★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 261                                               

Granica polsko-środkowolitewska

Granica polsko-środkowolitewska - polskiej granicy z Litwą Centralny, został oficjalnie granicy państwowej z dnia 12 października 1920 r., do 24 marca 1922 roku.

                                               

Ilwa

Ilwa – miasto Bóbr na granicy ziemi na morze krótkie. 1925. położony jest w zachodniej części miasta Шпротава. W 1000 roku Bolesław Chrobry spotkał cesarza Hotton III podczas jego pielgrzymki do grobu świętego Wojciecha w Gnieźnie zobaczyć gnieźn ...

                                               

Kalisia

Kalisia – miasto w Środkowej Europie, mając na uwadze Klaudiusz Ptolemeusz w geografii, jednym z wieś 137 umieszczone na mapie Niemiec Magna, czwarta mapa Europy, wcześniej powszechnie utożsamiana jest z Kalisza. Oprócz podobieństwa nazwy do iden ...

                                               

Korekty granic Polski od 1945 roku

Korekty granic Polski w 1945 – artykuł obejmuje zmiany granic Polski w 1945 roku, a następnie został on zainstalowany w większości nowych granic po ii wojnie światowej.

                                               

Kresy Zachodnie

Zachodnia granica regionu Republiki, który, po 1815 roku, znajdowały się poza granicami Królestwa Polskiego w zaborze Pruskim, Zachodnio-Pomorskie, Gdańsk, Poznań i Warmii, termin wprowadzony w 1860 roku przez jana Zachariasiewicza. Granice na Za ...

                                               

Mapa Świętej Warmii

Mapa Świętej Warmińsko została wykonana w 1755 roku matematykiem i географом z Elbląga, John Fryderyka Enderscha. Stracono go na rozkaz biskupa Warmii Adam Stanisław Grabowski, i obejmuje obszar księstwa Warmia. To była pierwsza taka szczegółowa ...

                                               

Miasta polskie w tysiącleciu

Praca została wydana w ramach obchodów 1000-lecia państwa polskiego i pokazuje historię poszczególnych miast i województw, położonych w Polsce. Pełny tytuł książki brzmi "miasta polskie w tysiącleciu. Historia polskich miast". Opublikowany z inic ...

                                               

Nadsanie (obszar)

Nadsanie, Ukr. Надсяння, Pasanna) - to ukraiński termin, który obejmuje obszary leżące na północ od dolnego biegu San rzeki, pomiędzy rzeką Strwiąż na południu do Bełżca Tomaszowa Lublinie i jego okolicach, na północy, ziemia, przylegających do C ...

                                               

Nazwy miejscowe Polski

Miejsce nazwiska polsko – niedokończone, słownik encyklopedyczny, poświęcone nazewnictwu wiosek, położonych na terytorium Polski, pod redakcją Kazimierza Rymuta opublikowany w 1996-2019 lat.

                                               

Niemieckie nazwy polskich miejscowości

W czasie Pierwszej wojny światowej, nazwy stacji na linii kolejowej Bełżec-trawniki: Szarowola – Schumkasee. Pniówek – Neu-Hanau. Boża wola – Sorge. Niepodległość To Świetnie – Wilhelmstal. W czasie ii wojny światowej na wygnanie Zamojszczyzny: S ...

                                               

Pomorze Mazowieckie

Pomorze Moskwa – nazwa obszaru geograficznego wprowadza do opisu północnych terenach przyłączonych do państwa polskiego w 1945 roku, wcześniej znany jako Prusy Wschodnie. To imię było zarezerwowane dyrektor instytutu Zachodniego w Poznaniu w 1948 ...

                                               

Rozbiory Polski

Krytykę polski okres w historii Litwy i Polski w latach 1772-1795, kiedy Rzeczpospolita Obojga Narodów z sąsiednią Rosją, Prusami i Austrią wyniósł na ich korzyść ustępstwa części jej terytorium w wyniku przegranej wojny lub pod groźbą użycia siły.

                                               

III rozbiór Polski

III przenośne polsko – ostatni z trzech polskich partycji, które miały miejsce pod koniec XVIII wieku. W czasie powstania kostochkovaja na 11 lipca 1794 r. rządy pruskie zastępca w Sankt-Petersburgu, Leopold Heinrich von Golz napisał w swoim rapo ...

                                               

Sarmacja europejska

Rozpościerała ją od morza Czarnego i morza Kaspijskiego, na północ do Wenedyjskiej Wenedzkiej zatoki za oceanem Sarmackim, gdzie wpadł w rzekę Wisłę, ochrona, Рудон, Turunt i Chesin. Jego zachodnia granica była Wisła, na Wschodzie nie ma. Klaudiu ...

                                               

Sezesko

W 1155 roku. pojawił się byk Wrocław – "silver bull" polskiej literatury, nazwał 80 lokalnych i osobistych nazw. Projekty wykonane w Wrocławiu, który potem został przepisany w Rzymie. Byk, że papież Hadrian IV potwierdził posiadłości biskupstwa W ...

                                               

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego – geograficzny słownik encyklopedyczny, wydany w latach 1880-1902 w Warszawie Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego, nagrywać toponimy z terytorium Rzeczypospolitej, a ta ...

                                               

Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu

Słownik historyczno-geograficznego województwa Krakowskiego w średniowieczu – słownik encyklopedyczny, poświęcone geografii historycznej teren obecnego i historycznego województwa Krakowskiego wydała w 1980-2016 lat.

                                               

Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu

Słownik historyczno-geograficznego województwa Poznań w średniowieczu – słownik encyklopedyczny, poświęcone geografii historycznej obecny teren zabytkowego łódzkie i Poznań opublikowany w 1982-2016 lat.

                                               

Suwalszczyzna Sopoćkińska

Сувальского Sopoćkińska dziedzinie jest również nazywany trójkątem Sopockinskim – mały region geograficznie i etnograficznie odzyskane po ii wojnie światowej, kiedy część byłych powiatowych sierpnia weszła w skład Związku Radzieckiego. Taki podzi ...

                                               

Trójkąt Trzech Cesarzy

Trójkąt trzech cesarzy – aby określić, gdzie w latach 1846-1915 się granice trzech europejskich mocarstw biorących udział w redukcji Polski: Prus, Austrii i Rosji. Ten punkt na mapie jest, w zasadzie, trójstyk trzech cesarstw.

                                               

Zbrucz

Rzeka Zbrucz w Zachodniej Ukrainie, o długości 247 km, lewy dopływ Dniestru. Jego źródła leżą blisko wsi Szczasnówka, płynie w głębokim wąwozie. Na brzegu rzeki: Podwołoczyska, Wołoczyska, Гусятин, Skała-Podolska, w okopach.

                                               

Ziemie Odzyskane

Odzyskanych ziem – termin odnoszący się do krain północy i zachodzie współczesnej Polski, które zgodnie z postanowieniami konferencji poczdamskiej została przyznana Polsce. Termin użyty po raz pierwszy w II Rzeczypospolitej w odniesieniu do Śląsk ...

                                               

Granice Polski

Polska granica – w okolicy, Polska 9. miejsce wśród 48 krajów europejskich. Graniczy z 7 krajami: Niemcami na Zachodzie, Słowacją i Czechami na południu, Rosją i Litwą, Białorusią i Ukrainą na wschodzie. Na Północy granica przebiega wzdłuż wybrze ...

                                               

Granica polsko-białoruska

Granicę białorusko-polską granicę między rzecząpospolitą Polską a Republiką Polska formalnie istniejąca od niepodległości Białorusi od ZSRR, tj. z 25 sierpnia 1991 roku. Do 1991 roku, obecna granica z Białorusią jest częścią granicy z ZSRR i miał ...

                                               

Bitwa o Czadcę

Bitwa o чадцев – strzelaniny pomiędzy jednostkami RÓG "polonia i oddziałami armii czesko-słowackiego miasta чадца broniącymi 25 listopada 1938.

                                               

Granica polsko-czechosłowacka

Po odzyskaniu w 1918 roku, po ogłoszeniu niepodległości Polski i utworzenie Czechosłowacji, oba kraje przystąpiły do granicy, która istniała w latach 1918-1939 i 1945-1992.

                                               

Granica polsko-czeska

Granica Czechy-Polska granica międzypaństwowa między Czechami a Polską Rzecząpospolitą. Republika czeska jest jednym z siedmiu państw, graniczących obecnie Polska. Ten stan trwa od 1 stycznia 1993 roku, po rozpadzie Czechosłowacji. Obecna granica ...

                                               

Granica mołdawsko-polska

Granice-Polska granicy Mołdawsko, dzielić terytorium Królestwa Polskiego i mołdawskiego państwa, istniejące w latach 1359-1793. Granica została ustalona po ogłoszeniu niepodległości Mołdawii w 1359. Początkowo granicy będzie działać na odcinku od ...

                                               

Granica na Odrze i Nysie Łużyckiej

Związał się na łóżku i Nysie łużyckiej – granica państwowa między Polską a Niemcami został ukształtowany po ii wojnie światowej, na mocy decyzji aliantów na konferencji Jałtańskiej i poczdamskiej. Jest zachodnią granicą Polski i Wschodnich Niemiec.

                                               

Granica polsko-słupska

Granica Polska-Słupsk granicy, dzielić terytorium Królestwa Polskiego i Księstwa prokuratora w 1466-1474 lat. Został stworzony po ii pokoju w Toruniu po włączeniu Prus królewskich w języku polskim.

                                               

Granica polsko-węgierska

Granica polsko-węgierskiej granicy państwowej między Polską i Węgrami, istniejący jeszcze z czasów Bolesława Chrobrego na włączenie Węgier w państwie rezydencji Habsburgów i ponownie w 1939 roku. Na przestrzeni lat zmieniał swój przebieg, ale oba ...

                                               

Granica polsko-litewska

Granica polsko-litewskiej granicy państwowej między Republiką Litewską a Rzecząpospolitą Polska formalnie istniejące od czasu uzyskania przez Litwę niepodległości od ZSRR, tj. od 6 września 1991 roku. Do 1991 roku, obecnej granicy z Litwą o długo ...

                                               

Granica polsko-łotewska

Granica polsko-Litewskiej granicy państwowej między Łotwą a Polską, które istniały w okresie międzywojennym. Długość granicy dla bardziej dokładnych obliczeń 1936 roku był 113.313 km.

                                               

Granica polsko-niemiecka

Granicy polsko-niemieckiej granicy międzypaństwowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Szwajcarii, Niemczech, o długości 467 km długości. Jest zachodnią granicą Polski i Wschodnich Niemiec. Niemcy jest jednym z siedmiu państw, graniczących ...

                                               

Polsko-czechosłowackie konflikty graniczne

Od 1918 r., stosunki między Czechosłowacją a Polską doszło do konfliktu z kilku kontrowersyjnych terenu Śląsk cieszyński, Orawa, Spisz, i po ii wojnie światowej Kłodzko dziedzinie i raciborski ziemi.

                                               

Polsko-niemiecki traktat graniczny

Polsko-niemiecki traktat graniczny – dwustronne umowy, podpisany 14 listopada 1990 r. między Polską i Szwajcarii Czeskiej i republiki federalnej NIEMIEC o uznaniu granic na łóżko i łużyckiej Нисы.

                                               

Granica polsko-radziecka

Granica polsko-radzieckiej w okresie 1922-1991 Polska był Związek Radziecki, tę granicę jako granicę z Ukraińską SRR i Białoruskiej SRR sformalizowano w 1921 roku na kontraktowej ryskim. W 1922 r. został oficjalnie utworzony ZSRR. W czasie ii woj ...

                                               

Granica polsko-rosyjska

Granica polsko-rosyjskiej granicy Rzecząpospolitą Polskiej i Federacji Rosyjskiej, która oficjalnie jest z rozwiązaniem Związku Radzieckiego, czyli od 26 grudnia 1991 roku Łańcuch kalinigradzkim granica federacji ROSYJSKIEJ polskiego województwa ...

                                               

Granica polsko-rumuńska

Rumuńska armia okupowała byłe kraje habsburski Hetman, Bukowiny i Południowo-Wschodnia część Galicji, która jest ograniczona linią łączącą rzeki Dniestru i Cisy, do końca maja 1919 roku - patrz okupacja Pokucia przez Rumunię. W mieszkaniu mieszka ...

                                               

Granica polsko-słowacka

Polsko-słowacka granica – granica między Rzecząpospolitą Polska i Republika Słowacka formalnie istnieje w obecnej formie od 1 stycznia 1993 r., tj. po rozpadzie Czechosłowacji na dwa niezależne państwa. Do rozpadu Czechosłowacji, obecna granica z ...

                                               

Teoria nieokreśloności terytorium Polski

Teoria niepewności terytorium rzeczypospolitej polskiej lub teorii przejściowości ziem polskich – pojęcie wzoru Wacława Nałkowskiego, którzy twierdzili, że nie można w pełni określić dokładne granice Polski, jak w geograficznych i etnograficznych ...

                                               

Granica polsko-turecka

Granica polsko-tureckiej granicy międzypaństwowa między Rzecząpospolitą i Ottoman empire i jej lennami istniejące w 1478-1792 lat. Granice powstała po zhołdowaniu przez Turcję mołdawskiego państwa w 1478 roku Krymskoe chanat w 1475, włączenie Tur ...

                                               

Granica polsko-ukraińska

Polsko-ukraińska granica – granica między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą formalnie istnieje od Niepodległości Ukrainy od ZSRR, czyli od 24 sierpnia 1991 roku. Do 1991 roku obecny granicy z Ukrainą część granicy z ZSRR i miał taki sam przebieg. ...

                                               

Umowa graniczna pomiędzy Polską a ZSRR z 16 sierpnia 1945 roku

Umowa między Rzecząpospolitą Polską i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o polsko-radzieckiej podpisany w Moskwie dnia 16 sierpnia 1945 roku. Powołując się na ustalenia konferencji Jałtańskiej, wezwał również tatarów wyznaczył nową g ...

                                               

Umowa o zmianie granic z 15 lutego 1951

Umowa o zmianie granic z 15 lutego 1951 r. – największy w powojennej historii Polski i jeden z największych w historii powojennej Europy limitu korekcji. Uważany jest wymiana terytoriów o powierzchni 480 km2. Umowa została ogłoszona w dzienniku u ...

                                               

Zmiany granicy polsko-słowackiej

W 1918 roku na granicy polsko-słowackiej była wewnętrznej granicy Austro-Węgierskiej między Słowacją należy brytania Węgry i Galicja należała do cesarstwa Austriackiego. Nawet wtedy, tam był spór graniczny, na przykład, pytanie o demarkacji grani ...

                                               

Jaskinie Polski

Jaskinie polskiego powstał głównie w wyniku procesów krasowych, tak, że ich lokalizacja odpowiada występowanie gatunków krasowiejących. Większość z nich znajduje się w południowej części kraju. Ponad 20% ogólnej liczby jaskiń w Polsce, jaskinie k ...

                                               

Diabla Dziura w Bukowcu

Dziura Diabła w Bukowcu-największa jaskinia w podnóża Rożnowskiego. Posiada dwa wejścia otworów, znajdujących się na zboczu zalesionego Bukowiec na północny-zachód od wsi Lipnicy wielkiej Bukowiec koła, rezerwat przyrody Diabelskie skały, na wyso ...

                                               

Jaskinie polskich Tatr

Jaskinie polskich Tatr – grupa 842 z jaskini, znajdującej się w polskich Tatrach. Tutaj znajduje się najdłuższa i głęboka jaskinia w Polsce. Ich łączna długość przekracza 134 km koszt budowy geologicznej Tatr, zdecydowana większość z nich zdarzaj ...

                                               

Jaskinie w Płóczkach Dolnych

Jaskinie w Płóczkach Dolny kompleks czterech jaskiń w Płóczkach dolnych, gmina Lwówek Śląski, w lwóweckim okolicy, w województwie dolnośląskim. Jaskinie znajdują się u podnóża zachodniosudeckiego, a dokładniej u podnóża gór izerskich. Obszar, w k ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →