★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 351                                               

Irena W. Kosmowska

B. Irena Kosmowska – Polska literatka, publicysta, działacz społeczny i edukacji. Córka Bronisławy z Radziejowskich i Romualda Kozłowskiego, właściciela wsi Rembieszyce, Липница i Tesserowa, siostra Stefana Kozłowskiego, działacz społeczny i roln ...

                                               

Tadeusz Kossak

Tadeusza Kossaka urodził się w wigilię Nowego roku 1856 w 1857 roku w rodzinie Julii i Zofia z Gałczyńskich. Brat Wojciech i ojciec Zofia Kossak. W 1906 roku został aresztowany za poglądy polityczne, przekonania i działalność przeciwko Imperium R ...

                                               

Stefan Kossakowski

Stephen Коссаковские – polski lekarz weterynarii, profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, pułkownika wojska polskiego.

                                               

Jadwiga Kostrowicka

Jadwiga Kostrowicka z domu Woyniłłowicz. 1935, Warszawa) – polska działaczka ekonomicznej, edukacyjnej i społecznej w Mińsku, Litwy, członek Polskiego stowarzyszenia dla edukacji w Mińsku, na Litwie. Siostra Edwarda Woyniłłowicza.

                                               

Ferdynand Kostrzyński

Ferdynand Kostrzyński alias Fred – polskich żołnierzy podziemia, członek organizacji niepodległej Polski", działacz społeczny, założyciel Stowarzyszenia polskich Stolarzy.

                                               

Andrzej Kościelny

Andrzeja Pawła – polski działacz społeczny i samorządowy, w latach 2002-2010 roku, burmistrz podkową lasu. Od 2010 roku pełni funkcję doradcy burmistrza w Podkowie lasu.

                                               

Janusz Kotarbiński

Studiował w Akademii sztuk pięknych w Krakowie, wstąpił do legionów polskich. Kolejność obsługi i klasyfikacji nie są znane, ale wszystkie źródła biograficzne przypomniał o tym fakcie. W 1919 roku osiadł w Zakopanem, gdzie zajmował się badaniem j ...

                                               

Maria Kotulska

Maria Котульская, PS. Autostrady-nauczyciel i kierownik w Jodłówce Tuchowskiej. Działacz społeczny, inicjatorka budowy rady w domu i szkoły, założyciel rolki rolnictwa, organizator kursów ekonomii dla kobiet. Metra od grudnia 1939. Ona była spójn ...

                                               

Adam Kowalewski

Adam Tadeusz Kowalewski – polski architekt, urbanista, urzędnik państwowy i dyplomata, zastępca ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa, ambasador Rp w Kenii.

                                               

Franciszek Kowalewski

Jegor Kowalewski – polski lider Socjalistycznej i ziemia, radny miasta Poznania w latach 1923-1933 ramię-PPS, Przewodniczący Prezydium МРН w Poznaniu, stolarz z zawodu.

                                               

Anna Kowalska (samorządowiec)

Anna Helena Kowalska z domu Duchniak – Polska samorządowiec, nauczyciel i przedsiębiorca w latach 2010-2013, wicemarszałek województwa Podkarpackiego.

                                               

Stanisław Kowalski (społecznik)

Stanisław Kowalski – polski inżynier i działacz społeczny, założyciel i prezes zarządu Fundacji dzieci, aby mieć czas".

                                               

Jan Koziar

Stycznia Козяра – polski geolog, zwolennik hipotezy ekspandującej Ziemi, pracownik naukowo-dydaktycznych Instytutu nauk geologicznych uniwersytetu Wrocławskiego, w latach 80-tych. XX. – działacz opozycji, w III rp – działacz społeczny, popularyza ...

                                               

Teodor Kozubski

Piotr Kozubski, ze zm. od 3 marca 1944 r. w Białaczowie) – polski rolnik, kupiec, działacz społeczny, poseł do sejmu IV kadencji w II Rzeczypospolitej.

                                               

Jan Kozyra

Jana Козюра - pedagog, działacz społeczny. Urodził się 3 lutego 1917 roku w Jelnej koła Leżajska, syn Marcin i Zofia z domu kowala. Ukończył Państwową szkołę. Bolesława Chrobrego w Leżajsku i w 1939 roku Państwowego Pedagogium. Estkowskiego Ewary ...

                                               

Irena Koźmińska

Irena Koźmińska – polski działacz społeczny, inicjatorka kampanii społecznej "cała Polska czyta dzieciom". Żona Jerzego Koźmińskiego, dyplomaty i urzędnika państwowego.

                                               

Bogusław Kożusznik

Urodził się w Zaolziu, ukończył wydział lekarski wydział lekarski uniwersytetu Karola w Pradze. W 1935 roku uzyskał stopień doktora, a w 1965 roku-profesorem. Do 1939 roku pracował w Petrzkowicach szpitala w Górniczym rejonie Ostrawy. Następnie s ...

                                               

Wojciech Kóčka

Wojciech Kóčka – polski antropolog i archeolog, polski i serbołużycki, działacz społeczny, budziszyńskiego słowiańskiego komitetu, sekretarza, delegata serbsko-Лужицкого rady Narodowej, członek komitetu słowiańskiego w Polsce.

                                               

Paulina Krakowowa

Paulina Krakowowa Pietrowna – polski pisarz, publicysta i redaktor, nauczyciel, działacz społeczny i profesjonalnie edukacji, założycielka i przełożona pensji dla dziewcząt.

                                               

Julian Kramsztyk

Urodził się w Warszawie w ассимилированной rodzinie żydowskiej, syn Rabina Izaaka Kramsztyka 1814-1899. Jego braćmi byli: Stanisław 1841-1906, Zygmunt i Eugeniusz 1848-1920 1853-1918. W 1874 roku otrzymał dyplom lekarza. Przez rok był asystentem ...

                                               

Ignacy Krasicki (poseł)

Ignacy krasicki z Siecina Рогаля herb – polski ziemianin, działacz społeczny, członek Sejmu Krajowego Galicji.

                                               

Julia Kratowska

Julia Kratowska – polski działacz niepodległościowa, społecznej i edukacyjnej polityk, senator w ii rp.

                                               

Stanisław Krawczyński (lekarz)

Krawczyński Stanisław – polski lekarz, działacz społeczny, poseł na Sejm IV i V kadencji w II Rzeczypospolitej.

                                               

Józef Krawiec

Świecenia kapłańskie przyjął w 1990 roku. W 1998 roku założył z pomocą władz samorządowych w domu bezdomnych, znajdującym się na terenie dawnego majątku stajni strzałek w Opolu i zamieszkał ze swoimi podopiecznymi. W 2002 roku należał do założyci ...

                                               

Stanisław Ludwik Kronenberg

Stanisław Ludwik Kronenberg - polski biznesmen i działacz społeczny żydowskiego pochodzenia. Urodził się jako syn Ludwika i Zofia 1793-1882 może 1793-1877, był bratankiem Leopolda Kronenberga. Ukończyłem rzemieślnicza szkoła zawodowa w Lipsku, a ...

                                               

Władysław Edward Kronenberg

Władysław Edward Kronenberg urodził się syn bankiera Stanisława Leopold Kronenberg 1812-1878 i Ernestyny Lwa 1827-1893, córka Leopolda sierpień Lew. Miał pięciu braci i sióstr: Stanisław Leopold Julian, tekle w Julia, Maria, Rose i Rose Mary nadz ...

                                               

Władysław Królikiewicz

Królikiewicza syn jana i Wilhelmina Marii Magdaleny z domu Bajer. Smyku, w 1914 roku wstąpił do legionów polskich, służył w 3-ch pułków piechoty, a następnie walczył w polskiej Posiłkowego korpusu. 1917 kształcił się na Węgrzech. Po tym, jak Pols ...

                                               

Jędrzej Krukierek

Krukierek Dudley – rolnik, przemysłowiec, działacz niepodległościowy, poseł na Sejm ii RP, burmistrz krosna, współwłaściciel fabryki Żegiestów-Zdrój wanna. Ukończył liceum i technikum rolniczego. Był naftowym potentatem w skali galicyjską i społe ...

                                               

Roman Krukowski

Powieść Stanisława Krukowski – polski robotnik terytorialnego, działaczem, członkiem parlamentu IV kadencji w II Rzeczypospolitej, członkiem sieci władzy, Warszawa-Południowo-obozu zjednoczenia Narodowego w 1939 roku.

                                               

Joanna Krupska

Córka akustyka i działacza na rzecz ślepa Maria i Czesław Пузыны językoznawczyni Jadwiga Puzyniny. Ukończył Katolicki uniwersytet Lubelski, dostał pracę jako asystent edukacji specjalnej. Uczestniczy w promowaniu idei rodzin wielodzietnych i ich ...

                                               

Bonifacy Krupski

Bonifacy Krupski polski działacz narodowy i społeczny, ziemianin, ссылали, komisarz powiat ihumeńskiego w czasie powstania stycznia.

                                               

Leon Lubomir Kruszyński

Leon Lubomir Kruszyński – polski lekarz weterynarii, działacz społeczny, historyk z obszaru i dziennikarz, związanych z turkiem. W 1874 roku współorganizatorem straży pożarnej, a w 1912 roku pierwsza szkoła średnia, gimnazjum dla mężczyzn w Turku ...

                                               

Władysław Remigiusz Krzaczyński

Władysław Ремигиуш Krzaczyński – polski inżynier, rolnik, pracownik ПСЛ "Piast" i partii ludowej, przewodniczący Pomorskiego kiedy osadnicy rolnictwa, zastępca dyrektora departamentu państwowej własności ziemskiej.

                                               

Aleksander Krzeczunowicz

Aleksander Krzeczunowicz własny herb – polski polityk, ziemianin i szlachcic, działacz społeczny. Syn Kornela i wnuk Waleriana, Ojciec Корнель i dziadek Andrzej. Aleksander Krzeczunowicz pochodził ze starej ormiańskiej rodziny na przestrzeni wiek ...

                                               

Kornel Jan Krzeczunowicz

Jan Cornel Krzeczunowicz własny herb – polski polityk, ziemianin i szlachcic, działacz społeczny. Syn Waleriana, ojciec Aleksander, dziadek Kornela i dziadek Andrzej.

                                               

Irena Krzywicka

Irena Krzywicka z domu Goldberg – polski pisarz, publicysta i tłumacz literatury, feminizmu propagatorka świadomego macierzyństwa, antykoncepcji i wychowania seksualnego, począwszy od 1965 roku mieszkał we Francji.

                                               

Aniela Krzyżanowska

W sierpniu 1914 roku, wraz z Steinowa Natalia zorganizowała Tymczasowy komitet pomocnicze kobiet pracujących na rzecz gałęzie strzelanie, a następnie legiony. Była również członkiem założona 8 sierpnia 1914 komitetu Obywatelskiego polskiej wojsko ...

                                               

Edward Krzyżanowski

Dr Edward Krzyżanowski, polski lekarz, znany balneolog, autor popularnych pism medycznych, działacz społeczny. S. K. radny, wiceprzewodniczący powiat, naczelny lekarz miasta i stacji Honorowy obywatel miasta Buczacz w язловце.

                                               

Antoni Krzyżanowski

Ukończył szkołę średnią w Poznaniu, a następnie kontynuowała studia w Akademii budownictwa w Berlinie. Za osiągnięcia naukowe otrzymał nagrodę. Z nieznanych powodów badanie nie koniec. W Kórniku zaczął studiować metrologii. Kierował produkcją w W ...

                                               

Dominik Księski

W 1982 roku uzyskał absolutorium na wydziale filologii polskiej Uniwersytetu. a. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 1988 roku ukończył wydział filologii polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1995 roku odbył się nauka współcz ...

                                               

Wojciech Kubanek

Wojciech Kubanek – drukarka i wydawca, Warszawie, działacz niepodległościowy, wykluczony w 1939 roku. Niemcy w Lublinie. Urodził się w rodzinie rolnika. Po ukończeniu szkoły podstawowej w rodzinnej wsi był tak zwany bezpańskich kramarzem, zajmują ...

                                               

Stanisław Kubiak

Stanisław Кубяка jest profesorem na Uniwersytecie. Adam Mickiewicz, redaktor radiowy i prasowy, działacz społeczny, pierwszy sekretarz Komitetu czyszczenia uniwersytet PZPR. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 1971 / 1972.

                                               

Jacek Kucharczyk

Ukończył studia w zakresie filologii angielskiej na uniwersytecie Warszawskim, studiował filozofię na Uniwersytecie w Kent. W latach 90-tych. był facet w Nowym Jorku w nowej szkole badań społecznych. W 1999 roku otrzymał tytuł doktora socjologii, ...

                                               

Anita Kucharska-Dziedzic

Anita George Cook-dziedzic – Polska literaturoznawczyni, pedagog, naukowiec, działacz i polityk, doktor nauk humanistycznych, poseł na sejm ix kadencji.

                                               

Teodor Kufel

Robert Kufel, PS. "Teoch", "Ryszard Jankowski" – wspólny dział Polskiej armii Ludowej, komunista, działacz, żołnierzy gwardii i armii ludowej, uczestnik powstania Warszawskiego. Szef Wewnętrznej Służby Wojskowej.

                                               

Marceli Kujawa-Połczyński

Marceli Kujawa-Połczyński – inowrocławski, działacz społeczny, publicysta, pisarz. Przyszedł z Gniewkowa i był syn Pawła i Józefy Poljanskogo Jegor. Po powstaniu został zmuszony do emigracji do Francji, gdzie stał się świadkiem Komuny Paryskiej. ...

                                               

Stanisław Kujda

Stanisław Kujda – więzień obozów koncentracyjnych i GUŁAGÓW, społeczny i polityczny działacz, członek PPR i PZPR członkiem Komitetu Centralnego Polskiej zjednoczonej partii robotniczej, poseł na Sejm PRL V, VI kadencji, sekretarz generalny zarząd ...

                                               

Marcelina Kulikowska

Waldemar Kulikowska – Polska dramatopisarka i poeta, feministką i nauczyciele, przyrodniczką, reportażystka. Ukończył gimnazjum w Warszawie. Ukończył studia przyrodnicze na uniwersytecie w Genewie, a następnie była częścią szkolnej społeczności s ...

                                               

Zofia Kułakowska

Zofia Antonina Kułakowska domu Wajs – Polska neuropediatra, specjalista w zakresie chorób dzieci z porażeniem mózgowym, a także promotorka polskiej historii i kultury w Belgii.

                                               

Teodor Kułakowski

Piotr Kułakowski, polski działacz społeczny, urzędnik, uczestnik powstania Styczniowego, jeden z założycieli Towarzystwa miłośników historii i zabytków Krakowa. Urodził się w podgórzu, składających się na ten moment osobne miasto, gdzie ukończył ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →