★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 324                                               

Wacław Graniczny

Uczył się w gimnazjum w Radomiu, gdzie w 1896 r. odbyły się dojrzałe, a następnie studiował na wydziale prawa Cesarskiego uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu studiów, w latach 1902-1910, był sekretarzem sądu i adwokatów. Wtedy nie pracowałe ...

                                               

Maciej Graniecki

Eugeniusz Granacki – oficjalny polskiego rządu, w okresie 1994-2001 szef kancelarii Sejmu, a w okresie 2001-2016 szef biura trybunału Konstytucyjnego.

                                               

Janusz Kazimierz Grodecki

Janusz Kazimierz Gródecki polski prawnik, 40 lat. Xx wieku, mieszka w wielkiej Brytanii, profesor prawa.

                                               

Kazimierz Gródek

Ukończył wydział prawa i administracji uniwersytetu jagiellońskiego w Krakowie. Został wpisany na listę adwokatów. Doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w charakterze asystenta w dziale transformacji własności z administracji regionalnej w Krakow ...

                                               

Henryk Gruber

Henryk Gruber – polski urzędnik państwowy, bankier i finansista, doktor nauk prawnych, prezes pocztowej Bank Oszczędnościowy, organizator i prezes banku Pekao, oficer legionów polskich i kapitan wojska polskiego, członkiem organów dla rozwoju zie ...

                                               

Bohdan Gruchman

Bohdan Gruchman – polski profesor, ekonomista, prawnik, dyplomata i działacz społeczny, rektor akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Mąż Moniki Gruchmanowej.

                                               

Konstanty Gruszecki

Syn przechodzi obok ludowego Gruszeckiego – sędziego Apelacyjnego Królestwa Polskiego i Franciszki Chociszewskiej. 1819 – student uniwersytetu Warszawskiego, wydział prawa i administracji, prawa i zarządzania. W 1822 roku uzyskał stopień magistra ...

                                               

Władysław Gruszecki

Władysław Gruszecki – polski prawnik i ekonomista, członek Rady Stanu Królestwa Polskiego, autor artykułów gospodarczych. Widok Gruszeckich herbu Lubicz.

                                               

Paweł Gruza

Paul Martin ładunku polski prawnik i urzędnik państwowy. W 2016 roku, podsekretarz stanu w Ministerstwie finansów, na 2016-2018-lata podsekretarz stanu w Ministerstwie finansów. Syn reżysera Jerzego gruzy.

                                               

Jerzy Grzanka

Jerzy toast – polski prawnik, w młodości sportowiec, lekkoatleta, Sprinter. Ukończył wydział prawa i administracji uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1952 roku. W młodości zajmował się lekkoatletyka. Był polskim mistrzem w sztafecie 4 × ...

                                               

Filip Grzegorczyk

Filip Гжегорчиком-polski prawnik, nauczyciel i urzędnik, doktor habilitowany nauk prawnych. W latach 2015-2016-podsekretarz stanu w Ministerstwie finansów, w 2016 roku prezes zarządu Tauron Polska energia.

                                               

Marian Grzegorzewski

Marian przedstawiciela akademii – prawnik, działacz endecki, społecznik, działacz edukacji. W 1887 r. ukończył gimnazjum w Kielcach. Ukończył prawo odbyła się w Warszawie. Był jednym z organizatorów zlotu w 1891 uchwalenia Konstytucji 3 maja wiek ...

                                               

Edward Grzelak

Edward Гжелак – polski prawnik, religioznawca marksistowskiej i pisarz, czołowy teoretyk w dziedzinie polityki religijnej narodu polskiego, związanego z centralnym Ośrodkiem doskonalenia Laickich. Uzyskał stopień doktora nauk politycznych. Opubli ...

                                               

Władysław Leon Grzędzielski

Ukończyła szkołę średnią w m. Rzeszów, 1885, ukończył prawo na uniwersytecie jagiellońskim. W 1914 roku objął stanowisko prezesa sądu Okręgowego w przemyśle, począwszy od 1919 roku sędzia we Lwowie. Asystent 1917 r. zastępca, a następnie od 1918 ...

                                               

Adam Gubrynowicz

Adam Ludwik Gubrynowicz vel Baron Adam Ludwig von Gubry-Gubrynowicz-de-Менген – polski dyplomata i działacz społeczny.

                                               

Tadeusz Gutkowski

Tadeusz Eligiusz Radosław "Гутковский" – dr praw, majorze, certyfikowany inspektor wojska polskiego, ofiara mordu Katyńskiego.

                                               

Jerzy Gutsche

Jerzy sierpnia Gutsche – magister prawa, wykładowca, dziennikarz, publicysta, pisarz, generał wojska polskiego, gdy ofiary zbrodni Katyńskiej.

                                               

Andrzej Gwiżdż

Andrzej Gwiżdż – polski prawnik, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego, profesor nauk prawnych, wykładowca na wydziale prawa i administracji uniwersytetu Warszawskiego, w 1968 r. dyrektor biura Sejmu PRL., w latach 1981-1991 dyrektor bib ...

                                               

Gerwazy Gzowski

Gerwazy Gzowski ploter i działacz niepodległościowy, członek władz powstania Styczniowego, zesłanych na Syberię. Z wykształcenia prawnik. W 1840-1844 roku był asesorem w sądzie dla karalności. Jeden z organizatorów Związku narodu polskiego. Aresz ...

                                               

Kazimierz Stanisław Gzowski

Stanisław Kazimierz Junosza Gzowski polsko – kanadyjski inżynier, budowniczy mostów, dróg, torów kolejowych i portów w Kanadzie, jeden z założycieli Centralnego systemu transportowego w kraju, Niagara falls, park, instytut inżynierów Kanada, kana ...

                                               

Ernest Habicht

Ernest Artur Хабихт – polski prawnik i dyplomata. Syn William i Wanda d. Fihauser ojciec był zarządcą w majątku Pawła o. Romana Sanguszki w Gumniskach. Po ukończeniu gimnazjum w Tarnowie studiował na wydziale prawa uniwersytetu jagiellońskiego w ...

                                               

Ludwik Habuda

Louis Хабуда – polski prawnik, politolog, specjalizujący się w dziedzinie teorii ekonomii, nauk administracyjnych, organizacja i zarządzanie, psychologia zarządzania, wykładowca, związane z uniwersytetami we Wrocławiu, Opole, Częstochowa.

                                               

Jan Harlender

Urodził się w 1887 r. W Jarosławiu, w burżuazyjnej rodzinie. Po ukończeniu szkoły studiował prawo na uniwersytecie Lwowskim. W latach 1916-1921 odbywał służbę wojskową w sąd wojskowy. Szeregi armii odszedł w stopniu starszego porucznika. Działacz ...

                                               

Leopold Hauser

Był synem urzędnika Rudolfa, Zarządzanie towarami, izba i Emilii z domu Fruhwirth. W 1876 roku był żonaty Wandę Camille Daukszanką. Był synem. W 1863 roku ukończył szkołę średnią w branży. Po ukończeniu szkoły średniej w 1863 r. wstąpił na wydzia ...

                                               

Kazimierz Hącia

Kazimierz Hącia – polski prawnik i ekonomista, minister przemysłu i handlu w 1919 r., członek Zarządu Centralnego Związku polskiego przemysłu, górnictwa, handlu i finansów w 1920 roku. Ukończył szkołę średnią w górach, a następnie studiował prawo ...

                                               

Henryk Hechtkopf

Henryk Hechtkopf) – malarz i ilustrator. Uczył się w żydowskiej gimnazjum "Henoch", ukończył wydział prawa uniwersytetu Warszawskiego. Przejawiał zdolności artystyczne. W wieku 23 lat zaczął brać udział w wystawach malarstwa. Jego obrazy odzwierc ...

                                               

Aleksander Heinrich

Aleksander Ernest Henry w Armenii i na Kaukazie. 22 maja 1942) - polski prawnik, działacz społeczny i Narodowy akademicki, dziennikarz. Jeden z liderów АВН, później w KOR "Abc". Dowódca eskadry z Warszawy i członek zarządu województwo Mazowieckie ...

                                               

Ryszard Herbut

Ryszard Herbut – polski prawnik, politolog, specjalizujący się w socjologii partii politycznych, systemów politycznych i współczesnych systemów politycznych, nauczycieli, związane z uniwersytetami we Wrocławiu, Legnicy i Wałbrzychu.

                                               

Henryk Hescheles

Henry Ignacy Hescheles – polsko-żydowski dziennikarz, pisarz, tłumacz literacki i krytyk teatralny, członek Lwowskiej rady miejskiej w II Rzeczypospolitej.

                                               

Iwona Hickiewicz

Absolwent wydziału prawa i administracji uniwersytetu Warszawskiego, 1993. Po ukończeniu szkolenia zawodowo związany z Państwową inspekcją pracy. W 1993 roku pracował w dziale prawnym szef Inspektoratu pracy jak референтки osoby prawnej. W grudni ...

                                               

Aleksander Hillbricht

Aleksander Hillbricht – polski prawnik, kompozytor szachowy. Uczył się w gimnazjum w Brzeżanach we Lwowie w 1891 r. wstąpił na wydział prawa uniwersytetu Lwowskiego, ukończył doktorat praw. Na przełomie XIX i XX wieku mieszkał i pracował w Tysmen ...

                                               

Mikołaj Himmelstjerna

Mikołaj Himmelstjerna, Mikołaj, Samson-Himmelstjerna – polski dyplomata i pracownik ambasady Rzeczypospolitej drugi. Ukończył wydział prawa na uniwersytecie w Petersburgu. W 1918 roku szef przedstawicielstwa rady Regencyjnej w Moskwie. Od 1 grudn ...

                                               

Mikołaj Hinczowic

Był synem burmistrza i rajcy Hinczy z Kazimierza. Szkolenia w akademii Krakowskiej, którą ukończył w 1404 r. uzyskał tytuł magistra sztuk wyzwolonych. W 1407 roku wykładał na wydziale sztuk wyzwolonych. W 1412 kwietnia został wybrany rektorem uni ...

                                               

Anna Hintz

Anna Хинц – polski prawnik, specjalista prawa pracy, w latach 2002-2006 dyrektor Głównej inspekcji pracy. Popularyzatorka pytania i problemy prawa pracy w MEDIACH. Tytuł magistra prawa uzyskał na wydziale prawa i administracji uniwersytetu Warsza ...

                                               

Stanisław Feliks Hiszpański

Stanisław, Hiszpański Filip, syn Stanisława Antoniego i Zofia z domu Kwiatkowskiej, PS. Мацко z Bogdaniec – właściciel Warszawskiej firmy John hiszpański działacz społeczny.

                                               

Maciej Hłasko

Eugeniusz Roman Hłasko – polski prawnik, autor prac w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego. Pochodził z arystokratycznej rodziny, warstwę kleju Leliwa broni. Był synem Josepha Henry Felix Hłaski, który zmarł w 1922 roku, komendantem Warszawskiej ...

                                               

Karol Boromeusz Hoffman

W 1812 r. wstąpił do szkoły prawa i administracji w Warszawie. Członek Związku Panta Коина. Po ukończeniu studiów został mianowany asesorem sąd cywilny województwa Mazowieckiego. W 1822 zdymisjonowany i aresztowany za kilka dni za przynależność d ...

                                               

Tomasz Hoffmann

Thomas Hoffmann-polski prawnik i politolog. Absolwent wydziału prawa i administracji uniwersytetu Szczecińskiego i wydziału nauk społecznych Uniwersytetu. Adama Mickiewicza w Poznaniu. On także ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania p ...

                                               

Michał Hofmokl

Ukończył gimnazjum we Lwowie, 1849 i wydział prawa uniwersytetu we Lwowie, 1854. Od lutego 1855 roku pracował jako czeladnik konceptowy magistrat miasta Lwowa 1855-1859. Od sierpnia 1859 r. został aktuariuszem w regionalnych administracjach miast ...

                                               

Tadeusz Hołówko

Ludwik Tadeusz Hołówko, pseudonimy: Киргиз, Horodynski, Otfinowski, krypt. T. h do – polski polityk i działacz państwowy Rzeczypospolitej drugi, dziennikarz, działacz prometejskiego.

                                               

Michał Hube

Michał Хубе, prawnik polskiej, sekretarz stanu Królestwa Polskiego, później członek komisji sprawiedliwości, przewodniczący Komisji dithering akt tajna policja uczestniczy w aktach carskiej służby specjalne przejętymi po wybuchu powstania Listopa ...

                                               

Stanisław Hubert

Urodził się 23 maja 1905 roku. w Wadowice. Studiował pod kierunkiem profesora Ludwika Ehrlicha. W 1934 roku na Uniwersytecie Jana Kazimierza, z którym obronił pracę doktorską, a trzy lata później w tym samym uniwersytecie uzyskał doktorat. Po ii ...

                                               

Dominik Hunek

Dominic James Hunek – polski prawnik, przewodniczący rady nadzorczej кгхм polska miedź, członek rady Nadzorczej polskich linii lotniczych LOT, arbiter sądu arbitrażowego, który w ogóle Prokuratorii RP. Ukończył studia na uniwersytecie Wrocławskim ...

                                               

Jan Hupka

Jan Andrzej Ernest Hupka – polski doktor nauk prawnych, poseł, burmistrz, członek oddziału partii "Prawy" Narodowa sytuacja 1910 roku, ostatniego właściciela Niwisk, syn Kazimierza i Marii Zubrzyckiej.

                                               

Uri Huppert

Uri Jerzy Huppert, Hbr. הופרט אורי – izraelsko-polski prawnik, pisarz, dziennikarz i działacz polityczny, doktor nauk humanistycznych.

                                               

Arkadiusz Huzarek

Absolwent wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1998. W latach 1999-2001 pracował jako specjalista w Departamencie spraw europejskich Ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji. Od 2001 do 2005 roku ...

                                               

Tomasz Ilnicki

Tomasz Ilnicki – główny kasjer działu skarbu państwa kontroli w 1863 i 1864. Z wykształcenia prawnik, pracował w banku w Polsce. Mieszkania w Warszawie był dzięki żonie, Marii Majkowskiej literacki salon, gdzie spotykał się z wieloma wybitnymi po ...

                                               

Krzysztof Indecki

Krzysztof Leonard Indecki polski prawnik, doktor nauk prawnych, adiunkt, katedra organizacji filmowej w państwowej wyższej szkole filmowej, telewizyjnej i teatralnej. Leona Schillera w Łodzi i w wydziale Międzynarodowego prawa karnego, wydział pr ...

                                               

Barbara Iwańska

Iwańska Barbara – Polska, prawnik, doktor habilitowana nauk prawnych o specjalności Prawo ochrony środowiska. Docent katedry prawa ekologicznego na wydziale prawa i administracji uniwersytetu jagiellońskiego. Prodziekan tego wydziału w zakresie b ...

                                               

Włodzimierz Jabłoński

Włodzimierz Jabłoński – polski prawnik, urzędnik Ministerstwa w II RP, członek izby notarialnej sądu okręgowego w Krakowie w 1938 roku. Po tym, jak Polska odzyskała niepodległość, został urzędnikiem z Ministerstwa sprawiedliwości. Pełnił funkcję ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →