★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 342                                               

Jan Smoła

Stycznia żywicy – polski działacz ruchu Narodowego, publicysta, poseł na Sejm. Urodził się w rodzinie rolnika. Po ukończeniu szkoły, a roczna stopa rolniczego Seline został w 1912 roku instruktorem rolników i w 1915 roku, między innymi, korespond ...

                                               

Dominik Smyrgała

Dominik Smyrgała łukasz – polski specjalista w zakresie stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa, publicysta, historyk, doktor nauk humanistycznych, a także urzędnika państwowego, w latach 2017-2018, sekretarz stanu w Ministerstwie obrony.

                                               

Jerzy Snopek

Jerzy Снопека-polski historyk literatury i kultury, tłumacz, dyplomata, wychowawca i społecznik. Doktor habilitowany nauk humanistycznych. Profesor nadzwyczajny, i WWSH. Ambasador Polski na Węgry.

                                               

Bogusław Sobczak

W 2004 roku ukończyłem wydział gospodarki i administracji publicznej w akademii ekonomicznej w Krakowie. Od 2003 do 2005 roku pracował w mieście Kraków sali. W 1998 roku dołączył do młodzieży Wszechpolskiej. Od 2001 do 2002 roku był sekretarzem, ...

                                               

Anna Sobecka (dziennikarka)

Anna Sobecka-Waśkiewicz – dziennikarz i publicysta. Tłumacz białoruskiej literatury, w pierwszej kolejności, prozy i literatury naukowej.

                                               

Leon Sobociński

Leon Sobociński – polski pisarz, satyryk, dziennikarz, działacz ludowy, badacz kultury Warmii i Mazur.

                                               

Tadeusz Sobolewski

Tadeusz Соболевский – polski filolog, krytyk, publicysta, w latach 1990-1994 redaktor naczelny dziennika "kino", z dziennika 1995 eseista "gazeta wyborcza".

                                               

Antonina Sokolicz

Antonina Sokolicz naprawdę Antonina Merkel, pisarz, publicysta, tłumacz, aktorka, działacz kulturalny i społeczny działacz socjalistycznego i komunistycznego.

                                               

Krzysztof Sokołowski (tłumacz)

Michał Sokołowski – polski tłumacz, krytyk literacki i film działacz fandomu. Jeden z założycieli dziennika fantastycznonaukowego Phoenix.

                                               

Elżbieta Solska

Córka Bronisław i Zofia. Ukończył w badaniu politologiczne 1978 roku na Uniwersytecie. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Najpierw pracował w wojewódzkim zarządzie Związku socjalistycznej młodzieży Polskiej w Koninie, a od 1982 do 1984 roku jako dzien ...

                                               

Wojciech Soporek

Wojciech Soporek – polski dziennikarz, tłumacz, autor radio-muzyka. Ukończył Instytut literaturę angielską na uniwersytecie Warszawskim, piszę doktorat w dziedzinie literatury amerykańskiej.

                                               

Jolanta Sosnowska

Urodził się w 1961 roku. w Korszach. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1983-1988 pracował jako redaktor z tygodnikami "film" "kapitał", w latach 1985-1988 pracował jako redaktor w czasopiśmie "kino", a od 1997 ...

                                               

Adam Sosnowski (dziennikarz)

Adam Sosnowski-polski pisarz, dziennikarz i tłumacz. Urodził się w 1988 roku w Krakowie, gdzie w 2012 roku. absolwent filologii niemieckiej uniwersytetu jagiellońskiego. Od 2008 roku. współpracował z czasopismem na rynku polskim od 2013 roku. rów ...

                                               

Jerzy Sosnowski (pisarz)

Wykładał filologię polską na uniwersytecie Warszawskim, po czym był magistrant / magistrantka. To literaturoznawca, specjalizujący się w okresie młodej polski i krytyk. Uczył języka polskiego w prywatnej szkole średniej nr 42 w Warszawie. Był nau ...

                                               

Jan Sowa

Wykładał filologię polską, psychologię i filozofię na uniwersytecie jagiellońskim w Krakowie i na Uniwersytecie Paryż VIII Vincent-Saint-Denis, Saint-Denis. Począwszy od 2006 roku, doktor nauk socjologicznych, począwszy od 2012 roku, doktor sztuk ...

                                               

Henryk Sporoń

W czasie ii wojny światowej powołany do Wehrmachtu, walczył w Słowacji i na Węgrzech. Ranny w marcu 1945 roku, był wojskowym, w szpitalu przyfrontowym w Czechach uniknął amputacji nogi. Wtedy był w sowieckiej niewoli. Wrócił po wojnie na Śląsku. ...

                                               

Grzegorz Sroczyński

Na początku swojej kariery był związany z czasopismem "życie". W 1999-2017 roku pracował w "Gazecie Wyborczej", gdzie pracował w dziale reportażu, to mniej więcej dwa lata kierował działem marketingu i promocji dział wysiłkiem, potem i redaktor d ...

                                               

Konstanty Srokowski

Konstanty Сроковского – polski działacz Liberalno-demokratycznej i pisarz pochodzenia ukraińskiego, członek Sejmu Krajowego Galicji x kadencji. Był kuzynem Stanisława Józef Stanisław, krewny Władimira Шольце-Śrókowskiego. Ukończył ukraińską akade ...

                                               

Zdzisław Stahl

Filip Henryk Stahl – doktor nauk prawnych, prawo, ekonomia, skarbowości i nauk politycznych, docent uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, profesor polskiego uniwersytetu na wygnaniu, polityk, publicysta, major wojska polskiego, poseł na Sejm II ...

                                               

Andrzej Stankiewicz (dziennikarz)

Ukończył wydział dziennikarstwa i nauk politycznych uniwersytetu Warszawskiego. Dziennikarz "Rzeczpospolita", 1997-2007, ponownie od marca 2013 roku do 2016 roku, "Newsweek Polska" 2007-2012, "wprost" 2012-2013. Jego komentarze również opublikowa ...

                                               

Krzysztof Stanowski (dziennikarz)

Karierę Dziennikarską rozpoczął już w wieku 14 lat, kiedy został zatrudniony w redakcji "Przegląd sportowych". W 2002 roku został korespondentem "Przegląd" na Mistrzostwach Świata w Korei i Japonii. W 2005 roku był szefem działu piłki nożnej gaze ...

                                               

Stanisław Stanuch

Ukończył studia na wydziale filozoficzno-historycznym uniwersytetu jagiellońskiego. Zadebiutował w 1951 roku jako poeta na łamach tygodnika "pokolenie". W 1954-1955 r. pracował jako redaktor "Nowych inżynierów", a w dzienniku 1956-1958 "Zebra". W ...

                                               

Juliusz Starkel

Julius Felix Старкел, PS. i KR. Alfa, ОЭФ, i inne GIS – polski pisarz, publicysta, działacz społeczny, poseł, członek kadry nauczycielskiej społeczeństwa gimnastyce "Sokół" we Lwowie w 1867 roku.

                                               

Romuald Starkel

Romuald Старкел już podczas studiów, został rekomendowany przez Antoniego Małeckiego do pracy przy kopiowaniu Hasta Tomiciana, on również opublikował artykuły i był członkiem kolegium redakcyjnego czasopisma "Historia Lwowa" 1870. W 1871 roku wra ...

                                               

Mirosław Starost

Mirosław starość – krytyk literacki, publicysta. Ukończył wydział prawa uniwersytetu Warszawskiego. Przed wojną związany z literą "Зэт" George Brown. On również został opublikowany w "myśli polskiej", "Comoedii", "prosto z mostu." Był wróg sanacy ...

                                               

Leopold Eugeniusz Starzeński

Leopold Maciej Starzeński płaszcz Lis broni – hrabia, pisarz, dramaturg, eseista i myśliwy, właściciel towaru Romanówka, Tudor i Jajkowiec w żydaczowskim dziedzinie. Był synem Józefa i Julia z Gromnickich s. Prawdzic, i wnuk Leopold Ludwig Starze ...

                                               

Paweł Jerzy Starzeński

Paweł Jerzy Maria Adam hrabia Starzeński płaszcz Lis broni – polski dyplomata i publicysta, autor wspomnień trzy lata z Beckiem i ostatni polskich rycerzy. Syn hrabiego Adama Edward Stanisława i hrabianki Mary Wodzickich herb Leliwa broni. Służba ...

                                               

Maria Starzyńska

Maria Starzyńska – polski pisarz i publicysta. Studiowała na wydziale dziennikarstwa Akademii nauk politycznych w Warszawie. Zadebiutował jako publicysta dziennika Słowo. Był redaktorem słowo uniwersalny w latach 1956-1973 i tygodniowe WTK. W 196 ...

                                               

Ludwik Stasiak

Louis Joseph Stasiak-polski malarz, ilustrator, pisarz, dziennikarz, eseista, krytyk i wydawca. Dziedzictwo artysty składa się z obrazu, rodzajowe, historyczne, religijne, pejzaże, alegorie, portrety, autoportrety i dioram. Ludwik Stasiak był rów ...

                                               

Jan Stebnowski

Stycznia Stebnowski – polski malarz, pisarz i kartograf. Podczas studiów w Krakowskiej akademii sztuk pięknych należała do Europejskiej piechoty "strzelec", 30 sierpnia, 1914 zgłaszali się do legionów polskich. Został przydzielony do 2 firm uzupe ...

                                               

Rafał Stec

Rafał Стец – polski dziennikarz sportowy. Ukończył wydział dziennikarstwa i nauk politycznych uniwersytetu Warszawskiego i publicysta "Gazety Wyborczej" z 1999 roku, specjalizuje się w piłkę nożną i siatkówkę. Autor felietonowego cyklu, jednak ob ...

                                               

Jan Stecki

Stycznia Стоецкий – polski ekonomista, polityk, działacz organizacji ziemiańskich, minister w rządach rady Regencyjnej, senator, publicysta i III kadencji w II RP.

                                               

Janusz Stefanowicz

Janusz Julia Stefanowicz – polski dziennikarz i politolog, działacz Stowarzyszenia "Pax", poseł na Sejm PRL. VIII kadencji, ambasador Polski w Paryżu, profesor nauk humanistycznych.

                                               

Henryk Stein-Domski

Henry Stein alias. Домски, Leon Домски, Kamieński – lider komunistycznej partii federacji rosyjskiej, członek Komitetu Centralnego KPRP i PPC, członkiem biura politycznego PPC, historyk, publicysta. Średniozamożnej rodzinie żydowskiej, syn Hersza ...

                                               

Władysław Stein-Krajewski

Władysław Stein alias. Dominik Krajewski – działacz komunistyczny, publicysta. Urodził się w Średniozamożnej rodzinie żydowskiej, syn Hersza-Herman i Bronisławy z Czamańskich, brat Henry ego. Był księgowym. W 1904 roku wstąpił do Сдкпил. W latach ...

                                               

Janina Steinbok

Janina Steinbok – polski nauczyciel, dyrektor szkoły w Częstochowie, Costain i Włocławek, publicysta, siostra.

                                               

Józef Starkel

Z powrotem w Tarnowie, jest to możliwe dzięki burmistrzowi miasta Tarnowa, Antonio Seemanowi, i biskup tarnowskiemu, Alojzemu Pukalskiemu. W 1855 roku Joseph tutaj Старкел przywrócony na stanowisko lekarza miasta, a wkrótce potem naczelny lekarz ...

                                               

Franciszek Ludwik Stevich

Od połowy lat 30-tych. XIX wieku, wzięty nauczyciel muzyki w Lublinie. W latach 1841-1843 nauczyciel muzyki kościelnej w gimnazjum Gubernialnym w Lublinie, a następnie w instytut Aleksandryskim dla wychowania dziewcząt w słomie, przeniósł się do ...

                                               

Bartosz Stępień

Bartosz tłoczenie – polski pisarz, autor badań historycznych na temat stosowanych sztuk pięknych w Łodzi. Jest pracownikiem Muzeum komunikacji MPK w łodzi i prezes klubu miłośników starych tramwajów w Łodzi. W 2005 roku stworzył murale.mnc.pl str ...

                                               

Zygmunt Stoberski

Zygmunt Stoberski – polski pisarz, krytyk literacki, autor naukowo-badawcze i tłumacza literatury litewskiej, Republiki Radzieckiej Serbskiej i chorwackiej.

                                               

Wojciech Stojak

Wojciech stand – polski pisarz, dziennikarz, autor programów telewizyjnych, eksplorator windows. Z zawodu geolog, znawca historii ii wojny światowej. Wiadomo, w szczególności z otwieraniem archiwum AK grupa w Gniewczynie Łańcuckiej, a także jeden ...

                                               

Błażej Stolarski

Eugeniusz cieśla – polski działacz społeczny i polityczny, jeden z liderów ruchu Ludowego, etnograf i publicysta, członek zarządu koła Parlamentarnego obozu zjednoczenia Narodowego w 1938 roku.

                                               

Stanisław Stomma

Stanisław Стомма – polski prawnik, doktor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa karnego, wykładowca, publicysta, lider kościoła katolickiego i polityk. W latach 1957-1976 z ramion "znak" poseł na Sejm PRL., od 1981 do 1984 roku Prymasowskie ...

                                               

Magdalena Stopa

Publikował m.in. w Rzeczpospolitej, Gazeta Wyborcza", Tygodnik podsumowanie i National geographic. Był dwa razy przyznano honorowe dyplomy Towarzystwa przyjaciół Warszawy Za najlepszą publikację roku. W 2011 roku został odznaczony M. ul. Literack ...

                                               

Wincenty Stroka

Vincent wiersz Aleksandra Ambroży, aliasy: W. S., W. S., Wisconsin.St Zwycięstwo.Ul., Teatr winc. Wiersz, Vincent Srokacz, Винценца wiersz W. tło, Almeristo Peliaco – polski poeta epoki romantyzmu i młodej polski filozof, pisarz, poliglota, tłuma ...

                                               

Juliusz Stroynowski

W czasie ii wojny światowej, związane z socjalistycznym spisek. Studiował historię, prawo i dziennikarstwo na uniwersytecie Warszawskim. Następnie w latach 1946-1950 pracował w Ministerstwie spraw zagranicznych, w szczególności, jako sekretarz am ...

                                               

Ryszard Struck

Richard Смиттен – polski prozaik, eseista. Autor publikacji związanych z zalewu kurońskiego w Helska, a w szczególności z rodziną Jastarnia. Doradca Jastarnia. Jest prezesem Towarzystwa przyjaciół Jastarni. Wybrane publikacje: Półwysep Helski. (T ...

                                               

Adam Strug (publicysta)

Adam Strug – polski dziennikarz, pisarz, publicysta, działacz antykomunistycznej opozycji, społecznych i samorządowych, burmistrz Józefowa, członek regionalnych władz partii Demokratycznej – demokraci.pl W czasie ii wojny światowej był żołnierzem ...

                                               

Dominik Strycharski

Dominik Strycharski-polski kompozytor, flecista, wokalista, improwizator, artysta i pisarz. Gry i wpisuje się w nowoczesny jazz w wielu elektrycznych i akustycznych rysunki, muzyka, nowoczesne, e-mail, posthiphop, hałasu i różnych odmian muzyki i ...

                                               

Irena Strzelecka

Irena piechota – Polska muzealniczka i publicysta, starszy pracownik naukowy Państwowego muzeum "Auschwitz-Birkenau" w Oświęcimiu.

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →