★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 328                                               

Leon Romanowski

Leon Romanowski również Bożawola-Romanowski – polski prawnik, heraldyk, pisarz. Uczył się w szkole w Winnicy, a później prawdopodobnie ukończył studia prawnicze. Odbyła praktykę w sądzie-Podolski, pracował Sądowy prawnik, a od 1840 r. był doradcą ...

                                               

Marcin Romanowski

Marcin Romanowski – polski prawnik i polityk, doktor nauk prawnych, zastępca sekretarza stanu w Ministerstwie sprawiedliwości, w latach 2016-2019 r. dyrektor Instytutu wymiaru sprawiedliwości, w latach 2018-2019, pełnił funkcję pełnomocnika minis ...

                                               

Romuald Romański

Romuald romańsko – polski prawnik, historyk, pisarz. Profesor prawa w Wyższej szkoły menedżerskiej w Warszawie. Autor wielu książek na tematy historyczne, a także wielu powieści historycznych przygód.

                                               

Adam Rosczewic

Pochodził z mieszczańskiej rodziny, był synem Johna. Badanie rozpoczęło się w 1622 r. w Akademii Lubrańskiego w Poznaniu, a potem od 1623 studiował w akademii Krakowskiej. Stopień magistra otrzymał w 1625 roku, a rok później, w 1626 roku, był mis ...

                                               

Ignacy Juliusz Rosner

Julia Рознер Ignacy, PPOR. Нерос, Infaustus – prawnik, dziennikarz, urzędnik ministerstwa i konserwatywny polityk, członek Austriackiej rady państwa.

                                               

Jan Rosner

Jana Рознер-polski prawnik i ekonomista. Specjalista w zakresie międzynarodowego prawa pracy, polityki społecznej i ergonomia.

                                               

Fiszel Rottenstreich

Fiszel Rottenstreich również Efraim Fiszel Rottenstrech – polski prawnik, polityk i publicysta żydowskiego pochodzenia. Pedagog, działacz społeczny, syjonista, senator, i o zwołanie posła III kadencji parlamentu ii RP.

                                               

Stanisław Rotwand

Stanisław Ротванд – polski prawnik, przemysłowiec, finansista, filantrop, działacz społeczny i gospodarczy.

                                               

Agata Rowińska

Agata Rowińska – prawnik Polska, zastępca dyrektora Departamentu instytucji finansowych w Ministerstwie finansów, członek rady Nadzorczej PZU 2007, prezes zarządu "RZ".

                                               

Tadeusz Rozdeiczer-Kryszkowski

Tadeusz Rozdeiczer-Kryszkowski, polski prawnik, pracownik struktur państwowych drugiego RP, aktywny działacz kontrwywiadu i komendant główny Armii Krajowej, powstańców warszawskich, mieszczańskich korporacji akademickich Sarmacii

                                               

Małgorzata Rozenek-Majdan

Małgorzata Anna z Moskwy Majdanie z domu Kostrzewska – Polska prezenter telewizyjny, pisarz i osobowość. Z wykształcenia jest prawnikiem.

                                               

Konstanty Rozwadowski (dyplomata)

Centrum Konstanty – polski dyplomata. Pochodził z rodziny ziemiańskiej. Studia prawnicze i ekonomiczne. Od grudnia 1918 roku, w służbie dyplomatycznej II Rzeczypospolitej. Pierwszy zastępca, a następnie od 1923 r. naczelnik wydziału gospodarczego ...

                                               

Józef Rożniecki

Józef Bolesław dr Rożniecki Val prawa, uczestnik walk o niepodległość w czasie ii wojny światowej i wojny z bolszewikami, majorze, absolwent piechoty armii polskiej.

                                               

Józef Różański

Józef Розански także Jacek Розански początkowo Józef Goldberg – polski prawnik, oficer NKWD i MBP, MP, prawnych, karno-Stalin.

                                               

Szymon Ruman

Szymon Albert Ruman – polski prawnik, ustawodawca, urzędnik państwowy, kierownik. W latach 2015-2016-podsekretarz stanu Ministerstwa digitalizacji.

                                               

Jerzy Rutkowski (żołnierz AK)

Jerzy Рутковский PS. "Michael", "Кмита" – polski prawnik, działacz polityczny obozu Narodowego, narodowo-radykalnych "Falanga", kierownik, inicjator i szef tajnych wojskowych zakładów Wydawniczymi polskiego państwa podziemnego, oficer armii w ran ...

                                               

Bartłomiej Rychter

Bartłomiej Rychter – polski prawnik, autor kryminałów. Naukę rozpoczął w szkole podstawowej nr 4 w Sanoku. Dojrzałe odbyła się zespół szkół ekonomicznych w Sanoku. Po zakończeniu edukacji prawnej, który ukończył uniwersytet Rzeszowa, pracował, w ...

                                               

Kazimierz Rymarkiewicz

Kazimierz Rymarkiewicz – polski prawnik, polityk. Ukończył klasyczną męską gimnazjum w Kaliszu, a następnie studiował prawo w Piotrogrodzie i Warszawy. W 1915 roku objął stanowisko członka sądu Najwyższego królestwa Polska. Był delegatem do komis ...

                                               

Zygfryd Rymaszewski

Szkołę podstawową ukończył w Kaletach niedaleko Grodna, w 1945 roku przybył do łodzi w 1948 r., uzyskując świadectwo dojrzałości, w XIX w państwowym gimnazjum i liceum całego dorosłych w łodzi. W latach 1948-1952 studiował na wydziale prawa Uniwe ...

                                               

Władysław Rymkiewicz

Był synem Bronisławem rury i Irina Rymkiewiczów. Ukończył wydział prawa uniwersytetu Warszawskiego. Debiutował jako prozaik w 1925 roku na łamach tygodnika "bluszcz". W latach 1926-1944 pracował prawnikiem, zwłaszcza w Pułtusk. W 1929 roku opubli ...

                                               

Marek Rymuszko

Ukończył studia prawnicze w 1970 i 1972 roku dziennikarstwa na uniwersytecie Warszawskim. Dziennikarz tygodnika prawo i życie współpracownik wielu czasopism, redaktor naczelny i jeden z założycieli koncepcji czasopisma nieznany świat. Zdobywca ki ...

                                               

Stanisława Ryster

Stanisława Ryster – adwokat Polsce i prezenter telewizyjny, związany z telewizją Polska, w latach 1975-2006 właścicielem wielkiej gry.

                                               

Jan Kanty Rzesiński

Jan krawędzi Andrzej Stefan Rzesiński PS. John Auschwitz – polski prawnik, filozof, pisarz, polityk, z 1823 związane z uniwersytetu jagiellońskiego, członek Zgromadzenia przedstawicieli wolnego miasta Krakowa, członek komitetu Ustawodawczego sejm ...

                                               

Barbara Sadurska

Absolwent wydziału prawa i administracji w 2001 i 2000 pytań uniwersytetu jagiellońskiego. Studia podyplomowe "prawa autorskie, prasowe i publikacje ukończył Instytut prawa własności intelektualnej uniwersytetu jagiellońskiego w 2006 roku i "społ ...

                                               

Krzysztof Sajewski

Ukończył wydział prawa i administracji uniwersytetu Warszawskiego. Doktoryzował się w roku 2015 w zakresie polityki naukowej. Pracuje jako adwokat i prawnik. W szczególności interesuje prawo, chińskich i koreańskich.

                                               

Ignacy Schiper

Ignacy Schiper Val. Isaac Ignacy Шиппер, prawnika, historyka, ориенталиста, jeden z twórców nowoczesnej historiografii polskich żydów, polityk, czołowa postać żydowskiej inteligencji okresu międzywojennego, poseł do parlamentu ustawodawczego i Se ...

                                               

Michał Schmidt

Był synem Michaela. Uczył się w gimnazjum Świętej Anny w Krakowie, gdzie on jest dojrzały w 1856 roku. W latach 1857-1861 m roku studiował na wydziale prawa uniwersytetu jagiellońskiego, w lutym 1864 roku obronił pracę doktorską. Po ukończeniu st ...

                                               

Stanisław Schwann

Stanisław Marian Schwanna historyk medycyny, profesor Wyższej szkoły ekonomicznej w Moskwie i Uniwersytetu w Lipsku.

                                               

Josef Serlin

Yosef Серлин – izraelski prawnik i polityk, w 1952 roku minister transportu, w latach 1952-1955, minister zdrowia w latach 1949-1974 członków Knesetu z listy ogólnych syjonistów, partia Liberalna i Gahalu. Ukończył prawo na uniwersytecie Warszaws ...

                                               

Mieczysław Seydlitz

Ukończył studia prawnicze. Otrzymał tytuł naukowy doktora praw. W Drugim okresie niepodległej Rzeczypospolitej w 1921 roku kandydował do Rady Poznaniu z ramienia Europejskiej bankierów. Wykonywania mandatu radnego Rady miejskiej kadencji Poznań 1 ...

                                               

Piotr Siemion

Piotr, Szymon – polski pisarz, tłumacz, prawnik z zawodu. Prowadnik e-mail i projekt swojej tygodnika Ozon, tłumacz literatury amerykańskiej, w szczególności powieści Thomasa Pynchona 49 idzie pod młotek 1990, nagroda "literatura na świecie," sum ...

                                               

Piotr Siemko

Piotr Сиэмко – polskiego notariusza, badacz historii materiał górnym i Dolnym Śląsku, zbiór publikacji, ikonografii i kartografii z tego zakresu, popularyzator historii Jastrzębia-Zdroju.

                                               

Julian Siennicki

Julian Władysław Siennicki – polski prawnik, adwokat, w latach 1922-1927 senator rp, wiceminister sprawiedliwości.

                                               

Bolesław Ignacy Sikorski

Bolesław Iwan Sikorski – polski prawnik, ekonomista i minister. W 1907 r. w Królewskim uniwersytecie w Breslau, Sikorski otrzymał doktorat.

                                               

Bronisław Zygmunt Siwik

Andrzej Zygmunt, ale prawnik, publicysta, działacz społeczny i PPP razem. Był synem Stanisława i Heleny z Barańskich, kalwinistów. Po klasycznej słynna męskie gimnazjum w Kaliszu, zapisał się na wydział prawa Cesarskiego uniwersytetu Warszawskieg ...

                                               

Franciszek Skarbek Rudzki

Franciszka Ksawerego słodki płaszcz Rudski z Абданк broni-polski dziennikarz, pisarz, prawnik i numizmatyk. Pisarz w biurze Komisji do spraw edukacji dla prowincji Wołyńskiej, Podolskiej i Kijowskiej.

                                               

Dionizy Skarżyński

Dionizy Skarżyński godło Боника – polski szlachcic, działacz niepodległościowy i wygnanie, w czasie powstania styczniowego członek rządu Narodowego.

                                               

Lech Skolimowski

W latach 1946-1948 pracował jako dziennikarz w gazecie Lublinie". W 1948-1950 wystąpiła recytator, zespół "żywe słowo" wspólnej publikacji "czytelnik". W tym samym czasie studiował na Katolickim uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1951 roku ukończył ...

                                               

Jerzy Skorupka

Jerzy powłoki – polski prawnik, profesor prawa, pracownik naukowy, uniwersytet Wrocławia, sędzia sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, specjalista w zakresie postępowania karnego gospodarczego i prawa karnego.

                                               

Edward Skowroński

Edward Prus Skowroński-polski prawnik, pracownik konsulatu. Studiował na uniwersytecie jagiellońskim. Służył w polskich urzędów konsularnych opłata za usługi, w szczególności, wicepremier RP w Elblągu, 1922-1923, szef delegacji Rzeczypospolitej P ...

                                               

Franciszek Skowyra

Ukończył gimnazjum w Tarnowie. Po maturze, rozpoczął studia na wydziale prawa i administracji uniwersytetu jagiellońskiego w Krakowie. W Akademickim kole Tarnowiaków był wice-prezydentem. Pracował również w Europejskiej szkolenia młodzieży w Chin ...

                                               

Władysław Skrzyński

Władysława Bolesław płaszcz Ignacy Skrzyński broni Zaremba-polski dyplomata. Wieloletni poseł II i Ambasador przy Stolicy apostolskiej.

                                               

Jan Skupiński

Stycznia Wojciech Skupiński – polski prawnik, profesor prawa, zwyczajnych profesor i kierownik katedry prawa karnego Instytutu nauk prawnych Pan, zwyczajnych profesor w Wyższej szkole finansów i prawa w Bielsku-Białej.

                                               

Stanisław Sławski (1841–1913)

Stanisław Sławski – polski prawnik, powstałych w styczniu. Syn Sylwestra i Teresa z Goldmanów. Ukończył gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu. W latach 1858-1859 studiował prawo na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, a następnie jeszcze przez dwa ...

                                               

Zenon Słonecki

Zenon Słonecki herb Кораб broni – polskiego właściciela, członek Sejmu Krajowego Galicji, przewodniczący Rady Si. K. powiat sanockiego, urzędnika towarzystwa wzajemnych ubezpieczeń w Krakowie, działacz społeczny.

                                               

Edmund Słuszkiewicz

Edmund sierpnia Słuszkiewicz – doktor nauk prawnych, dziennikarz, poeta, pisarz, tłumacz, antykwariusz, działacz społeczny, generał piechoty armii polskiej.

                                               

Kazimierz Smoleń

Kazimierz Смолен – polski prawnik, więzień obozu koncentracyjnego Auschwitz, główny Twórca i dyrektor Państwowego muzeum "Auschwitz-Birkenau" w Oświęcimiu, w latach 1955-1990. Jeden z najbardziej cenionych znawców powojenne perspektywy obozu.

                                               

Paweł Smoleń

Paweł Piotr Смолен polski prawnik, doktor nauk prawnych, profesor nadzwyczajny, dyrektor Instytutu prawa, wydział prawa kanonicznego i administracji, Katolicki uniwersytet w Lublinie imienia Jana Pawła II.

                                               

Julian Smolik

Syn Tomasza, poczmistrz i laury z Reinfussów. Po ukończeniu szkoły studiował prawo na uniwersytecie jagiellońskim w Krakowie. W ciągu roku szkolnego 1901 / 2 zajmował stanowisko prezesa bratniej pomocy. Po ukończeniu studiów został skierowany do ...

                                               

Jan Sobieszczański

Jan Tomasz Sobieszczański – polski prawnik, szachista, działacz i prezes Warszawskiego towarzystwa zwolenników gry szachowej. Urodziła się w rodzinie ziemiańskiej, a w 1881 roku ukończył szkołę średnią w Piotrowej i przybył do Warszawy, gdzie wst ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →