★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 263                                               

Kotlina Żmigrodzka

Puste Żmigrodzka – мезорайонов fizycznogeograficzny w Środkowej i Zachodniej Polsce, stanowiący Środkowo-Wschodniej części Dolnego Milicko-Głogowskiego. Region graniczy od północy Wysoczyzną w Kaliski i Wysoczyzną Лешчиньска, z od Północnego-Zach ...

                                               

Obniżenie Żytawsko-Zgorzeleckie

Żytawsko-Zgorzeleckie zmniejszenie lub puste Żytawska – zmniejszenie tektoniczny, położony między Płaskowyżem Budziszyńskim wyżyny Śląskiej Serbii na Zachodzie, w górach Łużyckimi i Jesztedzkim grzbietem na południe, na wzniesieniu wyżyny i góry ...

                                               

Kotlina Żywiecka

Baseny żywiec – bardzo basenie śródgórska w zachodnie Beskidy, w którego centrum znajduje się w pobliżu ujścia rzeki Soły i jej dwie główne dopływy: brzeg prawy i lewy Косарева Bank Żylicy. Według badań i regionalizacji polskich, zaprojektowany p ...

                                               

Baba (geografia)

Baba lub Babia góra w słowiańskich krajach często stosuje się nazwę góry. Geoportal mobile wyszukiwanie wydaje kilkaset nazw geograficznych w Polsce, zawierający słowo kobieta, i góry-112 Babic. W Tatrach jest wiele szczytów i skał, z nazwą własn ...

                                               

Bartodzieje (ludność służebna)

Bartodziej – kategoria ludności, u nas w Polsce w X–XIII wieku, trudniąca się bartnictwem. Był zobowiązany jest dostarczyć władzom zwierzchnim pewną ilość miodu rocznie. Poświadczone źródłowo w XII–XIII wieku. Po jego istnienia na miejscu-nazwy t ...

                                               

Budy (gospodarka)

Bude, jak i Majdan – w dawnej Polsce, położonym w środku lasu, fabryki, które produkują z surowców, drewna, żywicy, smoły, popiołu, potażu, itp. Nazwa prawdopodobnie pochodzi od złego budynków otaczających czworokątny plac reprezentujące centrum ...

                                               

Dwujęzyczne nazewnictwo geograficzne w Polsce

Dwujęzyczne nazwy geograficzne w Polsce – zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 2005 roku. O mniejszościach narodowych i mniejszościach etnicznych oraz o języku regionalnym w miejscowościach do spraw mniejszości narodowych, etnicznych lub językowych ...

                                               

Gminy o nazwach różniących się od nazw ich siedzib

W Polsce, według stanu na dzień 1 stycznia 2020 roku, jest 2477 gmin 1533 gmin, rolnictwa, 642 gmin miejskich i 302 wiejskich i gmin miejskich. Nazwy polskich województw i powiatów określić jako przymiotnikowej, zawierają ogólny termin, odpowiedn ...

                                               

Gminy w Polsce z językiem pomocniczym

Gmin w Polsce z obsługą języka, gminy, zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 2005. O mniejszościach narodowych i mniejszościach etnicznych oraz o języku regionalnym, władze lokalne mogą wprowadzić języka mniejszości jako języka pomocniczego w kontak ...

                                               

Grotnik

Grotnicy – grupy ludności książęcego wczesnopiastowskiego okresie, co wyrabiała żelazne groty strzał, i, prawdopodobnie, włócznią. Wybrany z grupy Kowali. Słowo zachowało się w nazwie miejscowej Grotniki, którą nosi w Polsce kilka osiedli, położo ...

                                               

Kobylnik (ludność służebna)

Kobylnica – kategoria ludności, u nas w dawnej Polsce, praca w hodowlanych, dlatego, koń księcia. Źródłowo Poświadczeni od XII do XIII wieku. Zostawili ślady w toponomastyce jak wielu miasta pod nazwą Kobylnik i Кобыльниках.

                                               

Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych

Komisji nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych – opiniodawczy organu o ustanowieniu, zmianie i rozbiórki urzędowych nazw miejscowości i ich części, obiektów, fizyczno-geograficznych, w razie potrzeby, Ministerstwo spraw administracji publi ...

                                               

Koniarze

Koniarze – kategorie ludności specjalnie przeznaczony do takich usług w Książęcej stajni. Jego istnienie jest poświadczone źródłowo w XII–XIII wieku. Śladów swojej obecności w imieniu toponomastyce lokalnych oddziałów.

                                               

Korabnik

Korabnicy – kategoria ludności, u nas w dawnej Polsce, zajmującą się produkcją łodzi dla potrzeb książęcego dworu. Poświadczeni źródłowo w roku 1255. Zostawili ślady w toponomastyce jak wielu miasta pod nazwą Korabniki.

                                               

Łagiewnik

W okresie dynastii Piastów w XII i XIII wieku, a może i wcześniej, łagiewnicy łotewski. лагенарии, ampullarii część populacji USA, były ministeriales książęcymi czy biskupimi i prawo do grup". Począwszy od XV wieku, i rzemieślników produkujących ...

                                               

Mącznik (ludność służebna)

Mącznica lekarska – kategoria ludności, u nas w dawnej Polsce w X-XIII wieku działa w przemiałem ziarna podczas obracania wiatraka dla potrzeb książęcego dworu. Zostawili ślady w toponomastyce jak wielu miasta pod nazwą truskawka i Mączniki.

                                               

Powiaty i gminy o identycznych nazwach

Bielsko. Podlasie, artykuły, bielsk Podlaski i GT, powiat województwa Podlaskiego Bielsko. Województwo śląskie, st. Bielsko-Biała i GT Bielskiego dzielnicy wołgogradzkiego. Brzeski. (Volyn oblast) Małopolskie, ul. Brześć > dzielnicy, brzeski, Mał ...

                                               

Skotnik

Скотник – we wczesnym średniowieczu ludność USA, który zajmował się wypasem bydła. Dowodem na ich istnienie są nazwami wiosek, takich jak скотники koła Kruszwica, który znajduje się kilka wiosek w Polsce, położony w bezpośrednim sąsiedztwie zabyt ...

                                               

Toponimia Wrocławia

Nazwy Wrocław – pierwsza lista ulic we Wrocławiu został wydany jeszcze w 1743 roku, kiedy to na rozkaz Fryderyka Wielkiego zaczął numerację domów. W 1824 roku. wykonane pierwsze zmiany nazw ulic, tak, że stare oznaczenie budynków zostały od tego ...

                                               

Żydowskie nazwy polskich miejscowości

Wykaz dzielnic, wsi, miasteczek i miast, znajdujących się na terenie pierwszego i drugiego Wspólnoty lub nowoczesnego państwa polskiego, wraz z ich nazwami w języku hebrajskim i jidysz.

                                               

Nizina Nadwiślańska

Niziny nadwislanskie energii – fizycznogeograficzny мезорайонов w Południowej Polsce, w północno-zachodniej części dorzecza rzeki Kura, na pograniczu wyżyny Małopolskiej i Północno-Karpackiego regionu. Graniczy na Zachód i Północny-Zachód w rowie ...

                                               

Nizina Szczecińska

Szczecińska, tak niziny – geograficzne kraju, obejmujący część wybrzeża Fyodorovna, geomorfologicznego zakresie, w północno-zachodniej części Polski, położonym nad zatoką Mezinskis. Rzeźba niziny miasta tworzą przede wszystkim poprzez destrukcyjn ...

                                               

Nizina Śląsko-Łużycka

To daleko na Południowy-Wschód-jest to fragment makroregion podprowincji niziny Саско-serbski. Od północy graniczy ze skałami Łużyckimi z wałem Mużakowa, na północy i północnym-wschodzie z Wale Trzebnickim, od Wschodu Niziną Śląsku, na południu k ...

                                               

Nizina Wschodnioeuropejska

Nizina Wschodnioeuropejska – fizycznogeograficzny мегарегион w Europie Wschodniej. Rozległa nizina, niż Przylądek w wschodniej części Europy. Granicy Wschodnio-Europejskiej równiny, niejednoznaczne są określane przez różnych autorów różnie są, ja ...

                                               

Niż Polski

Niż polski – Polska część prowincji Środkowo-Europejskiej równinie, pas nizinnej między morzem Bałtyckim na północy i Sudety i obszary Heights na południe. Aby określić, że polski lub Polska niżowa wykorzystywane w biologicznych publikacjach, dot ...

                                               

Nizina Podlaska

Niziny podlaskiej – nazwę zapożyczoną, obecnie jest używany przez niektórych autorów szkolnych mapach i podręcznikach, napęd na Wschodzie i północnym-wschodzie Polski, pokroić wzdłuż granicy fizycznogeograficzna błąd Zachodniej i Wschodniej Europ ...

                                               

Ochrona przyrody w Polsce

Pierwsze ograniczenia prawne, dziś jest interpretowany jako pojawiły się przepisy chroniące przyrodę na początku istnienia państwa polskiego. Początkowo miały one jednak w ogóle, praktyczne znaczenie – dopuszczalne zachowanie na konieczność króló ...

                                               

Błękitny San

Programy niebieski San, mających na celu ochronę wód sanu i jego dopływów. Koordynatorem programu jest stowarzyszenie gmin turystycznych Стахий. Program ten wiąże się z budową i modernizacją zbiorników sanitarnych, różnych rodzajów oczyszczalni ś ...

                                               

Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce

Czerwona lista zwierząt zagrożonych i zagrożonych w polsce – lista gatunków zagrożonych wyginięciem na terenie Polski. W polskiej Czerwonej księdze zwierząt zawiera więcej gatunków, ale ogranicza się do ewidencji rodzaju, o różnym stopniu zagroże ...

                                               

Gatunki żółwi objęte ochroną i ograniczeniami w Unii Europejskiej i na świecie

Do transportu przez granicę państwową chronionych gatunków wymaga pozwolenia, transport bez zgody uważa się przemytem i podlega karze. W Polsce za przemyt zwierząt są chronione grozi grzywna lub kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. S ...

                                               

Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki

Wspólna Stowarzyszenie gmin "Reda doliny i Chylonki" – Związek międzygminny, zaprojektowany w 1990 roku i do celów związanych z ochroną środowiska, gromadzenie i utylizacja odpadów i / lub odbiór ścieków. Statut Związku został przyjęty 12 kwietni ...

                                               

Lista gatunków roślin objętych ochroną częściową w Polsce

Ta lista to lista gatunków roślin objętych częściową ochrona gatunku w Polsce. Lista obejmuje gatunki chronione zgodnie z rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 9 października 2014 roku. w zachowaniu rzadkich gatunków roślin, znajdujących się ...

                                               

Lista gatunków roślin objętych ochroną częściową w Polsce (2001–2004)

Ta lista przedstawia wykaz gatunków i rodzajów roślin objętych częściową ochronę rasy w Polsce w okresie od 2001 do 2004 roku. Lista obejmuje gatunki chronione zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 11 września 2001 roku. w odniesie ...

                                               

Lista gatunków roślin objętych ochroną częściową w Polsce (2004–2012)

Ta lista przedstawia wykaz gatunków i rodzajów roślin objętych częściową ochronę rasy w Rosji w latach 2004-2012. Lista obejmuje gatunki chronione zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 9 lipca 2004 roku. w odniesieniu do gatunków r ...

                                               

Lista gatunków roślin objętych ścisłą ochroną w Polsce

Lista przedstawia listę gatunków roślin i alg brunatnych obejmuje ochronę rasy w Polsce. Lista obejmuje gatunki chronione zgodnie z rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 9 października 2014 roku. dla zachowania rzadkich gatunków roślin, wymi ...

                                               

Muzeum Łąki w Owczarach

W pobliżu znajduje się gospodarstwo, hoduje owce rzadkiej rasy wrzosówka, kóz i koni polski. Stacja Powierzchnia "овчару", który jest społecznym zapleczem kojące zioła kserotermiczne z stepowymi typów, takich jak, w szczególności, ostnica John os ...

                                               

Obręb ochronny

Zakres działalności ochrona – forma ochrony miejsc stałego tarła oraz rozwoju narybku gromadnego zima, życie i ruch ryb w Polsce. Obejmuje ona obwód wodny, w którym zabrania się połowu oraz czynności, które są szkodliwe dla ryb, a w szczególności ...

                                               

Ochrona gatunkowa ślimaków w Polsce

Głównym przepisami ustawy, regulującym kwestie ochrony przyrody w Polsce jest ustawa z 16 kwietnia 2004 roku O ochronie przyrody. Formy i metody ochrony i gatunki zwierząt zmiany w rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 6 października 2014 rok ...

                                               

Ochrona strefowa gatunków chronionych

Chroniąc grupy gatunków chronionych, grupy ochrony резиста strefy wokół stoją posterunki, roślin lub grzybów, które chronią lub schronienia, gniazdowania i regularnych zwierząt chronionych zgodnie z artykułem 46 § 3 Ustawy O ochronie przyrody. We ...

                                               

Owady chronione w Polsce

                                               

Państwowa Rada Ochrony Przyrody

Państwowa Rada ochrony przyrody – organ doradczy rady ochrony przyrody przy Ministerstwie ochrony środowiska, ale i uzyskać poradę na podstawie różnych ustaw i innych organach i mogą wyrażać opinie i stanowiska z własnej inicjatywy i na wniosek k ...

                                               

Płazy i gady Borów Niemodlińskich

Plaża i gadów Niemodlińskich świnia – duża różnorodność środowisk zastrzeżone Niemodlińskich Borowa, dość liczne i dość dobrze zachowane obszary wody i błota przyczyniają się do obecności płazów. Ich ilościowy i jakościowy bogactwo w tej dziedzin ...

                                               

Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce

Polska Czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce – tom drugi polskiej Czerwonej księgi zwierząt. Zawiera listę ginących gatunków zwierząt bezkręgowych występujących w Polsce z dokładnym opisem i lokalizacji mapy. Określa również stopień zagrożenia ni ...

                                               

Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce

Polska Czerwona księga zwierząt. Kręgowców – w pierwszym tomie polskiej Czerwonej księgi zwierząt. Zawiera listę gatunków zagrożonych wyginięciem kręgowców żyjących w Polsce z dokładnym opisem i lokalizacji mapy. Określa również stopień zagrożeni ...

                                               

Program Restytucji Populacji Sokoła Wędrownego w Polsce

Program odbudowy populacji sokoła, przybywających w Polsce – program, opracowany przez sokolników, myśliwych i przyrodników zainteresowany w naprawie tego rodzaju, z inicjatywy ówczesnego wojewódzkiego konserwatora przyrody w Włocławek Czesław Si ...

                                               

Ptaki Borów Niemodlińskich

Borów Niemodlińskich ptaki – awifaunę lęgową chronionego Borowa Niemodlińskich znaki różne gatunki, charakterystyczne tej dziedzinie na tle województwa Opolskiego. Wszystko tu było znaleźć około 150 gatunków lęgowych, co stanowi około 34% wszystk ...

                                               

Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody

Uprawiane na naturalnych konna ochrony przyrody im. 25 pułk włóczników Velikopolsky - stowarzyszenie, które powstają z inicjatywy członków Lubelskiego Akademicki klub jeździecki. Działa od 1984 roku i opiera się na zasadzie dobrowolnego. Dla same ...

                                               

Ssaki Borów Niemodlińskich

Ssaki Borowa Niemodlińskich – tereny borów Niemodlińskich żyją typowe polecenia równiny prowincji, zwierzęta. W strefie chronionego krajobrazu Niemodlińskich кабанчик został wykryty, co najmniej 25 gatunków ssaków, potrzebujących ochrony. W fauni ...

                                               

Ustawa o ochronie przyrody (2004)

Ustawa z 16 kwietnia 2004 roku. o ochronie przyrody – Polska ustawa, uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące kwestii prawnych związanych z ochroną przyrody w Polsce. Ustawa określa: Sposób zabezpieczenia elementów krajobrazu. For ...

                                               

Ustawa o ochronie zwierząt

Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku. o ochronie zwierząt – Polska ustawa, uchwalona przez parlament, regulujące kwestie prawne, związane z ochroną zwierząt. Prawem w momencie wejścia w życie zastąpił Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z 22 marca ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →