ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 117
                                               

Maria Smereczyńska

Ukończyła w 1978 studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie, po czym podjęła pracę w zawodzie lekarki. W latach 1997–2001 sprawowała mandat posła na Sejm III kadencji z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność. W 2001 bezskutecznie u ...

                                               

Egzekucje w Rurach Jezuickich

Egzekucje w Rurach Jezuickich – masowe egzekucje obywateli polskich przeprowadzane przez okupantów niemieckich latem 1940 roku w okolicach wsi Rury Jezuickie pod Lublinem. Leżący w pobliżu wsi wąwóz zwany popularnie "Dołami” został wybrany przez ...

                                               

Ruch Młodzieży Niezależnej

Ruch Młodzieży Niezależnej – podziemna organizacja opozycyjna powstała podczas stanu wojennego w Gorzowie Wielkopolskim i działająca przez lata 80. Liderem Ruchu był Marek Rusakiewicz. Ruch przygotował napisy na murach dzień po 13 grudnia 1981 r. ...

                                               

Grupa Lotos

Grupa Lotos S.A. – polskie przedsiębiorstwo stanowiące jednostkę dominującą dla grupy kapitałowej skupiającej kilkanaście spółek produkcyjnych, handlowych oraz usługowych, głównie z branży poszukiwań, wydobycia oraz przetwórstwa ropy naftowej i d ...

                                               

Ewa Mańkowska (lekarz)

Ukończyła w 1977 studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Posiada specjalizację drugiego stopnia z zakresu pediatrii. Pracuje w Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie, prowadzi też prywatną praktykę lekarską. Sprawowała mandat posł ...

                                               

Grzegorz Łęcicki

Grzegorz Łęcicki – teolog, pisarz, pedagog, nauczyciel akademicki, apologetyk, teolog kultury, doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie teologii środków społecznego przekazu.

                                               

Parafia unicka św. Nikity Męczennika w Kostomłotach

Parafia Unicka pw. św. Męczennika Nikity – parafia w Kostomłotach. Jedyna na świecie parafia katolicka obrządku bizantyjsko-słowiańskiego neounicka. Do parafii w 2017 roku należało 124 wiernych. Cmentarz parafialny znajduje się 500 metrów od cerk ...

                                               

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana”

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana” – ogólnopolska organizacja formacyjno–edukacyjna, przygotowującą katolików świeckich do realizowania misji Kościoła w łączności z Jego Pasterzami i zgodnie z wartościami i zasadami katolickiej nauki ...

                                               

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu, należąca diecezji pomorsko-wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, została założona w 1920 r., lecz ma tradycje sięgające XVI w. Mieści się na osiedlu administracyjnym Grunwald Południe, przy ...

                                               

Wojciech Sawicki (urzędnik)

Wojciech Sawicki – polski urzędnik państwowy, szef Kancelarii Senatu w latach 1990–1996, od 2011 sekretarz generalny Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

                                               

Wybory parlamentarne w Polsce w 1989 roku

Wybory parlamentarne w Polsce w 1989 roku – wybory parlamentarne w Polsce przeprowadzone 4 i 18 czerwca 1989 w wyniku i na zasadach uzgodnionych w trakcie rozmów Okrągłego Stołu. W ich wyniku wybranych zostało 460 posłów na Sejm PRL oraz 100 sena ...

                                               

Andrzej Miszk

Pochodzi z rodziny robotniczej, jego ojciec Józef pracował w stoczni Marynarki Wojennej. Uczył się w technikum budowlanym. Podczas stanu wojennego organizował strajk szkolny i bojkot pochodu pierwszomajowego. W 1982 trafił na 4 miesiące do więzie ...

                                               

Ruch świętych w dniach ostatnich

Ruch świętych w dniach ostatnich – grupa restoracjonistycznych denominacji chrześcijańskich, które opierają się na naukach i objawieniach założyciela – Josepha Smitha, Jr. oraz opublikowanej przez niego Księdze Mormona. Święci w dniach ostatnich ...

                                               

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich – największa denominacja ruchu świętych w dniach ostatnich. Pierwotna nazwa brzmiała Kościół Chrystusa, lecz dołożono cząstkę Świętych w Dniach Ostatnich dla odróżnienia od innych Kościołów chr ...

                                               

Różnice pomiędzy Społecznością Chrystusa a Kościołem Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich

Różnice pomiędzy Społecznością Chrystusa a Kościołem Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich Społeczność Chrystusa i Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich to dwie największe denominacje, które dzielą wspólną spuściznę po "Kośc ...

                                               

Prawdziwy i Żywy Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Końca

Prawdziwy i Żywy Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Końca – odłam ruchu Świętych w Dniach Ostatnich nawołującą do powrócenia do mormońskich korzeni XIX wieku z wielożeństwem włącznie. Wraz z Fundamentalistycznym Kościołem Jezusa Chrystusa ...

                                               

Społeczność Chrystusa

Społeczność Chrystusa, do 2001: Zreorganizowany Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich – druga co do wielkości denominacja ruchu świętych w dniach ostatnich. Została zorganizowana przez Josepha Smitha III w roku 1860 z tych członków ...

                                               

Świątynie Świętych w Dniach Ostatnich

Świątynie – sakralne budynki w ruchu świętych w dniach ostatnich, poświęcone Bogu i uważane za domy Boże. Są one dla wiernych miejscami szczególnymi, w których Bóg spotyka się z wierzącymi. Zazwyczaj nie są one przeznaczone do odprawiania typowyc ...

                                               

Przywrócony Kościół Jezusa Chrystusa

Przywrócony Kościół Jezusa Chrystusa – kościół należący do grona denominacji Świętych w Dniach Ostatnich, założony w 1985 r. w Los Angeles. Misją Kościoła jest służyć wszystkim ludziom, niezależnie od ich wieku, rasy, płci i orientacji seksualnej ...

                                               

Historia Społeczności Chrystusa

Historia Społeczności Chrystusa Ruch Świętych w Dniach Ostatnich powstał na początku lat 30. XIX wieku. Najwcześniejsze wydarzenia, które doprowadziły do powstania tego wyznania związane są z osobą 14-letniego chłopca, Josepha Smitha, który około ...

                                               

Konferencja w Amboy

Konferencja w Amboy, Reorganizacja Kościoła – w historii i wierzeniach Społeczności Chrystusa oznacza konferencję, podczas której, po latach dezorganizacji, zreorganizowany został Kościół Jezusa Chrystusa, założony przez Józefa Smitha, Jr. Po męc ...

                                               

Dziękujemy Ci, Boże, za proroka

Hymn został napisany między 1860 a 1863 r. przez świętego w dniach ostatnich, Anglika Williama Fowlera. Melodię do hymnu skomponowała Elizabeth Sarah Norton. Pierwszy raz hymn został opublikowany w 1863 r.

                                               

Stephen M. Veazey

Jako młody człowiek, Stephen M. Veazey, służył Społeczności Chrystusa w urzędzie kaznodziei próbnego w Północnozachodnim Regionie Pacyficznym, w Portland, w stanie Oregon. Ponadto spełniał się w roli kierownika kampów i seminariów dla młodzieży, ...

                                               

Świątynia Independence

Świątynia Independence – jedna ze świątyń należących do Społeczności Chrystusa. Służy jako dom modlitwy i ośrodek edukacyjny "poświęcony sprawie pokoju”. Świątynia góruje nad horyzontem miasta Independence, w stanie Missouri i wchodzi w skład kom ...

                                               

Mormonizm

Mormonizm – nurt Kościołów powstałych w wyniku działalności Josepha Smitha, uznawanego przez wiernych za proroka. Większość mormonów skupia Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. LDS liczy około 16.1 mln. wiernych w 160 krajach świ ...

                                               

Zasady wiary (mormonizm)

Zasady wiary – akceptowane przez świętych w dniach ostatnich wyznanie wiary, zredagowane przez Josepha Smitha. Pierwotnie były częścią listu wysłanego w 1842 r. do Johna Wentworth’a – redaktora czasopisma Chicagowski Demokrata. Jest to zwięzły zb ...

                                               

Prorocy mniejsi

Prorocy mniejsi – dwanaście ksiąg biblijnych wchodzących w skład Starego Testamentu. Każda z ksiąg nosi nazwę od imienia proroka, któremu jest ona przypisana. W Biblii Hebrajskiej poszczególni "prorocy mniejsi" tworzą jedną księgę. W źródłach żyd ...

                                               

Księgi prorockie Starego Testamentu

Księgi prorockie – inaczej nazywane też profetycznymi. Jest to ostatni i największy zbiór spośród trzech części Starego Testamentu według podziału przyjętego w Septuagincie oraz Kościołach chrześcijańskich. Liczy 17 lub 18 ksiąg. Zbiór opisywany ...

                                               

Kościół Chrześcijański "Słowo Wiary”

Kościół Chrześcijański "Słowo Wiary” – jedna z charyzmatycznych wspólnot chrześcijańskich. Jeden z reprezentantów Ruchu Wiary w Polsce. Wyznanie w 2016 roku liczyło 142 wiernych.

                                               

Jezus w islamie

Arabskie i muzułmańskie imię jednego z proroków islamu – Jezusa brzmi Isa ibn Marjam. Imię to jest wspominane 26 razy w Koranie. Według Koranu był prorokiem i zapowiedzianym wcześniej Mesjaszem stworzonym przez Allaha w łonie Maryi bez udziału mę ...

                                               

Katedra grecko-prawosławna św. Andrzeja w Londynie

Katedra grecko-prawosławna świętego Andrzeja – katedra arcybiskupstwa Tiatyry i Wielkiej Brytanii Patriarchatu Konstantynopolitańskiego. Znajduje się w londyńskiej gminie London Borough of Camden, w dzielnicy Kentish Town, przy ulicy Kentish Town ...

                                               

Allah

Allah – w języku arabskim słowo oznaczające abrahamicznego Boga. Początkowo słowo Allah było wykorzystywane zarówno przez Arabów do określania boga Księżyca – Sina, wywodzącego się od sumeryjskiego boga księżyca Nanny, jak i przez chrześcijańskic ...

                                               

4 Księga Barucha

4 Księga Barucha, znana również jako Rzeczy Pominięte Jeremiasza – pseudoepigraficzny apokryf Starego Testamentu zachowany jedynie w języku greckim. Przez Kościół etiopski 4 Księga Barucha zaliczana jest do kanonu Starego Testamentu.

                                               

Księga Malachiasza

Księga proroka Malachiasza – jedna z ksiąg Pisma Świętego, znajdująca się wśród ksiąg prorockich Starego Testamentu. W kanonie hebrajskim stanowiła część Księgi Dwunastu Proroków Mniejszych. Malachiasz krytykuje ludzi za ich stosunek do Boga i za ...

                                               

Apokalipsa Ezdrasza

Apokalipsa Ezdrasza – jeden z wielu utworów apokryficznych związanych z postacią proroka Ezdrasza. Utwór, napisany w języku greckim, datuje się na IV wiek. Jest to najprawdopodobniej przeróbka wcześniejszego tekstu żydowskiego, jednak w zachowany ...

                                               

Kościół Adwentystów Siódmego Dnia Stworzenia

Kościół Adwentystów Siódmego Dnia Stworzenia A dventist Church, w skrócie: CSDA Church) – jest fundamentalistyczną wspólnotą chrześcijańską założoną przez małą grupę osób, które zerwały stosunki z Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego w 1988 r. Sta ...

                                               

Musa (Mojżesz)

Musa – w Starym Testamencie znany jako Mojżesz, w islamie uważany za proroka, posłańca bożego, prawodawcę oraz przywódcę. Musa jest wymieniany w Koranie więcej razy niż ktokolwiek inny, a jego życie jest opisane szerzej niż innych proroków. Wedłu ...

                                               

Hud

Hud – jeden z proroków islamu, identyfikowany z Eberem, postacią ze Starego Testamentu. Od jego imienia swoją nazwę wzięła 11 sura Koranu – Hud. Zgodnie z Koranem prorok Hud miał zostać posłany do ludu Ad, z którego sam się wywodził, aby go nawró ...

                                               

Henoch (syn Jereda)

Henoch lub Enoch – postać biblijna, syn Jereda, potomek Seta. Miał wiele synów i córek, wśród nich Metuszelacha. W Stary Testamencie zawarto o nim niewiele informacji. Henoch został w nim opisany jako żyjący w tak wielkiej przyjaźni z Bogiem, że ...

                                               

Jetro

Jetro, właśc. Reuel – postać biblijna, kapłan madianicki i ojciec siedmiu córek. Jedna z nich, Sefora, była żoną Mojżesza.

                                               

Hiob (postać biblijna)

Hiob, rzadziej Job – postać biblijna, mieszkaniec ziemi Us, bohater starotestamentowej Księgi Hioba powstałej ok. V wieku p.n.e. Życie Hioba stało się przedmiotem zakładu między Bogiem a Szatanem aczkolwiek nie jest to szatan w dzisiejszym rozumi ...

                                               

Kafir (islam)

Kafir – w islamie niejednoznacznie rozumiany termin, tłumaczony najczęściej jako niewierny ". We wczesnośredniowiecznym języku arabskim, użytym w Koranie wyraz ten określa osobę która "ukrywa, zaprzecza lub nie chce zauważać swoich ubytków niedos ...

                                               

99 atrybutów Allaha

Atrybuty Allaha to w islamie epitety odnoszące się do Allaha. Według hadisów, prorok Mahomet modląc się nazywał Boga 99 "najpiękniejszymi imionami". Następne pokolenia muzułmanów zebrały epitety użyte w Koranie, tworząc ich listę. Istnieje kilka ...

                                               

Saum

Saum – w islamie jeden z pięciu obowiązków każdego dorosłego muzułmanina. W czasie miesiąca ramadan od brzasku do zachodu słońca obowiązuje ścisły post – nie wolno ani jeść, ani pić, kłamać, a także palić tytoniu i odbywać stosunków seksualnych. ...

                                               

Dżinn

Dżinny – demony i duchy powstałe z czystego ognia bez dymu, które posiadają nadnaturalną potęgę i są niewidzialne, mogą jednak przyjmować dowolną postać. Utożsamiały one wrogie człowiekowi siły natury. Uważano je za mieszkańców pustyni. Wiara w d ...

                                               

Hurysa

Hurysa – według religii muzułmańskich to wiecznie młode i piękne dziewice w raju stanowiące jedną z nagród dla zbawionych wiernych. Atrakcyjność hurys opisuje Koran: A tych, którzy uwierzyli i czynili dobro, wprowadzimy do Ogrodów; gdzie w dole p ...

                                               

Babizm

Babizm – ruch religijny wywodzący się z jednego z odłamów szajchizmu, powstały ok. 1844 w Persji. Babizm zakładał szereg reform społecznych i religijnych, reinterpretował dżihad, wprowadzał nowy kalendarz, monogamię i równość ludzi wobec prawa.

                                               

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – komentarze KUL

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – polskie przekłady poszczególnych ksiąg Biblii wraz z naukowym komentarzem i ekskursami. Nazywane "Komentarzami KUL-owskimi” z racji związku większości autorów z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Wydawc ...

                                               

Księga Zachariasza

Księga proroka Zachariasza – jedna z ksiąg Pisma Świętego, znajdująca się wśród ksiąg prorockich Starego Testamentu. W kanonie hebrajskim stanowiła część Księgi Dwunastu Proroków Mniejszych. Wizjoner Zachariasz działał obok Aggeusza najprawdopodo ...

                                               

Hebrajsko-polski Stary Testament

Hebrajsko-polski Stary Testament – polski, specjalistyczny przekład Biblii hebrajskiej. Składa się z trzech tomów, z których pierwszy ukazał się w roku 2003. Wcześniej w roku 2000 wydany został interlinearny przekład Księgi Rodzaju. Redaktorem pr ...