ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 281                                               

Krótki kurs historii WKP(b)

Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii. Krótki kurs.: Краткий курс) – publikacja propagandowa będąca oficjalną wykładnią historii Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii). Praca przedstawia historię sowieckiej partii komunistycznej według ...

                                               

Księża pokoju

Księża pokoju – ruch węgierskich duchownych katolickich współpracujących z rządem komunistycznym. Zainicjowany został przez ks. Miklósa Beresztóczyego i o. Richárda Horvátha utworzeniem 1 sierpnia 1950 roku Komitetu Kapłanów Katolickich dla Pokoj ...

                                               

Łysenkizm

Łysenkizm – ogół teorii i poglądów, których autorem był Trofim Łysenko. Istotą łysenkizmu było zaprzeczenie istnienia genów i uznanie dziedzicznej zmienności środowiskowej za główny czynnik przystosowawczy. Przez zwolenników łysenkizm określany b ...

                                               

Trofim Łysenko

Trofim Denisowicz Łysenko – radziecki agrobiolog i agronom, twórca pseudonaukowej teorii "łysenkizmu”. Od 1935 członek Ogólnozwiązkowej Akademii Nauk Rolniczych im. W.I. Lenina i dwukrotnie jej prezes, od 1939 członek Akademii Nauk ZSRR, członek ...

                                               

Gieorgij Malenkow

Gieorgij Maksimilianowicz Malenkow, ros. Георгий Максимилианович Маленков – rosyjski polityk komunistyczny, działacz państwowy ZSRR, wysoki funkcjonariusz WKP/KPZR. Jeden z najbliższych współpracowników Józefa Stalina, a po jego śmierci przez nie ...

                                               

Marryzm

Marryzm – pseudonaukowa teoria, stworzona przez Nikołaja Jakowlewicza Marra w latach 1920–1926. Zgodnie z podstawowymi zasadami marryzmu: języki świata powstały na drodze monogenetycznej, czynnikiem ewolucji języka była przede wszystkim zmiana fo ...

                                               

Zoltán Meszlényi

Po uzyskaniu matury w gimnazjum OO Benedyktynów w Ostrzyhomiu, jego opiekun, Kolos Vaszary, posłał go Rzymu. Studia teologiczne ukończył w Rzymie w Collegium Germanici-Hungaricum. Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 28 października 1915. Po powro ...

                                               

Miejsce Pamięci Narodowej Berlin-Hohenschönhausen

Miejsce pamięci Berlin-Hohenschönhausen jest muzeum otwartym w 1994 w budynku b. głównego więzienia Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego NRD popularnie nazywane Stasi, które znajduje się przy Genslerstrasse 66 w byłej dzielnicy Berlina Hohensc ...

                                               

Wiaczesław Mienżynski

Wiaczesław Rudolfowicz Mienżynski – wysoki funkcjonariusz sowieckiej policji politycznej i bezpieczeństwa, zastępca szefa CzeKa Feliksa Dzierżyńskiego, szef Zjednoczonego Państwowego Zarządu Politycznego OGPU w latach 1926–1934. Z pochodzenia Pol ...

                                               

József Mindszenty

József Mindszenty, właśc. József Pehm – węgierski duchowny rzymskokatolicki, kardynał, prymas Węgier w latach 1945–1974, Sługa Boży Kościoła katolickiego.

                                               

Aleksandr Mironow

Aleksandr Nikołajewicz Mironow - pułkownik NKWD, naczelnik wewnętrznego więzienia NKWD-MGB ZSRR, zbrodniarz stalinowski. Syn parobka, skończył 2-letnią szkołę wiejską we wsi Kubinskoje w guberni wołogodzkiej. Początkowo był pracownikiem fizycznym ...

                                               

Wiaczesław Mołotow

Wiaczesław Michajłowicz Mołotow, właściwie Wiaczesław Michajłowicz Skriabin – rosyjski działacz komunistyczny, polityk radziecki.

                                               

Pawlik Morozow

Pawlik Morozow Морозов), ur. 14 listopada 1918, zm. 3 września 1932) – chłopiec, który po swojej śmierci został przez stalinowską propagandę wykreowany na patrona ruchu pionierskiego i wzór do naśladowania dla dzieci w ZSRR.

                                               

Muzeum Józefa Stalina w Gori

Państwowe Muzeum Józefa Stalina - gruzińskie muzeum poświęcone życiu radzieckiego przywódcy, z pochodzenia Gruzina, Józefa Stalina. Zlokalizowane jest w jego rodzinnej miejscowości Gori przy al. Stalina 32. Zostało otworzone 10 listopada 1937 r. ...

                                               

Muzeum Stasi w Berlinie

Muzeum Stasi, znane również jako Miejsce Badań i Pamięci Normannenstraße jest centrum badań i pamięci o systemie politycznym byłej NRD. Znajduje się w dzielnicy Berlina - Lichtenberg, w byłej siedzibie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Stas ...

                                               

Iwan Nagorny

Iwan Grigorjewicz Nagorny, Iwan Hryhorowycz Nahorny był funkcjonariuszem radzieckich służb specjalnych i katem w stopniu starszego porucznika bezpieczeństwa państwowego.

                                               

Aleksiej Nasiedkin

Aleksiej Aleksiejewicz Nasiedkin – funkcjonariusz radzieckich służb specjalnych, ludowy komisarz spraw wewnętrznych Białoruskiej SRR.

                                               

Aleksiej Nazarow

Pracował jako cieśla, 1923-1924 był sekretarzem komórki Komsomołu w cegielni k. Rybińska, w 1924 został członkiem RKPb i potem sekretarzem komórki partyjnej w fabryce papieru w Rybińsku, następnie kierował działem życia partyjnego lokalnej rybińs ...

                                               

Aleksandr Nogtiew

Skończył szkołę marynarki, podczas I wojny światowej służył we Flocie Bałtyckiej, w 1917 był pomocnikiem kapitana na wołżańskim parowcu "Aleksander Newski". W 1918 został członkiem partii bolszewickiej RKPb, w sierpniu 1918 podczas wojny domowej ...

                                               

Norilskstroj

Norilskstroj, Норильстрой - podmiot gospodarczy zarządzany przez radziecką NKWD w celu budowy i eksploatacji na Półwyspie Tajmyr, około 1500 km od Krasnojarska, kompleksu górniczo-metalurgicznego. Powstał decyzją Rady Komisarzy Ludowych ZSRR z dn ...

                                               

O kulcie jednostki i jego następstwach

O kulcie jednostki i jego następstwach – tajny referat wygłoszony 24 i 25 lutego 1956 na zamkniętym posiedzeniu XX Zjazdu KPZR przez Nikitę Chruszczowa, sekretarza generalnego KPZR, przywódcę ZSRR i następcę Józefa Stalina.

                                               

Operacja "Soczewica”

Operacja "Soczewica” – operacja przeprowadzona w celu deportacji Czeczenów i Inguszy z terytorium Czeczeńsko-Inguskiej ASRR do Azji Środkowej i Kazachstanu.

                                               

Operacja Północ

Operacja Północ – kryptonim operacji przeprowadzonej przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego ZSRR, dotyczącej masowych deportacji na Syberię Świadków Jehowy oraz członków ich rodzin mieszkających na terenie ZSRR, która rozpoczęła się w nocy ...

                                               

Operacja Wiosna

Operacja Wiosna – akcja masowych wysiedleń ludności z terytorium całej Litewskiej SRR, przeprowadzona w dniach 22–23 maja 1948 roku. Podstawą prawną dla Operacji Wiosna było postanowienie № 417 Rady Ministrów ZSRR z dnia 21 lutego 1948. Oficjalni ...

                                               

Petyr Panczewski

Petyr Pawłow Panczewski – bułgarski i sowiecki wojskowy, generał-major wojsk inżynieryjnych Armii Czerwonej, generał armii bułgarskiej, minister obrony Ludowej Republiki Bułgarii. Ukończył szkołę pedagogiczną w Łomie, brał udział w powstaniu wrze ...

                                               

Gábor Péter

Gábor Péter, właśc. Benjamin Eisenberger, – węgierski działacz komunistyczny żydowskiego pochodzenia, szef tajnej policji politycznej w latach 1945–1952 odpowiedzialnej za okrutne prześladowania, represje wobec społeczeństwa węgierskiego i czystk ...

                                               

Plac Stalina

Stargard – Plac Wolności Plac Defilad w Warszawie – nazwa planowana Nowa Huta – Plac Centralny Poznań – Plac Mickiewicza Częstochowa – Plac Biegańskiego Lublin – Plac Litewski

                                               

Aleksandr Poskriobyszew

Aleksandr Nikołajewicz Poskriobyszew - członek partii bolszewickiej od 1917 roku, sprawował wysokie stanowiska partyjne, m.in. w Swierdłowsku i Ufie. Prawdopodobnie brał udział w wymordowaniu rodziny carskiej. Od marca 1922 był asystentem sekreta ...

                                               

Władimir Potiomkin

Władimir Potiomkin, radziecki dyplomata i historyk, poseł w Atenach, Rzymie, Paryżu. W latach 1937-1940 zastępca ludowego komisarza spraw zagranicznych ZSRR, następnie ludowy komisarz oświaty Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radz ...

                                               

Powstanie norylskie

Powstanie norylskie – bunt więźniów łagru w Norylsku latem 1953. W okolicach Norylska działały co najmniej dwa łagry, których więźniowie pracowali w kombinacie niklowym: Norylski Obóz Poprawczy akronim rosyjski: Norilłag – liczba więźniów tego ob ...

                                               

Powstanie węgierskie 1956

Powstanie węgierskie 1956, nazywane dziś często rewolucją 1956 – zbrojne wystąpienie ludności węgierskiej, które wybuchło 23 października 1956 i trwało do 10 listopada 1956, kiedy to zostało ostatecznie stłumione przez zbrojną interwencję Armii R ...

                                               

Powstanie więźniów w Kengirze

W powstaniu uczestniczyło ponad 8 tysięcy więźniów. Aktywną rolę odegrali Ukraińcy, w tym wielu członków UPA, którzy stanowili ponad połowę powstańców oraz powstańcy zesłani z państw nadbałtyckich. Za przywódców powstania uważa się żołnierzy UPA ...

                                               

Praca przymusowa Niemców w Związku Radzieckim

Praca przymusowa Niemców w Związku Radzieckim była częścią reparacji wojennych, jakich Związek Radziecki domagał się ze strony III Rzeszy po zakończeniu II wojny światowej. Szacunku radzieckich strat spowodowanych wojną dokonała powołana w lipcu ...

                                               

Iwan Proskurow

Iwan Josifowicz Proskurow, ros. Иван Иосифович Проскуров – Ukrainiec, radziecki dowódca wojskowy, generał porucznik lotnictwa, szef Razwiedupru – wywiadu Armii Czerwonej, deputowany do Rady Najwyższej ZSRR 1. kadencji, Bohater Związku Radzieckiego.

                                               

Pseudosobór lwowski

Pseudosobór lwowski – nieuznany przez Stolicę Apostolską, zwołany przez stalinowskie władze ZSRR po aresztowaniu wszystkich biskupów i 1/3 kapłanów ukraińskiej Cerkwi greckokatolickiej – niekanoniczny sobór zwolenników likwidacji Cerkwi greckokat ...

                                               

Publiczne propagowanie faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa

Publiczne propagowanie faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa − przestępstwo określone w art. 256 k.k. polegające na publicznym przedstawianiu faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa w zamiarze przekonania do ni ...

                                               

László Rajk

László Rajk – węgierski działacz komunistyczny. Był synem ubogiego szewca, przedstawiciela niemieckiej mniejszości w Siedmiogrodzie Sasów siedmiogrodzkich. W ciężkich warunkach, pracując na swoje utrzymanie, Rajk ukończył średnią szkołę. W 1927 w ...

                                               

Mátyás Rákosi

Mátyás Rákosi, właśc. Mátyás Rosenfeld – węgierski komunista i sekretarz generalny Węgierskiej Partii Robotniczej.

                                               

József Révai

József Révai, właśc. József Lederer – węgierski polityk komunistyczny żydowskiego pochodzenia, minister kultury w latach 1948–1953, jeden z czołowych działaczy Komunistycznej Partii Węgier i polityków okresu stalinizmu na Węgrzech.

                                               

Rozkaz nr 227

Rozkaz nr 227 z 28 lipca 1942 Ludowego Komisarza Obrony Józefa Stalina jest znany również jako rozkaz "Ani kroku wstecz!”. Został wydany jako następstwo klęsk i dezercji z Armii Czerwonej w początkowym okresie wielkiej wojny ojczyźnianej oraz w o ...

                                               

Rozkaz nr 270

Rozkaz nr 270 z 16 sierpnia 1941 ludowego komisarza obrony Józefa Stalina. Rozkaz nakazywał żołnierzom i komisarzom Armii Czerwonej walczyć z Niemcami do końca pod groźbą śmierci dla nich i kary więzienia dla ich rodzin. Najważniejsze punkty rozk ...

                                               

Nikołaj Ryczkow

Nikołaj Michajłowicz Ryczkow - radziecki polityk, ludowy komisarz/minister sprawiedliwości ZSRR. 1909-1917 uczeń tokarza i tokarz w uralskiej fabryce, 1917-1918 sekretarz komitetu wykonawczego rady delegatów robotniczych i żołnierskich, komisarz ...

                                               

Socjalizm w jednym kraju

Socjalizm w jednym kraju – koncepcja rozwoju komunizmu stworzona w 1925 przez Józefa Stalina i Nikołaja Bucharina zakładająca budowę systemu komunistycznego jedynie w granicach ZSRR.

                                               

Sowieci

Sowieci – określenie dotyczące mieszkańców ZSRR, a przede wszystkim funkcjonariuszy reżimu komunistycznego tego państwa. Określenie to wywodzi się od rosyjskiego słowa sowiet, po polsku "rada”. Nazwę Imperium Rosyjskie po rewolucji październikowe ...

                                               

Sowietyzacja

Sowietyzacja – rada; Sowietskaja Rossija - Rosja Sowiecka, Sowietskij Sojuz – ZSRR, Związek Sowiecki) – narzucenie siłą militarną ustroju sowieckiego: Ukrainie, Azerbejdżanowi, Armenii, Gruzji, Mongolii, następnie okupowanym i anektowanym wschodn ...

                                               

Spisek lekarzy kremlowskich

Spisek lekarzy kremlowskich – jedna z największych prowokacji politycznych w ZSRR o kontekście antysemickim, mająca miejsce w latach 1952-1953, niezakończona wskutek śmierci jednego z głównych jej inspiratorów, Józefa Stalina. Jej głównym celem p ...

                                               

Sprawa leningradzka

Sprawa leningradzka – czystka w partii komunistycznej i administracji ZSRR w Leningradzie i obwodzie leningradzkim w latach 1948–1950 i związane z tym procesy polityczne zakończone wieloma wyrokami śmierci i długoletniego więzienia. 31 sierpnia 1 ...

                                               

Stalinowski proces poetów żydowskich

Stalinowski proces poetów żydowskich – proces i egzekucja trzynastu żydowskich literatów i osób publicznych w ZSRR 12 sierpnia 1952 w moskiewskim więzieniu na Łubiance. Aresztowani w 1948 i 1949 roku byli torturowani i izolowani przez trzy lata, ...

                                               

Stowarzyszenie Artystów Rewolucyjnej Rosji

Stowarzyszenie Artystów Rewolucyjnej Rosji, AChRR – stowarzyszenie rosyjskich artystów działające we wczesnych latach Związku Radzieckiego. Zostało ono założone w roku 1922 a następnie w roku 1928 zmieniono mu nazwę na Stowarzyszenie Artystów Rew ...

                                               

Michaił Susłow

Michaił Andriejewicz Susłow – działacz Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i polityk radziecki, dwukrotny Bohater Pracy Socjalistycznej. Sprawował kontrolę nad ideologią partii komunistycznej, propagandą i kulturą. Ukończył studia ekonomic ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →