★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 226                                               

Wojciech Puzyna

Wojciech Пузина-polski ginekolog-położnik, doktor nauk medycznych, wieloletni kierownik specjalistycznego szpitala Świętej Zofii w Warszawie.

                                               

Piotr Pruszczyk

Jest absolwentem Warszawskiej akademii medycznej. Członek Funduszu Фогарти ego Pottera, Narodowy instytut zdrowia NIH w USA 1992. W 1994 roku. w 1998 roku obronił pracę doktorską w specjalności "абилитация". 16 listopada 2004 roku nadano mu tytuł ...

                                               

Paweł Stanisław Małdyk

Paweł Stanisław Малдык-polski chirurg-ortopeda, doktor nauk medycznych, profesor katedry i kliniki ortopedii i traumatologii narządu ruchu i wydziału lekarskiego Warszawskiego uniwersytetu medycznego.

                                               

Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana w Pruszkowie

1 września 1921 roku ponad 200 studentów przystąpili do nauki w domu чиншовым na ul. Насыцкой, 23.od początku patronem szkoły został Thomas Tsan, poeta XIX wieku, конспиратор i przyjaciel Adama Mickiewicza. W 1925 roku dziesięć pierwszych student ...

                                               

Andrzej Chmura

Andrzej, Matthew Cloud-polski lekarz-naukowiec, specjalista 2° chirurgii ogólnej i 2° transplantologii klinicznej, profesor i były kierownik katedry i kliniki chirurgii ogólnej i transplantologii Warszawskiego uniwersytetu medycznego.

                                               

Radosław Sierpiński

Radosław Sierpiński-polski lekarz specjalizujący się w dziedzinie kardiologii i menedżer specjalizujący się w zarządzaniu w sektorze medycznym, badaniach klinicznych, oceny technologii zdrowia i nauce zarządzania. Z 2019 roku pełniący obowiązki p ...

                                               

Maciej Sieczkowski

Ukończył studia medyczne badania квалификационно-wydział pedagogiczny uniwersytetu Warszawskiego. Pracował jako analityk, lekarzem, a także nauczycielem i dyrektorem szkoły w warszawskiej dzielnicy Ursynów. Później zajmował stanowiska szefa урсин ...

                                               

Irena Kasacka

W 1981 roku ukończyła Białostockim filia uniwersytetu Warszawskiego. Od 1991 roku pracuje w Białostockiej akademii medycznej. W 1994 roku pod kierunkiem profesora Leopolda Рейняка z katedry histologii i embriologii AMB obroniła pracę doktorską na ...

                                               

Marcin Stopa

Marcin Bartosz noga-polski lekarz, profesor nauk medycznych, chirurg витреоретинальный, kierownik katedry chorób oczu i optometrii wydziału lekarskiego II Poznańskiego uniwersytetu medycznego.

                                               

Jarosław Kocięcki

Jarosław a. Коченцки-polski lekarz, profesor nauk medycznych. Profesor Poznańskiego uniwersytetu medycznego. Od 2005 roku jest kierownikiem katedry i kliniki okulistyki wydziału lekarskiego i Uniwersytetu.

                                               

Anna Gotz-Więckowska

Anna-Maria Гоц-Венцковска-Polska окулистка, doktor nauk medycznych, docent katedry i kliniki okulistyki wydziału lekarskiego i Познанского uniwersytetu medycznego. Specjalizuje się w zakresie okulistyki dziecięcej.

                                               

Maciej Krawczyński

Maciej Robert Кравчинский-polski optyk i genetyka, kliniczny profesor medycyny. Stopień doktora, stopień doktora i абилитацию otrzymał w Poznańskiej akademii medycznej, obecnie będącej medycznym uniwersytetem. Dyplom Juris otrzymał w 1997 roku na ...

                                               

Krzysztof Błaszyk

Krzysztof Блашик-polski kardiolog, doktor nauk medycznych, docent katedry i kliniki kardiologii wydziału lekarskiego II uniwersytetu medycznego w Poznaniu.

                                               

Maciej Lesiak

Maciej Лесяк-polski kardiolog, profesor nauk medycznych, profesor nadzwyczajny, kierownik katedry i kliniki kardiologii wydziału lekarskiego II uniwersytetu medycznego w Poznaniu.

                                               

Marek Jemielity

Mark Mieczysław Omeljanovyč-polski chirurg, profesor medycyny. Uzyskał stopień doktora, stopień doktora lub kwalifikacje w akademii medycznej w Poznaniu, gdzie służy kierownikiem kliniki kardiochirurgii i transplantologii katedry kardio-Торакохир ...

                                               

Przemysław Mitkowski

Przemysław Piotr Митьковский-polski kardiolog, profesor nauk medycznych, docent katedry i kliniki kardiologii wydziału lekarskiego II uniwersytetu medycznego w Poznaniu.

                                               

Filip Rybakowski

Filip Janusz Рыбаковски-polski psychiatra, profesor nauk medycznych, profesor wydziału psychiatrii na wydziale medycznym II uniwersytetu medycznego w Poznaniu.

                                               

Andrzej Ochała

Andrzej Józef Очала-polski kardiolog, profesor medycyny na III Radzie Kardiologii Śląskiego uniwersytetu medycznego w Katowicach.

                                               

Maciej Sosnowski (kardiolog)

Maciej Sosnowski-polski kardiolog, profesor medycyny na III Radzie Kardiologii Śląskiego uniwersytetu medycznego w Katowicach.

                                               

Wojciech Wojakowski

Wojciech Войаковски-polski kardiolog interwencyjny, profesor medycyny i z 2014 roku na czele III Rada Kardiologów-kliniki kardiologii i strukturalnych chorób serca Śląskiego uniwersytetu medycznego w Katowicach.

                                               

Sławomir Letkiewicz

Ivan Леткевич-polski urolog, doktor nauk medycznych, profesor nadzwyczajny urologia Górnośląskiej Wyższej szkoły powiatu im nazwy.H. i. klatkę schodową. Wojciech Корфантего w Katowicach, wydział nauk medycznych i fizjoterapii, wydział nauk medycz ...

                                               

Marcin Adamczak (profesor nauk medycznych)

Marcin Rafał Адамчак-polski profesor nauk medycznych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu wewnętrznych i chorób nerek. Docent katedry i kliniki nefrologii, transplantologii i chorób wewnętrznych wydziału nauk medycznych Śląskiego uniwersyt ...

                                               

Michał Zembala

Michał Oskar Зембала-polski chirurg, doktor nauk medycznych. Obecnie pracuje w Śląskim Centrum chorób sercowo-naczyniowych w Zabrzu, na stanowisku głównego chirurga oddziały kardiochirurgii, transplantacji serca i płuc oraz mechanicznego wspomaga ...

                                               

Krzysztof Składowski

Krzysztof Складовский-profesor nauk medycznych, polski onkolog, kierownik Centrum onkologii-instytut Marii Skłodowskiej-Curie, oddział w Gliwicach.

                                               

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego

Wydział informatyki i nauki o materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach jest naukowo-szkoleniowych jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wydział rozwija dwa kierunki działalności naukowej: informatyka i inżynieria ma ...

                                               

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Jerzego Kukuczki Akademia wychowania fizycznego w Katowicach-to uniwersytet państwowy, założony w 1970 roku, student fizjoterapeutów i instruktorów, trenerów i menedżerów turystyki, a także zawodów sportowych i amatorów.

                                               

Artur Małek

Artur Małek-polski tatar, wspinacz i гималаист. Organizator i uczestnik kilkunastu wypraw, w szczególności w Alpy, Andy, Himalaje i góry Afryki. Jest absolwentem физиотерапевтического wydziału Śląskiego uniwersytetu medycznego Członek klubu wysok ...

                                               

Janusz Skalski

Janusz Andrzej Скальский-polski lekarz, kardiochirurg, profesor nauk medycznych, specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej i kardiochirurgii, absolwent i profesor akademii Medycznej w Krakowie. Pracował m.in. w polsko-amerykańskim Instytucie ...

                                               

Rafał Muchacki

Рафаль Jegor Мучацкий-polski lekarz, chirurg i onkolog, a także polityk, poseł do parlamentu europejskiego V kadencji, senator VII i VIII kadencji.

                                               

Agnieszka Liszewska

Agnieszka Лишевска-polski prawnik, doktor nauk prawnych, wykładowca. Od 2011 roku jest dziekanem wydziału prawa i administracji uniwersytetu Łódzkiego.

                                               

Iwona Paradowska-Stankiewicz

Iwona Anna poziom-Stankiewicz-polski epidemiolog, dr nauk medycznych, profesor Narodowego instytutu zdrowia publicznego – państwowego zakładu higieny.

                                               

Przemysław Nowacki

Przemysław Janusz Новацкий-polski neurolog, profesor nauk medycznych, w latach 2005-2012 rektor Pomorskiej akademii medycznej i Pomorskiego uniwersytetu medycznego w Szczecinie.

                                               

Miłosz Parczewski

Eugeniusz Станиславович parczewski-polski genetyk, doktor nauk medycznych, docent katedry chorób zakaźnych wydziału lekarskiego z wydziału nauczania w języku angielskim Pomorskiego uniwersytetu medycznego w Szczecinie.

                                               

Grażyna Dutkiewicz

Grażyna Maria Dutkiewicz-polski nefrologa, doktor nauk medycznych, docent kliniki nefrologii, transplantologii i chorób wewnętrznych, prodziekan wydziału lekarskiego z wydziału nauczania w języku angielskim Pomorskiego uniwersytetu medycznego w S ...

                                               

Elżbieta Petriczko

Elżbieta Monika Петричко-polski diabetolog, pediatra, doktor nauk medycznych, adiunkt kliniki pediatrii, endokrynologii, diabetologii, chorób metabolicznych i kardiologii wieku i rozwoju, prodziekan wydziału lekarskiego z wydziału nauczania w jęz ...

                                               

Elżbieta Grochans

Elżbieta Гроханс-polska pielęgniarka, doktor nauk medycznych, docent, kierownik zakładu pielęgniarstwa i prodziekan wydziału nauk o zdrowiu Pomorskiego uniwersytetu medycznego w Szczecinie.

                                               

Olga Adamska

Jeszcze jako student zadebiutował rolą Marie Сатов w sztuce "demony albo mały Plutarch z życia biednych" Fiodora Dostojewskiego, reż. Louis Фласцена w starym teatrze w 1995 roku. Po ukończeniu ПГСТ, zagrała w чеховской "babci" w reż. Grzegorz Wis ...

                                               

Maria Borysewicz-Lewicka

Maria Emilia Miller-Lewicka-Rosja-lekarz-dentysta, doktor nauk medycznych, profesor, kierownik zakładu stomatologii dziecięcej wydziału lekarskiego Moskiewskiego państwowego uniwersytetu medycznego. Karola Марцинковски w Poznaniu.

                                               

Marek Karczewski (lekarz)

Marki Roman Karczewski-polski lekarz, profesor nauk medycznych, wykładowca uniwersytetu medycznego im.A. Karola Марцинковскиего w Poznaniu, specjalności naukowe: chirurgia Ogólna, трансплантология kliniczna. W NPR on jest aktywistą niezależnych o ...

                                               

Krzysztof Bronisław Kusza

Bronisław Krzysztof Kusza-polski anestezjolog, profesor nauk medycznych, kierownik katedry anestezjologii i intensywnej terapii uniwersytetu medycznego w Poznaniu oraz kliniki anestezjologii, intensywnej terapii i leczenia bólu. Prezes polskiego ...

                                               

Anna Jankowska (biolog)

Po ukończeniu studiów biotechnologii na uniwersytecie im. Adam Mickiewicz w Poznaniu, w latach 1990-1995. Swój doktorat otrzymał w 1998 roku na podstawie wyników pracy."Badanie mechanizmów procesu apoptozy w лейдиг komórkach przeprowadzone w akad ...

                                               

Jan Jaracz

Jan Jerzy Ярач-polski psychiatra, profesor nauk medycznych, docent i kierownik katedry psychiatrii na wydziale medycznym II uniwersytetu medycznego w Poznaniu.

                                               

Anna Jabłecka

Anna Irena Яблецкая-farmakolog kliniczny, profesor nauk medycznych, docent i kierownik zakładu farmakologii klinicznej i katedry i kliniki kardiologii wydziału lekarskiego II uniwersytetu medycznego w Poznaniu.

                                               

Andrzej Bręborowicz

Studiował w akademii medycznej w Poznaniu. Zaczął pracować anestezjologiem w klinice intensywnej terapii Instytutu. Tam obronił pracę doktorską, napisaną na podstawie badań na перитонеальному dializy. Od 1981 roku pracował w katedrze patofizjolog ...

                                               

Marek Ruciński

W 1977 roku ukończył wydział lekarski akademii medycznej w Poznaniu. Uzyskał specjalizację w dziedzinie ortopedii. Zawodowo jest związany, w szczególności z wojewódzkiego szpitala w Poznaniu, gdzie objął stanowisko ordynatora oddziału ortopedii i ...

                                               

Jaromir Dziel

W 1985 roku ukończył wydział lekarski akademii medycznej w Poznaniu na specjalizacji anestezjologia. Pracował w гниезненском zespole medycznym, w tym jako kierownik pogotowia ratunkowego. Po ukończeniu szkoły średniej w zakresie zarządzania zakła ...

                                               

Halina Car

Halina Car-polska фармацеутка, lekarz chorób wewnętrznych, profesor nauk medycznych, profesor farmakologii doświadczalnej wydziału nauk medycznych Białostockiego uniwersytetu medycznego i zakładu farmakologii klinicznej wydziału lekarskiego z wyd ...

                                               

Milena Dąbrowska

Milena Wasiliewna Домбровская-polski naukowiec, diagnostą laboratorium, profesor nauk medycznych. Prodziekan ds. jakości kształcenia i szkolenia planów wydziału farmaceutycznego z wydziału medycyny laboratoryjnej uniwersytetu Medycznego w Białyms ...

                                               

Robert Flisiak

Robert Gieorgijewicz Флисяк-polski lekarz, profesor nauk medycznych, kierownik kliniki chorób zakaźnych i hemodializy Białostockiego uniwersytetu medycznego.

                                               

Małgorzata Mrugacz

Otrzymała doktorat w akademii medycznej w Białymstoku w 2008 roku i nadal pracuje na uniwersytecie i dziś. Stopień doktora uzyskał w 1999 roku na podstawie pracy "cytokiny w cieczy подсятковымых pacjentów z przedarciowym odwarstwieniem siatkówki" ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →