ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 351                                               

Irena W. Kosmowska

Irena W. Kosmowska – polska literatka, publicystka, działaczka społeczna i oświatowa. Córka Bronisławy z Radziejowskich i Romualda Kozłowskiego, właściciela wsi Rembieszyce, Lipnica i Wola Tesserowa; siostra Stefana Kozłowskiego działacza społecz ...

                                               

Tadeusz Kossak

Tadeusz Kossak urodził się w noc sylwestrową z 1856 na 1857 rok, w rodzinie Juliusza i Zofii z Gałczyńskich. Był bratem Wojciecha i ojcem Zofii Kossak. W 1906 roku został aresztowany za przekonania i działalność polityczną przeciwko Imperium Rosy ...

                                               

Stefan Kossakowski

Stefan Kossakowski – polski weterynarz, profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, pułkownik Wojska Polskiego.

                                               

Jadwiga Kostrowicka

Jadwiga Kostrowicka z domu Woyniłlowicz, zm. 1935 w Bydgoszczy) – polska działaczka gospodarcza, oświatowa i społeczna w Mińsku Litewskim, członkini Polskiego Towarzystwa Oświata w Mińsku Litewskim. Siostra Edwarda Woyniłlowicza.

                                               

Ferdynand Kostrzyński

Ferdynand Kostrzyński pseudonim Fred – polski żołnierz podziemia, członek organizacji "Polska Niepodległa”, działacz społeczny, założyciel Stowarzyszenia Stolarzy Polskich.

                                               

Andrzej Kościelny

Andrzej Paweł Kościelny – polski działacz społeczny i samorządowy, w latach 2002–2010 burmistrz Podkowy Leśnej. Od 2010 pełni funkcję doradcy burmistrza w Podkowie Leśnej.

                                               

Janusz Kotarbiński

Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, wstąpił do Legionów Polskich. Przebieg służby i zaszeregowanie nie są znane, ale wszystkie źródła biograficzne wspominają o tym fakcie. W 1919 zamieszkał w Zakopanem, gdzie zaangażował się w badani ...

                                               

Maria Kotulska

Maria Kotulska, ps. Szosa – nauczycielka i kierowniczka szkoły powszechnej w Jodłówce Tuchowskiej. Działaczka społeczna, inicjatorka budowy domu gminnego i szkoły, założycielka kółka rolniczego, organizatorka kursów gospodarstwa domowego dla kobi ...

                                               

Adam Kowalewski

Adam Tadeusz Kowalewski – polski architekt, urbanista, urzędnik państwowy i dyplomata, wiceminister gospodarki przestrzennej i budownictwa, ambasador RP w Kenii.

                                               

Franciszek Kowalewski

Franciszek Kowalewski – polski działacz socjalistyczny i związkowy, radny miasta Poznania w latach 1923-1933 z ramienia PPS, przewodniczący prezydium MRN w Poznaniu, z zawodu stolarz.

                                               

Anna Kowalska (samorządowiec)

Anna Helena Kowalska z domu Duchniak – polska samorządowiec, nauczycielka i przedsiębiorca, w latach 2010–2013 wicemarszałek województwa podkarpackiego.

                                               

Stanisław Kowalski (społecznik)

Stanisław Kowalski – polski inżynier i działacz społeczny, fundator i prezes zarządu Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą”.

                                               

Jan Koziar

Jan Koziar – polski geolog, orędownik hipotezy ekspandującej Ziemi, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, w latach 80. XX w. – działacz opozycyjny, w III RP – działacz społeczny, popularyzator wied ...

                                               

Teodor Kozubski

Teodor Kozubski, zm. 3 marca 1944 w Białaczowie) – polski rolnik, księgarz, działacz społeczny, poseł na Sejm IV kadencji w II Rzeczypospolitej.

                                               

Jan Kozyra

Jan Kozyra - nauczyciel, działacz społeczny. Urodzony 3 lutego 1917 w Jelnej koło Leżajska, syn Marcina i Zofii z domu Kowal. Ukończył Państwowe Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku i w 1939 roku Państwowe Pedagogium im. Ewarysta Estkowsk ...

                                               

Irena Koźmińska

Irena Koźmińska – polska działaczka społeczna, inicjatorka kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom”. Żona Jerzego Koźmińskiego, dyplomaty i urzędnika państwowego.

                                               

Bogusław Kożusznik

Urodzony na Zaolziu, ukończył medycynę w Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Karola w Pradze. W 1935 uzyskał stopień doktora, a w 1965 tytuł profesora. Do 1939 pracował w szpitalu górniczym w Petrzkowicach dzielnica Ostrawy. Następnie pełnił funkcje ...

                                               

Wojciech Kóčka

Wojciech Kóčka – polski antropolog i archeolog, polski i serbołużycki działacz społeczny, sekretarz budziszyńskiego Komitetu Słowiańskiego, delegat Serbo-Łużyckiej Rady Narodowej, członek Komitetu Słowiańskiego w Polsce.

                                               

Paulina Krakowowa

Paulina Petronela Krakowowa – polska pisarka, publicystka i redaktorka, nauczycielka, działaczka społeczna i animatorka polskiego szkolnictwa, założycielka i przełożona pensji dla dziewcząt.

                                               

Julian Kramsztyk

Urodził się w Warszawie w zasymilowanej rodzinie żydowskiej, jako syn rabina Izaaka Kramsztyka 1814–1899. Jego braćmi byli: Stanisław 1841–1906, Zygmunt 1848–1920 i Feliks 1853–1918. W 1874 otrzymał dyplom lekarza. Rok później został asystentem k ...

                                               

Ignacy Krasicki (poseł)

Ignacy Krasicki z Siecina herbu Rogala – polski ziemianin, działacz społeczny, poseł na Sejm Krajowy Galicji.

                                               

Julia Kratowska

Julia Kratowska – polska działaczka niepodległościowa, społeczna i oświatowa, polityk, senator w II RP.

                                               

Stanisław Krawczyński (lekarz)

Stanisław Krawczyński – polski lekarz, działacz społeczny, poseł na Sejm III, IV i V kadencji w II Rzeczypospolitej.

                                               

Józef Krawiec

Święcenia kapłańskie przyjął w 1990. W 1998 założył z pomocą władz samorządowych dom dla bezdomnych mężczyzn, położony na terenie byłego folwarku Stadniny Koni w Strzelcach Opolskich i zamieszkał ze swoimi podopiecznymi. W 2002 należał do założyc ...

                                               

Stanisław Ludwik Kronenberg

Stanisław Ludwik Kronenberg - polski przedsiębiorca i działacz społeczny żydowskiego pochodzenia. Urodził się jako syn Ludwika 1793-1882 i Zofii May 1793-1877, był bratankiem Leopolda Kronenberga. Ukończył Szkołę Handlową w Lipsku, a później Uniw ...

                                               

Władysław Edward Kronenberg

Władysław Edward Kronenberg urodził się jako syn bankiera Leopolda Stanisława Kronenberga 1812-1878 i Ernestyny Rozalii Leo 1827-1893, córki Leopolda Augusta Leo. Miał pięcioro rodzeństwa: Stanisława Leopolda, Leopolda Juliana, Teklę Julię, Marię ...

                                               

Władysław Królikiewicz

Syn Jana Królikiewicza i Wilhelminy Marii Magdaleny z domu Bayer. Był skautem, w 1914 zaciągnął się do Legionów Polskich, służył w 3 pułku piechoty, a następnie walczył w szeregach Polskiego Korpusu Posiłkowego. Od 1917 internowany na Węgrzech. P ...

                                               

Jędrzej Krukierek

Jędrzej Krukierek – rolnik, przemysłowiec, działacz społeczny i niepodległościowy, poseł na Sejm II RP, burmistrz Krosna, współwłaściciel zakładu kąpielowego Żegiestów-Zdrój. Ukończył szkołę średnią i rolniczą. Był potentatem naftowym na skalę ga ...

                                               

Roman Krukowski

Roman Stanisław Krukowski – polski pracownik samorządowy, działacz społeczny, poseł na Sejm IV kadencji w II Rzeczypospolitej, członek władz Obwodu Warszawa-Południe Obozu Zjednoczenia Narodowego w 1939 roku.

                                               

Joanna Krupska

Córka akustyka i działacza na rzecz niewidomych Czesława Marii Puzyny oraz językoznawczyni Jadwigi Puzyniny. Ukończyła studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, podjęła pracę jako asystentka pedagogiki specjalnej. Zaangażowała się w propagowa ...

                                               

Bonifacy Krupski

Bonifacy Krupski – polski działacz narodowy i społeczny, ziemianin, zesłaniec, komisarz powiatu ihumeńskiego w powstaniu styczniowym.

                                               

Leon Lubomir Kruszyński

Leon Lubomir Kruszyński – polski doktor weterynarii, społecznik, historyk regionu i dziennikarz związany z Turkiem. W 1874 roku współorganizator Straży Ogniowej, a w 1912 pierwszej szkoły średniej progimnazjum męskiego w Turku. W 1924 roku założy ...

                                               

Władysław Remigiusz Krzaczyński

Władysław Remigiusz Krzaczyński – polski inżynier rolnik, działacz PSL "Piast” i Stronnictwa Ludowego, prezes Pomorskiego Związku Osadników Rolnych, zastępca dyrektora naczelnego Państwowych Nieruchomości Ziemskich.

                                               

Aleksander Krzeczunowicz

Aleksander Krzeczunowicz herbu własnego – polski polityk, ziemianin i szlachcic, działacz społeczny. Syn Kornela i wnuk Waleriana, ojciec Kornela i dziadek Andrzeja. Aleksander Krzeczunowicz pochodził ze starej ormiańskiej rodziny od wieków osiad ...

                                               

Kornel Jan Krzeczunowicz

Kornel Jan Krzeczunowicz herbu własnego – polski polityk, ziemianin i szlachcic, działacz społeczny. Syn Waleriana, ojciec Aleksandra, dziadek Kornela i pradziadek Andrzeja.

                                               

Irena Krzywicka

Irena Krzywicka z domu Goldberg – polska pisarka, publicystka i tłumaczka literatury pięknej; feministka, propagatorka świadomego macierzyństwa, antykoncepcji i edukacji seksualnej; od 1965 mieszkała we Francji.

                                               

Aniela Krzyżanowska

W sierpniu 1914 wraz z Natalią Steinową zorganizowała kobiecy Tymczasowy Komitet Pomocniczy działający na rzecz oddziałów strzeleckich a następnie Legionów. Była także członkinią założonego 8 sierpnia 1914 Komitetu Obywatelskiego Polskiego Skarbu ...

                                               

Edward Krzyżanowski

dr Edward Krzyżanowski - polski lekarz, znany balneolog, autor popularnych dzieł medycznych, działacz społeczny. C. k. radca, zastępca marszałka powiatowego, starszy lekarz miejski i kolejowy, obywatel honorowy miast Buczacza, Jazłowca.

                                               

Antoni Krzyżanowski

Ukończył gimnazjum w Poznaniu, następnie kontynuował naukę na Akademii Budownictwa w Berlinie. Za postępy w nauce otrzymał nagrodę. Z niewyjaśnionych przyczyn studiów nie ukończył. W Kórniku rozpoczął naukę miernictwa. Kierował produkcją w Warsza ...

                                               

Dominik Księski

W 1982 uzyskał absolutorium na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 1988 ukończył studia na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1995 odbył studium dziennikarstw ...

                                               

Wojciech Kubanek

Wojciech Kubanek – drukarz i wydawca, wielkopolski działacz niepodległościowy, wysiedlony w 1939 r. przez Niemców na Lubelszczyznę. Urodził się w rodzinie chłopskiej. Po ukończeniu szkoły początkowej w rodzinnej wsi został tzw. wędrownym kramarze ...

                                               

Stanisław Kubiak

Stanisław Kubiak – profesor UAM, redaktor radiowy i prasowy, społecznik, pierwszy sekretarz Komitetu Uczelnianego PZPR na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 1971/1972.

                                               

Jacek Kucharczyk

Ukończył studia w zakresie filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim, kształcił się także w zakresie filozofii na University of Kent. W latach 90. był stypendystą w nowojorskiej The New School for Social Research. W 1999 uzyskał stopień ...

                                               

Anita Kucharska-Dziedzic

Anita Agnieszka Kucharska-Dziedzic – polska literaturoznawczyni, nauczycielka akademicka, działaczka społeczna i polityczna, doktor nauk humanistycznych, posłanka na Sejm IX kadencji.

                                               

Teodor Kufel

Teodor Kufel, ps. "Teoch”, "Ryszard Jankowski” – generał dywizji ludowego Wojska Polskiego, działacz komunistyczny, żołnierz Gwardii i Armii Ludowej, uczestnik powstania warszawskiego. Szef Wojskowej Służby Wewnętrznej.

                                               

Marceli Kujawa-Połczyński

Marceli Kujawa-Połczyński – inowrocławski działacz społeczny, publicysta, pisarz. Pochodził z Gniewkowa i był synem Pawła Połczyńskiego i Józefy Klemens. Po powstaniu styczniowym musiał emigrować do Francji, gdzie był świadkiem Komuny Paryskiej. ...

                                               

Stanisław Kujda

Stanisław Kujda – więzień obozów koncentracyjnych i gułagów, działacz społeczny i polityczny, członek PPR i PZPR, członek KC PZPR, poseł na Sejm PRL V VI kadencji, sekretarz generalny Zarządu Głównego, członek Prezydium Zarządu Głównego i członek ...

                                               

Marcelina Kulikowska

Marcelina Kulikowska – polska dramatopisarka i poetka, feministka i nauczycielka, przyrodniczka, reportażystka. Ukończyła gimnazjum w Warszawie. Ukończyła studia przyrodnicze na Uniwersytecie w Genewie, następnie współtworzyła Towarzystwo Szkoły ...

                                               

Zofia Kułakowska

Zofia Antonina Kułakowska z domu Wajs – polska neuropediatra, specjalistka schorzeń dzieci z porażeniem mózgowym oraz promotorka polskiej kultury i historii w Belgii.

                                               

Teodor Kułakowski

Teodor Kułakowski, polski działacz społeczny, urzędnik, uczestnik powstania styczniowego, współzałożyciel Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Urodzony w Podgórzu, stanowiącym w tym czasie oddzielne miasto, ukończył tamże szkołę po ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →