★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 311                                               

Eugeniusz Gąsior

Eugeniusz Gasior – polski biochemik, biolog molekularny. Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

                                               

Beata Glinka

Beata Anna Glinka – polski ekonomista, profesor ekonomii. Specjalizuje się w szczególności działalności gospodarczej imigrantów, planowanie, organizacja, uwarunkowań kulturowych i procesów zarządzania i działań przedsiębiorczych, projektowania i ...

                                               

Kazimierz Godłowski

Lata okupacji spędził w Wilnie. Po ukończeniu szkoły średniej w 1951 roku rozpoczął studia na nauce historii kultury materialnej uniwersytetu jagiellońskiego, ukończył w 1955 roku w środowisku pracy dyplomowej, opublikowanej w 1960 roku pod nazwą ...

                                               

Jan Golonka

Należał do Związku młodzieży wiejskiej Rp wici i przy polskiej młodzieży akademickiej. W 1951 roku wstąpił do partii PZPR. Siedzieli w radach ludzi. W 1952 roku ukończył hutnicza wydział akademii górniczo-hutniczej w Krakowie i podjął pracę w Ins ...

                                               

Marian Gorynia

Marian Gorynia – polski ekonomista, profesor i rektor uniwersytetu ekonomicznego w Poznaniu, 2008-2016.

                                               

Jolanta Góralczyk

Йоланта Góralczyk, polska aktorka teatru, od 1983 roku związany z teatrem Wrocławia lalek. Profesor Akademii Lalkarskim sztuki teatralnej. Wyspiańskiego Stanisława w Krakowie, filia we Wrocławiu.

                                               

Paweł Góralczyk

Paweł Góralczyk, Rzymsko-ksiądz katolicki, pallotyn, profesor nauk teologicznych, specjalista w zakresie teologii moralnej.

                                               

Wojciech Góralski

Wojciech Marian Góralski-polski Duchowny Katolicki, kanonista, specjalista prawa wyznaniowego i konkordatowego. Profesor nauk prawnych. Zwykłe profesor na wydziale prawa kanonicznego Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego.

                                               

Krzysztof Góźdź

Krzysztof Góźdź – polski Duchowny Katolicki, profesor teologii dogmatycznej, wykładowca wydziału Teologicznego katolickiego uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Honorowy kapelan ojciec i honorowym каноником Kapituły Lublin. Специализирутся w t ...

                                               

Ryszard Gradziński

Ryszard Gradziński – polski geolog, sedymentolog, zwyczajnych profesor, doktor nauk, członek Polskiej akademii sztuki, aktywny członek Polskiej akademii nauk.

                                               

Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

Profesor Mirosław Hanusiewicz-lavallee nie urodził się 15 maja 1963 roku. w Gliwicach. Dyplom magistra filologii polskiej na wydziale nauk humanistycznych na Katolickim uniwersytecie w Lublinie. W 1986 roku uzyskał tytuł magistra filologii polski ...

                                               

Henryk Hawrylak

Henryk Hawrylak – polski profesor, inżynier-mechanik, specjalista w zakresie budowy i eksploatacji maszyn górnictwa otwarte górskie pracy.

                                               

Krzysztof Hejke

W 1982 roku ukończył Państwową szkołę sztuk plastycznych w Nałęczowie. W 1990 roku został absolwentem instytutu fotografii artystycznej w Pradze, i w 1991 roku operator Departamentu państwowej Wyższej szkoły filmowej, telewizyjnej i teatralnej. L ...

                                               

Andrzej Hrynkiewicz

Zygmunt Andrzej Хрынкевич, polski fizyk, w czasie ii wojny światowej żołnierz Armii Krajowej w 1944 r. został aresztowany i wysłany do obozu pracy w kopalni węgla w Donbasie. Był jednym z najwybitniejszych polskich fizyków okresu powojennego. W c ...

                                               

Adam Hulanicki

Adam Хуланики, Andrzej – polski chemik, specjalista w dziedzinie chemii analitycznej, profesor wydziału chemii uniwersytetu Warszawskiego, członek korespondent pan, Przewodniczący Komitetu chemii analitycznej pan.

                                               

Paweł Idziak

Paweł Maria Idziak – polski matematyk i informatyk, profesor nauk matematycznych. Специализирутся w złożoność obliczeń, kryptografii, algebra, logika, teoria modeli, oczywiście, a także metod i technik programowania. Profesor zwykłych katedry Alg ...

                                               

Hubert Izdebski

Grzegorz Hubert Izdebski – polski prawnik, profesor prawa, historyk idei, prawa, teoretyk administracji, specjalizującej się w opracowywaniu projektów ustaw i pytań administracji publicznej, radca prawny i adwokat, członek-korespondent Polskiej a ...

                                               

Krzysztof Jajuga

Profesor Krzysztof Jajuga nauk ekonomicznych, wykładowca uniwersytetu ekonomicznego we Wrocławiu. W swojej pracy badawczej koncentruje się wokół finansów i statystyki i ekonometrii.

                                               

Zbigniew Janczewski

Janczewski Zbigniew Andrzej – polska Rzymsko-Katolicki Kościół, kanonista, profesor prawa, profesor w zwykłej uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

                                               

Małgorzata Jankun-Woźnicka

Małgorzata Jankun-Woźnicka – Polska ichtiolog, specjalista w dziedzinie cytogenetyki i genetyki ryb, profesor nauk rolniczych, profesor prostych kliniczny uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

                                               

Maurycy Jaroszyński

Morris, Filip Ярошиньски – polski prawnik, specjalista w dziedzinie prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego, profesor uniwersytetu Warszawskiego, członek, ty, prezydent Europejskiej obszary Rzeczypospolitej Polskiej w 1933 roku, ...

                                               

Barbara Jarząb

Barbara Rowan - lekarz, profesor nauk medycznych, kierownik oddziału medycyny nuklearnej i endokrynologii, onkologii centrum onkologii - instytut Marii Skłodowskiej-Curie oddział w Gliwicach, członek-korespondent Polskiej akademii nauk.

                                               

Janina Jóźwiak

Janina Usewick – polski ekonomista, profesor ekonomii w latach 1993-1999 rektor szkoły głównej handlowej w Warszawie.

                                               

Helmut Juros

Helmut Juros oferuje – polski ksiądz katolicki, salwatorianin, teolog, etyk, politolog, profesor sztuki w 1987-1990 rektor Akademii teologii katolickiej w Warszawie.

                                               

Wojciech Kacalak

Wojciech Kacalak – polski inżynier, profesor, dr inż., honorowy doktor uniwersytetu technicznego w Poznaniu i honorowy doktor Politechniki, katedra. Prace naukowe profesora Wojciecha Kacalaka budowy i eksploatacji maszyn. Specjalizacja nauki, tec ...

                                               

Franciszek Kaczmarek (fizyk)

Daniel Kaczmarek – polski naukowiec, fizyk, rektor Uniwersytetu. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1984-1985.

                                               

Tadeusz Kaczorek

Tadeusz Kaczorek – polski inżynier i teoretyka zarządzania, profesor nauk technicznych, aktywny członek Polskiej akademii nauk.

                                               

Sławomir Kalembka

Iwan Robert Kalembka – profesor historii, specjalizujący się w historii Polski i historii powszechnej XIX i XX wieku.

                                               

Czesław Kanafojski

Ukończył w 1917 roku szkołę zawodową w Winnicy i przeniósł się do Moskwy, gdzie rozpoczął studia na wydziale mechanicznym politechniki. Po roku przerwał studia i poszedł na ochotnika do formowanej armii polskiej i walczył w polsko-bolszewickiej w ...

                                               

Jan Kisza

Jana Kish-polski inżynier, technolog żywności i żywienia, profesor nauk rolniczych, profesor prostych kliniczny uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Specjalizował się w dziedzinie chemii i technologii produktów mlecznych.

                                               

Jerzy Klamka

Jerzy gałka – polski automatyk, specjalista w zakresie sterowalności, obserwowalności i stabilności systemów dynamicznych, profesor nauk technicznych, profesor, regularnie politechniki Śląskiej, aktywny członek Polskiej akademii nauk, kierownik z ...

                                               

Jerzy Kleer

Jerzy jako – polski ekonomista, prof. "zielony pas bałtyku". profesor nauk ekonomicznych, specjalność-teoria ekonomii, globalizacji i regionalizacja, sektor publiczny, rozwój gospodarczy, polityka gospodarcza. Nieetatowym pracownikiem wydziału na ...

                                               

Michał Kleiber

Alexander Michael Клайбер – polski mechanik i informatyk, nauczyciel, profesor nauk technicznych, od 2001 do 2005 roku-minister nauki w rządzie Leszka Millera i Marka belki, od 2007 do 2015 r. prezes Polskiej akademii nauk, 2006-2010 społeczny do ...

                                               

Romuald Klekowski

Zdzisław Romuald Klekowski – polski biolog, ekolog, profesor Międzynarodowego centrum ekologii, członek rzeczywisty Polskiej akademii nauk.

                                               

Adam Klimek

Adam Klimek-polski fizjolog sportowy, wykładowca i rektor Akademii wychowania fizycznego w Krakowie.

                                               

Jan Kmita (profesor)

Jan Кмита polski inżynier, profesor, rektor politechniki Wrocławskiej, profesor nauk technicznych o specjalności Budowa mostów.

                                               

Eugeniusz Kołota

W 1960 roku ukończył studia ogrodnicze w Pruszczu gdańskim, a następnie studiował na wydziale rolniczym Wyższej szkoły rolniczej w Szczecinie. Po obronie doktoratu pracował na wydziale ogrodnictwa college w 1971 roku, szkoły głównej gospodarstwa ...

                                               

Bolesław Konorski

Bolesław Marian Konorski – polski inżynier elektrotechnikбыл, rektor Uniwersytetu Technicznego w Łodzi w latach 1952-1953.

                                               

Mikołaj Kostyniuk

Szkołę podstawową ukończył w bieczu i średni w Jaśle. Badanie odbywało się w latach 1927-1932 na wydziale fizyki i naturalnej uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uzyskując stopień magistra filozofii w zakresie botaniki. W latach 1932-193 ...

                                               

Adam Kotarba

Adam Stefan Kotarba – polski geograf. Specjalizuje się w problemach regionu geomorfologii. Członek-korespondent Polskiej akademii nauk w 1998 roku. Jest również członkiem Polskiej akademii wiedzy. Był członkiem Komisji rewizyjnej Stowarzyszenia G ...

                                               

Irena E. Kotowska

Irina Котовск ukończył w 1970 roku ekonometrię na wydziale Finansów i statystyki szkoły głównej planowania i statystyki w Warszawie. W doktoryzowała 1978 ekonomii, specjalność "ekonometrika", opiera się na pracy problem wykorzystanie łańcuchów Ma ...

                                               

Włodzimierz Kotowski

Pan Wacław Kotowski-polski inżynier ochrony środowiska i technologii chemicznych, specjalizująca się w agroenergetyce, alternatywnych źródeł energii, procesów technologicznych w przemyśle rafineryjno przemyśle petrochemicznym, maszynowym, reaktor ...

                                               

Zbigniew Kowal

Kowal Zbigniew – polski profesor nauk technicznych, specjalizujący się w metalowych konstrukcjach, bezpieczeństwo i niezawodność i teorii projektowania, były rektor Politechniki Świętojańskiej w Kielcach.

                                               

Henryk Kozłowski (chemik)

Henryk Kozłowski – polski chemik, profesor chemii, członek-korespondent pan, specjalista w dziedzinie chemii bionieorganicznej i głównym twórcą tej dziedziny nauki w Polsce.

                                               

Elżbieta Krajewska-Kułak

Elżbieta Krajewska-kułak – Polska lekarz, naukowiec, pedagog, działacz społeczny i wieloletnich współtwórczyni prodziekan i dziekan Wydziału nauk o zdrowiu, uniwersytet medyczny w Białymstoku, inicjator i organizator corocznej Międzynarodowej kon ...

                                               

Anna Krajewska (ekonomistka)

2 1964 ukończyła studia ekonomii na uniwersytecie Warszawskim. Napisał pracę magisterską pod kierunkiem Zofii Moreckiej. W 1989 roku obronił w azscam motywacji habilitację uniwersytet w działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach przemysłowych ...

                                               

Marek Krawczyk (lekarz)

Marek Stanisław Krawiec – polski profesor medycyny, profesor, doktor medycyny, specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, onkologicznej chirurgii i transplantologii klinicznej, członek-korespondent Polskiej akademii nauk. W latach 2008-2016, rek ...

                                               

Mieczysław Albert Krąpiec

Mieczysław Albert Krąpiec OP Maria polskiej Rzymsko-Katolickiego, доминиканец, filozof tomista, teolog, humanista, długoterminowe rektor i profesor katolickiego uniwersytetu Lubelskiego, jeden z założycieli Lubelskiego filozoficznej szkoły, inicj ...

                                               

Józef Krukowski

Józef Krukowski ksiądz katolicki, teolog, kanonista, zwyczajnych profesor, pierwszy dziekan poprzednie wydział prawa kanonicznego i świeckiego na Katolickim uniwersytecie Lubelskim. Specjalista w dziedzinie prawa kanonicznego małżeńskiego, relacj ...

                                               

Agnieszka Kryszczyńska

Agnieszka Joanna Kryszczyńska – polski astronom, doktor habilitowana nauk fizycznych. Profesor Nadzwyczajny Uniwersytetu. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2013-2017, prezes polskiego towarzystwa astronomów-amatorów. Od 1 września 2016, dyre ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →