ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 251                                               

Paweł Adamowicz

Paweł Bogdan Adamowicz – polski prawnik, radca prawny, samorządowiec i polityk, działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL, w latach 1998–2019 prezydent Gdańska. Był jednym z organizatorów strajków w 1988 jako przewodniczący studenckiego komi ...

                                               

Bogdan Antoszewski

Bogdan Antoszewski – polski inżynier mechanik, profesor nauk technicznych, profesor zwyczajny Politechniki Świętokrzyskiej, prorektor tej uczelni.

                                               

Michał Arabski

Michał Stanisław Arabski – polski biolog, specjalizujący się w biochemii i biofizyce, doktor habilitowany nauk biologicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prorektor tej uczelni.

                                               

Rajmund Bacewicz

Rajmund Bacewicz – polski fizyk, profesor nauk fizycznych, prorektor ds. nauki Politechniki Warszawskiej w kadencjach 2012-2016 i 2016-2020.

                                               

Andrzej Bałaban

Andrzej Bałaban – polski prawnik, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, w latach 2007–2011 rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, profesor zwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego.

                                               

Edward Bańkowski

Ukończył Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach, a następnie Liceum Ogólnokształcące im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej. W 1965 ukończył studia na kierunku lekarskim na Akademii Medycznej w Białymstoku. W 1969 na podstawie p ...

                                               

Romuald Bartnik

Romuald Andrzej Bartnik – polski chemik organik, profesor zwyczajny, dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, prorektor Uniwersytetu Łódzkiego, doktor honoris causa Uniwersytetu w Lyonie.

                                               

Iwona Bartoszewicz

Iwona Bartoszewicz ukończyła studia germanistyczne i niderlandystyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1988 uzyskała doktorat nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwa na podstawie pracy Analoge Sprichwoerter im Deutschen, Niederlaendisch ...

                                               

Andrzej Basiński

Andrzej Henryk Basiński – polski lekarz anestezjolog, profesor nauk medycznych, prorektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w kadencji 2012–2016.

                                               

Ludwik Bazylow

Ludwik Bazylow – polski historyk, badacz dziejów Europy Wschodniej, profesor Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wojskowej Akademii Politycznej.

                                               

Zygmunt Bąk

Ukończył Liceum Ekonomiczne w Nysie. Studiował na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, na którym kontynuował pracę naukową na stacjonarnych studiach doktoranckich trwających w latach 1977–1981. W 1982 roku obronił p ...

                                               

Jan Bednarczyk

Jan Leszek Bednarczyk – polski ekonomista specjalizujący się w polityce finansowej i bankowości, nauczyciel akademicki, w latach 1996–2002 prorektor Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego.

                                               

Marian Bendza

Marian Bendza – duchowny Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, profesor nauk teologicznych, historyk Kościoła prawosławnego, były prorektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, kierownik Katedry Historii Kościoła Powsz ...

                                               

Arkadiusz Bereza

Arkadiusz Bereza – polski prawnik, radca prawny, historyk prawa, doktor habilitowany nauk prawnych, od 2014 prorektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

                                               

Kiejstut Bereźnicki

Studiował na Wydziale Malarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku, dyplom uzyskał w 1958 roku w pracowni profesora Stanisława Teisseyre’a. W PWSSP w Gdańsku od 1996 roku nazwa uczelni: Akademia Sztuk Pięknych pracuje od 196 ...

                                               

Stanisław Betlejewski

W 1957 ukończył studia lekarskie w Akademii Medycznej w Gdańsku, gdzie podjął pracę naukową pod kierunkiem Jarosława Iwaszkiewicza. Stopień doktora medycyny uzyskał w 1966 roku, tematem jego rozprawy doktorskiej był Stan górnych dróg oddechowych, ...

                                               

Grzegorz Białuński

Grzegorz Białuński – polski historyk, profesor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie historii osadnictwa na ziemi mazurskiej oraz historii plemion pruskich, prorektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

                                               

Adam Bielański (chemik)

Adam Bielański – polski chemik, profesor nauk chemicznych, nauczyciel akademicki Akademii Górniczo-Hutniczej, a następnie Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek czynny PAU, przewodniczący honorowy Komite ...

                                               

Jacek Bigda

Ukończył Wydział Lekarski AMG w roku 1987, jest specjalistą w zakresie biologii komórki i immunologii. Doktorat obronił w 1990, stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1996, powołany w roku 2001 na stanowisko profesora nadzwyczajnego, tytuł nauk ...

                                               

Marian Binek

Marian Stanisław Binek – polski lekarz weterynarii, mikrobiolog weterynaryjny, profesor nauk weterynaryjnych, profesor zwyczajny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prorektor tej uczelni w kadencji 2016–2020.

                                               

Aleksander Bobko

Aleksander Bobko – polski filozof, profesor nauk humanistycznych. W latach 2012–2015 rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, senator IX kadencji, w latach 2015–2018 sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

                                               

Urszula Bobryk

Urszula Bobryk ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie. W 1990 uzyskała tamże stopień doktor sztuk muzycznych oraz stopień doktor habilitowanej w 1994. Od 1983 pracuje w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym Uni ...

                                               

Tadeusz Bohdal

Tadeusz Bohdal – polski inżynier, profesor nauk technicznych, nauczyciel akademicki, rektor Politechniki Koszalińskiej w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020.

                                               

Ewa Bojar

Ewa Bożenna Bojar – polska ekonomistka specjalizująca się w polityce regionalnej i zarządzaniu, profesor nauk ekonomicznych, profesor zwyczajna Politechniki Lubelskiej, prorektor tej uczelni w kadencji 1999–2002.

                                               

Stanisław Bolkowski

Stanisław Bolkowski – naukowiec, profesor, inżynier, nauczyciel akademicki, zastępca przewodniczącego Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk, były prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich, autor podręczników akademickich i dla techników ...

                                               

Wojciech Bołoz

W latach 1982–1984 był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Augsburskiego, a w kadencji 1996–1999 prorektorem Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Od 1992 roku prowadził także gościnne wykłady w Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie. Został dyrekt ...

                                               

Antoni Bombik

Antoni Bombik – polski agronom, profesor nauk rolniczych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, w latach 2002–2005 rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie.

                                               

Wojciech Braksator

Wojciech Edward Braksator – polski lekarz, profesor nauk medycznych, nauczyciel akademicki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w kadencji 2016–2020 prorektor do spraw klinicznych i inwestycji tej uczelni.

                                               

Grzegorz Bręborowicz

Grzegorz Henryk Bręborowicz – polski lekarz specjalizujący się w zakresie ginekologii i położnictwa, profesor nauk medycznych, rektor Akademii Medycznej w Poznaniu i Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

                                               

Halina Buczkowska

Halina Barbara Buczkowska – polska profesor nauk rolniczych, specjalistka w zakresie warzywnictwa, prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

                                               

Dariusz Bugajski

Dariusz Rafał Bugajski – wojskowy i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych w dyscyplinie prawo, o specjalności: prawo międzynarodowe, prawo humanitarne, prawo morza.

                                               

Jarosław Burczyk

Jarosław Burczyk – polski biolog i genetyk, profesor nauk biologicznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prorektor tej uczelni.

                                               

Jerzy Buzek

Jerzy Karol Buzek – polski polityk i inżynier, profesor nauk technicznych. W latach 1997–2001 poseł na Sejm III kadencji oraz prezes Rady Ministrów, w latach 1998–2001 przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej, od 2004 poseł do Parlamentu E ...

                                               

Ludgarda Buzek

Ludgarda Maria Buzek z domu Czapla – polska naukowiec, inżynier i samorządowiec, specjalistka inżynierii chemicznej, doktor habilitowana, radna sejmiku śląskiego.

                                               

Monika Całkiewicz

Monika Całkiewicz – polska prawniczka, radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, specjalistka w zakresie prawa karnego, kryminalistyki i kryminologii.

                                               

Irena Celej

Irena Celej także Irena Celejowa – polska biolog, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny i prorektor Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku, nauczyciel akademicki Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Uniwersytetu Szczecińskiego i Wyż ...

                                               

Jerzy Cempla

Jerzy Władysław Cempla – polski fizjolog sportu, profesor nauk o kulturze fizycznej, w latach 2002–2008 prorektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, długoletni dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego tej uczelni.

                                               

Mieczysław Cena

Mieczysław Romuald Cena – polski uczony i działacz społeczny, profesor nauk weterynaryjnych, twórca polskiej zoohigieny.

                                               

Andrzej Ceynowa

Andrzej Ceynowa – polski filolog angielski, literaturoznawca, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2002–2008 rektor Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2008–2016 dziekan nowo utworzonego Wydziału Filologicznego Uniwersyte ...

                                               

Adrian Chabowski

Adrian Chabowski – polski naukowiec, lekarz, fizjolog, profesor nauk medycznych. Prorektor do spraw studenckich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

                                               

Katarzyna Chałasińska-Macukow

Katarzyna Józefa Chałasińska-Macukow – polska uczona, profesor nauk fizycznych, rektor Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2005–2012.

                                               

Anna Charuta

Anna Charuta – polska doktor habilitowana nauk biologicznych, specjalistka w zakresie anatomii, prorektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

                                               

Anna Chełmońska-Soyta

Anna Renata Chełmońska-Soyta – polska profesor nauk weterynaryjnych, prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

                                               

Henryk Chmielewski (lekarz)

Henryk Mikołaj Chmielewski – polski lekarz neurolog, profesor nauk medycznych, generał brygady Wojska Polskiego, poseł na Sejm X kadencji.

                                               

Jolanta Choińska-Mika

Jolanta Choińska-Mika – polska historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. studentów i jakości kształcenia w kadencji 2016-2020.

                                               

Elżbieta Chojna-Duch

Elżbieta Chojna-Duch – polska prawniczka, doktor habilitowany nauk prawnych, nauczyciel akademicki, od 1994 do 1995 i od 2007 do 2010 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, członek Rady Polityki Pieniężnej w kadencji 2010–2016.

                                               

Andrzej Chwalba

Andrzej Chwalba – polski historyk i eseista, profesor nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego specjalizujący się w historii XIX wieku, historii relacji polsko-rosyjskich, historii najnowszej Polski i dziejach Krakowa. W lata ...

                                               

Piotr Cieślak

W latach 1970-1973 był aktorem Puławskiego Studium Teatralnego, a w latach 1973-1974 Teatru Studio w Warszawie. Pracował jako aktor w latach 1974-1983. W latach 1983-1991 był reżyserem w warszawskim Teatrze Powszechnym. W latach 1993-2007 roku pr ...

                                               

Sławomir Cieślak

Sławomir Cieślak – polski prawnik, specjalista w zakresie prawa postępowania cywilnego, profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, prorektor UŁ w kadencji 2016–2020.

                                               

Janusz Cieśliński

Janusz Tadeusz Cieśliński – profesor Politechniki Gdańskiej, prodziekan Wydziału Mechanicznego PG, od września 2016 prorektor Politechniki Gdańskiej.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →