★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 314                                               

Wiktor Niedzicki

Wiktor Niedzicki jest absolwentem wydziału fizyki uniwersytetu Warszawskiego, dziennikarz radiowy i prezenter telewizyjny, autor laboratorium, wykładowca akademicki. W 1972 roku ukończył fizyczny wydział uniwersytetu Warszawskiego. Wtedy w nim wz ...

                                               

Kazimierz Noiszewski

Kazimierz Noiszewski – polski okulista, profesor Wojskowej akademii Medycznej w Sankt-Petersburgu, profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, i w Warszawie uniwersytet, elektroftalmu wynalazca, członek rzeczywisty TBJ.

                                               

Marzenna Nowakowska

Marzenna Nowakowska, biolog, Polska popularyzatorka wiedzy o zachowaniu zwierząt. Absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Popularyzacja ekologii behawioralnej i socjobiologię. Głównie zajmuje się środowiska naturalnego. Ma na swoi ...

                                               

Marek Penszko

Marek Penszko – dziennikarz, naukowiec i popularyzator gry i rozrywki umysłowe zdolności, szczególnie w matematyce dla rozrywki. Edukacja test na wykrywaczu kłamstw. Początkowo, redaktor i szaradziarskich publikacji pracowników i działów puzzle w ...

                                               

Zbigniew Polakowski

Były ukończył szkołę średnią w 1956 roku i Przasnyszu лесохозяйственный wydział szkoły głównej gospodarstwa wiejskiego w Warszawie, 1969. Pracował w nadleśnictwach Parciaki i Пшасныш w latach 1974-1976 był szefem gminy Baranowo. Pracował w wydzia ...

                                               

Tomasz Pyć

Thomas szkole elektrotechnicznej, w rzeczywistości, Jakub, Tomasz Пыць – dziennikarz. Od 1977 do 1983 roku. w programie zespołu sondy. Wcześniej pracował jako inżynier-projektant na nadawanie z nimi. M. Kasprzaka RAKIETOWĄ w Warszawie, a następni ...

                                               

Marcin Rotkiewicz

Ukończył dziennikarstwo i filozofię na uniwersytecie Warszawskim. Pracował w działach czasopismach naukowych: Republika 1995-1996, 1997-2000 życia, donosi "Interfax" w 2000 roku, kiedy naukowy PAP 2000 2000-2001 i Newsweek Polska 2001. W latach 2 ...

                                               

Tomasz Rożek

Ukończył właściwości fizyczne i dziennikarstwa na Uniwersytecie Śląskim. W 2006 roku uzyskał stopień doktora nauk fizycznych dla specjalności fizyka jądrowa "na wydziale matematyki, fizyki i chemii Uniwersytetu Śląskiego na temat pracy". "Badanie ...

                                               

Jan M. Ruman

W latach 80-tych XX wieku, Jan Ruman został opublikowany w czasopiśmie "moderacji i pracy". Następnie w biurach "zamów" i Irkucka, "nasze słowo". Był redaktorem naczelnym "Przeglądu Katolickiego: tygodnika "rodzina" od 1996 do 1999 roku jako doda ...

                                               

Andrzej Sowa (dziennikarz)

Andrzej Sowa – polski historyk i popularyzator historii, dziennikarz naukowy "polskiego radia", specjalizująca się na tematy historyczne, autor programów radiowych i książek na tematy historyczne. Wykładowca Szkoły dziennikarstwa. Wychował się w ...

                                               

Henryk Szelęgiewicz

Od 1952 do 1954 roku uczył się w Państwowym instytucie pedagogiki specjalnej w Warszawie, a następnie na wydziale biologicznym uniwersytetu Warszawskiego. W 1959 roku obronił doktorat i rozpoczął pracę w Instytucie zoologii Polskiej akademii nauk ...

                                               

Tadeusz Unkiewicz

Tadeusz Unkiewicz – popularyzator nauki, w latach 1945-1948 był pomysłodawcą, redaktorem i wydawcą dziennika "Problemy". On również opublikował esej w czasopiśmie "Młody technik" i dziennika "sekcja. Walczył w powstaniu Warszawskim w stopniu podp ...

                                               

Adam Wajrak

Adam Wajrak, Jerzy – polski działacz ochrony przyrody i dziennikarz, związanych z "gazeta wybory". Autor artykułów i książek na temat przyrody.

                                               

Paweł Walewski

Paweł Валевский-polski lekarz, dziennikarz i publicysta. Głównym tematem jego tekstów dziennikarskich artykułów, reportaży i wywiadów są zagadnienia związane z systemem opieki zdrowotnej, rynek narkotyków, a także propagowanie zdrowego stylu życia.

                                               

Artur Włodarski

Absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Był dziennikarzem Polskiego radia, z 1995 roku. związane z Agory. Przez kilka lat pracował w dziale nauki "Gazety Wyborczej", był również zajęty w branży motoryzacyjnej. Od 2003 roku. był re ...

                                               

Olgierd Wołczek

Mikołaj Wołczek – polski fizyk, popularyzator kosmonautyki, założyciel polskiego towarzystwa naciśnięcie klawisza "spacja", jest autorem 32 książek, głównie o locie kosmicznym.

                                               

Andrzej Woszczyk

Andrzej Stefan Woszczyk – polski astronom, specjalista w dziedzinie astrofizyki. W 1951 roku ukończył szkołę średnią w średniej Sierpcu i przystąpili do nauki astronomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wśród jego nauczycieli byli W ...

                                               

Jerzy Woźniak (dziennikarz)

Jerzy Woźniak-polski dziennikarz i tłumacz, autor ponad 300 artykułów i kilku książek na temat uprawy i pielęgnacji roślin. Jest jednym z niewielu w Polsce znawcy sukulentów. Zaczęli z próbek kolekcji, a potem wzięli się za badania na wyspach Kan ...

                                               

Olga Woźniak

Olga Woźniak – polski dziennikarz naukowy. Absolwent wydziału polonistyki na uniwersytecie Warszawskim i w Wyższej szkole psychologii Uniwersytetu. Popularyzacja wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, psychologii, medycyny, językoznawstwa i socjol ...

                                               

Sławomir Zagórski

Sławomir Zagórski-polski dziennikarz naukowy, absolwent wydziału biologii uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany, specjalizujący się w dziedzinie biomedycyny i genetyki. Pracował na uniwersytecie Warszawskim, Вагенингенский university, H ...

                                               

Tadeusz Zaorski (chmielarz)

Tadeusz Zaorski – inżynier, rolnik, specjalista w produkcji chmielu, żołnierzy Armii Krajowej i batalionów Chłopskich, poruczniku.

                                               

Roman Batko

Rzymskie prywatne transportowe dalej – polski teoretyk i praktyk zarządzania, profesor uniwersytetu jagiellońskiego, doktor nauk historycznych, nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki zarządzania, przewodniczący Rady смыслообразующих Doradcza gr ...

                                               

Lech Buczowski

Lech Jerzy Buczowski – polski profesor, doktor nauk, wieloletni wykładowca wydziału zarządzania uniwersytetu Warszawskiego.

                                               

Hanna Maria Cerańska-Goszczyńska

Anna-Maria Cerańska-Goszczyńska – polski doktor medycyny, pediatra, adiunkt i p. o. kierownika zakładu rodziny instytutu zdrowia matki i dziecka, założyciel i honorowy prezes Polskiego stowarzyszenia nauczycieli naturalnego planowania rodziny, au ...

                                               

Henryk Chmiel

On obronił pracę doktorską, a następnie uzyskał tytuł doktora nauk. Na 8 lipca 1997 r. nadano mu tytuł profesora w dziedzinie nauk rolniczych. Pracował w katedrze roślin ozdobnych, wydział Ogrodnictwa i architektury krajobrazu szkoły głównej gosp ...

                                               

Aleksandra Dunin-Wąsowicz

Była związana z badaniami i z Instytutem archeologii i etnologii Polskiej akademii nauk. Jego badania koncentrowały się na badaniach, rozwoju techniki w Starożytnej Grecji i w zestawieniu tych ziem. Współpracował z archeologami z Gruzji. Od 1981 ...

                                               

Mieczysław Fleszar

Mieczysław Fleszar – polski uczony, geograf, rektor Wyższej szkoły gospodarki w Poznaniu, w latach 1951-1954.

                                               

Franciszek Babel de Fronsberg

Franz de Babel Fronsberg polski naukowiec, rektor Szkoły we Lwowie w latach 1814 / 15 i uniwersytetu Lwowskiego w latach1839 / 40. Doktor nauk medycznych, profesor, urodzony w Javorniku. W uniwersytecie wykładał o chorobach narządów wewnętrznych. ...

                                               

Piotr Garstecki

W 1998 roku. ukończył studia w szkole nauk ścisłych w obecnie uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego w kierunku fizyki, uzyskując stopień magistra. W roku 2002. on obronił pracę doktorską prawidłowości rozpraszania od okresowej powierzchni wi ...

                                               

Iwona Gisterek

Iwona Gisterek – Polska lekarza, doktora nauk przyrodniczych, nauk medycznych, adiunkt, katedra inżynierii biomedycznej, wydział technologii i edukacji politechnika katedra.

                                               

Karolina Gromadzka

Karolina Gromadzka Polska ekotoksykolog, dr hab. nauk rolniczych, docent katedry chemii wydziału technologii drewna uniwersytetu przyrodniczego w Poznaniu.

                                               

Marek Harat

Marek Harati – polski neurochirurg, profesor, doktor nauk medycznych, pułkowniku. W 1993 roku odbył staż w Kanadzie, w szczególności w Zachodniej szpitalu w Toronto. Autor szeregu publikacji i innowacyjnych zabiegów neurochirurgicznych, w tym zwi ...

                                               

Marek Herbik

Absolwent Szkoły Projektowania w Łodzi. W latach 1985-1991 studiował na wydziale tkaniny i stan odzieży i mini-malarstwa i fotografii Wyższa szkoła sztuk pięknych w Łodzi, dyplom z drukowania materiałów włókienniczych. Od 1991 roku. pracownik nau ...

                                               

Andrzej Horban

Andrzej Jerzy Горбань – polski lekarz, doktor habilitowany, profesor z obwodowym szpitalu zakaźnym w Warszawie i w klinice chorób zakaźnych dla dorosłych, II wydział lekarski z wydziału do nauczania języka angielskiego i wydziału fizjoterapii War ...

                                               

Bolesław Hydzik

Bolesław Hydzik – polski nauczyciel, oficer marynarki, profesor nauk humanistycznych. Pochodzi z Kostarowc. Brał udział w ii wojnie światowej. Po wojnie otrzymał stopień kapitana. Jako naukowiec otrzymał doktorat, абилитация w 1980 roku otrzymał ...

                                               

Aleksander Jaśkiewicz

W 1951 roku ukończył szkołę średnią. Henryk Sienkiewicz w Częstochowa, w 1958 roku badania historii sztuki w Katolickim uniwersytecie Lubelskim, a w 1978 r. uzyskał doktorat na wydziale filozoficzno-historycznym uniwersytetu jagiellońskiego. W 19 ...

                                               

Jacek Jettmar

Jacek Jettmar-polski inżynier budowy okrętów, kapitan jachtu do pływania duże, marynarz, nauczyciel, przedsiębiorca.

                                               

Andrzej Bogdan Jędraszko

Andrzej Bogdan Jędraszko – polski przestrzenne planowanie i specjalista w reguły i struktury instytucjonalnej gospodarki przestrzennej, rozwój i zarządzanie na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, ochrona środowiska w gospodarce przestrzenn ...

                                               

Grzegorz Juszczyk

Grzegorz Juszczyk – doktor nauk medycznych, specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego. Od 2017 roku, dyrektor Narodowego instytutu zdrowia publicznego – Państwowy instytut higieny.

                                               

Arkadiusz Kaczyński

Arkadiusz Kaczyński – polski dyrygent, specjalista w dziedzinie sztuk muzycznych, prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalne, docent katedry sztuki muzycznej, adiunkt w katedrze edukacji muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w ...

                                               

Włodzimierz Kłosiński

Studiował w Wyższej szkole rolniczej w Olsztynie. Zajmował stanowisko dyrektora firmy Далмор w Gdyni. Był redaktorem wiadomości rybackich. Był także jednym z założycieli Firmy-klubu z Gdańska. Otrzymał nagrodę ministra nauki, szkolnictwa wyższego ...

                                               

Hilary Koprowski

Hilary Копровский – polski lekarz, wirusolog i immunolog, odkrywca i twórca pierwszej skutecznej szczepionki przeciwko wirusowi polio, wywołującemu chorobę Heinego-Medina.

                                               

Jarosław Koral

Jarosław koral polskiej Rzymsko-Katolicki, salezjanin, teolog i socjolog, specjalizujący się w katolickie nauczanie społeczne, nauczyciel, związane z uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

                                               

Jerzy Kowalczuk

Jerzy Michał Kowalczuk, profesor nauk przyrodniczych, specjalizujących się w geofizyce, badacz w akademii górniczo-hutniczej. Stanisława Staszica w Krakowie. Wnuk architekta Michała Ковальчука.

                                               

Alojzy Kowalkowski

W 1951 roku ukończył studia na wydziale leśnictwa na Uniwersytecie. Adama Mickiewicza. On obronił pracę doktorską, a następnie uzyskał tytuł doktora nauk. W 1987 roku otrzymał tytuł profesora nauk leśnych. Pracował w Instytucie geografii wydziału ...

                                               

Marek L. Kowalski

Marek Leszek Kowalski – polski lekarz, naukowiec, profesor, doktor nauk medycznych, profesor w zwykłych uniwersytetu medycznego w Łodzi, kierownik katedry immunologii klinicznej i mikrobiologii klinicznej immunologii, reumatologii i alergii, dyre ...

                                               

Małgorzata Krajnik

Margaret Крайник – Polska Lekarka, doktor habilitowana nauk medycznych, docent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prezes polskiego towarzystwa opieki duchowej w medycynie, przewodniczący polskiej grupy roboczej ds. etycznych końca życia-k ...

                                               

Piotr Krakowiak

Piotr Krakowiak – ksiądz pallotyn, teolog i psycholog, dyrektor Gdańskiego hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza Sac, założyciel Hospicyjnej fundacja, Krajowy duszpasterz hospicja.

                                               

Andrzej Krupecki

Andrew Gregory Krupecki – polski prawnik, profesor, rektor akademii Krakowskiej. Rektor uniwersytetu jagiellońskiego był pierwszym w 1702 roku, zastępując na tym stanowisku Piotra Praczlewicza, stanowisko to piastował do roku 1704. Znowu był jesz ...

                                               

Marcin Kurowski

Куровский Martin – polski naukowiec, rektor akademii Krakowskiej. Куровский Martin żył na przełomie XVII i XVIII wieku. Rektor uniwersytetu jagiellońskiego został w 1725 roku, zastępując na stanowisku Johna Anthony Luchiniego, stanowisko to piast ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →