★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 347                                               

Celestyn Ciechanowski

Celestyn Ciechanowski – główny buntownik z miasta Grodna w powstania Styczniowego, lekarz, polski narodowy i społeczny, wygnani.

                                               

Andrzej Cielecki

Andrzej Teodor Cielecki PS. Andrzejek – polski inżynier, wynalazca, powstaniec Warszawski, lekarz, inżynier-speca od elektroniki, pracownik naukowy pan, działacz społeczny, więzień niemieckich obozów dla jeńców wojennych i bezpieczeństwa.

                                               

Sebastian Ciemnoczołowski

Sebastian Sylvester Ciemnoczolowski – polski samorządowiec, właściciel i menedżer, 2006-2008, wicemarszałek Lubuskie łódzkie w latach 2010-2014 burmistrz Kargowej.

                                               

Adam Cienciała

Adam Cienciała – polski chłop w Mistrzowicach na Śląsku cieszyńskim, i społecznik. Syn Paweł Cienciały, starsi Mistrzowić, brat George i Paul. Autor dziennika.

                                               

Bruno Cienciała

Urodził się w 1882 roku. Po złożeniu egzaminu dojrzałości w szkole, leśnictwa we Lwowie. Ukończył studia na specjalności inżynier gajowy. Do 1914 r. był członkiem grupy C. K. Galileusz Gospodarskiego społeczeństwa w Bóbrce. Jako szef leśnictwa w ...

                                               

Wojciech Ciesielski

Certyfikowany instruktor kulturalno-oświatowego centrum trzech specjalnościach. Od 1974 do 1990 roku pracował na oferty pracy w domach kultury w Przasnyszu i godzin Mazowiecki. Zajmował stanowiska kierownicze, był organizatorem i komisarzem sztuk ...

                                               

August Adolf Cieszkowski

August Adolf Cieszkowski – polski ziemianin, mecenas nauk, senator ii RP. Był synem filozofa sierpnia 1814-1894 i Helen z rodzicami Cieszkowskich były двоюродными bratem i siostrą. Ukończył gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, następnie studiowa ...

                                               

Jakub Cieślewicz

W 1856 roku rozpoczął naukę w gimnazjum w Trzemesznie, później przeniósł się do Sanoka. Tam w 1866 roku zdał egzamin dojrzałości. Następnie udał się do Niemiec, gdzie studiował medycynę i otrzymał stopień doktora. W 1873 roku odbył służbę wojskow ...

                                               

Teresa Ciszkiewiczowa

Teresa Ciszkiewiczowa – Polska lekarz, działacz, edukacyjnej, politycznej i kobieco. Córka Jarosława i Zofia z Wołodków. Urodziła się w rodzinie Niewiezniki w ziemi kowieńskiej. Oryginalne badań został zebrany w domu rodzicielskim. Jak 15-latek w ...

                                               

Jacek Cydzik

Jacek Cydzik – polski architekt, konserwator, starszy lejtnant armii Krajowej i polskich sił zbrojnych.

                                               

Piotr Cywiński (historyk)

Piotr, Mateusz, Andrzej Гауйенское – polski historyk, mediewista, działacz społeczny, dyrektor Państwowego muzeum "Auschwitz-Birkenau", współzałożyciel i prezes Fundacji "Auschwitz-Birkenau", w latach 2000-2010 prezes klubu inteligencji katolicki ...

                                               

Edward Czaban

Edward Paweł Baca, polski przedsiębiorca i filantrop. Warszawie, pochodził z rodziny kupców, był synem Tomasza i Elżbiety z domu de Бальди. 11. lat przeszkoleni z zawodu kupcem w Hamburgu, a następnie studiowała w uniwersytecie Londyńskim. Sid w ...

                                               

Daniel Czapiewski

To się nazywa Kaszubski Stolemem. Był synem Jana Czapiewskiego, inżynier, rolnik i poseł na sejm VIII kadencji i Heleny, nauczyciele. Zainteresowanie historią polskiego i Ojczyzna – Kaszubskiej Ziemi – zmaterializowały się w dwóch przedsięwzięcia ...

                                               

Sylwester Czaplicki

Boże narodzenie Czaplicki – polski lekarz, profesor, doktor nauk medycznych, pułkownik wojska polskiego.

                                               

Zdzisław Czaplicki

Zdzisław Czaplicki Konstanty – lekarz, taternik, członek sekcji turystycznej towarzystwa Tatrzańskiego, publiczne zakopiański działacz, pułkowniku.

                                               

Adam Leon Michał Czarliński-Schedlin

Adam Leon Michael Czarlinski-Schedlin, działacz społeczny, pierwszy burmistrz uruchomić w odrodzonej Rzeczypospolitej, starosta grudziądzki. Była Kaszubskiej rodziny szlacheckiej Czarlińskich. Był kilkakrotnie członkiem auspicjami Rady rolników n ...

                                               

Stanisław Czarnecki

Stanisław płaszcz Czarnecki herbu Prus III miejsce – właściciel Wielkopolski, hrabia, polityk, buntownik stycznia.

                                               

Leszek Czarnecki

13 listopada 2018 Interfax stwierdzono także zapis rozmowy opublikowane w internecie nagranie audio z udziałem przedsiębiorcy Leszka Czarneckiego i przewodniczący Komisji nadzoru finansowego, Marek Chrzanowski. Na Czarneckiego, Chrzanowski, aby z ...

                                               

Maurycja Czarnocka

Maurycja Czarnocka – polski polityk, edukacji i społecznego w guberni Mińskiej, zajmował się działalnością charytatywną, ziemianka. Była z rodziny właścicieli ziemskich Czarnockich z Lecieszyna w guberni Mińskiej. Aktywny udział w polskiej organi ...

                                               

Zbigniew Czarnuch

Spędził swoje dzieciństwo w Lututowie, Raduczycach i Dębinie w gminie Osjaków. W 1945 roku przybył w Witnicy, gdzie ojciec Jan został mianowany burmistrzem i był do 1948 roku. W młodości, jako zwiadowca on gorliwie uczestniczył w ukrywanie niemcz ...

                                               

Roman Czartoryski

Powieść Adama Czartoryskiego – książę, polski arystokrata, więzień państwa, działacz społeczny i polityczny.

                                               

Anna Czech

Absolwent akademii rolniczej w Krakowie w 1977 roku uzyskał tytuł magistra w inżynierii mechanicznej, rolnictwie. Ukończyła studia podyplomowe w 1990 roku w Państwowym instytucie higieny w 2002 roku w Wyższej szkoły biznesu w Nowym Sączu. Pracowa ...

                                               

Stanisław Czepiel

Ukończyła scenie szkoły muzycznej II, jest absolwentem prowadzi badania naukowe w Krakowie. W wieku 11 lat zrobił swoje pierwsze skrzypce. Po studiach, pracuje w Zakopanem, i pojechaliśmy na nauczanie gitary Franciszka Marduły – Nestor polskich l ...

                                               

Apoloniusz Czernów

Apoloniusz Czernów – polski lotnik wojskowy i działacz, generał brygady, pilot Sił Zbrojnych Polskiej Republiki Ludowej i Rzeczypospolitej Polskiej, doktor nauk wojskowych.

                                               

Adolf Czerwiński

Adolf Червински – polski prawnik, karnista, prawnik, sąd, sędzia, honorowy doktor uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, działacz społeczny.

                                               

Alfred Czesla

Urodził się w Sensburg Mrągowo na Mazurach. Absolwent uniwersytetu Łódzkiego, doktor nauk socjologicznych. Było ponad dwadzieścia lat profesorem na wydziale przyrodniczo-humanistyczny w wyższej szkoły pedagogicznej w Olsztynie i kierownik laborat ...

                                               

Włodzimierz Czetwertyński-Światopełk

Włodzimierz Ludwik Czetwertyński-Światopełk Stanisław – książę, doradca Komitetu Towarzystwa kredytowego Ziemi, ploter, szef cywilne powiat Kwietniowej powstania, zesłaniec, mieszkaniec prowincji ziemi siedleckiej w 1909 roku.

                                               

Mateusz Czopor

Mateusz Czopor - samorządowiec, szambelan papieski. Urodził się w Dydni prowadzenia sanek. Wyświęcony na kapłana w 1887 roku, najpierw pracował катехизатором w Jaśle. Po śmierci Franciszka Wojnara w 1896 roku, był wikariuszem parafii w Polsce, a ...

                                               

Tadeusz Czudowski (powstaniec styczniowy)

Tadeusz Czudowski – dowódca polskimi wojskami w czasie powstania styczniowego, filantrop, polski polityk i działacz społeczny, ziemianin. Urodził się w Nizkach nieruchomości w okolicy czerykowskim. Syn Tadeusz Czudowskiego, Marszałka czerykowskie ...

                                               

Andrzej Czuma

Andrzej Bobola Czuma-polski polityk, prawnik, działacz antykomunistycznej opozycji i więźniów politycznych w Polsce, a następnie działacz polonijny. Członek Sejmu, w V-VI kadencji, w 2009 roku minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

                                               

Czesław Czypicki

Czesław Wielkopolski Czypicki działacza społecznego i politycznej propagandy. Był synem leśniczego. Ukończył szkołę średnią w Braniewie, następnie studiował prawo we Wrocławiu. Praktyka w sądzie w Jastrowiu Pomorze Przednie, a następnie osiedlił ...

                                               

Ludwik Ćwiklicer

Ludwik Ćwiklicer również Ćwiklicer – polski lekarz z tytułem doktora nauk, burmistrz, działacz społeczny i ochotniczej straży orszaku.

                                               

Adolf Daab

Adolf Daab – Warszawa wywoływacz pochodzenia niemieckiego, społecznego społeczności luterańskiej pracownika, społecznej i sportu, członek rady miejskiej Warszawy.

                                               

Katarzyna Daab

Katarzyna Berty Daab.d Krückel - ewangeliczką. W czasie okupacji niemieckiej prowadził działalność społeczną, pracował w Radzie głównych zmartwień. W celu świadczenia pomocy materialnej więźniom politycznym i ich rodzinom. Przygotowane i wysłane ...

                                               

Leopold Daab

Leopold Filip Daab – Warszawa przedsiębiorcy i działacza społecznego pochodzenia niemieckiego, z-właściciel stolarni, działacz Zamku samorządu terytorialnego, właściciela nieruchomości i domów w Warszawie i Pradze.

                                               

Eugeniusz Dacyl

Eugeniusz Dacyl – polski копиру i betonu, działacz społeczny, związany z regionem Podkarpackim.

                                               

Jan Dagnan

Dagnan stycznia, polski ksiądz Katolicki, działacz społeczny, dziekan dekanatu starosądeckiego, długoterminowe rektor w piwnicy. Za 37 lat był rektorem w piwnicy i inicjatorem wielu akcji społecznych. Za 20 lat stał na czele klubu sprzęt i kasę S ...

                                               

Paweł Danowski

Ukończył 6 klas szkoły średniej. Podczas i wojny światowej w latach 1915-1918 pracował jako nauczyciel w Goniądzu. Od 1916 roku był członkiem Komisji przetargowej z państwem. Od stycznia 1919 roku do września 1920 roku służył w armii jako scenarz ...

                                               

Aleksandra Dargiel

Pracował jako nauczyciel, wraz z Anną Oderfeldt napisał jeden elementarzy pod tytułem "chcę przeczytać", który 1916-1933 latach, było kilka wydań. W czasie ii wojny światowej kierował jednym z Warszawskiego oddziału Głównego zarządu Państwowego k ...

                                               

Sławomir Dawidziuk

Jakub Dawidziuk – Sybirak, doktor, inżynier, doktor nauk technicznych, główny маркшейдер Regionalny w Białymstoku, działacz środowiska.

                                               

Kazimierz Dąbrowski (psycholog)

Kazimierz Dąbrowski-polski lekarz, psychiatra, psycholog kliniczny, filozof i pedagog, założyciel Instytutu higieny psychicznej, które spędził w latach 1935-1949. Twórca teorii dezintegracji pozytywnej, jest autorem licznych publikacji naukowych ...

                                               

Władysław Demkow

Władysław Demkow Michajłowa – pedagog, działacz społeczny, członek i działacz partii Narodowa jedność partii i narodu. Był aktywnym inicjatorem nowych form kulturalno-masowego pracy na obszarach wiejskich. Z jego inicjatywy utworzono uniwersytet ...

                                               

Alicja Derkowska

Otrzymał stopień doktora filozofii matematyki. Był pracownikiem naukowym na uniwersytecie miasta Łodzi. W 1975 roku przeniosła się do Nowego Sącza, współprzewodniczący regionalnego oddziału polskiego towarzystwa matematycznego, który prowadził pr ...

                                               

Jan Deszcz

Urodził się w USA. W 1920 roku rodzina wróciła do polski i osiedlił się w Wietrzychowicach. Uczył się w państwowej szkole. K. Брудзинского w Tarnowie, które ukończył w 1937 roku. On zapisał się na uniwersytet Jagielloński, ale skończyli wojnę. W ...

                                               

Bolesław Dębiński

Bolesław Nowy rok najbardziej, również Дембинский, alias. Józef przewód – polski lekarz, przyrodnik i działacz społeczny. Pochodził z rodziny szlacheckiej, jego rodzice byli Piotr Najbardziej i ludzi z prowincji. Ukończył wydział nauk przyrodnicz ...

                                               

Kazimierz Diehl

Kazimierz Andrzej Diehl – polski farmaceuta, działacz na rzecz głuchy, niezmienny prezydent Polskiego związku głuchych.

                                               

Franciszek Dietrich

Franz Dietrich-to ksiądz, nauczyciel, tłumacz i autor podręczników. Udział szkół w niezapomniany i starych Szkotach. Świecenia kapłańskie otrzymał w 1800 roku. Z 1808 roku pracował w mieście Grudziądz, pierwszy za 3 lata jako administrator parafi ...

                                               

Mamadou Diouf

Mamadou Диуф – senegale piosenkarz, dziennikarz, organizator kultury i działacza społecznego. Od 2007 roku posiada obywatelstwo polskie. Z wykształcenia lekarz weterynarii, z powołania-muzyk i pisarz. Prezes Polskiego komitetu obchodów Międzynaro ...

                                               

Jadwiga Długoborska

Jadwiga Długoborska – pedagog, działacz społeczny i charytatywny w latach ii wojny światowej, działacz polskiego podziemia niepodległości. Aresztowany przez gestapo pod zarzutem ukrywanie żydów i polskich oficerów AK, był torturowany, zginął gest ...

                                               

Alfons Długosz

Alfons Munro – polski malarz i fotograf, wykładowca. Działania prowadzące do ratowania zabytkowych aparatów i urządzeń, kopalnia soli w Wieliczce. Studiował w berlińskiej szkole sztuki stosowanej i Akademii sztuk pięknych w Dreźnie. Na początku i ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →