★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 322                                               

Stanisław Baranowski (prawnik)

Stanisław Baranowski-polski prawnik, prokurator, sędzia, notariusz, działacz społeczny i filantrop.

                                               

Janusz Karol Barański

Janusz Karol pracowali – polski animator kultury, właściciel księgarni-antyki "Nike" w łodzi, działacz przyjaciół sztuki Jana Kasprowicza, instruktor harcerzy w stopniu harcmistrza.

                                               

Seweryn Barbag

W 1914 roku ukończył wydział prawa uniwersytetu we Lwowie. W latach 1919-1924 studiował w Wiedniu muzykologię instrukcja Adler, uzyskując stopień doktora w tej dziedzinie na podstawie dzieł sztuki Cesara Francka. Ponadto, uczył się gry na fortepi ...

                                               

Wiesława Bardonowa

Katarzyna Bardonowa rok. Katarzyna Bardon Polska, prawnik, prokurator oskarżająca w proces polityczny 60 lat. Był szefem departamentu śledczego prokuratury okręgowej w Warszawie w latach 80-tych. W pełni dyspozycyjna wobec SB i ówczesna władza, c ...

                                               

Janusz Bargieł (prawnik)

W 1975 roku ukończył wydział prawa uniwersytetu jagiellońskiego. Do 1980 r. pracował najpierw w Państwowym bielskim kolegium ogrodzie, a następnie jako specjalista ds. pomocy prawnej współpracy regionalnej Usługi. Na 13 grudnia 1981 r. został zat ...

                                               

Mirosław Barszcz

Ukończył wydział prawa Katolickiego uniwersytetu w Lublinie. W 1996 roku rozpoczął praktykę w zawodzie doradcy podatkowego. Związane w szczególności z firm "Arthur Andersen" i "ПрайсвотерхаусКуперс". W 2005 roku był partnerem w kancelarii prawnej ...

                                               

Janusz Barta

Janusz Barta – polski profesor nauk prawnych. Przez wiele lat był dyrektorem Instytutu prawa własności intelektualnej na wydziale prawa i administracji uniwersytetu jagiellońskiego.

                                               

Wojciech Bartecki

Wojciech Bartecki – polski działacz Narodowo-zaborze Pruskim, adwokata i notariusza. Ukończył gimnazjum Św. Marii Magdaleny w Poznaniu, następnie w szkole prawniczej we Wrocławiu. W 1884 r. osiadł w Nowym Tomyślu, gdzie początkowo pracował jako s ...

                                               

Oswald Bartmański

Bartmanski Oswalda – polskiego właściciela, urzędnik, poseł do Sejmu Krajowego Galicji i Austrii Rady Państwa.

                                               

Joachim Stefan Bartoszewicz

Jerzy Stefan Bartoszewicz – endecki polski polityk, publicysta, działacz niepodległościowy, prawnik, lekarz. Ojciec malarza Włodzimierza Bartoszewicza.

                                               

Andrzej Bator

Andrzej Franciszek Bator – polski prawnik, profesor prawa, specjalizujący się w dziedzinie filozofii prawa, teorii państwa i prawa, wykładowca, związany z uniwersytetami w: Wrocław i Wałbrzych.

                                               

Marian Bąk

Absolwent Wyższej szkoły gospodarki w Krakowie – wydział ekonomii, produkcji i uniwersytet Jagielloński i uniwersytet Śląski w Katowicach – wydział prawa i administracji. Aplikacja radcowska – prawnik. Następnie przez wiele lat pracował na różnyc ...

                                               

Henryk Bąkowski

Henry Jax-gryf godło Bąkowski gryfa – polski szlachcic, prawnik, urzędnik i sybirak tylko członek rządu narodowego w czasie powstania stycznia.

                                               

Klemens Bąkowski

Bąkowski Jegor – polski prawnik, specjalista w dziedzinie historii Krakowa, jeden z założycieli Towarzystwa miłośników historii i zabytków Krakowa. Minęło dojrzałych w gimnazjum Św. Anny w Krakowie. W latach 1879-1883 atudiował prawo na uniwersyt ...

                                               

Zygmunt Beczkowicz

Zygmunt Kazimierz Beczkowicz – polski prawnik i dyplomata, działacz społeczny i państwo II Rzeczypospolitej, senator IV i V kadencji w latach 1935-1939.

                                               

Wincenty Bednarek (prawnik)

Vincent Bednarek-polski specjalista w zakresie nauk prawnych i wojskowych, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie.

                                               

Józef Bek

Józef Beck-prawnik, działacz polityczny, społeczno-wychowawczej, eseista, teoretyk ruchu spółdzielczego i samorządu terytorialnego. Ojciec Józef Beck, ostatni minister spraw zagranicznych Ii Rzeczypospolitej.

                                               

Roman Belohlavek

Powieść Władysława dr Bélohlávek Белоглавек Val prawa, wykładowca, muzyk i kompozytor, kapitan piechoty wojska polskiego, ofiara mordu Katyńskiego.

                                               

Artur Benis

W latach 1883-1888 studiował prawo na uniwersytecie jagiellońskim i ukończył stopień doktora nauk prawnych w 1888 roku. W 1894-1916 roku był sekretarzem izby Handlowo-przemysłowej w Krakowie. W 1914 roku był członkiem Naczelnego komitetu Narodowe ...

                                               

Adam Benisz

Był członkiem Centralnego komitetu Wykonawczego Śląska w pierwsze powstanie Śląskie, potem w trzecim, w szczególności, dowódca w Warszawie, a następnie rysunek plebiscytowym. W 1920 roku brał udział w tworzeniu PDR, w 1932 roku założył Związek ro ...

                                               

Zygmunt Berezowski

Zygmunt Berezowski PS. W Oleśnica polski prawnik, dziennikarz, polityk i działacz społeczny, poseł II i III kadencji w II ramię-Związek RP Narodowej partii ludowej i Narodowej.

                                               

Bertold z Raciborza

Berthold z Raciborza – polski prawnik, jeden z pierwszych Śląskich notariuszy. W ostatnich latach swojego życia młody człowiek spędził we Wrocławiu, po czym rozpoczął studia prawnicze w Bolonii, gdzie do 1304 był mistrz. Wtedy był w Awinionie w k ...

                                               

Edward Bertold

Syn Adama i Leokadii. W 1934 roku ukończył wydział prawa uniwersytetu Warszawskiego. Po służbie w armii, a w 1935 roku podjął pracę w sędziego. M. Łodzi. Następnie należał do koła związku młodzieży wiejskiej w Polsce w Żabieńcu pod łodzią. Żołnie ...

                                               

Alfred Beszterda

Alfred Beszterda polski prawnik i działacz partyjny, zastępca przewodniczącego prezydium komitetu wykonawczego Пронь, członek Krajowego Пронь.

                                               

Eligiusz Białoskórski

Eligiusz Białoskórski, płaszcz z broni, autor – prawnik, działacz społeczny i gospodarczy. Doktor prawa i adwokat dla krajowych we Lwowie. 1 listopada 1866 roku, był jednym z założycieli pierwszego na terenie Polski organizacji Społeczeństwa kole ...

                                               

Mieczysław Bibrowski

Urodził się w Warszawie w rodzinie żydowskiej, syn Władysław i Leonii. Studiował w Warszawskiej szkole. Nicholasa Ray a w 1926 roku. W szkole był inicjatorem i pierwszym redaktorem czasopisma "Kwadryga". Po zdaniu matury, wstąpił na wydział prawa ...

                                               

Edyta Bielak-Jomaa

Edith Elizabeth Беляка-Джомаа – prawnik, wykładowca, w latach 2015-2018 r. Generalny inspektor ochrony danych osobowych VI kadencji, a następnie do 2019 roku, prezes Centrum ochrony danych osobowych.

                                               

Józef Bielec

Józef Bielec – polski prawnik i działacz niepodległościowy, generał wojska polskiego, harcmistrz, komendant Krakowa banner mężczyzn w 1923-1924, i komendant Śląskie chorągwi harcerzy w latach 1935-1939, ofiarą zbrodni Katyńskiej.

                                               

Aleksander Bieliński

Aleksander Belinski, prawnik, sybirak, prezes zarządu JSC szczegółowe z kartą Ziemi, właściciel tureckiego.

                                               

Małgorzata Bieniasz

Małgorzata Bieniasz − Polska-prawnik i dziennikarz, wykładowca uczelni. Edukacja w Krakowie. Ukończyła wydział prawa uniwersytetu jagiellońskiego. W latach 60-tych. XX wieku, przeniosła się z mężem, artystą Matthew Bieniaszem w Katowicach. Jest w ...

                                               

Maksymilian Biennenstock

Maksymilian James Biennenstock również Bienenstok – żydowski dziennikarz, tłumacz, pisarz, pedagog, działacz społeczny, senator i kadencji.

                                               

Ewa Bieńkowska (prawniczka)

Ewa Беньковска – prawnik Polska, wiktymolog, specjalista w zakresie mediacji, prof. dr hub. 1 stycznia 1992 r. uzyskał stopień doktora nauk z powodu słuchu Wiktymologia. Pojęcia, kierunki badań i perspektywy. Była profesorem w europejskiej Wyższe ...

                                               

Marek Biernacki

Marek Бернацкого-polski polityk i prawnik, działacz opozycji w okresie NPR, poseł na Sejm III, V i VI, VII i VIII i IX kadencji, w latach 1999-2001-minister spraw wewnętrznych i administracji, w latach 2013-2014 minister sprawiedliwości, w 2015 r ...

                                               

Mieczysław Bilek (prawnik)

Mieczysław kilku bilek PS. Mirosław-polski prawnik i urzędnik, prezydent Radomia, Gdyni i przewodniczący partii Demokratycznej.

                                               

Mieczysław Bilski (polityk)

W 1894 roku zdał egzamin dojrzałości w C. K. gimnazjum w Brzeżanach. Następnie ukończył wydział prawa uniwersytetu Lwowskiego. Z 1902 roku pracował w Галицком krajowym organie jako komisarza dzielnicy. Następnie służył jako sekretarz namiestnictw ...

                                               

Alfred Biłyk

Alfred Michał Bilyk – polski prawnik, gubernator Tarnopola i Lwowa, major piechoty wojska polskiego.

                                               

Wilhelm Binder

Wilhelm Binder – polski prawnik, sędzia i adwokat, polityk, konserwatysta, członek Sejmu Krajowego Galicji i Austriackiej rady państwa. Syn komisarza podatkowego powiatu Francis. Ukończył szkołę średnią w branży 1872 r. studiował na wydziale praw ...

                                               

Julian Błażowski

Julian Sas Błażowski herb barona – ziemianina, prawnik, polityk, konserwatysta, członek Austriackiej rady państwa. Ukończył gimnazjum we Lwowie, studiował na wydziale prawa uniwersytetu Lwowskiego. Ziemianin, właściciel Czeremchów towarów i Szwej ...

                                               

Tadeusz Bobrowski (1829-1894)

Tadeusz Бобровский-polski ziemianin z Ukrainy, wujek i pedagog Józef Teodor Korzeniowskiego - Konrad, pedagog, dyplomata John Perłowskiego. Autor "pamiętnika", który jest źródłem dla historii polska szlachta Podola, Wołynia i Ukrainy, w szczególn ...

                                               

Tobiasz Bocheński

Ukończył wydział prawa i administracji uniwersytetu Łódzkiego. W 2019 roku doktoryzował się w zakresie nauk prawnych na tym samym uniwersytecie. Był nauczycielem szkoły średniej na ulicę, w 2012 roku pełnił funkcję sekretarza centrum naukowego my ...

                                               

Maksymilian Bodyński

Maksymilian Bodyński winagent, członek Austriackiej rady państwa Ukończył gimnazjum we Lwowie. Następnie studiował na wydziale filozofii, aby w końcu iść na prawo na uniwersytecie. we Lwowie w 1852 roku. Z 1849 roku pracował jako stażysta, od 185 ...

                                               

Wincenty Bogdanowski

Vincent Bogdanowski – prawnik, działacz społeczny. Uczestnik i wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej. Dyrektor fabryki porcelany w Ćmielowie 1929. Doradca 1935 roku, a wiceprezydent Krakowa w 1939 roku. Zajmował stanowisko członka zarządu ...

                                               

Jarosław Bogoria

Był synem wojewody krakowskiego Peter Bogorii. W 1316-1322 latach studiował teologię i prawo w Bolonii. Przez chwilę którzy sprawowali stanowisko rektora lub według innych źródeł rządzącej narodu ultramontanów cudzoziemców. Jan Czarnkowa w swoim ...

                                               

Leszek Bogunia

Urodził Się 30 Czerwca 1941. w Wadowice. W 1959 roku ukończył szkołę średnią im. Wadowity Martin w Wadowice. W 1970 roku. pracował w katedrze i zakładzie medycyny sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1972 roku obronił pracę doktorską działa ...

                                               

Tomasz Bogus

Ex-prezes zarządu Eurobank, zajmował to stanowisko od 1 września 2015 r., bez podania przyczyn zrezygnował 31 października 2017 roku. Z wykształcenia jest prawnikiem, ukończył uniwersytet miasta Łodzi i kurs zarządzania w Harvard business school ...

                                               

Mariusz Bogusz

Jurij Anton, polski prawnik, doktor nauk prawnych, profesor nadzwyczajny uniwersytet Gdański, specjalista w zakresie postępowań administracyjnych.

                                               

Ignacy Bohusz

Płaszcz Ignacy Bohusz broni sekretarz Odyniec Generalności Konfederacji bar podwojewodzi Wilno z 1763, starszy dorsuniski, publicysta, prawnik. Był synem Józefa, Antoniego - miecz Wilna, i Wiktorii z Świętorzeckich. W 1746 roku został strażnikiem ...

                                               

Eugeniusz Bojanowski

Eugene Józef Бояновски – polski prawnik, doktor nauk prawnych, adiunkt, wydział prawa i administracji uniwersytetu Gdańskiego, profesor uniwersytetu z innych uczelni, specjalista w dziedzinie prawa administracyjnego.

                                               

Łukasz Bojarski

Lucas Боярская – polski prawnik, publicysta, specjalista w dziedzinie praw człowieka, od 2010 do 2015 r. jest członkiem Krajowej Rady sądownictwa.

                                               

Władysław Bojarski (prawnik)

Władysław Bojarski – polski profesor prawa, pracy, prawo Rzymskie i prawo dokładnie.

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →