★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 255                                               

Marek Wojtkowski

Marek Hołownia-polski polityk i pedagog, doktor nauk humanistycznych, poseł na Sejm VI i VII kadencji, od prezydenta Włocławka 2014.

                                               

Karol Wolfram

Carl Wolfram – polski ewangelicki duchowny, profesor chrześcijańskiej akademii teologicznej w Warszawie, tłumacz Biblii.

                                               

Mariusz Wołos

Mariusz Wołos – polski historyk i publicysta, profesor nauk humanistycznych, pracownik uniwersytetu pedagogicznego. Komisji edukacji narodowej w Krakowie i Instytutu historii pan w Warszawie.

                                               

Lucyna Woźniak

Lucyna Alicja Woźniak – Polska inżynier-chemik, profesor, doktor nauk medycznych, wice-rektor uniwersytetu medycznego w Łodzi w kadencji 2012-2016 oraz 2016-2020 latach.

                                               

Krzysztof Wójtowicz

Войтово Krzysztof (Janusz wójtowicz) – polski prawnik, profesor prawa, wykładowca uniwersytetu Wrocławskiego, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego, prawa międzynarodowego publicznego i prawa europejskiego, zastępca rektora uniwersytetu ...

                                               

Ferdynand Wójtowski

Ferdynand Wójtowski – profesor nauk rolniczych, emerytowany profesor Uniwersytetu przyrodniczego w Poznaniu.

                                               

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz – polski prawnik, profesor prawa, sędzia trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, kierownik katedry teorii i filozofii prawa i prorektor doktorantów i uniwersyteckich bibliotek. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z ...

                                               

Wojciech Wrzosek

Wojciech Wrzosek – polski historyk, metodolog, profesor, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor uniwersytetu pedagogicznego. Adam Mickiewicz, kierownik zakładu metodologii historii i historiografii, historii Uniwersytetu. Adama Mickie ...

                                               

Jerzy Wysłocki

Janusz Jerzy Wysłocki – polski naukowiec, specjalista w dziedzinie inżynierii materiałowej, profesor nauk technicznych, profesor zwyczajny Częstochowa politechniki, wice-rektor uniwersytetu w latach 2016-2020 roku.

                                               

Aneta Wysokińska-Senkus

Anna Wysokińska-Senkus-absolwent wydziału zarządzania Akademii Podlaskiej w Siedlcach, uzyskał tytuł magistra w 2001 roku. W 2003 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania analityk Instytutu organizacji i zarządzania w przemyśle ORG ...

                                               

Jerzy Zabłocki

Jerzy Piotr Zabłocki – polski malarz, grafik, profesor państwowej Wyższej szkoły sztuk plastycznych w Gdańsku, rektor od 1987 do 1990 roku.

                                               

Tamara Zacharuk

Tamara Захарук Teresa – nauczyciel Polska, wykładowca, rektor uniwersytetu przyrodniczo-humanistyczny w Instytucie Siedlce w kadencji 2012-2016 oraz 2016-2020 latach.

                                               

Halina Zaczek

Halina Zaczek Halina czk Wel, Halina Вельская Zaczek-czk – polska aktorka, pedagog, emerytowany profesor Państwowej wyższej szkoły teatralnej w Krakowie, prodziekan i zastępcy rektora-d Z. Z 1991 roku profesor regularnie gra. Córka Piotra i Helen ...

                                               

Tadeusz Zagajewski (1912–2010)

Był synem Karola rasy. 1880, nauczyciel języka niemieckiego we Lwowie do 1939 roku, szef Rady Nadzorczej okręgu szkolnego we Lwowie. W 1930 roku ukończył klas. H. Sienkiewicza we Lwowie i w tym samym roku rozpoczął studia na wydziale elektrotechn ...

                                               

Danuta Zawadzka

Peter Zawadzka – Polski ekonomista, doktor nauk ekonomicznych, profesor, prorektor do spraw akademickich Politechniki katedry w kadencji 2012-2016 oraz 2016-2020 latach.

                                               

Beata Zawadzka-Kłos

Beata Zawadzka-Kłos skończył śpiew w akademii muzycznej w Łodzi w klasie Jadwiga Петрашкевич, alias. Wykonuje muzykę od baroku do secesji. W Koncerty-Канторовича wykonanych prac solistyczne partie sopran, w szczególności: "Стабат mater" J. b. Mar ...

                                               

Ireneusz Zbiciński

Ireneusz Zbiciński – polski naukowiec, specjalista w dziedzinie chemicznej i procesowej inżynierii, profesor nauk technicznych, profesor, zwykłe uniwersytet techniczny w Łodzi, wice-rektor Uniwersytetu.

                                               

Zbigniew Zdrojewski

Zbigniew Zdrojewski – polski profesor, doktor nauk medycznych, konsultant w województwie Pomorskim w dziedzinie medycyny wewnętrznej, koordynator kształcenia podyplomowego w dziedzinie geriatrii, specjalista Stażyści, nefrologii, transplantologii ...

                                               

Andrzej Zieliński (chemik)

Andrzej Zieliński-polski profesor, chemik, specjalizuje się w dziedzinie materiałów do pracy w ekstremalnych warunkach środowiskowych i biomateriałów. Wice-rektor ds. współpracy i programów międzynarodowych Gdański uniwersytet technologiczny. W 1 ...

                                               

Janusz Zieliński

Edmund Zieliński – polski technolog chemii, prof. dr hub. inż, wice-rektor politechniki Warszawskiej filia w Płocku w zakresie 1999-2002, 2002-2005, 2012-2016 oraz 2016-2020.

                                               

Tadeusz Jacek Zieliński

Tadeusz Jacek Zieliński-polski prawnik, nauczyciel i protestancki teolog, profesor teologii i doktor nauk prawnych, adwokat, działacz Ekumeniczny, poseł na Sejm II i III kadencji, zwyczajnych profesor chrześcijańskiej akademii teologicznej w Wars ...

                                               

Woj­ciech Zu­ba­la

Andrzej Wojciech Zubala – polskiego malarza, fotografa i profesor sztuk pięknych, 2012 r. rektor Akademii sztuk pięknych w Warszawie.

                                               

Kamil Zubelewicz

Absolwent szkoły podstawowej nr 309 i НЛИН średnia szkoła podstawowa im. Johann Wolfgang von Goethe, Warszawa, 1996. Zwycięzca Olimpiady historycznej w roku szkolnym 1995 / 1996 i pracownik Krajowego funduszu na rzecz dzieci z decyzją VII klasy s ...

                                               

Eugeniusz Zwierzchowski

Eugeniusz Zwierzchowski polskiej konstytucji, zwyczajnych profesor prawa, zwyczajnych profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i uniwersytetu w Białymstoku, wice-rektor uniwersytetu Śląskiego, dziekan wydziału prawa i zarządzania usł.

                                               

Henryk Żaliński

Henryk Żaliński – polski historyk, profesor nauk humanistycznych, rektor akademii pedagogicznej. Komisji edukacji narodowej w Krakowie.

                                               

Elżbieta Żądzińska

Elizabeth Ządzińska – Polska biolog, profesor nauk biologicznych, profesor w zwykłych uniwersytetu Łódzkiego, rektor uniwersytetu w latach 2016-2020 roku.

                                               

Waldemar Żebrowski

Waldemar Józef Żebrowski – polski historyk i politolog, związane z olsztyńskimi instytucji szkolnictwa wyższego, były działacz polityczny, publicysta.

                                               

Maciej Żukowski

Eugeniusz Żukowski – polski ekonomista, profesor ekonomii, rektor uniwersytetu ekonomicznego w Poznaniu w okresie 2016-2020 roku.

                                               

Wojciech Życiński

Wojciech Życiński – polski kościół Rzymsko-katolicki prezbiter, salezjanin, doktor nauk historycznych, teologii, dziekan wydziału teologii Papieskiej akademii teologicznej w Krakowie, w latach 1997-2000-wice-rektor Papieskiej akademii teologiczne ...

                                               

Maria Żygadło

Maria Barbara Żygadło – Polska inżynier-chemik, profesor nauk technicznych, kadencji 2002-2005-wice-rektor uniwersytetu technologii Świętojańskiej.

                                               

Maciej Żylicz

Maciej Żylicz – polski biochemik i biolog molekularny, Prezes Zarządu Fundacji nauki polskiej, członek rzeczywisty Polskiej akademii nauk, członek-korespondent Polskiej akademii wiedzy.

                                               

Rabini Bytomia

Przed nazwą określa datę psalmów stanowisko rabina. 1790-1813: Mojżesz Izrael rodzina Freund. 1743, umysł. 1813. 1829-1853: Izrael Дейч urodził się 2 kwietnia 1800. 1853 7 czerwca. 1864-1867 – oferty pracy sterowania dla funkcji rabina pełnił Moj ...

                                               

Rabini Będzina

Boruch wód Hercygier. (Boruch water Hercygier) Meir Orbach – wspomina w 1775 roku. Zacznę Nuchym, Menachem Rozynes – początku XIX wieku. zm. 10 lutego 1835, w wieku 68 lat. Szlezinger David Schlesinger. Mendel Ehrlich, 1849-1851, pozwoliło królew ...

                                               

Rabini Leszna

Ok. 1679: Isaac Gerson Mose, rabin nazwał Itzig. Uri Шрага Phoebus Hellman. w 1770 roku. Isaac Shalom, перераб. w 1675. David Tewle. w 1792 roku. Jacob Lisa. w 1832 roku. Mordechaj Zebi Hirsch. w 1753. Mose Isaac Speyer. w Pradze, 1749. Efrajim R ...

                                               

Rabini Raszkowa

                                               

Rabini Wyszkowa

1921-1932: Kerlistein pochodzący z Poręby. Menachem-Менделе Broslau. (Menachem Mendel Broslau) Абеле. (Abele) 1932–?: Gedaliahu Buchler. (1932–?: Gedaliahu Büchler) ?–?: David Morgenstern Shlomo, syna Rabina Łomży. 1907: Jakuba Arie Morgenstern, ...

                                               

Alter Israel Szimon z Mińska Mazowieckiego

Alter Izraela Szimon Perłow z Mińsk Mazowiecki – rabin chasydzki, w latach 1902-1932 cadyk z Mińska Mazowieckiego. Był synem Jaakowa z Mińska Mazowieckiego. Był jednym z najbardziej popularnych cadyków w okresie międzywojennym. Podczas i wojny św ...

                                               

Aron Elimelech Szneur Zalman z Krosna

Aaron Элимелех Szneur Залман z krosna – cadyk. Syn Mordechaja Dow Bera z Hornistopola, praprawnukiem Rabina Menachema Twerskiego 1730-1797 Segal, założyciela Czarnobylu dynastii, a syn-w-prawo Mojżesza od Rozwadowie. Początkowo był цадиком w Ajge ...

                                               

Chaim Auerbach

Dr Isaac Auerbach, rabin mistrz w latach 1818-1840. Pisarz religijny. Każdy rabina Akiwy Egera w Poznaniu i rabin Salomon Posnera z Warszawy. Autor Dibre Mishpa "Szukaj Sądu". Pochowany w ohelu, w którym spoczęło wiele innych rabini z rodzaju Aue ...

                                               

Israel Baal Szem Tow

Israël Ben Eliezer, bardziej znany pod pseudonimem HaBaal Сзэм-tow – Rabin, cadyk, jeden z założycieli chasydyzmu w dawnej Rzeczypospolitej w XVIII wieku. Kreator Dow Bera z Элимелех nauczyciel Międzyrzeca z Leżajska. To prostym językiem, zrozumi ...

                                               

Naftali Cwi Jehuda Berlin

Naftali Cwi Йеуда Berlin, znany również jako Семеновский, Girsz, S. Berlinem lub pod skrótem Netziv – ортодоксальный rabin, rektor jesziwy w Wołożynie, autor licznych dzieł талмудической.

                                               

Chaskel Besser

Oswald Chaskel Besser głównie Chaskiel Koszyce zatoki – polsko-amerykański rabin, po 1989 roku-lider w odbudowę życia żydowskiego w Polsce, jeden z najbardziej wybitnych przedstawicieli radomszczańskiej chasydzkiej dynastii.

                                               

Dawid Biderman

David Biederman rabin, pierwszy cadyk chasydzkiej dynastii Lelow. Był synem Salomona Bidermana. Początkowo kabalistą prawda, jednak, pod wpływem Элимелех z Leżajska zainteresowany chasydyzmem. Początkowo studiował Mojżesz Lejba z Sasowa i Jakuba ...

                                               

Dawid Cwi Szlomo Biderman

Dawid Zvi rav Shlomo Biederman, w okresie 1882-1918 cadyk chasydzkiej dynastii Lelow. Był synem Eleazara Mendel Bidermana 1827-1882, wnuk Bidermana 1776-1851 Mosze, i prawnuk Dawida Bidermana 1746-1814, założyciel dynastii. Po śmierci ojca w 1882 ...

                                               

Eleazar Mendel Biderman

Eleazar Mendel Biederman rabin, w latach 1851-1882 cadyk chasydzkiej dynastii Lelow. Był synem Bidermana 1776-1851 Mosze i wnuk Dawida Bidermana 1746-1814, założyciel dynastii. Po śmierci ojca w 1851 roku został cadykiem lelowskich chasydów. Jego ...

                                               

Mosze Biderman

Rabin Mosze Biederman, w latach 1814-1851 cadyk chasydzkiej dynastii Lelow, Syn Dawida Bidermana, ojciec Eleazar Mendel Bidermana. Pod koniec życia przeniósł się do rezydencji dynastii w Jerozolimie.

                                               

Abraham Bornsztajn

Był synem rabina Zeewa Bornsteina Segal bieli i zięć Menachem Mendel Morgenstern z Kocka. Student Enoch Kohena Henicha Levin Aleksandrowa. Po ukończeniu szkoły średniej, był rabinem w Parczewieбыл, M. кросневице, Nasielsku, a od 1883 r. w Sochacz ...

                                               

Samuel Brot

Samuel Ha-Levi Брот – polski rabin, działacz polityczny, przywódca Mizrahi, poseł do sejmu II kadencji, rabinem w Brześciu Kujawskim, a ona, Tomaszów Mazowiecki, Antwerpii, Nowym Jorku i Tel Awiwie, członek zarządu Głównego Rabinatu Izraela.

                                               

Cwi Elimelech z Dynowa

ЦТД Элимелех Szapiro z Dynowa rabin. Jeden z przedstawicieli chasydyzmu w Polsce, kabalista. Założyciel dynastii cadyków dynowskich. Był uczniem Menachema Mendla, Magida z Kozienic i Jacob Horowica. Był rabinem w Rybotyczach, Strzyżowie, Oleszyca ...

                                               

Cwi Hirsz z Rymanowa

Zvi Girsz z Rymanów, zwany także Meszaret Girsz – rabin-od cadyk 1827 rymanowski. W młodości pracował jako krawiec. Później był studentem Mendel z Rzeszowa, a następnie Naftalego Cwi Ropczyce, za którą na ulicy było dwanaście lat, i którego nastę ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →