★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 128                                               

Złotno

Złotno-wieś rozproszonej rozwoju, która polega na obniżeniu Dusznickim, u podnóża średniej wierzchowiny podłoga gór stołowych, w dolinie Kamiennego potoku, na wysokości 520-550 m nad poziomem morza.

                                               

6 Batalion Saperów (1939)

6-gi batalion saperski – oddział saperów Wojska Polskiego Druga rzeczpospolita Polska, w okresie kampanii wrześniowej. Batalion nie był robiony w organizacji wojsk pokojowych. 3 lipca 1939 r., 5 batalion saperów powstały alarmu w batalion sapersk ...

                                               

61 Dywizjon Pancerny

61 dywizji pancernej – jednostki pancernej wywiadu wojska polskiego II Rzeczypospolitej. Podział nie przebiega w pokojowej organizacji wojska. Została utworzona w sierpniu 1939 roku we Lwowie, druga polska brygada kawalerii grupy jednostek, są za ...

                                               

111 Kompania Lekkich Czołgów Wolnobieżnych

111-jestem prywatna kompania czołgów lekkich dywizji pancernej uzbrojenia polskiej armii podczas II Rzeczypospolitej. Firma nie działała w organizacji pokojowej wojska. Została utworzona zgodnie z mobilizacyjnym plan "W", w okresie od 31 sierpnia ...

                                               

Bąki (Pruszków)

Bąki – Pruszków region przylegający do Piastowem. Jest to również nazwa jednej z największych ulic w tej części miasta. W ostatnim dziesięcioleciu zbudowano wiele domów jednorodzinnych, domów, a także na wolnych terenach buduje się jeszcze jeden. ...

                                               

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Przasnyszu

Kościół parafialny p. w. Wniebowzięcia Nmp w Przasnyszu – pierwsza świątynia Przasnysza i najstarszych obiektów zabytkowych miasta, które należą do wcześniej II klasy.

                                               

Kościół św. Jakuba i Anny w Przasnyszu

Kościół opactwa św. Jakuba i Anny w Przasnyszu jest to jedna z najpóźniejszych gotyckich kościołów w Polsce. Wraz z sąsiednim nie wczesnobarokowym klasztor został wpisany na listę kanonu wiedzy polskiego.

                                               

Kościół św. Klary i Józefa w Przasnyszu

Początki klasztoru w Przasnyszu, związane z Fundacją Podoskiej Petroneli. W 1606 roku przywiózł z Warszawy i siostry bernardynki na Ziemi został ufundowany przez Podoska powstała pierwsza drewniana kaplica. W tym samym 1606 w następujący Funduszu ...

                                               

Kościół Bernardynek w Warszawie

Kościół Bernardynek w Warszawie – nieistniejące Kościół i klasztor bernardynek z XVI / XVII wieku, znajduje się w Warszawie, w miejscu, gdzie obecnie administracja trasie-Z.

                                               

Cmentarz rzymskokatolicki w Przasnyszu

Cmentarz Rzymsko-Katolickiej w Przasnyszu – cmentarze, przeznaczone dla osób Rzymsko-katolickiego wyznania, założona w Przasnyszu w 1890 roku. Cmentarz został założony w 1890. W latach 1926-1929 na cmentarzu został zbudowany pomnik poległych żołn ...

                                               

Dekanat przasnyski

Przasnyski brakuje – brakuje diecezja Płocka. Obecnie obejmuje 9 gmin. Na terenie dekanatu leży Rostkowo – Ojczyzna Świętego Stanisława Kostki i największy w Polsce ośrodek kultu tego świętego. Miejsce chrztu Świętego Stanisława i karty. Aleksand ...

                                               

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

E-biblioteka Wrocław – regionalne e-biblioteki, działającą na Mazowszu. Powstała w 2011 roku w Warszawie. W 2011 roku w ramach wieloletniego programu Rządowego kultura priorytetem digitalizacji" otrzymał dofinansowanie do wyposażenia pracowni i c ...

                                               

48 Pułk Lotnictwa Szturmowego

48 pułk powietrznego desantu był to opis generowany na podstawie rozkazu nr 0096 / org. Ministra obrony Federacji Rosyjskiej z dnia 11 grudnia 1951 roku. Grupa została zorganizowana na lotnisku w Przasnyszu, w okresie od 1 maja do 1 grudnia 1952 ...

                                               

70 Batalion Lotniczo-Techniczny

70 batalion lotniczo-technicznego pracownika służby lotniczej szkoła podstawowa nr 5 została utworzona na podstawie rozkazu nr 075 / org. Ministra obrony narodowej z dnia 31 grudnia 1957 roku. Grupa została zorganizowana w Przasnyszu, w terminie ...

                                               

35 Pułk Lotnictwa Bombowego

Pułk powstał w 1952 roku. na lotnisku w Bydgoszczy, składający się z 15 dywizji lotnictwa bombowego. Grupa została zorganizowana w nr godzinę 6 / 131 O stanie 260 żołnierzy i 2 fazy. 1 października 1952 roku. pilot kapitan Kazimierz Вержбицкий zo ...

                                               

8 Eskadra Pilotażu Podstawowego Oficerskiej Szkoły Lotniczej nr 5

10 kwietnia 1950 roku powstała 6 instytucji oficera lotnicze szkoły pilotów eskadry nr 4 z miejscem stacjonowania której Ułęż 10 stycznia 1951 roku został przeniesiony do szkoły w Radomiu, ma 6 nazwa szkoły ОСЛ-5. eskadry. W tym czasie eskadra ot ...

                                               

3 Pułk Ułanów (LWP)

3 pułk ułanów – oddział kawalerii wojska polskiego. Pułk został sformowany w okresie od marca do czerwca 1944 r. w Trościańcu w ZSRR na podstawie rozkazu nr 0038 od 8 maja 1944 roku. Kolor był скрещен z 3 dzikami Ułanów park. Radziecki. Po forsow ...

                                               

9 Eskadra Pilotażu Podstawowego Oficerskiej Szkoły Lotniczej nr 5

4 lipca 1952 roku, na rozkaz ministra obrony narodowej nr 053 / org powstał 5 Przygotowanie oficera eskadry lotnictwa szkoła podstawowa nr 4 z Krzewicy. 4-5 czerwca 1954 roku eskadra została przeniesiona ОСЛ-4 ОСЛ-5 w Radomiu, biorąc nazwę z 8 sz ...

                                               

Parafia Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu

Parafia została założona 15 sierpnia 1998 roku, przez biskupa Zygmunt Kamiński. 16 września został zakupiony działka do budowy kaplicy i budynku parafii. 4 października tego samego roku O. Francis Розански, Dziekan przasnyski, poświęcił krzyż i m ...

                                               

Wandolin

Wandolin – wieś w Polsce położona w województwie Mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w mieście Пшасныш. Wierni kościoła Rzymsko-katolickiego należą do parafii Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu. Osada jest częścią Zawadki rad wiejskich. W latach ...

                                               

Kazimierz Majewski

Kazimierz Маевский 1903-1981, archeolog, edytor, Полона Archaeologia. Kazimierz Маевский, dziennikarz dziennika CSKA. Kazimierz Маевский, Wojska polskiego pułkownika, dowódcy pułku Strzelców.: Głowackiego. Kazimierz, Tadeusz Маевский 1894-1940, p ...

                                               

Leon Smoleński (1895-1942)

Leon Smoleński – sierżant wojska polskiego. Członek wojny polsko–bolszewickiej, ii wojny światowej. Kawaler Orderu "Virtuti Militari".

                                               

Stanisław Nowicki

Stanisław Nowicki 1897-1963 XII – pułkownik artylerii wojska polskiego. Stanisław Si Nowicki urodził się w 1897-kapitan wojska polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyż walecznych, oficer 23 puł.oficer pociągu 19 AM. Stanisław 1893-1972 Karol N ...

                                               

Mazowiecka Brygada Kawalerii

Na rozkaz ДДО MSWojsk. L. DZ. 1428 / org. tjn. z 4 marca 1937 r. został przebudowany, 2 dywizji kawalerii, w której: Dowódca 1 SBK zdobyli 7 puł. z XII BC i 11 puł. i 4-PSK z BC XII i 5 puł. z byłym XII BC został włączony w BC "Białymstoku". Kome ...

                                               

Kościół św. Jana Nepomucena i św. Ignacego Loyoli w Przysusze

Kościół Świętego Jana Nepomucena i Św. Ignacego Loyoli w Przysusze – parafia rzymskokatolicka, należąca do dekanatu przysuskiego diecezji Radomskiej. Kościół został wzniesiony w latach 1780-1786 w klasycznym stylu i zostało sfinansowane Urszula z ...

                                               

Cmentarz żydowski w Przysusze

Cmentarz żydowski w Przysusze – został założony w 1745 i zajmuje powierzchnię 1.35 tys. ha, gdzie zachowały się dwadzieścia uszkodzone nagrobki, wśród których najstarsza pochodzi z 1771. Cmentarz znajduje się na cmentarzu przy ulicy. W 1987 roku, ...

                                               

Synagoga w Przysusze

Zbudowany w latach 1764-1777 w żydowskiej części miasta, synagoga została zniszczona w czasie ii wojny światowej przez niemców. Po wojnie budynek został rozebrany do 60 lat. XX wieku, kiedy to został pokryty dachem z cyną, i bimę wzmocniona stalo ...

                                               

Parafia Miłosierdzia Bożego w Przysusze

13 października 1986 roku w obszarach przeznaczonych do budowy kościoła z krzyżem, który został uroczyście konsekrowany 26 października 1986 roku, przez biskupa Edwarda Materskiego. W celu utworzenia nowej uczelni został mianowany ksiądz Pajek Ka ...

                                               

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Przytyku

XIII uruchamia. występował jako wsi. Miasto zostało założone około 1464, i drugiego załącznika w pobliżu w 1488 roku. Wkrótce połączyły się. Uruchamia on był własnością Podlodowskich herbu Janina, później Kochanowskich. Stracił prawa miasto po po ...

                                               

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Przytyku

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Przytyku – parafia rzymskokatolicka, należąca do dekanatu przytyckiego diecezji Radomskiej. Obecny kościół został zaprojektowany przez architekta Stefana Szyllera i zbudowany w latach 1932-1936, dzięki stara ...

                                               

Dekanat przytycki

Dekanatu przytycki – jeden z 29 dekanatów w rzymskokatolickiej diecezji Radom. Składa się z następujących parafii: W. św. Wawrzyńca we Wrzosie. Krzyża świętego w Przytyku. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi panny w Jarosławicach. Świętej Marii Magd ...

                                               

Cmentarz żydowski w Wyśmierzycach

Cmentarz żydowski w Wyśmierzycach – kirkut społeczności żydowskiej, mieszkających niegdyś Высьмежицах. Cmentarz powstał w czasie ii wojny światowej, prawdopodobnie na wiosnę 1943 roku. Data założenia cmentarza wiąże się bezpośrednio z istniejącym ...

                                               

Bazylika kolegiacka Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Pułtusku

Bazylika Kolegiacka Zwiastowania nmp w Pułtusk został zrealizowany przy wsparciu finansowym komisji biskup Płocka Paweł z Giżycka w 1449. Ponieważ jest to drugi w hierarchii Kościoła w diecezji w Płocku w katedrze w Płocku. Pierwszy kościół był о ...

                                               

Kościół Świętego Krzyża w Pułtusku

Kościół Świętego Krzyża w Pułtusk-to parafia rzymskokatolicka, należąca do dekanatu można Płock diecezji. Świątynia została zbudowana w XVI wieku. Jest przykładem późnego gotyku i elementy baroku i klasycyzmu. Został on ustanowiony przez biskupów ...

                                               

Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Pułtusku

Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Pułtusk-to parafia rzymskokatolicka, należąca do dekanatu można Płock diecezji. Ten pojezuicka świątynia i pobenedyktyńska. Budynek został wybudowany w 1570 roku. Rozwój w 1583 roku. Po zniszczeniu Kośc ...

                                               

Kościół Świętego Józefa w Pułtusku

Kościół Świętego Józefa w miejscowości Pułtusk – parafia rzymskokatolicka, należąca do dekanatu można Płock diecezji. Świątynia ta poreformacka zbudowany w połowie XVII wieku w stylu wczesnobarokowym, który został założony chciałbym hetman Wojcie ...

                                               

Wydawnictwo DiG

Obecnie właściciele docent S. Górzyński i dr Yvonne M. daków-Górzyńska. Obecnie opublikowane kopać ponad 1000 tytułów książek i ponad sto pokoi w różnych czasopismach naukowych. Książki i czasopisma obejmują szerokie zrozumienie nauk społecznych, ...

                                               

Kościół Przemienienia Pańskiego w Dobromilu

Kościół Przemienienia Pańskiego w Dobromilu znajduje się na drodze z Добромила do Niżankowic, trochę z dala od centrum miasta. Powstał z rodziny Herburtów funduszu w XVI-XVII wieku, a jej fasada wychodzi około 1884. Parafia Rzymsko-katolicka para ...

                                               

Katedra św. Michała Archanioła w Łomży

Łomża W potwierdziły legendę o 1000 lat miała swoją własną Kościoła na wzgórzu Świętego Wawrzyńca w Starym mieście Łomża w odległości około 1 km od katedry współczesnego. W końcu XIV wieku na górze Popowa został zbudowany kościół Najświętszej Mar ...

                                               

Cerkiew Św. Trójcy w Pułtusku

Kościoła. Trójcy w Pułtusk – zamknięte Kościoła Prawosławnego w Pułtusk. Kościół został zbudowany na potrzeby istniejący od 1858 parafii prawosławnej, zrzeszającej 350 osób. Zbieranie pieniędzy na jego budowa rozpoczęła się dopiero w 1896 roku – ...

                                               

Lądowisko Zamek Gniew

Pas startowy blokada gniewu – śmigłowce pasa startowego w gniewie, w województwie Pomorskim, znajduje się na stronie zamku Wisły. Jest przeznaczony do startów i lądowań śmigłowców w dzień i w nocy o maksymalnej masie startowej do 5700 kg. Kierown ...

                                               

207 Pułk Piechoty (II RP)

207 pułku piechoty nie istnieje w organizacji, w świat polskiej armii. Powstała w gipsie powszechnej mobilizacji, w okresie od 31 sierpnia do 4 września 1939 roku. Mobilizacja pułku zostali przeszkoleni w lecie 1939 roku. Bloki mobilizującymi był ...

                                               

Pułk KOP "Czortków”

Pułku kop "Черткова" powstał w 1929 roku, brygada kop "spódnicy". Dowództwem pułku był w Czortkowie. Katedra administracyjnego pułk 25-go batalionu kop "Czortków". Na rozkaz dowódcy koperty na 23 lutego 1937 roku rozpoczął się pierwszy etap reorg ...

                                               

Dywizjon Artylerii Lekkiej KOP "Czortków”

Dywizji artylerii lekkiej kop "Черткова" została utworzona na podstawie rozkazu l. DZ. 3591 / tjn. / Og.Org. / 37 dowódców kopert 26 sierpnia 1937 roku, w garnizonie Czortków. Blok, składający się z trzech baterii, dwa działony podporządkowana do ...

                                               

Szwadron Kawalerii KOP "Hnilice Wielkie”

Na posiedzeniu komitetu Politycznego Rady Ministrów, 21-22 sierpnia 1924 roku podjęto decyzję o powołaniu wojskowy korpus straży granicznej. 12 września 1924 r. Ministerstwo spraw wojskowych wydał rozkaz o utworzeniu korpusu straży granicznej, i ...

                                               

Szwadron Kawalerii KOP "Czortków”

Do 1 marca 1925 roku w Czortkowie, części 4-brygady straży granicznej był to opis generowany 13 dywizjon kawalerii. Grupa powinna obejmować cztery linie plutonów i dowództwem dowódcy eskadry. Stany oddział był zbliżony do amerykańskich wojsk, zał ...

                                               

17 Lwowski Batalion Strzelców

Na początku formowania batalionu została podjęta 8 września 1941 roku. W tym dniu przybył do Tockoje 10 2431 oficerów i podoficerów i szeregowych. Następnego dnia został przydzielony do 3 pułku Marszowego 47 oficerów. 17 września, przydzielony do ...

                                               

Pułk KOP "Snów”

Pułk kop "marzeń" - oddział piechoty z Korpusu ochrony pogranicza. Dowództwem pułku był w mieście marzeń, w dzielnicy ówczesnego nieświeskim województwa nowogródzkiego.

                                               

Batalion KOP "Dederkały”

Na posiedzeniu komitetu Politycznego Rady Ministrów, 21-22 sierpnia 1924 roku podjęto decyzję o powołaniu wojskowy korpus straży granicznej. 12 września 1924 r. Ministerstwo spraw wojskowych wydał rozkaz o utworzeniu korpusu straży granicznej, i ...

                                               

Brygada KOP "Podole”

Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej, czyli do jesieni 1920 roku, wschodnia granica państwa polskiego zostały określone linii frontu. Tylko rozkaz od 6 lutego 1920 roku utworzono kordon na granicy Ministerstwo spraw wojskowych. W połowie sty ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →