ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 330                                               

Cewi Zimmerman

Cewi Zimmerman, Henryk Zimmerman – izraelski prawnik, polityk i dyplomata, w latach 1959–1974 poseł do Knesetu z list Ogólnych Syjonistów, Partii Liberalnej i Gahalu, ambasador Izraela w Nowej Zelandii w latach 1983–1986. Podczas II wojny światow ...

                                               

Stanisław Zimny

Stanisław Zimny – polski prawnik, urzędnik austro-węgierski, wojewoda lwowski 1924. Ukończył gimnazjum a następnie Wydział Prawa Uniwersytetu Franciszkańskiego we Lwowie. Po studiach rozpoczął pracę w administracji Austro-Węgier. Był urzędnikiem ...

                                               

Tomasz Zimoch

Tomasz Franciszek Zimoch – polski dziennikarz i komentator sportowy, polityk, z wykształcenia prawnik, poseł na Sejm IX kadencji.

                                               

Maria Zuchowicz

Maria Halina Białous-Zuchowicz – prawnik, międzynarodowy sędzia łyżwiarstwa figurowego, wiceprezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego, członkini Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, wiceprezes Trybunału Arbitrażowego PKOl, sędzia Trybuna ...

                                               

Aleksander Zwierzyński

Aleksander Zwierzyński – polski prawnik i dziennikarz, wicemarszałek Sejmu I kadencji poseł na Sejm Ustawodawczy oraz I, II i III kadencji w II RP reprezentujący Związek Ludowo-Narodowy, następnie Stronnictwo Narodowe, przewodniczący Stronnictwa ...

                                               

Zygmunt Kadłubowski

Zygmunt Anastazjusz Kadłubowski – działacz społeczny i poseł na Sejm II Rzeczypospolitej I Kadencji, urzędnik pracujący w wielu instytucjach służących odbudowie państwa polskiego po I wojnie światowej.

                                               

Mojżesz Zylberfarb

Mojżesz Zylberfarb – polski, rosyjski i ukraiński polityk żydowskiego pochodzenia. Podjął studia prawnicze. W 1906 współzakładał Żydowską Socjalistyczną Partię Sejmowców. Był także współtwórcą jej programu politycznego. W 1917 przebywał w Kijowie ...

                                               

Zdzisław Żandarowski

Zdzisław Zygmunt Żandarowski – polski prawnik i działacz komunistyczny, poseł na Sejm PRL VI, VII i VIII kadencji, w 1980 członek Rady Państwa.

                                               

Adam Żebrowski

Adam Żebrowski – polski prawnik i polityk. Minister przemysłu drobnego i rzemiosła i przewodniczący Komitetu Drobnej Wytwórczości, w latach 1961–1965 prezes Narodowego Banku Polskiego.

                                               

Ludwik Żeleński

Ludwik Żeleński herbu Ciołek – polski działacz sportowy, jeden z założycieli Związku Polskiego Piłki Nożnej i jego pierwszy prezes.

                                               

Tadeusz Żenczykowski

Tadeusz Żenczykowski, ps. "Kania”, "Kowalik”, przybrane nazwisko Tadeusz Zawadzki – polski prawnik, działacz polityczny i publicysta. Kapitan Wojska Polskiego. Kawaler Orderu Orła Białego.

                                               

Józef Żochowski

Józef Żochowski herbu Brodzic – polski prawnik, nauczyciel, wynalazca, zesłaniec. Przez kilka lat należał do zakonu pijarów.

                                               

Anna Maria Żukowska

Uczęszczała do Autorskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 42 w Warszawie, gdzie była w jednej klasie z Hanną Konarowską i Sylwią Stano. Ukończyła prawo magisterium i filologię angielską licencjat na Uniwersytecie Warszawskim. Współprowadziła rodzin ...

                                               

Stanisław Ludwik Żurakowski

Stanisław Ludwik Żurakowski – polski prawnik, porucznik rezerwy artylerii i pospolitego ruszenia Wojska Polskiego, urzędnik samorządowy II Rzeczypospolitej, od 1928 do 1939 burmistrz Włodzimierza Wołyńskiego, Zdołbunowa i Ostroga, ofiara zbrodni ...

                                               

Emil Żychiewicz

Emil Maria Żychiewicz pseud. "Teczek” – polski żeglarz, jachtowy kpt. ż.w., dowódca SY Witeź II w czasie rejsów na Wyspy Owcze i na Islandię, członek honorowy Jacht Klubu AZS w Szczecinie.

                                               

Szymon Żywicki

Szymon Żywicki – prawnik polski, profesor Uniwersytetu Królewieckiego. Był szlachcicem wychowanym w rodzinie katolickiej. Odbywał studia uniwersyteckie w Pradze i Wiedniu, przez jakiś czas wykładał poezję w Warszawie. W 1690, zmieniwszy wyznanie ...

                                               

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej – akt normatywny w II Rzeczypospolitej wydawany przez głowę państwa i kontrasygnowany przez Prezesa Rady Ministrów oraz właściwych ministrów.

                                               

Rozporządzenie z mocą ustawy

W Polsce w okresie od dnia 4 sierpnia 1926 r. do dnia 23 kwietnia 1935 r. włącznie rozporządzenia z mocą ustawy wydawać mógł Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Rady Ministrów. Przepisy Konstytucji przewidywały dwie formy tych rozporz ...

                                               

Dziennik Departamentowy Radomski

Dziennik Departamentowy Radomski – polski tygodnik urzędowy, prenumerowany obowiązkowo przez urzędy administracji departamentu radomskiego Księstwa Warszawskiego. Dziennik ten ukazywał się od 1811.

                                               

Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych

Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych - dziennik urzędowy Ministerstwa Spraw Wojskowych służący do urzędowego ogłaszania dekretów Naczelnego Wodza oraz rozkazów, rozporządzeń Ministra Spraw Wojskowych i "wszelkiego rodzaju postanowień ...

                                               

Dziennik Praw (Księstwo Warszawskie)

Dziennik Praw – dziennik urzędowy Księstwa Warszawskiego ustanowiony art. 87 Konstytucji Księstwa. Szczegóły wydawania dziennika znalazły się w dekrecie królewskim z 7 marca 1809 r. określającym zasady wnoszenia projektów praw do sejmu, ich sankc ...

                                               

Dziennik Rozkazów MON

Dziennik Rozkazów MON – dziennik urzędowy Ministerstwa Obrony Narodowej, w którym ogłaszane są akty normatywne obowiązujące w siłach zbrojnych. Akty normatywne wchodzące w życie pod warunkiem ich ogłoszenia uzyskują moc obowiązującą od dnia opubl ...

                                               

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw, pełna nazwa: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – najważniejszy polski dziennik urzędowy. Jest to jedyne oficjalne źródło poznania powszechnie obowiązującego prawa w Polsce. Wydawanie Dziennika Ustaw jest wyłączną kompetencj ...

                                               

Monitor Polski

Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" – dziennik urzędowy wydawany przez Prezesa Rady Ministrów, służący do urzędowego ogłaszania aktów prawnych wewnętrznie obowiązujących wydawanych przez naczelne organy władzy państwowej.

                                               

Monitor Polski B

Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B” – dawny dziennik urzędowy RP, w którym były ogłaszane sprawozdania finansowe wymagane przez ustawę o rachunkowości, ogłoszenia i obwieszczenia przedsiębiorców, a także informacje, kom ...

                                               

Monitor Sądowy i Gospodarczy

Monitor Sądowy i Gospodarczy – ogólnopolski dziennik urzędowy, w którym publikowane są obwieszczenia i ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawę o rachunkowości ...

                                               

Wojewódzki dziennik urzędowy

Wojewódzki dziennik urzędowy – dziennik urzędowy wydawany przez wojewodę, służący do urzędowego ogłaszania w danym województwie aktów prawa miejscowego i niektórych innych aktów prawnych, które w myśl obowiązujących przepisów muszą być w taki wła ...

                                               

Aplikant prokuratury

Aplikant prokuratury – osoba przygotowywana do wykonywania obowiązków prokuratora podczas aplikacji prokuratorskiej. Aplikacja prokuratorska prowadzona jest przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, trwa 36 miesięcy. Aplikanci ni ...

                                               

Asesor prokuratury

Asesor prokuratury – osoba przygotowywana do wykonywania obowiązków prokuratora. Staż asesorski polega na zdobywaniu praktyki i doświadczenia zawodowego, zazwyczaj poprzez wykonywanie czynności prokuratorskich. Asesorem może zostać mianowana osob ...

                                               

Główna Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce

Główna Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce – instytucja państwowa działająca w latach 1945–1949 przy Ministerstwie Sprawiedliwości na podstawie dekretu z dnia 10 listopada 1945 o Głównej Komisji i Okręgowych Komisjach Badania Zbrodni Nie ...

                                               

Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – główna jednostka organizacyjna pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

                                               

Gmach prokuratur w Poznaniu

Gmach prokuratur – budynek mieszczący wszystkie poznańskie prokuratury rejonowe oraz prokuraturę okręgową i apelacyjną, zlokalizowany przy ul. Solnej/Hejmowskiego w centrum Poznania. Czterokondygnacyjny obiekt, sfinansowany przez Ministerstwo Spr ...

                                               

Historia prokuratury w Polsce

Historia prokuratury w Polsce – instytucja prokuratury pojawiła się w obrębie aparatu państwowego zaborców na początku XIX wieku. W XX wieku, w związku z przemianami ustrojowymi, jej struktura i rola w państwie były wielokrotnie zmieniane. Zmiany ...

                                               

Krajowa Rada Prokuratury

Krajowa Rada Prokuratury – dawny organ władzy państwowej utworzony w ramach reformy prokuratury w Polsce, wprowadzonej w życie z dniem 31 marca 2010, która rozdzieliła stanowiska ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego RP. KRP była w s ...

                                               

Naczelny Prokurator

Naczelny Prokurator – w II Rzeczypospolitej naczelny organ prokuratury i zwierzchnik prokuratorów. Urząd utworzony w 1919 r. na mocy art. 4 zd. 1 Dekretu z dnia 8 lutego 1919 r. w przedmiocie ustroju Sądu Najwyższego Dz.Pr.P.P. Nr 15, poz. 199, u ...

                                               

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – jednostka organizacyjna pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Wchodzi w skład oddziału IPN. Oddziałową komisją kieru ...

                                               

Jednostka okręgowa

Jednostka okręgowa – jednostka wojskowa wchodząca organizacyjnie w skład okręgu wojskowego lub jednostka organizacyjna prokuratury lub sądu powszechnego.

                                               

Prawo o prokuraturze

Prawo o prokuraturze – polska ustawa uchwalona przez Sejm RP w dniu 28 stycznia 2016 r., regulująca funkcjonowanie i organizację prokuratury. Ustawa połączyła stanowiska Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości, utworzyła Prokuraturę Kr ...

                                               

Prokurator (kwartalnik)

                                               

Prokurator Generalny (Polska)

Prokurator Generalny – naczelny organ prokuratury i zwierzchnik prokuratorów. W czasach II RP oraz w czasach III RP w latach 1990–2010 i ponownie od 2016 funkcję tę pełni z urzędu Minister Sprawiedliwości.

                                               

Prokuratoria Generalna (Królestwo Polskie)

Prokuratoria Generalna – naczelny organ prokuratorski w Królestwie Polskim utworzony w 1816 roku postanowieniem króla Aleksandra II. Prokuratoria Generalna, na zlecenie komisji rządowych, miała bronić interesów majątkowych rodziny królewskiej, sk ...

                                               

Prokuratura apelacyjna

Prokuratura apelacyjna – dawna powszechna jednostka organizacyjna polskiej prokuratury. 4 marca 2016 weszła w życie nowa ustawa dot. ustroju prokuratury. Wprowadziła prokuratury regionalne w miejsce prokuratur apelacyjnych.

                                               

Prokuratura Generalna

Prokuratura Generalna – w latach 1950–1967 najwyższa w hierarchii cywilnego pionu prokuratury jednostka organizacyjna w Polsce. W latach 1967–1990 i od 31 marca 2010 do 3 marca 2016 najwyższa jednostka organizacyjna całej prokuratury w Polsce. Od ...

                                               

Prokuratura i Prawo

Prokuratura i Prawo – miesięcznik wydawany przez Prokuraturę Generalną, od stycznia 2004 bezpłatnie w formie elektronicznej. Do roku 1994 wydawany był pod tytułem Problemy Praworządności. Czasopismo publikuje artykuły związane prawem, szczególnie ...

                                               

Prokuratura Krajowa

Prokuratura Krajowa – najwyższa w hierarchii cywilnego pionu prokuratury jednostka organizacyjna, którą kieruje Prokurator Krajowy. W 2010 została zniesiona, a zastąpiła ją wtedy Prokuratura Generalna kierowana przez Prokuratora Generalnego. W 20 ...

                                               

Prokuratura okręgowa

Prokuratura okręgowa – powszechna jednostka organizacyjna prokuratury. Prokuraturę okręgową tworzy się dla obszaru właściwości co najmniej dwóch prokuratur rejonowych. Właściwości miejscowe prokuratur okręgowych nie pokrywają się z podziałem admi ...

                                               

Prokuratura regionalna

Prokuratura regionalna – powszechna jednostka organizacyjna prokuratury. Prokuraturę regionalną tworzy się dla obszaru właściwości co najmniej dwóch prokuratur okręgowych. Do podstawowych zadań prokuratury regionalnej należy zapewnienie udziału p ...

                                               

Prokuratura rejonowa

Prokuratura rejonowa – powszechna jednostka organizacyjna prokuratury. Prokuraturę rejonową tworzy się dla jednej lub większej liczby gmin. Prokuraturą rejonową kieruje prokurator rejonowy, który jest prokuratorem przełożonym prokuratorów prokura ...

                                               

Tajemnica prokuratorska

Tajemnica prokuratorska – w polskim prawie zasada wynikająca z art. 102 Prawa o prokuraturze z 28 stycznia 2016 roku. Mówi ona, że prokurator jest zobowiązany zachować w tajemnicy okoliczności, o których dowiedział się w postępowaniu przygotowawc ...

                                               

Urzędnicy i inni pracownicy prokuratury

W powszechnych i wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury są zatrudnieni urzędnicy i inni pracownicy. Urzędnikiem prokuratury może być osoba, która: ma stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku ma co najmniej śre ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →