★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 323                                               

Paweł Czartoryski

Paweł Maria Czartoryski-polski prawnik i historyk nauki, wydawca dzieł Mikołaja Kopernika.

                                               

Roman Czauderna

Studiował na wydziale prawa uniwersytetu jagiellońskiego w czasie, w 1884 roku otrzymał stypendium z Funduszu Konarskiego. Przy zakupie Austrii w ramach autonomii Galicji, około 1888 roku rozpoczął służbę. W 1895 roku został dział inspekcji koncy ...

                                               

Marcin Czepelak

Peter Marcin Czepelak – polski prawnik i wykładowca uniwersytetu jagiellońskiego, od 2017 ambasador Rp w Holandii i OPCW.

                                               

Anita Czerwińska

Anita Czerwińska z domu Popiołek – polski prawnik i polityk, przewodniczący warszawskiego klubu Gazeta Polska", poseł na Sejm VIII i IX kadencji, rzecznik partii "Prawo i sprawiedliwość" i klubu Parlamentarnego pis.

                                               

Paweł Czerwiński (ur. 1965)

Absolwent wydziału prawa i administracji uniwersytetu jagiellońskiego w 1989 roku. Bezpośrednio po studiach pracował w prokuraturze rejonowej w Krakowie centrum. W 1990 roku rozpoczął pracę w Ministerstwie spraw zagranicznych, najpierw jako attac ...

                                               

Władysław Ćwik

Władysław Ćwik – polski prawnik, nauczyciel akademicki, specjalista w dziedzinie historii prawa polskiego. Studiował prawo na uniwersytecie-czyli i uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat uzyskał w 1961 roku, a stopień doktora w 1968 roku. W 1977 ro ...

                                               

Jan Kazimierz Ćwikliński

Jan Kazimierz Ćwikliński – polski prawnik. Syn Wojciech, organisty kościelnego, i Cecylia z Buszkiewiczów, brat Ludwika Ćwiklińskiego. Ożenił się z córką Teofila Magdzińskiego, członek parlamentu Rzeszy i Prus diety. Ukończył Królewską szkołę w G ...

                                               

Walenty Danielak

Kamil Danielak – polski działacz społeczny. Założyciel "w hotelu "Centralny" w Zdunach K. Krotoszyn, restauracji i hoteli "Danielak". Buntownik Wielkopolski. Adwokat Lipskich intelektualnej. Doradca Здун i członkiem towarzystwa przemysłowców. Ojc ...

                                               

Antoni Dąbczański

Antoni Dąbczański – polski prawnik, ziemianin, Lwowski adwokat. Brał udział w śledztwie i postępowaniu Józefa Zaliwskiego w 1834 roku oficer sądu z tak zwanej "Czarnej Senat" we Lwowie. W 1839 roku został protokolistą do sądu karnego w Gruzji, w ...

                                               

Janina Dąbrowa

Janina Dąbrowa prawnik Polska, wykładowca uniwersytetu Wrocławskiego, pochowany na cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu. W 1960 roku obronił pracę doktorską na temat Wartości domniemań prawnych w polskim procesu cywilnego, napisany pod kierunkiem ...

                                               

Juliusz Dąbrowski

Andrzej Dąbrowski, prawnik, instruktor harcerzy, kierownik drużyny harcerzy. Był synem Warszawski adwokat John Dąbrowski. W wieku 12 lat wstąpił do "20 Bardon" Warszawa skautowego oddziału w gimnazjum Lorentza.W latach 1922-1924 był studentem szk ...

                                               

Stefan Dąbrowski (1882–1945)

Był synem Августином i Teresa Paulina z domu Żelewskiej. Ukończył szkołę średnią w Багерово i wyższe wykształcenie prawnicze na uniwersytetach w Monachium i Królewcu. Podczas studiów pracował w polskim akademickim społeczeństwie "Wisła" w Monachi ...

                                               

Edward Dereń

Pracował w młodzieżowym ruchu od 1956 do 1965 roku. W 1965 roku wstąpił do partii Jedności narodu, a od 1989 roku jest członkiem Polskiej partii Ludowej ПСЛ w 1990 roku "Odrodzenie". Pracował w Narodowym funduszu zdrowia, Polskiego Czerwonego Krz ...

                                               

Aleksander Des Loges

Aleksander des loges – polski prawnik, władzami Austro-Węgierskiej Drugiej Rzeczypospolitej, wojewoda stanisławowski 1925-1926.

                                               

Kazimierz Roman Dębicki

Kazimierz Roman Дебицки-polski dyplomata. Ukończył studia prawnicze, a następnie studiował w Akademii konsularną w Wiedniu. W czasie Pierwszej wojny światowej służył w latach 1915-1917 w armii Austro-Węgier, w stopniu podporucznika artylerii. Od ...

                                               

Maciej Dobieszewski

Maciej Dobieszewski polski prawnik i urzędnik państwowy. W latach 2016-2019 r. wiceprezesem, a w latach 2018-2019, pełniący obowiązki prezesa Głównego urzędu miar.

                                               

Bronisław Dobrzański

Andrzej Добжанский – polski prawnik, prezydent Kolegium spraw obywatelskich, Sądu Najwyższego federacji ROSYJSKIEJ z dnia 18 grudnia 1956 23 stycznia 1958, emerytowany kapitan artylerii

                                               

Ludwik Dolański

Louis Dolanski, herb Кораб broni, prawnik, ziemianin, polityk Demokratycznej, poseł na Sejm przepisów w Kromieryżu i Narodowe Sejm Galicji. Ukończył wydział prawa Uniwersytetu. w Wiedniu, gdzie uzyskał stopień doktora prawa, 1838. Następnie prowa ...

                                               

Radosław Domagalski-Łabędzki

Radosław Domagalski-Łabędzki – polski lider i prawnika w 2015-2016 zastępca ministra rozwoju do 2018 roku prezes zarządu кгхм polska miedź.

                                               

Marian Domagała (prawnik)

Marian zażądał, prawnik, specjalista w zakresie ubezpieczeń. Organizator umieszcza ubezpieczenia w zachodnich państwach. Zastępca dyrektora generalnego, dyrektor wykonawczy firmy PZU. Był również dyrektorem towarzystwa ubezpieczeń i reasekuracji ...

                                               

Krzysztof Domarecki

Krzysztof Домарецки – polski prawnik, przedsiębiorca i menedżer. Założyciel i główny akcjonariusz Grupy Selena, holdingu firm zajmujących się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej w wielu krajach świata.

                                               

Jan Domaszewski

Jan Wacław Domaszewski, polski prawnik, specjalista w dziedzinie prawa cywilnego i prawa administracyjnego, członek Warszawskiego towarzystwa naukowego.

                                               

Bartłomiej Dorywalski

Bartłomiej Dorywalski – polski polityk, prawnik i samorządowiec, w latach 2006-2014 burmistrz Włoszczowy, poseł na Sejm VI i IX kadencji, zastępca sventokshiske.

                                               

Dobrosław Dowiat-Urbański

Studiował prawo i filologię germańską na uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także na uniwersytetach we Fryburgu i Kolonii. On również ukończył Państwową Wyższą szkołę administracji publicznej, a także stosowania procesu legislac ...

                                               

Andrzej Drogoń

Andrzej Drogon – polski prawnik i historyk, doktor nauk prawnych, wykładowca na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

                                               

Feliks Dropiński

Felix Henry Dropiński – polski prawnik, dyrektor gmina Poznaniu, buntownik Wielkopolski, Masovii członek, prezes stowarzyszenia miasta Poznań.

                                               

Tadeusz Drzażdżyński

Drzażdżyński Tadeusz – polski prawnik ze stopniem doktora habilitowanego, pracownika Ministerstwa, działacz gospodarki w II Rzeczypospolitej.

                                               

Mirosław Drzewiecki

Michael Mirosław Джевецкий-polski polityk, prawnik, poseł na Sejm 1991-1993 i ponownie w latach 1997-2011. Od 2007 do 2009 r. Minister sportu i turystyki.

                                               

Lech Dubel

Absolwent i liceum ogólnokształcącego. Stanisława Staszica w Lublinie, a następnie wydział prawa i administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1970. Doktorat w dziedzinie nauk prawnych, obronił w 1976 roku, z zakresu teorii pań ...

                                               

Kazimierz Duch

Duch polski działacz Kazimierza o niepodległość, doktor nauk prawnych, poseł, senator, absolwent podpułkownik piechoty wojska polskiego.

                                               

Bolesław Dudziński

Bolesław Dudziński – polski ksiądz katolicki, doktor nauk prawnych, kapelan wojska polskiego, opat w Tłuchowie, Strzegowie i Brańszczyku. Był synem Aleksandra i Franciszki z Kamińskich. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się w szkołach rejonu ...

                                               

Leszek Dumnicki

Od 1967 roku pracował jako sekretarz, a następnie starszym sekretarzem w sądzie okręgowym w Krakowie, jednocześnie studiował prawo na uniwersytecie jagiellońskim. Na 1 stycznia 1975 r. otrzymał przydział komornika. Funkcję tę pełnił przez wiele l ...

                                               

Klemens Dunin-Kęplicz

Jegor Dunin-Kęplicz PS. MUZ – polski prawnik, dziennikarz, publicysta, pisarz, tłumacz i wykładowca w szkole głównej służby zewnętrznej na uniwersytecie Warszawskim.

                                               

Karol Dunin

Carl Gustav Dunin, polskim prawnikiem. Pochodził z rodziny ziemiańskiej, był synem Bolesława Felix Szpott-Дуниной i Maria Wolska i voto Łempilskiej, brat słynnego lekarza Teodora. Uczył się w gimnazjum w Pińczowie do 1868 r., a następnie studiowa ...

                                               

Stefan Dwornik

Urodził się jako syn Bartłomiej i Zofia z domu Kachl. Ukończył studiuje prawo na wydziale prawa uniwersytetu jagiellońskiego. W czasie Pierwszej wojny światowej służył w TC. i K. armii. Po ogłoszeniu niepodległości Polski, wstąpił do polskiej arm ...

                                               

Jan Dychdalewicz

Jan Jerzy Dychdalewicz polski prawnik, urzędnik rządu w II Rzeczypospolitej, w szczególności kierownika i zastępcy Lwowa.

                                               

Edmund Dylewski

Edmund Dylewski-prawnik. Ukończył wydział prawa Cesarskiego uniwersytetu Warszawskiego, pracował także jako sekretarz w archiwum Głównym akt dawnych. W czasie studiów otrzymał złoty medal za pracę konkursową Andrzeja Fryczu Modrzewskim drukowane ...

                                               

Juliusz Dzieduszycki

Maria Julius Władimir дидушицкий) – polski hrabia, prawnik, dyplomata Ii Rzeczypospolitej. Hrabiowskiej pochodził z rodziny ziemiańskiej, praprawnuk kozłka lekarskiego, prawnuk Ludwika Benedykt, wnuk Edwarda Juliana. Urodzony trzecim z pięciu dzi ...

                                               

Konstanty Dzieduszycki

Konstanty Włodzimierz дидушицкий – Hrabia i ziemianin, polityk, poseł na Sejm i senatorem Ii Rzeczypospolitej. Doktor ma rację. Adiutant Piłsudskiego.

                                               

Wiesław Dzielski

Urodził się 6 czerwca 1916 roku w Bochni, gdzie uczęszczał do szkoły. Ukończył wydział prawa uniwersytetu jagiellońskiego. Pracował w Bochni, a następnie do Krakowa, najpierw w przedsiębiorstwie "Гидроиспытаниях", a od 1954 r. w biurze Kraków prz ...

                                               

Damazy Antoni Dzierożyński

Damazy Denis Dzierożyński polski prawnik Notariusz inowrocławskiego publicznych powiatu, prawnik, sąd, sędzia województwa Mazowieckiego i kaliskiego. Wydane: "W przypadku sądowego naywyższém systemu, czyli o konieczności odzyskania w całości sądu ...

                                               

Marian Dziewicki

Marian Dziewicki – polski prawnik, sekretarz koła Kresowego w pierwszej Dumy, prezydenta Wilnie w okresie Środkowej Litwy, rząd działacz.

                                               

Stefan Dziewulski

Stefan Dziewulski, polski prawnik, ekonomista i wykładowca akademicki. Redaktor i wydawca magazynu "Ekonomista", i "prawo i gospodarka", profesor, bezpłatny Wszechnicy Polskiej, lider Ligi państwa polskiego.

                                               

Wojciech Dziomdziora

Wojciech Дземдзера – polski prawnik i urzędnik państwowy, radca prawny, od 2006 do 2007, członek Narodowej rady ds. telewizji i radia.

                                               

Henryk Dzwonkowski

Henry John Дзвонковский – profesor uniwersytetu Łódzkiego. Od 2012 r p. o. kierownika katedry prawa finansowego na wydziale prawa i administracji uniwersytetu Łódzkiego.

                                               

Edmund Nawrocki

Edmund Навроцкий, urzędnik, polityk konserwatywny, członek Austriackiej rady państwa. Urodził się w rodzinie urzędnika, syn Karola z aktuariusza, w szczególności w Rohatynie i Slovco. Ukończył szkołę średnią w Gruzji 1860 i wydział prawa Uniwersy ...

                                               

Henryk Eile

Henryk Eile Val Nachman Hirsch Eile – polski żyd, adwokat, administracja historyk, publicysta, pułkownik-квартирмейстером polskiej armii.

                                               

Karol Englisch

Carl Энглиш, a także: Karol Artur Enlisch-Payne – polski prawnik, pracownik administracji państwowej. Jeden z najwybitniejszych polskich wspinaczy w historii podboju góry. Ojciec Englischa Carl był polakiem, matka Austriaczką, urodził się w Krako ...

                                               

Jerzy Falenciak

Jerzy Falenciak polski prawnik, od 1949 roku. docent w 1957 roku. docent 1966 profesor, kierownik katedry prawa rzymskiego z 1949 roku, zakład prawa rzymskiego z 1969 roku. i pracowni rękopisów i biblioteka Starodruku uniwersytetu, prodziekan wyd ...

                                               

Wilhelm Fallek

Альтера, syn Менаима, produkcja pudełek. Pracował w jednej z firm spedycyjnych jak buchalter, a także jako asystent sprzedawcy, w tym samym czasie przygotowuje się do matury w trybie eksternistycznym. Po zdaniu egzaminu w Krakowskiej szkole Święt ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →