Pochodził z rodziny chłopskiej, był synem Kacpra i Elżbiety z Półrolniczaków. W 1907 brał udział w strajku szkolnym jako uczeń szkoły powszechnej w Kotli ...

                                               

Kajetan Rożnowski

Kajetan Rożnowski herbu Jastrzębiec – uczestnik Bitwy Warszawskiej, działacz Straży Kresowej, działacz samorządowy na Ziemi Wileńskiej, poseł na Sejm Wileński w 1922 r., burmistrz Podbrodzia w latach 1928-1932, wójt Kucewicz w latach 1935-1939.

                                               

Juliusz Rómmel

Juliusz Karol Wilhelm Józef Rómmel – pułkownik artylerii konnej Armii Imperium Rosyjskiego oraz generał dywizji Wojska Polskiego. Podczas kampanii wrześniowej dowódca Armii "Łódź”, a następnie Armii "Warszawa”

                                               

Kazimierz Różanowski

Kazimierz Różanowski – polski archiwista, historyk, działacz społeczny. Pochodził z rodziny robotniczej. W latach 1910-1914 uczęszczał we Lwowie do szkoły powszechnej, następnie był uczniem Państwowego Gimnazjum Realnego im. Kazimierza Wielkiego, ...

                                               

Józef Różański (ur. 1931)

Józef Andrzej Różański – polski nauczyciel, trener i działacz społeczny, pszczelarz, poseł na Sejm PRL VII i VIII kadencji.

                                               

Jakub Kazimierz Rubinkowski

Jakub Kazimierz Rubinkowski – polski kupiec, dworzanin, rajca toruński, poczmistrz królewski, a także mecenas sztuki, bibliofil, publicysta, tłumacz i jeden z barokowych pisarzy polskich epoki saskiej.

                                               

Sergiusz Rudnicki

Sergiusz Rudnicki – polski naukowiec, filolog, dziennikarz i działacz społeczny z Żytomierszczyzny, założyciel i przewodniczący Polskiego Towarzystwa Naukowego w Żytomierzu, redakor naczelny Gazety Polskiej.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →