★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 272                                               

Transformacja systemowa w Polsce

Transformacja systemowa w Polsce – zazwyczaj zmiany, które rozpoczęły się w Polsce w latach 80-tych. XX wieku, które zostały skierowane na budowanie wolnego rynku, tworzenia społeczeństwa obywatelskiego i demokratyzacji. Przebudowa państwowego ob ...

                                               

Trybutariusz

                                               

Wicina (statek)

Вичина-bardzo rzece statek jest używany głównie do Niemnie. Był używany do transportu ziarna i włókna konopi i lnu z terytorium Litwy w rejonie Kłajpedy, Królewca i Gdańska. W górę rzeki transportowano sól, śledzie i inne produkty. Вичина może mi ...

                                               

Wieś pruska

Wieś prusko – wieś lokaj na podstawie ustawy Prus, która, wraz z prawem челнинского i Magdeburg jeden z najbardziej popularnych sposobów tworzenia wiosek w państwie zakonu Krzyżackiego w Warmii. Termin "Pruska wieś" określa również miejscowości, ...

                                               

Włościanin

Włościanin – stary termin, mieszkaniec wsi trudniącego rolnictwa, synonim chłopa. Nazwa pochodzi od posiadania swojej własności ziemskiej, składający się zazwyczaj z kilku wiosek, należących wraz z jego mieszkańcami jednego właściciela. Włościani ...

                                               

Włóczkowie

Włóczkowie były flisacy, którzy zajmowali się spławianiem drewna na Wiśle. Jako grupa profesjonalnych pojawiła się w XIV wieku, a pierwsza wzmianka o Krakowie flisakach pochodzą z dokumentu króla Kazimierza Wielkiego w 1363 roku. W XV i XVI wieku ...

                                               

Wolne sędziostwo

Wolne Sędziostwo, za darmo sędzia – historyczna nazwa, która wskazuje na dziedziczenie majątku, ziemi, należące do tak zwanej Wolnej sędziów. Darmowe sędzią był zasadźca. Obsługuje rozliczenia swój majątek dla funkcji Sołtysa, i dlatego ulgi poda ...

                                               

Wolne sołectwo

Darmowe jednostki administracyjnej – w zeszłym dworu, reprezentujące poszczególne części wsi, którzy mają przywilej jest zwolniony z obowiązku robić ich pańszczyznę. Własność darmowe porady pojawiły się podczas instalacji nowych wsi na prawie nie ...

                                               

Wójtostwo (historia)

Wojtostwo – płace, ziemi, pierwotnie należące do burmistrza, w wyniku czego z serwisu, depozytów na prawie niemieckim.

                                               

Wyderkaf

Wyderkaf – umowa kupna-sprzedaży, dochody z nieruchomości jest prawem odkupu do pierwotnego sprzedawcy, używane w Polsce przedrozbiorowej z końca XIII wieku. Odnotowaną w źródłach z XVII i XVIII wieku warianty nazwy: wyderek, wederkauf, wederkaw, ...

                                               

Wywołanie monety

Wyzwanie monety – oficjalny nakład zdelegalizowanie niektórych monet w tej dziedzinie w średniowieczu i we współczesnej Europie. Tworzenie monet związanych z przyjętej postawy monetarnymi, który w zasadzie jest dozwolone kontur wszystkie monety, ...

                                               

Załoga (feudalizm)

Załoga – dobrowolna płatność ze strony pana na rzecz gospodarstw, co pozwala rolnikom pracować. Rolnik kandydatów do uprawy na Ziemi prawie lassyckim otrzymał z zapasów feudała i żyje i nie żyje w ilości potrzebnej dla bydła i zapewnić wykonanie ...

                                               

Zasadźca

Zasadźca, najemca – w średniowiecznej Polsce człowiek, który w imieniu właściciela ziemi, i otrzymał od niego przywilej śledzenia w Niemczech była zaangażowana w organizacji pracy geodetów w granicach dopuszczalnego lub przelokowywanej wsi lub mi ...

                                               

Złoty polski

Złoty polski, Florin, guilder – obrachunkowa jednostka monetarna, równa 30 groszom, w dzisiejszych czasach wybijana moneta. Wyszli w połowie xv wieku dla oznaczenia 30 groszy, co stanowi równowartość w srebrze dla złotego Dukata, nazywany jest cz ...

                                               

Związek Niezależności Gospodarczej

Relacje niezależności gospodarczej, organizacji przemysłowców i finansistów Królestwa Polski, działający w okresie 1916-1918 Został utworzony w 1916 roku przedstawiciele kapitału finansowego w Warszawie i Łodzi. Wielu jej członków sympatyzowało z ...

                                               

Źreb

Źreb – we wczesnym średniowieczu, budynków i ziemi jest włączona w wiejskiej jednym wolnym człowiekiem, lub własnościowe rycerz. Zaliczano na ziemi: grunty orne, łąki, pastwiska i lasy. Pl w Polsce i Rosji nie mają stałej powierzchni pomiarowej. ...

                                               

Żywiecka Fabryka Śrub "Śrubena”

Żywiec fabryki śrub "Śrubena" jest jednym z największych polskich fabryk, produkujących elementy złączne. W 1832 roku, ówczesny właściciel dóbr żywieckich, arcyksiążę Karol Ludwik Habsburg kupiłem z pola Anthony Sapińskiego i założył w miejscowoś ...

                                               

Instytut Badawczy Leśnictwa

Instytut badawczy leśnictwa został stworzony w 1930 roku. organizacja zajmuje się prowadzeniem prac naukowo-badawczych i prac rozwojowych na rzecz leśnictwa. Kontrola wiedzy za IBL-powinno ich być minister, odpowiedzialny za sprawy gospodarki leś ...

                                               

Klasyfikacja gleb leśnych Polski

Klasyfikacja polskich leśnych gleb -- systematyka gleb stosowanych w lasach państwowych na leśnych odcinkach do polski. Klasyfikacja gleb charakteryzuje i określa ich podział na poszczególne jednostki taksonomiczne i schematycznie opisać związek ...

                                               

Monitoring lasów w Polsce

Monitoring lasów w Polsce – część systemu państwowego monitoringu środowiska, który zbiera informacje o stanie lasów i procesy, które dzieją się tam. Jest częścią podsystemu monitoringu przyrody. Informacje zebrane na podstawie obserwacji, odbędz ...

                                               

Państwowa Średnia Szkoła Rolniczo-Leśna

Państwowa średnia szkoła rolniczo-leśne w Żyrowicach – istniejącej w latach 1924-1939 instytucja wykształconych pracowników ze średnim wykształceniem. Szkoła została założona w 1924 roku. w Żyrowicach koło starożytnej Słonim dziedzinie nowogródzk ...

                                               

Polskie Towarzystwo Leśne

Polskie towarzystwo leśne-to wyspecjalizowana organizacja stworzona w celu inicjowania i wspierania rozwoju nauki w leśnictwa i drzewnictwa, promowania osiągnięć naukowych leśnictwa w Społeczeństwie, promowanie wdrażania osiągnięć naukowych do pr ...

                                               

Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne

Ogólne wydawca rolniczej i Leśnej – polskiego wydawnictwa naukowego, założona w 1947 roku w Warszawie, państwowy instytut wydawnictw rolniczych, publikuje naukowe i popularno-naukowe w dziedzinie rolnictwa i leśnictwa. Od 1950 r., wydawnictwo pod ...

                                               

Technikum Leśne im. Adama Loreta

Studia leśnego Adama Loreta - Wyższa szkoła zawodowa odpowiedni tytuł technik - Лесовод, studiujących na kierunku leśnictwo. Studia leśnego Adam most Karola w mieście Soczi istnieje od 1 września 1965 roku. Od 2009 roku. jest jednym z 11 szkołach ...

                                               

Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju

Drużyny szkolne лесничеств w Biłgoraju – instytucja edukacji w Ust -Ilimsk, który łączy szkół ogólnokształcących w profilu uczenia się, mającej na celu zarządzanie lasami. Jeden z 11 szkół w leśnym z Polski.

                                               

Galopen

Galopen nazwa kuriera w czasie powstania stycznia. Galopen do obsługi ruchu poczty e-mail między Ekspedytura w sekretariacie państwa i biur wyprawy.

                                               

Generalna Dyrekcja Poczt i Telegrafów

Generalna dyrekcja poczt i telegrafów powstała po likwidacji Ministerstwa poczty i telegrafów w 1923 roku. W życie ustawy z dnia 5 grudnia 1923, pytania, związane z działalnością postu-telegraficzno-telefon, podległych Ministerstwu przemysłu i ha ...

                                               

Harcerska Poczta Polowa

Poczta Harcerska połowy mail, połowa oficjalnie zorganizowany 4 sierpnia 1944 roku. przez harcerzy Zawisza "szare szeregi", działających na terenie Warszawy podczas powstania Warszawskiego.

                                               

Ministerstwo Poczt i Telegrafów

Ministerstwo poczty i telegrafów Ministerstwa w II Rzeczypospolitej, w którego kompetencje były pytania poczta, telegraf i telefon. Funkcjonował w latach 1919-1924 i od 1927 do zawieszenia operacji we wrześniu 1939 roku. W 1944 roku został utworz ...

                                               

Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku

Muzeum poczty Polskiej w Gdańsku – muzeum w Gdańsku, poświęconych poczty Polskiej w wolnym mieście Gdańsku, funkcjonujące w latach 1920-1939. Szczególną wartość stanowią dokumenty i eksponaty związane z obroną poczty Polskiej zarządzania-wifi # 1 ...

                                               

Poczta Polska

Poczta Polska S. A. – jednoosobowa spółkę skarbu Państwa, świadczenie usług pocztowych, ubezpieczenie kredytu poprzez spółki grupy kapitałowej poczty Polskiej i usług logistycznych. Firma rozwija także zakres usług cyfrowych, sprzedawanych przez ...

                                               

Poczta Polska Usługi Cyfrowe

Poczta polska usługi cyfrowe SP. Z. O. o. – spółka z grupy poczty Polskiej, działającej pod marką kopertę z oryginalnego, którego zadaniem jest opracowanie cyfrowe usługi pocztowe dla klientów indywidualnych, firm i instytucji. Pudełka oferuje cy ...

                                               

Polska Grupa Pocztowa

Polska grupa S. A. polu jest przedsiębiorstwem prywatnym, świadczących usługi pocztowe. Rozpoczął swoją działalność w sierpniu 2006 roku. Działa na podstawie zaświadczenia o wpisie do rejestru operatorów pocztowych pod numerem B-00167. Polska gru ...

                                               

Polska Poczta Lotnicza

Polska lotnicza pracy domowej w międzywojennej Polsce od 1919 do 1939 roku. Historia-mail linie lotnicze w Polsce sięga 1919 roku, kiedy ministerstwo powstało ministerstwo lotnictwa. W kwietniu 1921 roku, we francuskim społeczeństwie transportu r ...

                                               

Polska Poczta, Telegraf i Telefon

Poczta polska, telegraf i telefon – polskie przedsiębiorstwo państwowe, utworzone w 1928. W 1987 roku przekształcony w departament stanu. Pracował do 1991 roku. Jego zadaniem była praca wszystkich urządzeń pocztowych, telegraficznych i telekomuni ...

                                               

System podatkowy w Polsce

Prawne podstawy nakładania obowiązków podatkowych w Polsce obowiązuje od 17 października 1997 roku. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. St-217 przewiduje, że: Zgodnie z zasadą, określone w artykule 8 Konstytucji, jej prz ...

                                               

Biała lista podatników VAT

Biała lista płatników VAT, wykaz informacji o zapłatę podatku VAT podatników, wprowadzony w życie od 1 września 2019 Ministerstwo finansów. Zawiera on informacje o statusie firmy i został stworzony, aby pomóc przedsiębiorcom i podatkowych podmiot ...

                                               

Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników

Centralny rejestr krajowych podatników – pełny system rachunków narodowych podatników planowane do wdrożenia od 1 września 2011 roku, w Polsce, na podstawie krajowych podatników. Celem rejestru-zapewnić spójność i niezawodność całego systemu reje ...

                                               

E-podatki

E-podatki programem rozumiane jest jako kompleks działań organizacyjnych, Prawodawczego i technologii informacyjnych, mających na celu wyposażenie organów podatkowych nowoczesnych środków zarządzania informacjami. Obsługują one realizacji swoich ...

                                               

Ewidencja VAT

Ewidencji VAT – ewidencji sprzedaży i zakupów VAT, w rodzinie podatnikami podatku od towarów i usług jest zarejestrowany w urzędzie skarbowym jako czynnych podatników VAT. Rachunkowość – zapewnia prawidłowe wyliczanie kwot podatku należnego w dan ...

                                               

Faktura odwrotne obciążenie

Fakturę odwrotnej obciążeniu – dokument, wystawiony w tych transakcjach kupna-sprzedaży. Faktura oznaczone znakiem "adaptacje ciężaru podatku VAT dla sprzedaży poszczególnych rodzajów towarów, – sprzedawca nie uwzględnia podatku VAT, opłaty i pła ...

                                               

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Krajowych doradców podatkowych Izby doradców podatkowych jest obowiązkowe rząd, utworzony z dniem 1 stycznia 1997 roku. ustawa O doradztwie podatkowym z dnia 5 lipca 1996 roku. Samorząd jest niezależny w wykonywaniu zadań – podlegają tylko przepi ...

                                               

Metoda kosztów szacunkowych

Kach podejście: metoda oceny ocena definicja kosztów w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych ma zastosowanie w sytuacjach, gdy trudne lub niemożliwe do przeprowadzenia rzeczywisty ewidencji uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów. ...

                                               

Nadpłata podatku

Nadpłata podatku do zapłaty podatku w przypadku braku zobowiązań podatkowych od płacenia cła, tak jak kwota przekracza sumę istniejących zobowiązań. W polskim prawie podatkowym, zgodnie z art. 72 § 1 ordynacji podatkowej, za nadpłatę uważa się kw ...

                                               

Nowe środki transportu

Nowy samochód – termin, jak określono w ustawie O podatku od towarów i usług, co oznacza, że są przeznaczone do transportu osób i towarów: Pojazdów takich jak: samochody, pojazdy mechaniczne do przewozu dziesięciu lub więcej osób, w niektórych sa ...

                                               

Opłata paliwowa

Dopłata naliczana jest w Polsce w wyniku wyjścia na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu wykorzystywanego do napędu pojazdów, technicznie przystosowany do paliwa. Dochody z opłat paliwowych i 80% wymienia w republikański fundusz drogowy, a 2 ...

                                               

Ordynacja podatkowa

Kodeks podatkowy-to jest ustawa, uchwalona 29 sierpnia 1997 r., polski, regulujących prawo podatkowe materialne i postępowanie podatkowe, które określają organy podatkowe i ich właściwości, a także zawiera przepisy podatkowe prawa karnego.

                                               

PIT-28

Pit-28 to deklaracja podatkowa, która służy do przekazywania informacji podatkowych organy podatkowe podatników, określana jednorazowa wypłata przychodów ewidencjonowanych.

                                               

PIT-37

Pit-37 – formularz deklaracji podatkowej jest wypełniany danymi z podatników, świadectwa kwota uzyskanego dochodu w poprzednim roku. Pit-37, należy podać miejsce zamieszkania w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia po zakończeniu roku podatkowego. Dr ...

                                               

PIT-38

Pit-38 – formularz deklaracji podatkowej, przeznaczone dla osób, czyszcząc dochód z kapitału. Tak jak podatek od dochodów z kapitałów pieniężnych jest podzielony na dochodu podlegającego po. stały podatek dochodowy i podatek dochodowy liniowej st ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →