★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 254                                               

Witold Potwora

                                               

Katarzyna Potyrała

Katarzyna Potyrała – Polska pedagożka, doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, prorektor uniwersytetu pedagogicznego. Komisji edukacji narodowej w Krakowie.

                                               

Stanisław Poznański

Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Student Tadeusz Pruszkowska i Leona Wyczółkowskiego. Wice-rektora, a następnie dziekan graficzny wydział Warszawskiego usługi w latach 1957-1968.

                                               

Krzysztof Prokop

Michał Prokop – polski prawnik, doktor nauk prawnych. Od 1 Października 2018 Roku. Profesor Uniwersytetu naturalnie-Humanistyczny w Siedlcach instytut, wydział ekonomiczny i prawny. W latach 2002-2016 wykładowca uniwersytetu w Białymstoku. Specja ...

                                               

Jacek Prusak

Jacek Prusak – polski ksiądz katolicki, jezuita, teolog, psychoterapeuta, psycholog, publicysta, doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Wiceprezes Akademii "Ignatianum" w Krakowie, adiunkt w Instytucie psychologii tego uniwersytetu.

                                               

Marek Przeniosło

Marek przeniosło – polski historyk, profesor nauk humanistycznych, profesor normalne, uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, wice-rektor uniwersytetu w kadencji 2012-2016 oraz 2016-2020 latach.

                                               

Kazimierz Przybysz

Kazimierz początkujących – polski historyk i politolog, profesor prostych w Akademii Leona Koźmińskiego, a także w Instytucie nauk politycznych uniwersytetu Warszawskiego.

                                               

Jan Pyka

Urodził się w Moszczenicy, obecnie w obszarze Jastrzębia-Zdroju. Ukończył doktoryzował się i habilitował się w Akademii ekonomiczny w Katowicach, obecnie w UE. W 2013 roku otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych. W latach 1999-2005 był vice-p ...

                                               

Teresa Rabska

Teresa Rabska Irina – prawnik Polski, profesor prawa, współtwórczyni zakresie publicznego prawa gospodarczego, odpowiedzialny redaktor "ruchu prawnej, ekonomicznej i socjologicznej", pierwszą kobietą, aby służyć rektorem w historii Uniwersytetu. ...

                                               

Jerzy Radziwiłowicz

Dzieciństwo i młodość spędził w Warszawie ROWEK. Absolwent Liceum nr XLVII od kształcenia ogólnego. Stanisława wyspiańskiego w Warszawie. Podczas studiów w szkole zainteresował się działań. Należał do Szkoły dramatycznej wideo. W 1972 roku ukończ ...

                                               

Jan Rajman

Stycznia Rajman – polski geograf, w latach 1987-1990-rektor wyższej szkoły pedagogicznej. Ken w Krakowie, profesor nauk geograficznych.

                                               

Bolesław Rakoczy

Alex Rakoczy Kazimierza, imię zakonne: Eustachy – polski Полен, historyk sztuki, doktor nauk teologicznych, major wojska polskiego.

                                               

Stefan Raszeja

Stephen G jest polski lekarz medycyny sądowej, profesor, rektor akademii medycznej w Gdańsku w latach 1972-1975.

                                               

Marek Roman

Marek Franciszek Roman – polski inżynier, profesor nauk technicznych, specjalista w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków i ochrony środowiska, przewodniczący Polskiego związku inżynierów i techników sanitarnych, dziekan wydziału in ...

                                               

Stefan Rosiński

Stefan Leon Rosiński – polski ekonomista, profesor ekonomii Uniwersytetu Poznańskiego, dziekan Wydziału Handlu i prorektor Akademii Handlowej w Poznaniu.

                                               

Michał Rostworowski

Michael Alex Rostworowski – profesor i rektor uniwersytetu jagiellońskiego, prawnik i politolog, ekspert Konstytucyjnego i prawa międzynarodowego, dyrektor polskiej szkoły nauk politycznych, a następnie na wydziale nauk politycznych uniwersytetu ...

                                               

Ksawery Rowiński

Studiował na wydziale medycznym Uniwersytetu. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem profesora Karola Mayera. Już w czasie studiów był wolontariuszem w szpitalu miejskim. Po ukończeniu szkoły w 1928 roku został asystentem w oddziale chirurgi ...

                                               

Lech Rudziński

Lech Rudziński Stanisław – polski inżynier, nauczyciel, profesor nadzwyczajny Politechniki Świętojańskiej w 1987-1993 wice-rektor Uniwersytetu.

                                               

Kazimierz Rudzki

Urodził się w rodzinie Bronisław, właścicielka wydawnictwa i studia. Jego siostra Lena Rudzka-Głowacka, matka pisarza Janusza Głowackiego. Był żonaty, nie miał dzieci. Został pochowany na cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

                                               

Zbigniew Rusin (profesor)

Zbigniew rusinów – polski inżynier, profesor nauk technicznych, w kadencji 2008-2012 prorektor uniwersytetu technologii Świętojańskiej.

                                               

Eugeniusz Rusiński

Eugeniusza zdarzeń – polski inżynier-mechanik specjalizujący się w budowie i eksploatacji maszyn, metody numeryczne i wytrzymałości materiałów, docent, związane z Politechnika Wrocławska.

                                               

Marek Ruszkowski

Marek Ruszkowski-polski językoznawca, profesor nauk humanistycznych, profesor normalne, uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, w latach 2016-2017 rektorem tego uniwersytetu.

                                               

Stanisław Rydlewski

Stanisław Rydlewski – polski inżynier, profesor, rektor Politechniki Gdańskiej, jest autorem licznych prac naukowych i publikacji.

                                               

Aleksander Rylke

Aleksander Rylke PS. Peter – komandor porucznik MARYNARKI wojennej, zwyczajnych profesor, inżynier okrętownictwa.

                                               

Wojciech Sadowski

Wojciech Sadowski, naukowiec, polski inżynier, profesor, Gdański politechnika, specjalista w dziedzinie fizyki ciała stałego, nanotechnologia, elektronika.

                                               

Marek Safjan

Mark Henry Сафьян – polski prawnik, sędzia, specjalista w dziedzinie prawa cywilnego, profesor prawa, profesor w zwykłych uniwersytetu Warszawskiego w latach 1998-2006, przewodniczący trybunału Konstytucyjnego z 2009 r., sędzia Trybunału sprawied ...

                                               

Józef Sałaciński

Józef / miejsce – uczony i organizator nauki, profesor, doktor, inżynier telekomunikacji, specjalista w dziedzinie telematyki.

                                               

Marianna Sankiewicz-Budzyńska

Marianna Sankiewicz-Budzyńska – Elektronik Polska, wykładowca 1992, organizatora działalności naukowej i edukacji.

                                               

Wiktor Schramm

Victor Franz blizna – rolnik, ekonomista, historyk gospodarki, profesor Познанского uniwersytetu, Wyższej szkoły rolniczej w Poznaniu generał-квартирмейстером polskiej armii. dypl.

                                               

Grzegorz Sędek

Grzegorz Sędek – polski psycholog, profesor nauk humanistycznych, Humanistycznospołecznego nauczyciela studiów w swps w Warszawie i prorektor tej uczelni, specjalista w dziedzinie psychologii osobowości, psychologii społecznej.

                                               

Aleksander Romuald Sieroń

Aleksander Romuald Sieroń – polski lekarz, profesor, doktor nauk medycznych, doktora honoris causa, profesor prostych Śląskiego uniwersytetu medycznego w Katowicach.

                                               

Stanisław Sierpowski

Специализирутся w archiwistyce, bibliotekoznawstwie, historii dyplomacji, historii, najnowsze, regionalistyce i stosunków międzynarodowych. W okresie 1985-1987 komisarza wice-rektor Uniwersytetu. Adam Mickiewicz rektorem był profesor Jacek Fisiak ...

                                               

Stanisław Skalski (pedagog)

Stanisław Skalski – polski filozof, założyciel państwa wyższej szkoły pedagogicznej i prorektora uniwersytetu.

                                               

Małgorzata Skorupa (skrzypaczka)

Margaret zbroje – polski skrzypek, profesor, doktor sztuk muzycznych habilitowana, w latach 2016-2019 r rektor Akademii Muzycznej. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

                                               

Eugeniusz Skrzymowski

Eugeniusz Skrzymowski – polski inżynier i pracownik naukowy, profesor, związane z Departamentem morskiego uniwersytetu technologicznego w Szczecinie technologii.

                                               

Violetta Skrzypulec-Plinta

Violetta Ewa Skrzypulec-Plinta – Polska ginekolożka-położniczka, endokrynolożka, seksuolożka, profesor, doktor nauk medycznych, wice-rektor Śląskiego uniwersytetu medycznego w Katowicach.

                                               

Zdzisław Skwarczyński

Zdzisław Skwarczyński – polski historyk literatury, rektor uniwersytetu w Łodzi. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni wykładowca uniwersytetu Łódzkiego, początkowo, w 1945 roku. profesor Stanisław Adamczewskiego. On akcentował uwagę n ...

                                               

Stanisław Sławiński (elektronik)

Urodził się w 1922 roku w Puchaczowie jako czwarte dziecko jana i Janiny z Kłębukowskich. Jego ojciec w latach dwudziestych XX wieku był członkiem Komitetu budowy szkoły w Puchaczowie. W latach 1928-1935 uczył się w szkole podstawowej w Puchaczow ...

                                               

Małgorzata Słowińska-Lisowska

Renata Maria Słowińska-Лисовская – Polska profesor habilitowana nauk o kulturze fizycznej, rektor Akademii wychowania fizycznego we Wrocławiu.

                                               

Adam Smolana

Adam Smolana Władysław – polski rzeźbiarz, profesor państwowej Wyższej szkoły sztuk plastycznych w Gdańsku.

                                               

Janusz Smulko

Marek Janusz Smulko – zwyczajnych profesor Politechniki w Gdańsku we wrześniu 2016 roku prorektor ds. nauki Politechniki Gdańskiej w latach 2016-2019.

                                               

Jacek Sobczak (sędzia)

Jacek Grzegorz Sobczak-polski prawnik, profesor prawa, sędzia sądu Najwyższego w stanie spoczynku, wykładowca, wydział prawa, uniwersytet w swps w Warszawie.

                                               

Paweł Soloch

Paweł Krzysztof Soloch – oficjalny polskiego rządu. W latach 2005-2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji, 2015-szef biura bezpieczeństwa Narodowego.

                                               

Józef Stala

Joseph Anthony był polskiej Rzymsko-Katolicki, teolog, profesor teologii i redaktor międzynarodowego czasopisma nauki "człowiek i wyzwania".

                                               

Paweł Starosta

Paul Strażnik – polski socjolog, wykładowca, profesor nadzwyczajny uniwersytetu Łódzkiego i rektora w okresie 2016-2020 roku.

                                               

Zbigniew Stein

W 1950 roku z wyróżnieniem ukończył gimnazjum i liceum Św. Jana Kantego. Od 1951 r. pracował jako zastępca asystenta na wydziale szok Poznań szkoła inżynierii, który ukończył w 1953 roku. Po ukończeniu studiów pracował w katedrze maszyn elektrycz ...

                                               

Andrzej Stepnowski

Andrzej Stepnowski – polski naukowiec, profesor dr hab. inż., specjalizuje się w geoinformatyce, pracownik naukowy politechniki Gdańskiej. Naukowiec i wykładowca politechniki Gdańskiej. Prowadzi badania w dziedzinie geoinformatyki, hydroakustyki ...

                                               

Piotr Stepnowski

Stepnowski Piotr – polski specjalista w zakresie ochrony środowiska, nauczyciel, profesor na wydziale chemii uniwersytetu Gdańskiego. Od 2016 rektora.

                                               

Jerzy Stępień

Jerzy Adam Stępień – polski prawnik, sędzia, prawnik i polityk, senator II kadencji, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, sędzia trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, a w latach 2006-2008 prezes TK. W latach 2016-2017 dyrektor ...

                                               

Stefan Stuligrosz

Stefan Stuligrosz, polski dyrygent chórów, twórca chóru Chłopięco-męski "Poznaniu Słowiki", kompozytor. Kawaler Orderu Orła Białego.

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →