★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 329                                               

Roman Szymanowski

Roman płaszcz Szymanowskiego z Jezierza broni – urzędnik, polityk i demokratycznym członkiem Austriackiej rady państwa. Ukończył gimnazjum we Lwowie w 1868 roku. Studiował na wydziałach prawnych na uniwersytetach w Krakowie, 1868-1869, Lwowie i W ...

                                               

Adam Szymański

W latach 1872-1877 uczył się w gimnazjum w Siedlcach. Ukończył wydział prawa uniwersytetu Warszawskiego Cesarskiego uniwersytetu w 1877 roku. Został osadzony w X pawilonie cytadeli Warszawskiej W latach 1878-1879 dla działalności rządu narodowego ...

                                               

Antoni Marceli Szymański

Syn Justynie i Marianna z Ziemińskich. Ukończył szkołę średnią w Warszawie, której rektorem był Samuel Linde. We wrześniu 1830 r. wstąpił na wydział prawa uniwersytetu Warszawskiego. Po wybuchu powstania Listopadowego wstąpił do straży akademicki ...

                                               

Katarzyna Szymielewicz

Katarzyna Olimpia Szymielewicz – polski prawnik, działacz społeczny i publicysta, jeden z założycieli i prezes Fundacji Panoptykon.

                                               

Grzegorz Szymonowicz (prawnik)

Uczęszczał do szkoły w Czerniowcach. Powołany do armii austriackiej i walczył na frontach i wojny światowej, zwłaszcza we Włoszech. W 1922 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych Uniwersytetu w Czerniowcach. Aktywnie działał na rzecz bukowińsk ...

                                               

Franciszek Ścibor

Franz Alexander był starszym dzieckiem dobczyckich obywateli: naprawa Vincent i Mary Szczechów. Jego dziadek, Thomas Alexander był radnym miasta tam. Po otrzymaniu stypendium Rady 12 złotych reńskich w lipcu 1873, po ukończeniu szkoły podstawowej ...

                                               

Maria Ślązak

Ukończył studia prawnicze na wydziale prawa i administracji uniwersytetu. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1983 roku został adwokatem. Prowadzić biuro radcy prawnego w Starogardzie gdańskim, a także w Warszawie. Jest arbitrem sądu Arbitrażowego pr ...

                                               

Gerarda Śliwińska

Mary Gerarda Sliwinska KBK, właśc. Barbara Sliwinska – zakonnice ze Zgromadzenia sióstr św. Katarzyny, Dziewicy i męczennicy w Braniewie, prawnik i historyczka, badacz historii Zgromadzenia sióstr Świętej Katarzyny Dziewicy i męczennicy.

                                               

Krzysztof Śmiszek

Krzysztof Jan Smiszek – polski prawnik, polityk, działacz na rzecz praw człowieka i praw mniejszości, doktor nauk prawnych, profesor Uniwersytetu. Inicjatorem i jednym z założycieli polskie towarzystwo prawa antydyskryminacyjnego, krajowe Stowarz ...

                                               

Józef Światopełk-Zawadzki

Józef Światopełk-pre − polski prawnik, naczelnik wydziału sprawiedliwości. Z 1888 pracował w Warszawie jako notariusza. W 1918 roku został podsekretarzem stanu w Ministerstwie sprawiedliwości i z 5 listopada 1918, 17 listopada 1918 roku, był szef ...

                                               

Adolf Świda

Adolf świda – polski prawnik, ziemianin, członek parlamentu, władzy ustawodawczej, autor podręczników do nauki rolniczej i gospodarczej.

                                               

Dariusz Świecki

Dariusz Iwan świeckiej polski prawnik, doktor nauk prawnych, profesor uniwersytetu Łódzkiego, sędzia sądu Najwyższego, ekspert w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.

                                               

Michał Marian Świerzbiński

Michał Marian Świerzbiński polski prawnik, wojskowych i urzędników konsularnych. Pochodził z rodziny ziemiańskiej w Łatgalii. Służył w polskiej armii, korpusu oficerów do sądu, jako sędzia wojskowego, ostatnio w randze podpułkownika. Zapisał się ...

                                               

Stanisław Świeżawski

Stanisław Eustachy Świężawski polski prawnik, urzędnik państwowy, działacz społeczny, polityk, poseł na Sejm III kadencji Ii Rzeczypospolitej, członek rady Głównej Centralnej organizacji społeczeństwa i rolników 1934 roku.

                                               

Tomasz Święcki

Świeckie Thomas-prawnik, historyk, filantrop Sądu Najwyższego Królestwa Polskiego, członek Towarzystwa przyjaciół nauk, autor książki Opis starej Polski, która uznała go jednym z najwybitniejszych badaczy polskiej przeszłości.

                                               

Władysław Świrski

Władysław Świrski, PS. "Bonawentura", "Romuald", "Richard" – polski doktor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie problemów związanych z rolnictwem. Burżuazyjna Polskiej Korporacji Akademickiej Cresovia Leopoliensis Działacz polityczny, związ ...

                                               

Danuta Tarnowska

Peter Tarnowska, Polska i prawnik, doktor nauk. nauk prawnych. Profesor nadzwyczajny w katedrze postępowania karnego, prawa i administracji uniwersytetu Szczecińskiego.

                                               

Monika Tarska

W 1997 roku ukończył wydział prawa katolickiego uniwersytetu Lubelskiego, a 13 grudnia 2002 roku obronił pracę doktorską na temat: charakter Prawny spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 28 czerwca 2013 r. habilitowała się na podstawie pracy po ...

                                               

Władysław Tempka

Władysław Tempka – polski prawnik, działacz polskiej partii Chrześcijańskiej Demokracji, jeden z liderów Partii pracy, poseł na Sejm II i III kadencji w II RP, pracownik Wojciech niestety.

                                               

Aleksander Thiess

Aleksander Thiess-prawnik. Aleksander był jednym z pięciu dzieci w Warszawie papiernika John Thiessa 1768 - 1830, wolnomularza i Sabina Стамм kalwinistów. Тиссов rodziny od kilku pokoleń zajmuje się produkcją wysokowartościowego papieru stemplowe ...

                                               

Aleksander Tobis

Aleksander Тобис – polski prawnik, specjalizujący się w materiał i wykonawczego prawa karnego, zwyczajnych profesor prawa, absolwent wydziału prawa uniwersytetu Poznańskiego, a następnie wieloletni pracownik wydziału prawa i administracji uniwers ...

                                               

Dorota Tobiszowska

Dorota Jolanta Tobiszowska od domu surówka – prawnik Polska, działacz samorządu terytorialnego i polityk, senator x kadencji.

                                               

Michał Tomczak

Michael Томчак-polski prawnik, dziennikarz i działacz piłkarski. Ukończył wydział prawa i administracji uniwersytetu Warszawskiego. W 1984 roku ukończył program sąd, a w 1988 roku stosowanie w charakterze obrońcy w rejonowym Zarządzie bar w Płock ...

                                               

Anna Tomczyk (urzędniczka)

Absolwent wydziału prawa i administracji uniwersytetu Warszawskiego oraz wydziału prawa Wyższej szkoły zarządzania i prawa. Elena Chodkowskiej. Od 1995 roku pracował w Państwowej inspekcji pracy jako pracownik departamentu prawnego Głównego inspe ...

                                               

Antoni Trembulak

Antoni Trembulak – polskiej partii robotniczej i państwa, wojewoda wałbrzyski od 1975 do 1981 roku. Syn Stanisława i Marii. Ukończył studia prawnicze i uzyskał tytuł magistra. Od 1951 roku jest członkiem partii. 1956 1957 słuchaczy Centralnej szk ...

                                               

Sergiusz Trzeciak

Siergiej Тшечак – polski naukowiec, prawnik, specjalista ds. marketingu politycznego, społecznego wizerunku i public relations, konsultant i trener z międzynarodowym doświadczeniem.

                                               

Andrzej Tymowski

Andrzej kożuchów Tymowski broni Sas PS. Nowakowski – polski socjolog, profesor uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik Naukowo-badawczego centrum starożytnej tradycji w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor progr ...

                                               

Stanisław Tyszka

Stanisław Tyszkaбыл – polski prawnik i polityk, nauczyciel, poseł na Sejm VIII i IX kadencji, wicemarszałek Sejmu VIII kadencji.

                                               

Kazimierz Michał Ujazdowski

Kazimierz Michał Ujazdowski – polski polityk i prawnik, doktor nauk prawnych, profesor uniwersytetu Łódzkiego. Minister kultury i dziedzictwa narodowego w rządach George Smiley, Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, wicemarszałek Se ...

                                               

Milan Ušák

Milan Ušák – polski prawnik, specjalizujący się w sektorze finansowym i bankowym, nauczyciel, urzędnik, samorządowiec, burmistrz Siechnic 2010.

                                               

Stanisław Ustyanowski

Ukończył ze stopniem doktora prawa. W okresie nabycia Austrii w ramach autonomii Galicji, wstąpił na służbę władzy. Gr. K. radca dworu gubernatorstwa. Przez wiele lat pracował we Lwowie. 23 maja 1918 roku był zastępcą sekretarza stanu w Ministers ...

                                               

Gertruda Uścińska

Gertruda Uścińska – adwokat Polsce i politolog, profesor nauk społecznych, profesor nadzwyczajny uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu pracy i spraw socjalnych w Warszawie. Od 2016 prezes Instytutu ubezpieczeń społecznych.

                                               

Piotr Waglowski

Piotr Waglowski PS. VaGla – polski prawnik, pisarz, poeta, mistrz, oficjalny, badacz procesów komunikacyjnych w paradygmacie konstruktywicznym.

                                               

Wieńczysław Wagner

Siergiej Josef Wagner von Igelgrund zoom Zorstein teraz porucznik-AK i PSZ, w Warszawie akcja, działacz i profesor prawa w Stanach Zjednoczonych i w Polsce, specjalizujących się w dziedzinie prawa międzynarodowego i porównawczego.

                                               

Jan Wajzner

Dr Jan Wajzner prawa, sekretarz generalny Związku polaków w wolnym mieście Gdańsku, sekretarz obwodzie Warszawa-Południe obozu zjednoczenia Narodowego w 1939 roku. Aresztowany 24 maja 1940 roku. w centrum medycznym budynku w Pawiak i w Alei Szucha.

                                               

Jerzy Walachowicz

Georg Philipp Walachowicz polski prawnik, profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie historii państwa i prawa, profesor w zwykłych wydziału prawa i administracji uniwersytetu. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

                                               

Stanisław Walczak

Stanisław Walczak – polski profesor prawa i polityk, minister sprawiedliwości w latach 1965-1971.

                                               

Jan Walewski (prawnik)

Urodził się w 1908 roku w Będzinie. W 1931 roku ukończył wydział prawa uniwersytetu Warszawskiego, uzyskał tytuł magistra prawa. Wydane aplikanturę sąd i zdał egzamin na sędziego. Pracował w sądach rejonowych Siedlce i Ломже, od 1937 r. pracował ...

                                               

Monika Wałachowska

W 2002 roku ukończył wydział prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 20 lutego 2007 r. uzyskał stopień doktora, dzięki pracy pod tytułem Zadośćuczynienia, opłata za szkody i 12 stycznia 2016 habilitację na podstawie pracy doktorskiej, sz ...

                                               

Jerzy Warchałowski (dyplomata)

Warchałowski jerzy – polski prawnik, dyplomata i konsularnych oficerem. Syn Warchałowskiego Warchalowski Kazimierz Kazimierza i Janina Jenicz Джубб-Джаннин mając wtedy Bezlesie własność okrągła Jelizawietgradu, w Chersońskiej guberni, która przyj ...

                                               

Zerach Warhaftig

Zary Варгавтиг, izraelski działacz polityczny, w latach 1953-1954, 1956-1958-zastępca ministra ds. wyznań, 1961-1974 minister spraw religijnych, deputowany do Knesetu, w latach 1949-1969 z list jednolity front religijnych ha-Пель-ha-Mizrahi i nar ...

                                               

Andrzej Wasilewski (ur. 1972)

Andrzej Василевский – polski prawnik, organizator i kierownik w boksie. Szef i założyciel grupy nokaut promocjach. Swój pierwszy profesjonalny charytatywnych boksu, zorganizowanej 3 lutego 2001 r. w Warszawie. W ramach swojej grupy działali lub, ...

                                               

Jacek Wasilewski (1929–2006)

Jacek Василевский-polski prawnik i działacz, sport, szczególnie boks, prezes Polskiego związku bokserskiego, członek komisji prawnej, Światowej federacji boksu amatorskiego, wiceprezes Polskiego komitetu Olimpijskiego i prezes honorowy ПЗБ. Jego ...

                                               

Wojciech Wasiutyński

w 1958 roku pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Nowojorskiej sekcji Radia "Wolna Europa", gdzie był Karl Wagner-Пеньковский. Następnie złagodził funkcji partyjnych i politycznych piastowanych w wielkiej Brytanii. W 1961 roku założył wraz z R ...

                                               

Gustaw Wassercug

Wassercug Gustaw – polski prawnik, dziennikarz, redaktor lokalnej gazety i czasopisma, pochodzenia żydowskiego. Syn Fajwla Felix urodził się 4 lutego 1864. 3 listopada 1937 roku i Rywki z Wajnbergów urodził się 13 marca 1871. Miał zdolności muzyc ...

                                               

Józef Jakub Wąsik

Józef, James, wąsy – polski prawnik, specjalista w zakresie prawa karnego, dotyczących kary pozbawienia wolności oraz warunkowego skazania, wykładowca uniwersytetu Wrocławskiego.

                                               

Stanisław Wąsik

Stanisław Wąsaty – lider Socjalistycznej i niepodległości. Członek wojny obronnej w 1939 roku i w obronie Francji w 1940 roku. Kształcił się w Szwajcarii, uciekł do Anglii, gdzie służył w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie. Od 1965 do 1990 ro ...

                                               

Jan Weinstein

Ukończył wydział prawa uniwersytetu Warszawskiego, od 1926 pracował w służbie dyplomatycznej. Zajmował stanowisko szefa informacyjnego cv w dziale druku Ministerstwa spraw zagranicznych. W 1933 roku opublikował swoją najważniejszą pracę "Górny Śl ...

                                               

Roman Wesołowski (fotograf)

Roman wesołowski-polski prawnik i fotograf. Stosowano różne techniki zdjęcia: izohelię, pikowany, dodatkowe urządzenia, heliobrom i fotomontaż. Zostawił unikalne zdjęcia przedwojennego Lwowa, powojenny Kraków i Nowa Huta. Jego zdjęcia były publik ...

                                               

Józef Weyssenhoff (publicysta)

Józef Weyssenhoff – szambelan króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, pisarz, prawnik, poseł inflancki, MP z Plantsci na Sejm czteroletni 1788 r. kapitan wojska litewskiego, wolnomularz. Jeden z przedstawicieli humanitarnej myśli w polskim prawi ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →