★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 232                                               

Anna Dobaczewska

Anna-Maria Добачевская-polski prawnik, doktor nauk prawnych, profesor uniwersytetu i w latach 2017-2019 r. kierownik zakładu prawa gospodarczego publicznego i ochrony środowiska na wydziale prawa i administracji uniwersytetu Gdańskiego.

                                               

Leszek Elas

Leszek Elias-generał brygady straży granicznej, w latach 2008-2012-komendant główny straży Granicznej. Ukończył wydział prawa i Wydział zarządzania uniwersytetu Gdańskiego. W 1986 roku ukończył również salę rozpraw na wniosek. W latach 1984-1991 ...

                                               

Wanda Fidelus-Ninkiewicz

W 1978 roku ukończyła studia prawnicze i administracyjne wydział uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła studia w zakresie administracji publicznej w Danii, a także studia podyplomowe w zakresie zarządzania w szkole głównej handlowej. W latach 90-tych ...

                                               

Bogusław Kaczmarek (polityk)

Ukończył wydział prawa i Wydział zarządzania uniwersytetu Gdańskiego. Należał do organizacji "Solidarność", z której bezskutecznie kandydował do Sejmu w 1991 roku. Następnie był członkiem związku zawodowego robotników i z podajnika partii w latac ...

                                               

Michał Płachta

Michał Wojciech płachta-polski prawnik, profesor prawa, wykładowca wielu uniwersytetów, w tym uniwersytetu Gdańskiego, specjalista w dziedzinie prawa karnego, a także dziekan wydziału prawa i administracji uniwersytetu Gdańskiego od 2002 do 2004 ...

                                               

Alan Aleksandrowicz

Alan Aleksander Aleksandrowicz-polski саморзендовец i urzędnik, prawnik z wykształcenia. Od 1999 do 2003 roku był zastępcą generalnego konsula w konsulacie generalnym tworzyw sztucznych w Chicago. W latach 2009-2019 r. był prezesem zarządu stoczn ...

                                               

Arkadiusz Nowak (prawnik)

Cezary Nowak-polski prawnik, doktor nauk prawnych, wykładowca wielu uniwersytetów, w tym uniwersytetu Śląskiego, specjalista w zakresie prawa pracy.

                                               

Bogdan Dombrowski

Uzyskał tytuł magistra w dziedzinie zarządzania na wydziale prawa i administracji uniwersytetu Gdańskiego. On także ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa samorządowego i prawa europejskiego terytorialnego. Przez dwie kadencje był Wójtem su ...

                                               

Tomasz Sokołowski (prawnik)

Tomasz Maria Sokołowski-polski prawnik, profesor prawa, specjalista w dziedzinie prawa cywilnego i prawa rodzinnego, profesor nadzwyczajny uniwersytetu Warszawskiego. Adam Mickiewicz, pracownik katedry prawa cywilnego, handlowego i zdrowotnego wy ...

                                               

Dorota Habich

Dorota Хабич-polska państwowa kobieta. W latach 2007-2016 wiceprezes ds. głównym управленческим ogniw, w 2016 r. p. o. prezesa zarządu kauczuku, w 2016 r. wiceprezes Państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w 2017-2018 r. p. o. ...

                                               

Włodzimierz Głodowski

Włodzimierz Stanisław Глодовский-polski prawnik, doktor nauk prawnych specjalizujący się w prawie cywilnym, a także wykładowca uniwersytetu Warszawskiego. Adam Mickiewicz w Poznaniu.

                                               

Zbigniew Kuniewicz

Zbigniew Куневич-polski prawnik, doktor nauk prawnych, adiunkt i kierownik zakładu prawa cywilnego i handlowego na wydziale prawa i administracji uniwersytetu Szczecińskiego, w latach 2010-2019 r. dziekan tego wydziału.

                                               

Michał Skąpski

Michał Скапский-polski prawnik, doktor nauk prawnych, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych i prawa pracy, profesor Moskiewskiego uniwersytetu państwowego. Adam Mickiewicz w Poznaniu i Щецинском uniwersytecie.

                                               

Anna Musiała

Anna Maria miała być-Polska, prawnik, doktor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa pracy. Adiunkt w katedrze prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych wydziału prawa i zarządzania Uniwersytetu. Adam Mickiewicz w Poznaniu.

                                               

Przemysław Polański

Przemysław Полянски-polski prawnik i uczony, doktor nauk prawnych, profesor Warszawskiej akademii imienia Leona Koźmińskiego, ekspert w dziedzinie prawa technologii informacyjnych, prawa europejskiego i technologii informacyjnych w zarządzaniu.

                                               

Rafał Szczepaniak

Rafał Щепаняк-polski prawnik, Adwokat, doktor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego i lokalnego samorządu, adiunkt w katedrze prawa cywilnego, handlowego i ubezpieczeniowego uniwersytetu im. A. S. Puszki ...

                                               

Przemysław Pacia

Jest także absolwentem liceum ogólnokształcącego imienia niego. Karola Марцинковского w Poznaniu i na wydziale prawa i administracji uniwersytetu im. Adam Mickiewicz in poznań, 1999. Wszedł w Skład Ludową partię w 1981 roku, a od 1990 roku jest c ...

                                               

Krystian Ziemski

Christian Marek, Ziemia-polski prawnik, Adwokat, doktor nauk prawnych, specjalizujący się w dziedzinie prawa administracyjnego, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adam Mickiewicz w Poznaniu.

                                               

Andrzej Janiak

Andrzej Marian, opierając się na swoim doświadczeniu, jest polskim prawnikiem, adwokatem, doktorem nauk prawnych, specjalistą w zakresie prawa cywilnego, prawa bankowego i prawa papierów wartościowych od 2008 roku profesor nadzwyczajny uniwersyte ...

                                               

Tomasz Sójka

Tym Soyka-polski prawnik, Adwokat, doktor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa cywilnego, prawa korporacyjnego oraz prawa rynku kapitałowego, profesor nadzwyczajny uniwersytetu Warszawskiego. Adam Mickiewicz w Poznaniu.

                                               

Krystyna Wojtczak

Christina Войтчак-polski prawnik, doktor prawa habilitowana, specjalizujący się w dziedzinie prawa administracyjnego i nauki zarządzania, wykładowca uniwersytetu Warszawskiego. Adam Mickiewicz w Poznaniu.

                                               

Paweł Grzegorczyk (prawnik)

Paweł Гжегожик-polski prawnik, doktor nauk prawnych, specjalista w zakresie spraw cywilnych, profesor nadzwyczajny uniwersytetu Warszawskiego. Adam Mickiewicz w Poznaniu.

                                               

Andrzej Grabowski (prawnik)

Andrzej Grabowski-polski prawnik, doktor nauk prawnych, profesor uniwersytetu jagiellońskiego, specjalista w dziedzinie teorii prawa.

                                               

Agnieszka Barczak-Oplustil

Agnieszka Барчак-Оплустил-polski prawnik, doktor nauk prawnych, wykładowca uniwersytetu jagiellońskiego, specjalność naukowa: prawo karne materialne, prawo karne.

                                               

Janina Błachut

Janina Блахут-polski prawnik, крыминоложка, profesor nauk prawnych, zastępca dziekana ds. prawnych badań wydziału prawa i administracji uniwersytetu jagiellońskiego w Krakowie w latach 2008-2016 r. od 2012 r. członek rady Programowej Krajowej szk ...

                                               

Elżbieta Traple

Elżbieta Трапле-polski prawnik, adwokat, profesor prawa, wykładowca katedry prawa cywilnego wydziału prawa i administracji uniwersytetu jagiellońskiego. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii prawnej Traple Konarski Podrecki & Partners."

                                               

Brygida Kuźniak

Święta Justyna Кузняк-polski prawnik i polityk, doktor nauk prawnych, kierownik zakładu prawa międzynarodowego publicznego wydziału prawa i administracji uniwersytetu jagiellońskiego w latach 2009-2012, przewodniczący partii Demokratycznej – demo ...

                                               

Wojciech Burek

Wojciech Szymon Burek-polski prawnik, doktor nauk prawnych, specjalizujący się w prawach człowieka, prawie антидискриминационный, prawie emigrant i prawie dyplomatyczny i konsularny urzędnik. Działa on profesorem nadzwyczajnym w Instytucie ewrope ...

                                               

Dariusz Dudek (konstytucjonalista)

W 1983 roku ukończył studia prawnicze i administracyjne wydział uniwersytetu imienia Marii Curie-Skłodowskiej. 1 stycznia 1983 roku został przyjęty do pracy na katedrę prawa konstytucyjnego wydziału prawa kanonicznego i administracji miasta Pula. ...

                                               

Kazimierz Zawada

Kazimierz Zawada-polski prawnik, profesor prawa i sędzia sądu Najwyższego w izbie cywilnej. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z przeniesieniem wierzytelności i papierów wartościowych.

                                               

Zygmunt Matynia

Zygmunt Матыня ukończył wydział prawa i administracji uniwersytetu jagiellońskiego w 1978 roku. Pracował jako asystent i starszy asystent w katedrze prawa administracyjnego uniwersytetu jagiellońskiego. W latach 1990-1991 był zastępcą szefa rejon ...

                                               

Lucyna Pietrzyk

W 1986 roku ukończył studia prawnicze i administracyjne wydział uniwersytetu jagiellońskiego. Pracowała zawodowym policjantem. W 1993 roku uzyskała mandat posła посланковского parlamentu drugiej kadencji. Została wybrana w okręgu zadowolony z lis ...

                                               

Weronika Murek

Ona jest absolwentem wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego i doktorantkę uniwersytetu jagiellońskiego literatury i sztuki. Laureat nagrody Gdyni drama Desk award 2015 dla Feinweinblein. Za swój debiutancki zbiór opowiadań uprawa p ...

                                               

Dawid Lasek

Pochodzący Z Jarosławia. Studia prawnicze i administracyjne wydziały, a także wydział zarządzania i komunikacji społecznej Uniwersytetu. Był sekretarzem naukowym polsko-francuskiego badania europeistyki na uniwersytecie w Paryżu 13, IUT-de-Saint- ...

                                               

Kacper Skalski

Kacper Skalski-polski lekkoatleta i Sprinter. Największy sukces został osiągnięty jako członek sztafety 4х400 metrów. W 2002 roku został złotym medalistą mistrzostw Polski wśród seniorów w tej konkurencji w składzie drużyny mistrzostw Warszawy. W ...

                                               

Anna Tarwacka

Anna Ewa Тарвацкая-polski prawnik, profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, docent uniwersytetu Warszawskiego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego, specjalista w zakresie prawa rzymskiego.

                                               

Jadwiga Pazdan

Jadwiga Stefania Паздан-polski prawnik, profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, wykładowca uniwersytetu Warszawskiego. Kardynał Stefan Wyszyński w Warszawie, specjalista w zakresie prawa cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego ...

                                               

Wojciech Federczyk

Wojciech Федерчик-polski prawnik, urzędnik państwowy, doktor nauk prawnych. Od 2016 roku jest dyrektorem Krajowej szkoły administracji publicznej. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński.

                                               

Helena Pietrzak

Helena Pietrzak-polski prawnik, канонистка, doktor nauk prawnych, profesor Uniwersytetu im. Kardynał Stefan Wyszyński w Warszawie, specjalista w zakresie prawa cywilnego, вызнающему prawa i kanoniczną prawa.

                                               

Marek Smolak

Mark Adam Смолак-polski prawnik i filozof, profesor prawa, specjalista w dziedzinie teorii i filozofii prawa konstytucyjnego, praw człowieka, etyki, prawnej i politycznej filozofii i moralności, z 2018 roku redaktor naczelny czasopisma "ruch", pr ...

                                               

Marek Górski

Marek Piotr Górski-polski prawnik, profesor prawa, specjalizujący się w dziedzinie prawa administracyjnego, a także ochrony środowiska i wykładowca związany z uniwersytetami w Подоте i Szczecinie.

                                               

Janusz Borkowski (prawnik)

Janusz borkowski bazylego-polski prawnik, profesor prawa, wykładowca uniwersytetu Łódzkiego, sędzia sądu Najwyższego, sędzia naczelnego sądu administracyjnego, specjalista w dziedzinie prawa i postępowania administracyjnego.

                                               

Małgorzata Pyziak-Szafnicka

Małgorzata Елизаветович Пызяк-Шафницкий-polski prawnik, profesor prawa, wykładowca akademicki, sędzia trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.

                                               

Jan Paweł Tarno

John Paul pudełkowych-polski prawnik, profesor prawa, wykładowca uniwersytetu Łódzkiego, specjalista w dziedzinie prawa administracyjnego, sędzia naczelnego sądu administracyjnego.

                                               

Marcin Bugajski

Marcin Andrzej "Бугайский" -polski саморзендовец, pisarz i prawnik, w 2010 roku wiceprezydent Łodzi, w latach 2010-2014 członek zarządu województwa Łódzkiego IV kadencji.

                                               

Jacek Lipiński

W 1989 roku ukończył wydział prawa i Wydział zarządzania uniwersytetu Łódzkiego, gdzie zakończył rozpatrywanie прокурорского oświadczenia. Pracował ekspertem прокурорского, a następnie прокурорского nadzoru w prokuraturze Woroneż dziedzinie. Prac ...

                                               

Marek Łapiński (funkcjonariusz SG)

Marek Łapiński-generał brygady straży granicznej, w latach 2015-2018 komendant główny straży Granicznej. W latach 2018-2020-sekretarz stanu w Ministerstwie obrony. Z 2020 roku-szef Służby wywiadu wojskowego.

                                               

Jerzy Pieniążek

Szkołę podstawową ukończyła w swoim kubku Krakowskiego województwa, a następnie wstępuje do gimnazjum w Bolesławcu, którą ukończyła w 1976 roku. W 1980 roku otrzymał tytuł magistra zarządzania na wydziale prawa i administracji uniwersytetu Wrocła ...

                                               

Zbigniew Brzoza

Zbigniew Brzoza-polski reżyser teatru i telewizji. Nauczyciel Łódzkiego Wyższej Państwowej szkoły filmowej telewizyjnej i teatralnej.

                                               

Mirosław Nazar

Mirosław Nazar-polski prawnik, profesor prawa, кибилист i wykładowca uniwersytetu Lubelskiego imienia Marii Curie-Skłodowskiej.

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →